Aktuality s rozesíláním e-mailových zpráv


Novější 1

INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY

INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY

Ve středu 16. 01. 2019 od 08:00 do 15:00 - plánovaná odstávka Ledčice čp.10, 11, 13, 179, 19, E10RIP VALNÁ HROMADA

ŘIP valná hromada 2019.jpg

 TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

3Ksbirka.jpg

 Oznámení o dovolené

OZNÁMENÍ

Z důvodu dovolené bude Obecní úřad Ledčice uzavřen od  čtvrtka 27. 12.2017 do  středy 2. 1. 2018 včetně.
Sběrný dvůr bude v sobotu 29. 12. 2018 uzavřen a náhradou mimořádně otevřen v sobotu 5. ledna 2019 od 9.00 do 11.00 hodin.Zastupitelstvo obce zasedání 17.12.2018

Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva obce Ledčice,  dne 17.12. 2018 od 19 hodin v kulturním a společenském centru U Cinků

1)  Zahájení
2)  Určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a kontrola zápisu
3)  Program
4)  Schválení rozpočtu ZŠ a MŠ Ledčice pro rok 2019
5)  Schválení rozpočtu obce pro rok 2019
6)  Nařízení vlády 318/2017 Sb., novela 202/2018 Sb.
7)  Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo ke Smlouvě o dílo ze dne 28.7.2017  „Rybniční soustava Ledčice a oprava odvodnění místní komunikace“
8)   Smlouva o dílo – výkop pro opravu veřejného osvětlení
9)   Dohoda o změně pracovní smlouvy
10) Rozpočtové opatření č. 7
11) Rozpočtové opatření č. 1 střednědobého výhledu rozpočtu
12) Rozpočtová opatření – pověření
13) Inventarizační komise
14) Různé
15) Diskuze
16) ZávěrAgilityhrátky 16.12.2018 od 9 hodin

agility.jpgČeská mše vánoční v neděli 16.12.2018 od 16 hodin

Rybovka Ledčice 2018.jpg

 Program adventu

Program adventu 2018-1.jpg

 Loutkové divadlo 8.12.2018

O HVĚZDIČCE.jpgAdventní koncert Zlatá šedesátá_1.12.2018

GA_Ledcice 1.12.2018.jpgNovější 1