Česky English Deutsch Netherlands

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Archiv aktualit > 2010

2010

Štědrovečerní setkání

Adventní doba v naší vesnici vrcholí velmi oblíbeným tradičním setkáním jejích obyvatel o Štědrém dni v kostele svatého Václava. Ve 21 hodin si přicházíme společně poslechnout (i zazpívat) nejkrásnější české koledy, zažít očistné chvíle a popřát všem známým a přátelům „šťastné a veselé“. Vánoční dárky jsou už rozdány, tak nic nebrání tomu, abychom se všichni v klidu a pokoji setkali. Varhany opět rozezněl pan Mgr. Jiří Černý z Černoučka.

Vystoupení dětí z ledčické školy umí zahřát a pohladit srdce

Vánoční besídka v ledčické škole
Také děti z „mateřinky“ a z ledčické základní školy se pečlivě připravují na svou Vánoční besídku.
Vzhledem k nemocnosti dětí a žáků se mění termíny vánočních besídek:
mateřská škola – v pondělí  20.12.2010 od 16.00 hodin
základní škola – v úterý 21.12.2010 od 16.30 hodin
Všichni jste srdečně zváni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veřejné zasedání
Program veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ledčice,
konaného dne 27.12.2010 v 18.00 hodin v budově Základní školy Ledčice:
  1)  Zahájení
  2)  Volba návrhové komise, ověřovatelů zápisu a kontrola zápisu
  3)  Rozpočet 2011
  4)  Smlouva o věcném břemenu – ČEZ a.s.
  5)  Rozpočtová opatření č.4 a č.5 s pověřením starostky

  6)  Žádosti a dotace 
  7)  Zvolit členy výboru
  8)  Úhrada poměrné části nákladů za pronájem služebny OO Policie ČR 
  9)  Uveřejňování zápisů ze zasedání zastupitelstva
 10)  Inventarizační  komise
 11)  Různé 


Adventní koncert

V sobotu 11.12. v 15 hodin rozezněla Rybova „Česká mše vánoční“ v podání Ledčického příležitostného sboru malebné prostory místního kostela svatého Václava. Slavnou „Rybovku“ dirigoval Jakub Kydlíček.
Fotogalerii z koncertu najdete zde

Senior klub
Milé setkání čekalo ledčické dříve narozené občany v Senior klubu, který se uskutečnil ve školní klubovně 9.prosince od 15,30 hodin. Zváni byli všichni, kdo si chtěli hezky popovídat u kávy, vínka a klasické „dobrůtky“ a zároveň si přišli užít „vánoce nanečisto“.

Vítání ledčických občánků

V neděli 5.prosince 2010 od 14.30 v klubovně v základní škole proběhlo vítání nových ledčických občánků. Přejeme jim šťastný život, aby poznali jen to krásné, co život může dát.
Fotogalerii z Vítání občánků najdete zde

Rozsvěcení vánočního stromku

Ledčické novinky
Ve čtvrtek 2.prosince 2010 vyšlo vánoční číslo Ledčických novinek.

Adventní věnce

Ve středu 24. 11.2010 byl pro všechny tvořivé zájemce pořádán kurz vazby adventního věnce pod vedením ledčické floristky, paní Ivany Tomáškové. Účastnice vytvořily skutečně krásná a originální dílka, z nichž mnohá jsou k nahlédnutí zde na fotografiích.

 

KUK Vás zval na malbu na hedvábí

Dny se kvapem krátí, zahrádky už máme téměř zazimované, a tak se tvůrčím lidem začíná stýskat po nějaké té rukodělné práci. Tahle relaxace, jak známo, funguje skvěle a ještě přitom vznikne leccos originálního a pěkného.
Všichni, kdo se rádi zabaví něčím neotřelým, byli pozváni do ledčického Kumštovního klubu k dalším výtvarným hrátkám. Po velikém nedávném úspěchu se opět pustili do malby na hedvábí.
Lehké a vzdušné obrázky, šálky, ubrousky apod. se naučili pod vedením Lenky Beranové tvořit třemi způsoby: malbou v konturách, batikováním a japonskou technikou šibori, při které vzory vznikají skládáním, vrásněním,mačkáním, šitím, nebo stáčením.
   Vznikla vskutku noblesní dílka (chcete-li třeba už i vánoční dárky), pro která se nemusí chodit do luxusních butiků, ale namalovali jste si je podle vlastní fantazie. 
Sešli jsme se  v neděli 14.11.2010 od 14 hodin v klubovně  základní školy.

Zumba
Uvolňovací a protahovací cviky, balanční cviky, tanec a relaxace pod vedením paní Žákovičové pro pokročilé i naprosté začátečníky.
Přijďte na aerobní cvičení s prvky latinsko-amerických tanců. Je vhodné pro každého, bez ohledu na věk a taneční úroveň.
Cena 50Kč , s sebou  vodu a ručník.
Cvičení probíhá ve čtvrtek od 19.00 do 20.00 a od 20.00 do 21.00 hodin v tělocvičně Základní školy v Ledčicích a v úterý od 19.30 do 20.30 hodin a od 20.30 do 21.30 hodin v tělocvičně Základní školy ve Straškově.
Přijďte si roztančit den.
Těšíme se na vás.

15.listopadu 2010 děti  z mateřské a základní školy navštívili  ledčickéh hasiče
Za poskytnutí fotografií děkujeme paní Mileně Justové.

 

Hromadné vypouštění lampionů přání

Základní škola v Ledčicích  pořádala  ve středu 10.11.2010 od 18 hodin před školou společné vypouštění lampionů přání. Poté vyšel lampionový průvod směrem na Lada.
Za poskytnutí fotografií děkujeme paní Mileně Justové. 

