Česky English Deutsch Netherlands

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Kontakty > Diskusní fórum

Diskusní fórum

Na tomto místě můžete vyjádřit své připomínky, příspěvky, nápady, nabídku pomoci i kritiku.

Podmínky uvěřejňování příspěvků

Uvědomte si prosím, že internet je věc velice veřejná a Váš příspěvek si mohou přečíst lidé na celém světě. Jsou věci, které se na internetu neřeší, tak je sem, prosíme, nepište. Pokud si za svým příspěvkem stojíte, podepisujte jej svým jménem. Provozovatel webových stránek Obec Ledčice si vyhrazuje právo odstranit příspěvky vulgární a urážlivé, anonymní, věcně netýkající se obce Ledčice, obsahující skrytou reklamu nebo jinak zavádějící a neodpovídající pravidlům obecné kulturní a společenské úrovně. Děkujeme Vám za slušnost, se kterou budete diskusi využívat.

Řadit od nejnovějšího Přidat komentář
 • 5. 6. 2016 10:49
  Záruba
  Komunální odpad ( SVOZ )

  Dobrý den,
  blíží se letní období a s tímto i plno nedostatků ze strany vzniku komunálního odpadu.
  Tímto bych Vás chtěl paní starostko a městská rado požádat o zvážení situace a změnu v letním období svozu komunálního odpadu minimálně na jeden svoz za týden.
  Důvodem svozu v tomto letním období je šířící se zápach z těchto nádob. Odpadky produkujeme stále, ať je léto, nebo zima a stále potřebujeme, aby je někdo za nás odvezl a zlikvidoval. Mým cílem není dalšími argumenty přispět do fóra, ale jsem však přesvědčen o tom, že debata na toto téma dosud nebyla dostatečně hluboká a seriózní. Dále myslete na starší obyvatele. Hygienické potřeby patří jako mnoho jiného odpadu do kontejneru na směsný odpad a nemusím zde rozvětvit co se za 14 dní stane s odpadky v plastové nádobě.

  Děkuji za pochopení
  Záruba


 • 7. 8. 2016 21:26
  Chudějová
  Re: Komunální odpad ( SVOZ )

  Dobrý den,
  připojuji se k názoru, že svoz komunálního odpadu by měl probíhat týdně, tak jak probíhá v sousedních obcích. To nemluvím o bioodpadu, kdy obce zajišťují jeho svoz a poskytly i popelnice. Chudějová


 • 4. 1. 2017 10:33
  Jiřina Michovská - Moderátor
  Re: Komunální odpad ( SVOZ )

  K příspěvku, pana Záruby a paní Chudějové, týkajícího se celoročního týdenního svozu komunálního odpadu. Letní svoz (1x za 2 týdny) byl zvolen proto, že mimo topnou sezonu je odpadu méně (pokud odpad správně třídíte, jak ukládá zákon), zejména v domácnostech, v nichž se topí pevnými palivy. My však svozové firmě musíme zaplatit za každou vyvezenou nádobu. Zkušenost je taková, že lidé nečekají, až je plná, nýbrž nechávají odvézt popelnice, zejména v letních měsících, poloprázdné. Tím rostou počty vyprázdněných nádob a také náklady za odvoz. Argumentem u několika jedinců z řad občanů je zapáchající nádoba. Připouštím, že v horkých letních měsících snad tomu tak je, ale je to také o tom, kdo jaký odpad a jakým způsobem do popelnice ukládá. Pokud se většina občanů rozhodne, aby i v době letních měsíců byl pravidelný odvoz každý týden, proč ne. Navýšené náklady se samozřejmě, promítnou do poplatku za odpad, totéž se týká i bioodpadu. Pořídit nádoby na bioodpad od svozové firmy jsou velmi drahou záležitostí. Na vesnici má téměř každý kousek pozemku, kde si může vytvořit vlastní kompost a ještě jeho produkt využije na zahradě. Ti ostatní mohou bioodpad odvézt do velkoobjemového kontejneru umístěném ve sběrném dvoře.


