Zastupitelstvo obce zasedáníOznámení o konání zasedání Zastupitelstva obce Ledčice,
dne 20.8.2019 od 19 hodin v klubovně JSDH Ledčice
PROGRAM
1)  Zahájení
2)  Určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu
3)  Schválení programu
4)  Prodej pozemku
5)  Prodej pozemku
6)  Prodej pozemku
7)  Prodej pozemku
8)  Vícepráce přístavba a nadstavba ZŠ a MŠ Ledčice – dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo
9)  Projekt revitalizace zeleně v intravilánu obce
10) Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti
11) Společný školský obvod – veřejnoprávní smlouva Jeviněves
12) Společný školský obvod - Spomyšl
13) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o
       umístění stavby č. IV-12-6024400/VB/P001
14) Kupní smlouva č. 9419001575/4000224449
15) Revitalizace obecního rybníka Pod Uličkou
16) Nabídky - přenos internetového signálu
17) Nabídky - poskytování IT služeb a nájmu počítačového zařízení
18) Rozpočtové opatření č. 4
19) Různé
20) Diskuse
21) Závěr


Česky English Deutsch Netherlands

Geoportál Misys-Web (kliknutím na obrázek se dostanete na geoportál, kde je k dispozici řada základních témat, např. ortofotomapa, topografická mapa, historická mapa, čísla popisná, katastrální mapa a mapy bývalého pozemkového katastru, ve spojení s nahlížením do katastru nemovitostí ČÚZK).

geoportal_new2.jpg 

Svoz odpadu 

Zimní svoz:
od 1.1. do 30.4. 
a od 1.11. do 31.12.
ve čtvrtek každý týden.

Letní svoz:
Od 2 5. do 31. 10. každý sudý čtvrtek, jednou za 14 dní.
Svoz probíhá cca od 6 hodin ráno.

Vyhledat v textu

25. 8. Radim

Zítra: Luděk

utkání podzim 2019.jpg

 

Inzerce

příspěvků: 49

Diskusní fórum

příspěvků: 274

Návštěvnost stránek

204610