 

 

Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Ledčice
na svém zasedání konaném dne 11.11.2010 od 18.00 hodin
v budově ZŠ Ledčice zvolilo:  
starostkou obce -  Jiřinu Michovskou
místostarostou obce - Josefa Milera

 

členy rady -  Antonína Salače
                      Mgr.Davida Chaloupku Ph.D.
                      Tomáše Šourka 
předsedkyní finančního výboru - Kamilu Hlavsovou
členy finančního výboru - Danu Sirovou
                                             Martina Živného
předsedkyní kontrolního výboru - Martinu Reilichovou
členy kontrolního výboru - Miloše Budku
                                               Mgr.Davida Chaloupku Ph.D.
předsedou výboru pro mládež, tělovýchovu a sport - Jiřího Sirového
ředsedkyní výboru pro školství, kulturu a sociální věci - Evu Veverkovou
  
Členové výboru pro mládež, tělovýchovu a sport a výboru pro školství, kulturu a sociální věci budou voleni na nejbližším veřejném zasedání  Zastupitelstva obce Ledčice.  

Oznámení o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Ledčice
Obecní úřad Ledčice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Ledčice, svolaného dosavadní starostkou obce Jiřinou Michovskou v souladu s § 91 odst. 1 zákona o obcích.
Místo konání:  Obec Ledčice – klubovna v ZŠ, Ledčice č.p. 179 (vchod dvorem)
Doba konání:  11.listopadu 2010 od 18.00 hodin

Navržený program:
    1) Určení ověřovatelů zápisu (§95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
    2) Schválení programu
    3) Volba starosty a místostarosty
         a) určení počtu místostarostů
         b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva  vykonávat jako dlouhodobě uvolnění (§ 71 zákona o obcích)
         c) určení způsobu volby starosty a místostarosty
         d) volba starosty
         e) volba místostarosty 
          f) volba členů rady
   4) Zřízení finančního a kontrolního výboru
         a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
         b) volba předsedy finančního výboru
         c) volba předsedy kontrolního výboru
         d) volba členů finančního výboru
         e) volba členů kontrolního výboru
    5) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona o obcích)
    6) Diskuse
Před schválením programu složí členové zastupitelstva obce slib.

Výlov Ledčice

Tradiční výlov na rybníce pod vsí v Ledčicích se konal v sobotu 6.11.2010 od 10 hodin.
Občerstvení, teplá uzenina z udírny, uzené ryby a rybí speciality, prodej živých ryb.
Děkujeme za poskytnutou videonahrávku panu Josefu Holubovi


Sportovní a pohybové hry pro děti předškolního a mladšího školního věku (do 11 let)
Kdy: každý čtvrtek od 16.30 hodin do 18.00 hodin
Kde:  v tělocvičně základní školy
S sebou:  vhodná obuv, oblečení, pití
Začínáme: 4.11.2010
Těšíme se na Vás!
Trenéři fotbalu.

Blahopřejeme
k úspěchu dvanáctileté Karolínce Tomáškové. V silné konkurenci 25 soutěžících přeskákala svůj první parkur v životě. Obsadila výborné šesté místo. Za skvělou reprezentaci nejen jezdeckého oddílu, ale také naší obce, jí tímto děkujeme. Kája je důkazem toho, že má smysl už od dětství rozvíjet své zájmy a záliby. A že není rozhodně "dospělácké" pouze posedávat na návsi, kouřit a rámusit.

 

 

 

 

 

 

 

 

Výzva ke kácení a okleštění stromoví a jiných porostů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Výsledky voleb do zastupitelstav obce najdeteZDE  a ZDE .
Výsledky voleb 1.kolo do Senátu Parlamentu ČR najdete ZDE . 
Další informace najdete na www.volby.cz .

OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do zastupitelstev obcí a o volbách do Senátu Parlamentu ČR
Starostka Obce Ledčice podle § 15 odst. 1 zákona 247/1995 Sb.,
o volbách do Parlamentu ČR a o změně některých zákonů a podle § 29 zák. 491/2001 Sb., o volbách  do zastupitelstev obcí a o změně  některých zákonů oznamuje:
1)  Volby do Senátu Parlamentu ČR a řádné volby do zastupitelstev obcí se 
      uskuteční:
      v pátek dne 15. 10. 2010 od 14.00 hodin do 22.00 hodin 
      a v sobotu dne 16. 10. 2010 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
      Případné druhé kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR se podle § 76 
      odst. 1 zákona   247/1995 Sb., uskuteční 
      v pátek dne  22. října 2010 od 14.00 hodin do 22.00 hodin 
      a v sobotu dne 23. října 2010 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
2)  Místem konání voleb ve volebním  okrsku č.1
      je volební místnost -  tělocvična v budově Základní školy Ledčice  
3)  Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní
      občanství České republiky (občanským průkazem nebo cestovním pasem
      České republiky), popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou
      oprávněni volit na území České republiky (průkazem o povolení k pobytu).
4)  Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky.              
      Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
Další podrobnosti najdete v menu Volby 2010 .


 

Poděkování
Žáci, kolegyně i další zaměstnankyně školy se srdečně rozloučili s paní učitelkou Ivou Viktorinovou, která v těchto dnech odešla na mateřskou dovolenou.  Všichní jí poděkovali za všechno hezké, co s ní společně prožili a popřáli jí krásné chvíle s miminkem. Už  teď  věří, že je co nevidět oba navštíví a paní učitelka se  jednou do ledčické školy určitě vrátí.
Více z bohatého a zajímavého života naší školy najdete na www.ledcice.cz/skola .

 


 

 


Poděkování občanům Ledčic

Humanitární sbírkou na povodně v srpnu 2010, která proběhla na základě darovacích smluv a prostřednicvím Obecního úřadu Ledčice, byla od občanů Ledčic vybrána částka 30.000,- . Obec Ledčice ze svého rozpočtu darovala částku 10.000,- Kč. Celková částka ve výši 40.000,- Kč byla předána Ing. Vladimíru Fišerovi, starostovi obce Františkov nad Ploučnicí.
Jménem Zastupitelstva obce Ledčice i jménem svým děkuji všem občanům, kteří se do humanitární sbírky zapojili a neváhali pomoci občanům, kteří se ocitli v nelehké životní situaci. 