 • 9. 10. 2016 20:35
  Chudějová
  Změna územního plávu č,2

  Jaký dopad bude mít nová trasa VRT na dopravní obslužnost, život v obci?

  ke kap. 5: Koridory a plochy dopravní infrastruktury

  V území se uplatňují navrhované stavby:

  • VR1 – koridor vysokorychlostní železniční dopravy (Dresden–) hranice SRN/ČR–

  Lovosice/Litoměřice–Praha. Úkol: Prověřit územní podmínky pro umístění

  rozvojového záměru a podle výsledků prověření zajistit ochranu území pro tento

  rozvojový záměr vymezením územních rezerv, případně vymezením koridorů.

  Změna č. 2 ÚPO vymezuje koridor pro tuto stavbu, v převážné části území vedenou

  tunelem

  4.1.2. Doprava drážní

  Do řešeného území zasahuje koridor pro vysokorychlostní železniční trať (VRT) Praha –

  Lovosice, který je vymezen také v ZÚR Středočeského kraje (koridor s šíří 600 m). Pro

  stavbu byla zpracována podrobnější dokumentace (ÚTS RS Praha – Lovosice/Litoměřice),

  která uvedený koridor pro VRT zpřesnila. Dle této dokumentace je vymezena osa koridoru.

  Vzhledem k tunelovému vedení trasy není nezbytné koridor upřesňovat (zužovat).

  Navrhovaná plocha BV 20 (dle Zadání č. 2) zasahuje do osy trasy VRT. S ohledem na

  tunelové vedení trasy v tomto úseku nedochází ke kolizi, pouze je nezbytné, aby nové objekty

  nezasahovaly do hloubky větší než 10 metrů pod povrchem. U konstrukcí citlivých na pokles

  nebo náklon je nutné orientačně prověřit poklesové kotliny na chování konstrukce a v případě

  potřeby navrhnout budoucí reálně proveditelné kompenzační opatření. Protože však přesná

  poloha tunelu není v rámci koridoru ukotvena, je nutné provést posouzení parametricky pro

  různé (z hlediska chování konstrukce limitní) polohy tunelu. K případné stavbě je nutné

  vyžádat si vyjádření SŽDC.

  Předpokládá se zahájení stavebních prací po roce 2020 s termínem dokončení do roku 2030.


 • 4. 1. 2017 8:37
  Jiřina Michovská
  Re: Změna územního plávu č,2

  Trasa Vysokorychlostní trati Praha – Drážďany (VRT) bude mít zcela jistě vliv na dopravní obslužnost, ale celostátního významu. Pro naši obec téměř žádnou. Rozhodně nemůžeme počítat u takových tratí s nějakou malou zastávkou.
  I když stavba je zatím ve stádiu příprav územního rozhodnutí, část trati, která by měla procházet Ledčicemi, je navržena v tunelu a její provoz by obec neměl nijak ovlivňovat. Samozřejmě, že samotná výstavba se do života v obci promítne.


 • 31. 10. 2016 17:32
  Křešťáková
  Poplatek ve sběrném dvoře

  Vážená paní Starostko, chtěla jsem se zeptat z jakého důvodu vybíráte poplatek ve sběrném dvoře? Sběrný dvůr má být zdarma pro občany s trvalým bydlištěm v daném městě/vesnici.
  Děkuji


 • 4. 1. 2017 10:00
  Jiřina Michovská
  Re: Poplatek ve sběrném dvoře

  K Vašemu příspěvku Vás snad uspokojí odpověď na dotaz pana Procházky.


