Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Ledčice konané dne 5. 11. 2018 od 18.30 hodinUstavující zasedání Zastupitelstva obce Ledčice konané dne 5. 11. 2018 od 18.30 hodin v kulturním a společenském sále U Cinků

Program:
1) Volba starosty a místostarosty
     a) Určení počtu místostarostů
     b) Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě  uvolnění (§ 71 zákona o obcích)
     c) Určení způsobu volby starosty a místostarosty
     d) Volba starosty
     e) Volba místostarosty
     f)  Volba členů rady

2) Zřízení finančního a kontrolního výboru
    a) Určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
    b) Volba předsedy finančního výboru
    c) Volba předsedy kontrolního výboru
    d) Volba členů finančního výboru
    e) Volba členů kontrolního výboru

3) Různé:  Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva                        
                  (§ 72  zákona o obcích)
4) Diskuze
5) Závěr