Jiřina Michovská, starostka obce

(Darovací smlouvy s Obcí Františkov nad Ploučnicí jsou k vyzvednutí na Obecním úřadu  Ledčice)


Svatováclavský svátek v Ledčicích
Zajímavým zpestřením a vrcholem oslav Svatováclavského státního svátku v Ledčicích bylo provedení největších „hitovek“ z rockového oratoria v anglické verzi, Eversmiling Liberty. Části tohoto velmi populárního a uznávaného díla dánských autorů Jense Johansena a Erlinga Kullberga, kteří přetavili barokní dílo G. F. Händla „Juda Makabejský“ do hudby 20. století, zazněly v podání místního pěveckého sdružení – Ledčického příležitostného sboru. Ten, už tradičně, přijeli podpořit a posílit pražští profesionálové, kterým za to patří velký dík.
Výraznou rytmiku, moderní provedení a „tvrdou“ melodiku celému vystoupení dodala rocková skupina Dvořákova veranda rozšířená o flétny Jakuba Kydlíčka a Marie Vítkové. Zvláštní ocenění si zaslouží povedené sólo Zdeňka Valového na bicí, stejně jako výkon baskytaristy Ladislava Málka i pěvecká sóla Míly Fouskové, Veroniky Strnadové a Antonína Salače.
Důkazem toho, že soudobé hudební umění rezonuje s dobou, v níž je nám dáno žít a naplňuje svými výrazovými prostředky potřeby dnešních interpretů i posluchačů, bylo překrásné provedení Ebenovy Truvérské mše a sólové vystoupení Báry Novotné v úvodu koncertu.
Výborné výkony účinkujících jsou bezesporu zásluhou zkušené a obětavé sbormistryně, slečny Barbory Novotné. Právě ona svou houževnatostí, tvořivou energií a nadšením dokázala Ledčický příležitostný sbor přivést na současnou uměleckou úroveň a zakotvit jej nejen do regionálního povědomí.
Svatováclavský koncert přesvědčil každého, kdo neváhal přijít, že sborový zpěv a „moderna“ nemusí být nuda a šeď. Naopak. I konzervativnější část posluchačů, kteří téměř do posledního místa zaplnili ledčický katolický chrám, nešetřila potleskem. Vřelá odezva se slovy díků a uznání byla pro všechny interprety zaslouženým oceněním.


Prodej pozemků
Obec Ledčice nabízí k prodeji kompletně zasíťované pozemky ( vodovod, plyn, kanalizace, komunikace, veřejné osvětlení ). Velikost pozemků je cca 1000m2, cena 1100Kč/m2. V místě je mateřská škola a základní škola - první stupeň. Podmínkou je postavit a zkolaudovat rodinný dům do srpna 2019. Více informací na tel.čísle 603 878 949 nebo je možno dotazy posílat na e-mailovou adresu: obec @ledcice.cz.


Zájezd do Polska
Obecní úřad v Ledčicích pořádá v sobotu 6.11.2010 zájezd do POLSKA – Kudowy Zdróje
Odjezd v 5.30 hodin z návsi.Cena 250,- Kč za osobu.
Zájemci se mohou přihlásit na Obecním úřadě v Ledčicích.
Platba při přihlášení.

Pozvánka na Běh sv.Václava v Ledčicích
V pátek 1.října 2010 od 10 hodin se konal 3.ročník tradičního Běhu sv.Václava na Naučné stezce praotce Čecha v Ledčicích. Účastníci vyplňovali pracovní listy a ti všímaví našli správné odpovědi na tabulích podél trasy naučné stezky. Kdo přišel, proběhl se  a dozvěděl se i něco nového.

Ledčický příležitostný sbor společně s Dvořákovou verandou
uspořádal Svatováclavský koncert v úterý 28.9.2010 od 16 hodin v kostele sv. Václava v Ledčicích. Na programu byla Truvérská mše Petra Ebena a výběr z Rockového oratoria Eversmiling liberty Erlinga Kullberga a Jense Johansena.

 

 

 

 

 

 


 

 

Veřejné zasedání ZO Obce Ledčice
se uskutečnlo ve čtvrtek 30.9.2010 od 19.00 hodin
v budově ZŠ Ledčice v kulturní místnosti – vchod dvorem.
Program:
1) Zahájení
2) Volba návrhové komise, ověřovatelů zápisu a kontrola zápisů
3) Darovací smlouva a bezúplatný převod pozemku 
4) Rozpočtové opatření č.3
5) Různé
6) Diskuze  


Výuku anglického jazyka v Ledčicích nabízí Jazyková škola Skřivánek - FLEXI kurzy – jazyková výuka šitá na míru
Nevyhovují vám běžné jazykové kurzy pro veřejnost? Nehodí se vám termíny kurzů, které jazykové školy nabízejí? Hledáte se svými kolegy nebo kamarády kurz, který bude odpovídat vašim potřebám?
Právě pro vás jsou FLEXI kurzy.
U nás můžete zahájit svůj vlastní semestr kdykoliv v průběhu roku.
Pokud si přivedete alespoň jednoho kolegu či kamaráda, můžete si zvolit začátek kurzu zcela individuálně, a to včetně délky, intenzity i obsahu kurzu. Čím více lidí se bude na kurzu podílet, tím výhodnější cenu získáte!
Proč právě FLEXI kurzy?
- kurz může obsahovat 20, 30 nebo 40 vyučovacích hodin (po 45 minutách)
- výuka probíhá v učebnách jazykové školy (podle volných kapacit) nebo v prostorách, které si sami zvolíte (podmínkou je, aby byly vhodné pro výuku)
- frekvence výuky podle vašich potřeb
- nabízíme kurzy obecného i specializovaného jazyka
DUO = 2 studenti
MINI = 3 studenti
MIDI = 4 studenti
MAXI = 5 až 8 studentů
Více na www.skrivanek.cz nebom.boleslav@skola.skrivanek.cz


Trénink fotbalového mužstva žáků a přípravky 
se koná každé úterý a čtvrtek od 17 hodin na novém fotbalovém hřišti "Na skalce".