 • 21. 11. 2016 12:25
  Libor Procházka
  Sběrný dvůr a tříděný odpad

  Vážená paní starostko, připojuji se k dotazu paní Křešťákové z 31.10. - proč vybíráte poplatky ve sběrném dvoře? Z původního dobrovolného příspěvku už je to skoro jako sazebník - "no snad to bude stačit"- a to i na příspěvek 500 Kč! Není to potom příliš motivující..
  A další dotaz - proč jsou před obecním úřadem dva kontejnery na sklo a dva na nápojové kartony, ale jen jeden na plast a jeden na papír (oba věčně plné)? To skutečně občané produkují tolik skla a nápojových kartonů? Stačí pohled do kontejnerů a je jasno - tolik stejných skleněných lahví nepochází od občanů, ale z místních osvěžoven. Samozřejmě toto je možno pouze na základě uzavřené smlouvy mezi podnikatelem a obcí za úplatu. Bylo by mi to jedno, pokud bych měl jako občan šanci tříděný odpad v přiměřeném množství kdykoliv vyhodit do patřičného kontejneru - ale to bohužel většinou není šance. Takže jedině doma pytlovat, a pak za prachy odevzdat ve sběrném dvoře a podruhé za to obec vyinkasuje od svozové firmy (a pokud to není ziskové, je asi někde chyba, když jiné obce na tříděném odpadu vydělávají a dotují z toho komunální a nebezpečný odpad). Nebo pohazovat okolo kontejnerů, jak to tam často vidím - to se mi opravdu nechce.
  Snad si najdete čas na veřejnou odpověď, i když se Vám to u dotazu paní Křešťákové od 31.10. nepodařilo.
  Velmi oceňuji, co pro obec děláte, ale v oblasti tříděného odpadu to nějak skřípe - inu nic není dokonalé, ale snad se nějaké zlepšení podaří.
  Předem děkuji za odpověď.
  S pozdravem
  Libor Procházka


 • 3. 1. 2017 20:05
  Jana Vrzalová
  Re: Sběrný dvůr a tříděný odpad

  Bydlím v sousedním Černoučku a mohu říct, že sběrný dvůr Vám, ledčickým, závidíme. Ani nevíte, jak ráda bych zaplatila za využití služeb takového místa, kdyby u nás bylo. My musíme čekat na kontejnery, které obec, tuším dvakrát do roka, nasmlouvá a na termíny odvozu nebezpečného odpadu. Pokud člověk chodí do práce, nemá šanci kontejnery využít, jelikož po návratu domů jsou už zpravidla plné. I tak jsme však vedení obce vděčni, že nám tyto služby zajišťuje.


