Anketa

Nepřehlédněte naši anketu!

Jak naložit s volným časem našich dětí, aby se znuděně nepotulovaly obcí a nedělaly neplechu, co jim nabídnout, aby je to zaujalo, pobavilo a nenásilnou formou také poučilo?

Na tyto otázky se snaží najít odpověď nově vznikající občanské sdružení, které se chce věnovat dětem a mládeži v naší obci a jehož vznik podporují nejen rodiče, ale také vedení naší obce. Ledčické děti ztvárnily návrhy jeho loga, které nabízíme k posouzení. Názor na to, který návrh by se měl stát logem sdružení, můžete vyjádřit v této anketě.

 

Obrázek č.1 Obrázek č.2
Obrázek č.3 Obrázek č.4