Cvičení v ZŠ Ledčice
Uvolňovací a protahovací cviky, balanční cviky, tanec a relaxace pod vedením paní Chaloupkové a paní Žákovičové.
Kde: v tělocvičně základní školy
Kdy: v úterý od 20.00  hodin a ve čtvrtek od 20.30 hodin
Cena: 50Kč ( výtěžek ponechán škole)
S sebou: vodu, ručník
Těšíme se na Vás!

Rybářské závody
Na rybníce Pod uličkou v Ledčicích se v sobotu 18.9.2010 konaly rybářské závody. Startovné dospělí 200,- a děti 150,-, start od 8.00 hodin do 14.00 hodin. Hodnotné ceny. K občerstvení byly připravené ryby a klobásy z udírny, pivo, limo. Prodej živých ryb.


Pozvánka na muzikál


Obecní úřad Jeviněves Vás srdečně zve na muzikál „BARON PRÁŠIL“
do Divadla HYBERNIA.Představení se koná v neděli 10.10.2010 od 14.00 hod.
Cena vstupenky je 499,- Kč.Odjezd z návsi v Jeviněvsi ve 12.30 hod.
Doprava autobusem zdarma.
V případě zájmu se přihlaste na obecním úřadě v místě bydliště.
Upozornění: Z důvodu, že se představení koná až v říjnu, upozorňujeme, že v případě nemoci či jiných důvodů neúčasti na představení, si každý musí zajistit náhradu, jinak vstupenka propadá.


Ledčické fotbalové vzkříšení 
Fotogalerii najdete ZDE
Stalo se staronovou tradicí, že dvakrát v týdnu (v úterý a ve čtvrtek) od 17 hodin, po dlouhém období útlumu, ožívá fotbalové hřiště Na skalce. Více než dvacítka místních kluků a děvčátek tu pod vedením trenérů Miroslavů Müllera a Líbala, bratrů Hillebrandových, Václava Srby a dalších nadšeně prohání „kulatý nesmysl“. Zatím se děti s fotbalem teprve seznamují, ale činí tak s takovým elánem, že jím nakazily i své rodiče, kteří je doprovázejí na tréninky a hlasitě jim fandí. Věříme, že probuzená láska k fotbalu dětem vydrží a příští rok už se budou moci přihlásit do oficiální soutěže.

Kynologové zaslouží pochvalu

Fotogalerii najdete ZDE
V sobotu 4.9. bylo na ledčickém kynologickém cvičišti živo. Místní organizace pro děti připravila den plný her, soutěží a všelijakých veselých klání. Všichni, kdo sem přišli, nelitovali. Viděli vystoupení mladého černoučského sokolníka, pana Maška, mohli se povozit na ponících sester Anety a Moniky Uhrových z Nové Vsi, nebo zažít jízdu „velkých pánů“ v bryčce pana Knotka z Jeviněvsi. Ledčičtí kynologové byli po zásluze odměněni spontánním potleskem za precizně předvedenou ukázku výcviku psů. Slova uznání sklidily i křupavé bramboráčky připravené Michalem Michovským a Lukášem Vraspírem. Zasoutěžit si mohli i dospělí. Užili si přitom mnoho legrace. Děti si pochvalovaly všechny ceny, občerstvení i dárky, které tu dostaly. Zkrátka den „Dětí a zvířat“ neměl chybu. Organizátor, ledčický kynologický klub, si zaslouží veliké uznání a dík.


Volná pracovní místa
Společnost SEMMELROCK Colorbeton a.s. hledá pro svůj nový závod v Ledčicích pracovníky na následující pozice:
- mistr výroby,
- elektrikář,
- údržbář/zámečník,
- operátor/obsluha výrobního stroje (vibrolis),
- operátor/obsluha paletizační linky a výstupní kontrola výrobků,
- řidič vysokozdvižného vozíku.
Požadavky:
a)mistr výroby – min. SŠ (stavební, strojní, elektro), požadovaná praxe min. 5 let, znalost NJ nebo AJ výhodou, schopnost vedení lidí, samostatnost, odpovědnost, spolehlivost, pracovní nasazení, atd.
b)elektrikář – vzdělání – min. SOU elektro (výuční list v oboru slaboproud), požadovaná praxe v oboru min. 5 let, snaha učit se novým věcem, dobrá diagnostická schopnost, samostatné myšlení, dobré tvůrčí schopnosti,
c)údržbář/zámečník – vzdělání – min. SOU, min. 5 let praxe v oboru, manuální zručnost, schopnost učit se novým věcem, samostatné myšlení, dobré tvůrčí schopnosti, schopnost dělat rozhodnutí běžného charakteru,
d)obsluha výrobního stroje – vzdělání – výhodou SŠ nebo SOU strojní nebo elektro, praxe min. 5 let, samostatnost, kreativní myšlení,
e)obsluha paletizační linky a výstupní kontrola – vzdělání – min. SOU, praxe 3 roky, odpovědnost, pracovitost, schopnost samostatného úsudku, schopnost dělat rozhodnutí běžného charakteru,
f)řidič vysokozdvižného vozíku – vzdělání – vyučen, praxe min. 2 roky, oprávnění obsluhovat VZV, praxe s profesionálním řízení motorových vozidel vítaná.
Po všech nabízených pozicích požadujeme flexibilitu, odpovědnost, pracovní nasazení   a sounáležitost s firmou. Místo výkonu práce – výrobní závod Ledčice.
Nabízíme:
- práci v moderní nadnárodní výrobní společnosti působící v několika evropských zemích,
- práci v novém výrobním závodě postaveném na „zelené louce“ s nejmodernější výrobní technologií,
- možný profesní růst,
- velmi dobré platové podmínky v závislosti na výkonu a kvalitě,
- týden dovolené navíc a jiné benefity,
- nástup od 20.9. 2010-09-10
Kontaktní osoba:
Ing. Tomáš Fojtík, Ph.D.
vedoucí projektu – výrobní závod Ledčice
Fr. Diviše 944, 104 00  Praha 10
Mob: +420 602 280 816
E-mail: tomas.fojtik@semmelrock.com