 • 4. 1. 2017 9:57
  Jiřina Michovská
  Re: Sběrný dvůr a tříděný odpad

  Vážený pane Procházko,
  je velmi jednoduché a krátkozraké bez znalostí faktů kritizovat třídění odpadu. Stávající způsob jeho shromažďování v naší obci funguje více než sedmnáct let. Pokud by byl opravdu tak špatný, jistě by doznal změn. Byť připouštím, že vždycky je co zdokonalovat. Třeba jste to právě Vy, kdo by nám mohl navrhnout jiné a lepší řešení, možná dokonce úspornější.
  Soudě podle ohlasů ze strany místních obyvatel se však domnívám, že tato služba jimi byla a je přijímána kladně, protože nejsou odkázáni na sběr objemného a ostatního odpadu jednou nebo dvakrát za rok, jako je tomu v okolních obcích, což legislativa umožňovala a stále ještě umožňuje.
  Pro nás by bylo daleko jednodušší nechat dvakrát v roce na veřejné prostranství přistavit velkoobjemové kontejnery a nasmlouvat odvoz nebezpečného odpadu. Tímto způsobem lze jednoduše dodržet literu zákona a nic neporušit. Otázkou ovšem je, jak se lidé budou zbavovat odpadu mimo ty dva termíny. Díky našemu systému mohou odpad odevzdat v podstatě každý týden. To, že na sběrném místě tříděného odpadu jsou po jednom kontejnery na plast a papír, je právě proto, že tohoto odpadu je velké množství a ani desítky kontejnerů by situaci nevyřešily. Každý vývoz kontejnerů se musí zaplatit a nerozhoduje, jestli je plný nebo poloprázdný. V případě, že nasmlouváte pravidelný odvoz, platíte sice o něco nižší částku, nicméně vystavujete se riziku, že častěji budete vyvážet jen z části zaplněné kontejnery, protože nikdy dopředu nevíte, kolik lidí bude ten den nebo týden odpad ukládat.
  Pokud si sjednáte odvoz mimo stanovený termín, částku za něj platíte mnohem vyšší. Proto pracovníci obce denně, někdy i o víkendu, odpad z kontejneru odebírají, odvážejí do sběrného dvora (na shromaždiště odpadu) a věřte, že vůbec nejde o záviděníhodnou práci. To, co někteří občané dokážou do kontejneru uložit, snad nelze ani slušně vyjádřit.
  Ze dvora je odpad hromadně odvážen. Pro nás je tento způsob jeho ukládání organizačně náročnější, mnohem složitější a pracnější. V průměrně měsíčně odvážíme 0,5 t až 1 t plastů, což je na objem skutečně slušná porce. Pro představu, do nádoby 1100 l, která je umístěna u obecního úřadu, se vejde cca 45 kg plastů.
  Dáte mi určitě za pravdu, že ani denní odvoz plastů by situaci nevyřešil a navíc by to bylo velmi drahé. Pro obec není nic jednoduššího než náklady s tím spojené promítnout do místního poplatku, takže byste mohl na místo 600 Kč zaplatit třeba 1000 Kč na osobu. Zmíněná skutečnost nás vedla k hledání co nejvýhodnějšího řešení, tj., snažíme se zajišťovat takové firmy, které by nashromážděné větší množství odpadu odvážely jen za malý poplatek nebo zcela zdarma, případně jej alespoň za haléřové položky vykoupily.
  U plastu se nám podařilo uzavřít smlouvu s firmou, která za kvalitní plast (PET) vyplácí alespoň něco a ostatní plast nám odváží zdarma, a tak za něj nemusíme platit jako v případě kontejnerů. Totéž platí u papíru. Veškerý papír ze sběrného dvora odváží firma v rámci soutěže škol. Odvoz je zdarma. Jistou část finančních prostředků vyplácí místní škole, která za takto získané peníze dětem nakupuje učební pomůcky. O nějakém zisku tedy nemůže být ani řeč.
  Naše obec ročně ze svého rozpočtu doplácí více jak 200 tisíc Kč. Ostatní obce na tom nejsou jinak, pokud ovšem v odpadovém hospodářství nepodnikají. Existuje-li obec, která v odpadovém hospodářství vykazuje zisk, pak je to na Nobelovu cenu. Zisk vykazují pouze firmy, které podnikají v oblasti nakládání odpadů.
  Příspěvky ve sběrném dvoře jsou opravdu dobrovolné a jsou použity na úhradu nákladů ve sběrném dvoře. Dívala jsem se na příspěvek od Vás, který byl opravdu velkorysý a spíše výjimečný než to, co se běžně dává. Musím však upozornit, že obec nemůže a ani jí to zákon neukládá, zajistit uložení odpadu ze staveb. Z toho důvodu každý, kdo chce ve sběrném dvoře stavební suť uložit na vlastní žádost, musí za ni zaplatit. Stejně tak není možné, aby někdo najednou přivezl deset lednic nebo dvacet pneumatik, odpad ze stavby apod. Je otázkou, zda takové množství odpadu vůbec pochází od občanů z naší obce a zda by nebylo ukládáno na úkor ostatních občanů a k tíži obecního rozpočtu.


