Aktuality s rozesíláním e-mailových zpráv


Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Ledčice konané dne 5. 11. 2018 od 18.30 hodin

Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Ledčice konané dne 5. 11. 2018 od 18.30 hodin v kulturním a společenském sále U Cinků

Program:
1) Volba starosty a místostarosty
     a) Určení počtu místostarostů
     b) Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě  uvolnění (§ 71 zákona o obcích)
     c) Určení způsobu volby starosty a místostarosty
     d) Volba starosty
     e) Volba místostarosty
     f)  Volba členů rady

2) Zřízení finančního a kontrolního výboru
    a) Určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
    b) Volba předsedy finančního výboru
    c) Volba předsedy kontrolního výboru
    d) Volba členů finančního výboru
    e) Volba členů kontrolního výboru

3) Různé:  Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva                        
                  (§ 72  zákona o obcích)
4) Diskuze
5) ZávěrPOZVÁNKA NA OSLAVY 100. VÝROČÍ ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY

oslavy 100.jpg

 Kroužky a tréninky

KERAMICKÝ KROUŽEK+AEROBIK+KONDIČNÍ CVIČENÍ.jpg

 ČEZ_kácení a okleštění stromů

ČEZ  UPOZORNĚNÍ STROMY.jpg

 REVIZE KOTLŮ

Vážení,
rádi bychom Vás informovali, že dne 19. 7. 2018 byla schválena novela zákona O ochraně ovzduší, kterou se změnil termín pro kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, tzv. revize.
Z původních dvou let, byl termín  prodloužen na 36 měsíců a to zpětně. To znamená, že námi vystavené revize v roce 2016 již nyní platí až do roku 2019.
Prosím informujte o této změně občany, kteří měli o revizi zájem.
Dovolíme si vás opět kontaktovat v roce 2019 s nabídkou nových revizí.
Děkuji za spolupráci
S přáním hezkého dne
Marcela Metelková
Mobil: 777 663 799, 720 033 955
Email: metelkova@dumkotlu.cz
Web: http://www.dumkotlu.czZÁKAZ ODBĚRU POVRCHOVÝCH

 Městský úřad v Kralupech nad Vltavou, Odbor Životního prostředí jako vodoprávní úřad, vzhledem ke stávajícímu nepříznivému vývoji hydrogeologické sitace a dlouhodobému suchu vyhlašuje opatření obecné povahy, a to ZÁKAZ ODBĚRU POVRCHOVÝCH VOD s okamžitou platností až do odvolání. Podle § 109, odst. 1a v souladu s ustanovením § 115a vodního zákona zakazuje odběr povrchových vod z vodních toků a nádrží v celém správním území obce s rozšířenou působností Kralupy nad Vltavou – pro účely mytí aut, zalévání hřišť, zahrad, trávníků, napouštění nádrží, bazénů apod. Voda ze studní by měla být využívána zejména pro pitné účely a osobní hygienu.OZNÁMENÍ

OZNÁMENÍ
OD ČTVRTKA 2. 8. 2018 BUDE SVOZ ODPADU PROBÍHAT KAŽDÝ TÝDEN, AŽ DO ODVOLÁNÍ.Poplatky 2018

Obec Ledčice oznamuje výběr poplatků podle OZV 1/2012:

poplatek za komunální odpad dospělí trvale hlášení 600,-
poplatek za komunální odpad děti do 15ti let trvale hlášené 400,-
poplatek za komunální odpad rekreanti za nemovitost 600,-
termín splatnosti do 1. 5. 2018

poplatek za psa 60,-
poplatek za druhého a dalšího psa 120,-
poplatek za psa důchodci 30,-
                                     termín splatnosti do 1. 3. 2018

Poplatky je možno platit hotově na obecním úřadě nebo převodem na č.ú. 473 266 933/0300,
komunální odpad v.s. 1340+č. p., psi v.s. 1343+č. p.