Uzavírky v Kralupech n.V.
Město Kralupy nad Vltavou bude mít v druhé polovině měsíce září uzavřen hlavní tah městem. Jedná se o Mostní a Podřipskou ulici a též ulice Dobrovského.
Jednotlivé etapy uzavírek s objízdnými trasami:
I.  etapa  -  20.9. - 23.9.2010 – ul. Mostní, úsek pod viaduktem (slza), osobní doprava bude vedena jednosměrně ul. Tyršova (u Penny) a ul. Jiráskova.

II. etapa  -  23.9. - 29.9.2010 – ul. Podřipská v úseku od přechodu na stezce pro pěší až za křižovatku s ul. Dobrovského, v této etapě bude omezen provoz na ul. Dobrovského. Objízdná trasa do Lobče bude vedena pro osobní dopravu ul. V Luhu a ul. Sladkovského.

III. etapa  -  29.9. - 3.10.2010 – ul. Dobrovského – od křižovatky s ul. Přemyslova v délce cca 300 m. Objízdná trasa do Lobče bude vedena pro osobní dopravu ul. V Luhu a ul. Sladkovského.

Přesun jednotlivých etap vždy ráno v 08.00 hod.
V I. a II. etapě bude průjezd nákladní dopravy (vozidla nad 3,5 t) přes Kralupy n/Vlt. vyloučen. Objízdná trasa pro nákladní dopravu bude vedena po silnici č. II/240 (ul. Velvarská) směrem na obec Nová Ves, Veltrusy a zpět na Kralupy n/Vlt. Objízdná trasa bude obousměrná.

Pozvánka
DOMOVEM ČESKÉ HUDBY o.p.s. a OBEC HORNÍ BEŘKOVICE   pořádali slavnostní koncert u příležitosti
160 let od narození operní pěvkyně Klementiny Kalašové, rodačky z Horních Beřkovic.
Zdeňka Erlebachová– zpěv, prof.Petra Milarová – klavír
Program koncertu:
W.A.Mozart, G.F.Haendel, Ant. Dvořák ad.
Ve čtvrtek 9.9.2010 v 15.30 hodin
Horní Beřkovice – Multifunkční centrum  - v areálu Psychiatrické léčebny

BETONIKA plus s.r.o, Lužec nad Vltavou
hledá
DĚLNÍKA VÝROBY (ARMOVNA)
požadujeme: svářečský průkaz
průkaz na VZV a jeřáb výhodou
NÁSTUP: 01.10.2010
Bližší informace: p. Prislupský - tel.: 725 536 191


Pozvánka

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Ledčické novinky
Ledčické novinky - červenec 2010 najdete  zde . 

Hravé a veselé taneční vystoupení dětí z ledčické školy, připravené pro soutěž Vesnice roku najdeteZDE .

TJ SOKOL Ledčice
Ve čtvrtek 1.7.2010 od 19. hodin se konala v budově ZŠ Ledčice v kulturní místnosti schůzka ohledně zachování a fungování TJ Sokola Ledčice. Další schůzka bude 22.7.2010.

Veřejné zasedání
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Ledčice
se uskutečnilo v pondělí 28.6.2010 od 19.00 hodin
v budově Základní školy Ledčice v kulturní místnosti .

 


Letní Rybovka na Kampě
Fotogalerii najdete ZDE
     Ve středu 23. června od 20:30 hodin se pod Karlovým mostem na Kampě jako každý rok zpívala Rybova vánoční mše pod heslem "Proč mrznout v kostele, když můžeme zpívat v teple". Sólisty, varhany a dirigenta (Libor Sládek) zajistil sbor Besharmonie. Zpěvákem byl každý, kdo přišel. Noty s sebou vlastní, zpívalo se rovnou bez zkoušení. Vánoční cukroví, prskavky, čepice, rukavice, svíčky a zvonečky byly vítanými proprietami...
    Jako každý rok byl ohromný aplaus - hlavně od cizinců, kteří netušili, že jde o recesi. 
    Už počtvrté na Kampě Českou mši vánoční zpíval i Ledčický příležitostný sbor, podpořený ledčickými příznivci a diváky, kterým není hudba, zpěv a legrace cizí. Všichni si na Kampě užili nestrojené, radostné a uvolněné atmosféry a na závěr si popřáli "šťastné a veselé".

Fotogalerii z otevření dětského hřiště najdete  ZDE 
Děkujeme za poskytnutí fotografií  paní Mileně Justové  a pánům Antonínu Plickovi, Davidu Chaloupkovi a Rudolfu Votrubovi.

 

 

Pozvánky

Máte děti  vysvědčení s vyznamenáním? Tak hurá do muzea!
Zveme všechny děti a jejich rodiče do Regionálního muzea Mělník. Ti z Vás, kdo mají vysvědčení s vyznamenáním, si mohou u nás prohlédnout výstavu Staré mechanické hračky, expozici historických kočárků i skalní obydlí ve Lhotce u Mělníka zdarma. Tato nabídka platí od 1.7. do 31.8.2010 pro  dítě a 1 dospělý doprovod.
Muzeum je otevřeno denně mimo pondělí od 9-12 a od 12,30 – 17 hod.
Skalní obydlí je otevřeno každý víkend od 10 – 12 a od 13 -17 hod.
Také můžete posedět v muzejní kavárně nebo na dvoře a na starých historických hradbách.
Těšíme se na Vás!

