Základní škola a mateřská škola Ledčice, okres Mělník, příspěvková organizace

IČO 70 99 65 98
IZO 102 274 541
Příspěvková organizace Obce Ledčice

Základní dokument:
Zřizovací listina základní a mateřské školy Ledčice

Kontakt : 
- Ledčice 179, 277 08                               - e-mail:
zsledcice@volny.cz
- telefon +420 315 765 624                                     msledcice@centrum.cz                                   
- www.ledcice.cz/skola                                            Ředitelka:
Mgr.Martina Sypecká

Pedagogický sbor základní školy :
Mgr.Ivana Viktorinová

         
           
Školní družina:

           Ivana Šindelářová
           

      
Pedagogický sbor 
       mateřské školy : 
       Milena Justová
       Jana Vraspírová


Zaměstnanci školní jídelny :

Vladimíra Srbová
Marta Hančlová 

           Provoz školy :
           Hana Švecová
           

      
       
Školská rada:
       
Milena Justová
       Ivana Šindelářová
       Ivana Tomášková
       Jan Reilich
       Marie Zemanová
       Josef Miler

 

Slovo k málotřídkám
     V naší společnosti panuje tradiční, ale nepodložený názor, že málotřídní školy v konečné podobě nepřipravují žáky tak dobře, jako školy plně organizované a kromě toho, že jsou pro stát příliš nákladné. Málotřídky jsou prý nadstandard, protože, jak známo, je nutno šetřit. Jako bychom nevěděli, že právě to, co teď zdánlivě „uspoříme“, se časem vrátí jako bumerang. Vydáme mnohonásobně více na léčení závislostí, na boj s kriminalitou, na soudy, na vězenství.
     Pravda je tedy jiná. V málotřídní škole je dětem lépe. Pracují v klidnějším, takřka rodinném a obvykle i vysoce estetickém prostředí, které napomáhá utvářet jejich duši. Mohou si tu vyzkoušet, jak je fajn, zahrát si s kamarády divadlo, uspořádat jakoukoliv soutěž, sportovní turnaj nebo jinou aktivitu. V pohodě se vejdou do „linkového“ autobusu, takže mohou bez problémů vyrazit na nějaký ten výlet, do divadla či na výstavu.
     Učitelé a žáci mají možnost se dokonale poznat. Prakticky tu neexistuje anonymita. Všichni se navzájem znají – celá komunita dětí, stejně tak, jako pedagogové s rodiči. I z toho důvodu lze už v zárodku zamezit negativním jevům.
     Na velkých školách tohle zákonitě chybí. Učitelé obvykle znají jen svoji třídu, možná některá „esa“ z vedlejších učeben, pár rodičů. Nemají tolik času a příležitostí, byť by měli sebelepší úmysly, na docela obyčejné popovídání si se svými žáky. A když nahlédnete do mnohé „základky“, uvidíte často věci velmi závažné, jako je například šikana, záškoláctví, drogy, projevy rasizmu. Vím o čem mluvím, neboť mohu porovnávat. Působila jsem léta v mamutí městské škole a nyní pracuji v úplně mrňavé, dvoutřídní. V této malé školičce se ve vlídnějším prostředí děti cítí dobře, bezpečně a hlavně se do ní nebojí chodit. Sem tam je sice nutno bojovat se skepsí některých rodičů, kteří se někdy domnívají, že málotřídka nemůže dát dětem tolik, jako škola plně organizovaná. Ale kolikrát ve vyučovací hodině se žáček dostane ke slovu ve třicetičlenné třídě? Jednoduché počty nám řeknou, že se mu „individuálně“ učitel může věnovat v průměru dvě minuty. Další plus, které mnozí považují za mínus, je to, že na málotřídce, díky sloučení několika ročníků ve třídě, žáci získávají nejen větší samostatnost při práci, ale naučí se tolerovat a respektovat jeden druhého, vzájemně si pomáhat, brát ohled na mladší a méně zkušené, nebýt lhostejný, vycházet si vstříc. Život se tu tak odráží naprosto přirozeně, jako je tomu v běžném světě dospělých.
     Zvenčí může být škola jakkoli stará – „rodný list“ té naší v Ledčicích uvádí datum 19.9.1886, kdy byla vysvěcena a předána k užívání. Uvnitř však má moderní vybavení srovnatelné s mnohem mladšími školami. Je tu právě zrekonstruované sociální zařízení se sprchami, perfektní nová podlaha z dubových parket s protiskluzovým povrchem v tělocvičně, nové osvětlení ve třídách, ve kterých jsou odpočinkové kouty s koberci a válendami. Najdete tu počítače, obsažnou, stále doplňovanou knihovnu, příjemně a podomácku zařízenou jídelnu, galerii dětských výtvarných prací na chodbách, dokonce i vlastní muzeum. Hřiště před školou by nám mohl závidět kdejaký prvoligový klub – má plastový povrch a vše potřebné k několika sportovním disciplínám. S celým zázemím stálo třičtvrtě miliónu. Dětem je k dispozici krásně upravená školní zahrada, nabízející jim svá příjemná zákoutí k odpočinku. Obnovená byla fasáda, vyměněna stará okna za plastová.
     Mimořádně důležitá je podpora obce jako zřizovatele. A to nejen podpora finanční a materiální, ale především nesmírná podpora morální. Škola se v Ledčicích stala nejvýznamnější budovou. Je jejich dobrou vizitkou a doslova základem vesnického života, neboť se tu pořádají mnohá kulturní a společenská setkávání (besídky, kluby, akce
k obnovování lidových tradic, výstavy, koncerty apod.). Škola tak plní funkci stabilizačního faktoru
sociálních a kulturních poměrů. Působí jako poměrně účinná brzda proti odchodu celých rodin
do větších měst a sehrává roli poslední hráze před vylidňováním vesnice. Pokud děti odjíždějí
z obce za základním vzděláním už ve velmi ranném dětství, od první třídy, odcházejí pak o to snáze
pryč i v dospělosti.
     Práce učitele na málotřídní škole je pochopitelně časově náročnější, než ve školách městských.
Je náročná i na jeho osobní vlastnosti, celkový rozhled, kreativitu, samostatnost, aktivitu,
smysl pro inovaci. Předpokládá výjimečný vztah k dětem, ale třeba i schopnost sociální
komunikace s obyvatelstvem venkova.
     Dodnes je ve škole uchován letitý nápis, který zní: „Jsem tvoje škola, tvůj druhý domov.
Jsem hodně stará. Neubližuj mi. Chraň mne! Celý život na mne budeš vzpomínat.“

nahoru

 


 

 

Česky English Deutsch Netherlands

http://www.geosense.cz/geoportal/ledcice

Svoz odpadu 

Zimní svoz:
od 1.1. do 31.4. 
a od 1.11. do 31.12.
ve čtvrtek každý týden.
Letní svoz:
od 1. 5. do 31.10.
jednou za čtrnáct dní každý lichý týden ve čtvrtek.
Svoz probíhá cca od 6 hodin ráno.

Vyhledat v textu

-->

Je nutné nainstalovat Flash player

16. 8. Jáchym

Zítra: Petra

Aktuality s rozesíláním e-mailových zpráv

Inzerce

příspěvků: 44

Diskusní fórum

příspěvků: 268

Návštěvnost stránek

151519