 

TJ Sokol Jeviněves
pořádal v sobotu 26.6.2010 od 20:00 hodin TANEČNÍ ZÁBAVU na fotbalovém hřišti TJ Sokol Jeviněves.
Vstupné 70,- Kč, k tanci a poslechu hrála skupina„Largo“


 

Dětské středisko
Dětské středisko ve Straškově od 14.6.2010 do 18.6.2010 neordinovalo. Zastupovala MUDr. Randáková na poliklinice (5.patro) v Roudnici n.L.

 

Pozvánky

Přineste své růže do soutěže

 „O NEJKRÁSNĚJŠÍ RŮŽI
ROKU 2010“

Růže můžete přinést ve čtvrtek
24. června mezi 17-19 hodinou
do oranžerie zámku Veltrusy

Co přinést s sebou:
2 rozkvetlé růže
2 poupata
adresu pěstitele 
označení odrůdy

 VÝSTAVA  FOTOGRAFIÍ KARLA  MÁLKA

ROMŠTÍ  CIKÁNI
A
CIKÁNŠTÍ  ROMOVÉ

GALERIE  LADISLAVA  ČEPELÁKA
ve  Veltrusích
od 17.6.2010  do 16.7.2010
otevřeno :  Út. + Čt.  13.00 - 16.00 hod.
dále po domluvě:
č. tel. : 315 781 003, 724 181 120

vernisáž dne 17.6.2010  v  17.00 hod.

 

Odečet stavu elektroměrů

Ve dnech 7.6.-11.6.2010 pracovník firmy ČEZ a.s. zapisoval stavy elektroměrů.

Odečty spotřeby vody v červnu 2010

Od 21.6.2010 do 24.6.2010 provedla v domácnostech odečet pitné vody  pro obec Ledčice paní Jana Gulasová. V případě nepřítomnosti prosila o zanechání stavu na viditelném a dostupném místě. Kontakt: tel.č. 725 806 890
Samoodečet bylo možno nahlásit e-mailem na adresu odecty@svas.cz, či telefonicky na čísle 840 121 121.


Ledčické děti vzorně reprezentují svoji školu i obec

 Hodnotící komise Vesnice roku si v úterý 8.června 2010 prohlédla Ledčice. Věříme, že se jim u nás líbilo...

 

Analogové vysílání v Ústeckém kraji končí 31.srpna 2010
    Zemské analogové TV vysílání z vysílačů Buková hora a Jedlová hora bude 31. srpna 2010 ukončeno.  Na většině územní oblasti Ústí nad Labem tak nebude od září možné „přes anténu“ přijímat analogově žádný televizní program.Pro další příjem televizního signálu je třeba se rozhodnout, zda zůstat i nadále u zemského (přes anténu) televizního vysílání, nebo využít satelitní, kabelovou nebo internetovou (IPTV) televizi.
     Při volbě zemského televizního vysílání je třeba zakoupit buď set-top-box (převaděč signálu) a zapojit jej mezi anténu a televizor, nebo nový televizor s vestavěným digitálním tunerem.
    Těch, kdo nyní přijímají televizi přes kabel, satelit nebo internet, se ukončení zemského analogového vysílání nijak netýká a televize jim i bez úprav bude fungovat standardně i po 31. srpnu.
    Digitalizace představuje technologický pokrok v praxi, ale není potřeba se jí obávat, je potřeba být jen připraven. Přechod ze zemského analogového na digitální televizní vysílání již úspěšně proběhl v mnoha regionech České republiky a nyní je na řadě Ústecko.
     V případě, že potřebujete více informací, navštivte poradnu na webu www.digitalne.tv/poradna  nebo zavolejte na infolinku 800 90 60 30. Více najdete zde .

Pozvánky

 

Práce na dětském hřišti finišují 

Jistě si každý všiml, že na návsi už stojí mnohé herní prvky nového, finančně velmi náročného (více než  2 miliony Kč), dětského hřiště.  Vzhledem k tomu, že jsou právě prováděny poslední terénní úpravy, včetně zahradnických (dosázení keřů, zasetí trávy...), je nutno dodržovat přísný zákaz vstupu na celou plochu hřiště. Mohlo by dojít k jeho poničení. Slavnostní otevření celého areálu pro ledčické nejmenší se chystá na sobotu 19.června 2010.
Organizátoři ujišťují, že se máte opravdu na co těšit.

 

Pomozte i Vy

V projektu výkupu použitého rostlinného oleje od základních škol se jedná o to, že škole bude poskytnuta nádoba na sběr použitého oleje. Takto shromážděný olej bude zvážen, odvezen a škole proplacen. Základní školy mají tímto příležitost si vylepšit své rozpočty o ne nepodstatné finanční částky a pro své žáky rozšířit své ekologické projekty a aktivity.

Žáci mohou do školy přinášet použitý olej z domácností v PET lahvi. Tato PET lahev se uloží do 200 litrového sudu, umístěného ve Sběrném dvoře v Ledčicích.
Ledčické škole mohou pomoci všichni občané. Stačí, když do Sběrného dvora odnesou použitý olej ze své domácnosti.

O projektu

Tento projekt přináší nové možnosti v ochraně klimatu, hospodaření se surovinami a v neposlední řadě i nové ekonomické příležitosti pro školy.

Jedná se o spolupráci firmy Prague Management International s.r.o. a škol při organizaci sběru použitého rostlinného oleje z domácností žáků základních škol a školních jídelen. V současnosti je již všeobecně známo, že rostlinný olej představuje cennou průmyslovou surovinou, využitelnou v energetice, dopravě, lesnictví, stavebnictví apod. Také ovšem platí, že zatím existuje nízké povědomí o tomto faktu a tak nejčastěji rostlinný olej končí v kanalizaci, čímž dochází ke  ztrátě suroviny a dalším škodám na kanalizační infrastruktuře s následnými drahými opatřeními.
Na sklonku roku 2008 začala firma PMI s oslovováním základních škol po jednotlivých krajích, navazováním smluvních vztahů o výkupu použitého rostlinného oleje z jídelen a z domácností žáků.
Takto shromážděný rostlinný olej je dále zpracován na standardizovaný produkt, využitelný ve výše uvedených oblastech.
Školy jsou cenní a zkušení partneři v oblasti sběru druhotných surovin. V tomto odvětví mají své nezastupitelné místo a představují, z dlouhodobého hlediska, velký potenciál. Svým vlivem mohou ve svých žácích vzbudit nadšení pro dobrou věc a ti si mnohdy přenášejí takto osvojené návyky do svého dalšího života.
Více na http://www.sberoleje.cz/o-projektu-stranka2.html


Poděkování

Obec Ledčice děkuje všem účastníkům brigády na školním hřišti pořádané Spolkem ŘIP .
Děkujeme za poskytnutí fotografií panu Jiřímu Královi.


Volby do Poslanecké sněmovny ČR - obec Ledčice
ČSSD                           73 hlasů          28,51%
ODS                             44 hlasů          17.18%
Věci veřejné                44 hlasů          17,18%
KSČM                          30 hlasů          11,71%
TOP 09                        29 hlasů          11,32%
Suverenita                  19 hlasů             7,42%
SPOZ                             5 hlasů             1,95%
STRANA ZELENÝCH  5 hlasů             1,95%
KDU-ČSL                      2 hlasy              0,78%
DSSS                             2 hlasy              0,78%
ČSNS 2005                  1 hlas                0,39%
Svobodní                       1 hlas                0,39%
Pravý blok                      1 hlas                0,39%
volební účast                56%


Pozvánky

 

 

 

 

 


Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Starostka obce Ledčice  podle § 15  zákona Sb., o volbách do Parlamentu  České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů, oznamuje:
1) Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční 
   v pátek 28. května 2010 od 14,00 hodin do 22,00 hodin
   a
   v sobotu 29. května 2010 od 8,00 hodin do 14,00 hodin.

2) Místem konání voleb ve volebním  okrsku č.1  - volební místností  je tělocvična v budově Základní školy Ledčice

3) Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky ( platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo  služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem)

4)  Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky.              
    Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

Zájezd do Polska
!pozor změna data odjezdu!
Obecní úřad v Ledčicích pořádal 22.května 2010 zájezd do POLSKA – Kudowy Zdróje.
Odjezd 5.30 hodin z návsi. Cena 250,- Kč za osobu.

Brigága Vzdělávacího a podporovacího spolku ŘIP
Výbor Vzdělávacího a podporovacího spolku ŘIP v Ledčicích pořádal brigádu, která se konala
v sobotu 15. května 2010 od 8.00 hodin na hřišti před Základní školou.

Pozvánka na májovou zábavu
Spolek Baráčníků Veltrusy pořádal v sobotu 15. května od 20.00 hodin v restauraci Na Závisti
ve Veltrusech májovou zábavu. Hudba pana Blažka – Grošáci.

Opravy a výstavba komunikací Na ladech a Na vinohradech pokračují

 

Pozvánka do muzea
Mělnické regionální muzeum nabízí program na měsíc červen 2010 , který najdete zde .

Svátek matek
V pondělí 10.května 2010 od 16.30 hodin v budově školy přichystaly všechny děti, které „chodí“ do ledčické školní budovy – tedy školčátka i školáci, oslavu Dne matek . Odpolední program plný písniček, básniček, tanečků, pohádek byl ze všech stran pochválen jako ten nejlepší za celá léta. Děti se snažily udělat maminkám, babičkám, tetičkám a slečnám udělat radost. Každý se předvedl v tom nejlepším „světle“. Dojetí, radost a neutuchající potlesk byl tou nejlepší odměnou a ohodnocení pro všechny vystupující.

Vzdělávací a podporovací spolek ŘIP Ledčice
pořádal v sobotu 8.5.2010 od 17 hodin zájezd na utkání SK Slavia Praha - FK Baumit Jablonec v Synot Tip Areně( nový stadion Slavie ). Cena zájezdu 200Kč ( podle ceny vstupenky ), členové spolku platí polovinu. Doprava  zdarma, minimální počet přihlášených 30 ososb. Přihlášky do 25.4.2010 přijímal přítel Václav Zeman a přítel Král Jiří ml. Platba při přihlášení.

Den vítězství
U příležitosti Dne vítězství spojeneckých armád a 65.výročí ukončení II. světové války se v pátek 7.5.2010 konalo pietní položení věnců u pomníků padlých.

 

Vítání občánků

V sobotu 1.5.2010 ve 14.00 hodin v budově základní školy v kulturní místnosti 
proběhlo slavnostní vítání  šesti dětí mezi ledčické občany. Jsou to : Emička Petráková, Antony Žákovič, Terezka Králová, Jindra Klement, Alžbětka Dvořáková a Nelinka Frýdová. Přejeme všem krásné dětství.

 

Čarodějnice

Ledčická mládež pořádala 30.dubna 2010 od 18.30 hodin tradiční pálení čarodějnic  na fotbalovém hřišti Na Cikánce v Ledčicích.
Program:
-  v 18.30 předvedení ukázek katovského řemesla historickou skupinou Beřkovští ze Šebířova
-  v 19.00 hodin taneční vystoupení mažoretek z ledčické školy  a následné ocenění všech přítomných 
   čarodějnic, jedubab, bosorek a jiných meger
-  v 19.30 zapálení hranice a upálení nejšerednější čarodějnice

      Svátek čarodějnic si letos všichni užili poprvé na hřišti Na Cikánce. Vše se uskutečnilo pod záštitou a za pracovního nasazení místní mládeže – Aleše Vovse, Verunky Šourkové a dalších. Beřkovští ze Šebířova připravili „mučánkování“ povětrných žen, meger a čarodějnic. Došlo také na zaručeně pravou popravu katovským mečem.
      Jemnost, ladnost, krásu a potěchu oka dodaly místní mažoretky pod vedením paní učitelky Ivy Šindelářové.
     Všichni přítomní čarodějové a čarodějnice předvedli svou mrštnost, rychlost a pohyblivost při několika soutěžích. Celé čarodějné setkáí vyvrcholilo upálením nejošklivější čarodějnice.
      Došlo i na tradiční opékání kouzelných špekáčků. Celé odpoledne i následný večer se opravdu vydařily. Všichni si užili skvělý připravený program i chvíle hudby v podání kapely Trosečníci, zpěvu, tance a příjemného povídání. Dětem byla odměnou nejen spousta legrace, ale i ochutnávka čarodějného cukroví a samozřejmě pojídání vlastnoručně opečených buřtíků.

Děkujeme za poskytnutí fotografií paní Monice Knorové, slečně Monice Knorové  a panu Davidu Chaloupkovi.


Upřesnění svozu popelnic
Poslední zimní svoz - 29.4. 2010 a první letní svoz - 13.5.2010 a dále jednou za čtrnáct dní
každý lichý týden ve čtvrtek cca od 6 hodin ráno. Více najdete v menu Obecní úřad/Odpadové hospodářství .

Občanské sdružení Diakonie Broumov
je nezisková organizace, která poskytuje sociální služby pro občany z okraje společnosti – materiální pomoc sociálně potřebným, azylové ubytování i pracovní příležitost.
VYHLAŠUJE spolu s obcí Ledčice SBÍRKU  POUŽITÉHO  OŠACENÍ:
- Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/
- Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, 
- Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
- Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené
- Peří,péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek
- Obuv – veškerou, nepoškozenou
Sbírka se uskuteční v obci Ledčice od 1.4.2010 - do 10.5.2010 každé pondělí od 14.00 do 16.00 hodin (po dohodě i v jiném termínu) ve Sběrném dvoře OÚ – čp. 108. Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic,aby se nepoškodily transportem. Děkujeme za Vaši pomoc.


Fotografie z Vítání jara najdete na http://www.ledcice.cz/skola/


Veřejné zasedání
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Ledčice
se konalo dne 18.3. 2010 od 18.30 hodin
v budově Základní školy Ledčice.
100 leté výročí

V únoru 2010 se v krabčické diakonii dožil požehnaného věku 100 let ledčický rodák, pan Jaroslav Purchart. Během svého života zažil dva císaře a deset prezidentů. Díky skvělé paměti je výborným vypravěčem a společníkem. Do vínku mu byl dán dar pevného zdraví, kvalitního vzdělání a spokojeného rodinného života. Všichni ledčičtí spoluobčané a přátelé ze spolku ŘIP přejí panu Purchartovi i do budoucna stejně dobré zdraví, jako mu slouží dosud, bystrou mysl, hodně zaslouženého klidu a osobní pohody.

 

 

 

 

 


Masopust
Fotogalerie Masopust 2010 najdete zde 

 


Výměna řidičských průkazů
Vážení občané,
kdo vlastníte řidičské průkazy vydané:
• od 1. ledna 1994 do 31. prosince 2000, jste povinni do konce roku 2010 své doklady vyměnit.
• od 1. ledna 2001 do 30. dubna 2004, jste povinni do konce roku 2013 své doklady vyměnit
(na základě zákona č. 229/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.)
Výměna ŘP je osvobozena od správního poplatku.
Na příslušný odbor dopravy si vezměte:
platný doklad totožnosti (OP, pas), dále pak jednu fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm a řidičský průkaz, kterému končí platnost.
Nový ŘP Vám bude vystaven do 20 dnů ode dne podání žádosti, popř. do 5 pracovních dnů po úhradě správního poplatků 500 Kč (za rychlejší vyřízení žádosti).
Více informací naleznete v zákoně č. 361/2000 Sb.a na internetových stránkách Ministerstva dopravy www.mdcr.cz.Poděkování občanům za finanční příspěvky na Tříkrálovou sbírku 2010            
Vážení občané,
dovolte mi jménem vedení Farní charity Roudnice nad Labem oficiálně poděkovat vám všem, kteří jste v letošním roce finančně přispěli do kasiček koledníků, kteří do vašich domovů zavítali  začátkem letošního roku s tříkrálovým požehnáním a koledou. V přilehlých obcích Podřipska a ve městě  Roudnice nad Labem se podařilo celkem vykoledovat nádherných – 95 702 Kč. Občané vaší obce přispěli částkou 262,- Kč. Z dosaženého výsledku máme ohromnou radost, protože jsme tak příznivý výtěžek letošní sbírky vůbec nečekali. Je vidět, že lidé i v tomto složitém období, neztrácí pocit spolupatřičnosti a jsou ochotni pomáhat druhým. Vždyť láska a pomoc bližním jsou základním pilířem našeho společenství už několik tisíc let.
Z vybraných peněz plánujeme financovat nově vznikající aktivity v Domově sv.Josefa v Riegrově ul. 652 v Roudnici n.L.
Ještě jednou děkujeme .                 Vedení FCH Roudnice n.L.  


Novoroční výstup na horu Říp 2010Krásný rok 2010 a v něm hodně klidu, zdraví a dobré vůle 
     vám všem přeje  Jiřina Michovská 


nahoru