 • 16. 9. 2017 1:58
  Libor Procházka
  Re: Sběrný dvůr a tříděný odpad

  Vážená paní starostko,
  protože jste v posledních Ledčických novinkách dokončila odpověď na můj příspěvek, mohu konečně reagovat. Bohužel, hned Vaše první věta mne odradila od jakékoliv další debaty, natož nějakého navrhování. Cituji:“ je velmi jednoduché, krátkozraké bez znalosti faktů kritizovat ….“. Kde berete tu jistotu, že jsem neznalý faktů? Zvláštní přístup k občanovi obce, kde jste voleným orgánem. Takže kdokoliv si dovolí cokoliv kritizovat nebo se jen zeptat, bude takto smeten? Jediná znalá je místní obecní samospráva?
  Tak nemá cenu řešit, proč někde dosáhnou na roční poplatek za komunální odpad za osobu 300 Kč, někde 1500 Kč. Nejlépe to dělají Ledčice, kde je to 600 Kč.
  Zajímavé, obec Příčovy s 325 poplatníky (polovina Ledčic) získá od EKO-KOM příspěvek za tříděný odpad letos 75 tisíc při nákladech na tříděný a nebezpečný odpad 100 tisíc a TKO 200 tisíc, tj. celkové náklady na obyvatele 670 Kč a poplatek 450 Kč (zdroj http://www.obecpricovy.eu/assets/File.ashx?id_org=13583&id_dokumenty=1830) . Ledčice podle rozpočtu 2016 (novější není na webu k dispozici a obecní samosprávu s tím nebudu obtěžovat) získají jen 35 tisíc při nákladech na odpady 400 tisíc (položku sběrný dvůr za 670 tisíc nepočítám, to byly zřejmě stavební úpravy- nebo u nás byly náklady na tříděný odpad 670 tisíc, tj. celkem odpady 1,1 milionu při 650 poplatnících?).
  Dotováním nákladů na TKO z tříděného odpadu jsem rozhodně neměl na myslí 100% dotaci. Dotace snad neznamená jen kompletní úhradu někým jiným, ale i částečnou úhradu (stručně a prostě řečeno, nebudeme se tu školit z mikro- a makroekonomie). Proto poznámka o Nobelově ceně za zisk při odstraňování odpadu za obec byla nemístná, skutečně nejsem tak hloupý, jak si zřejmě myslíte.
  A poslední reakce na dojem, který možná z Vašich formulací mohl vzniknout –ostře se ohrazuji, že bych ve sběrném dvoře uložil byť kilogram stavebního odpadu (katalogové číslo 17) mimo kategorie 17 06 05 (stavební materiály obsahují azbest – nebezpečný odpad (NO)), a tohoto odpadu jen cca 50-100 kg dodatečně po skončení hlavních stavebních prací (poplatek za skládkování tohoto odpadu je 1300 Kč/tunu, můj příspěvek obci 500 Kč – obrázek ať si udělá každý sám). Stavební odpad jsem zlikvidoval v odvezených 34 kontejnerech a NO v dalších dvou kontejnerech – konečně to ověřil stavební úřad. Bohužel, jako fyzická osoba nemohu odvézt NO přímo na skládku – to může jen původce. A v mém případě FO-nepodnikatele je původcem NO obec a nemůže ho odmítnout. Tak praví litera zákona. A pokud mám nebezpečného odpadu jen trochu, skutečně nebudu objednávat odvoz celého kontejneru podnikatelem, který na sebe převezme roli původce NO. A rád přispěju obci, i když podle zákona nemusím. A to je podstata celého sporu – „nemusím, chci“, ale nikoliv „musíte přispět“.
  Zbytek odpadu, který jsem ze stavby ukládal ve sběrném dvoře, byl papír, plast (dle Vašich slov za odvoz minimálně nic neplatíte), železo (a za to snad obec něco dostane a ne že za staré železo ještě zaplatí) a už jen drobný NO jako každý jiný občan (elektro, obaly od barev, pěn) a vždy něco přispěl.
  Vámi zmíněné lednice - obecně kompletní elektrozařízení (to už samozřejmě nevztahuji na sebe) - obávám se, že jde o zpětný odběr v rámci kolektivních systémů, který se platí už při nákupu elektrozařízení a obec může fungovat pouze jako místo zpětného odběru, tj. za likvidaci by neměla nic platit, stačí mít uzavřenou smlouvu o zpětném odběru s kolektivními systémy.
  Dvacet pneumatik najednou (obecně odpad, za jehož likvidaci obec platí) - to s Vámi souhlasím, ale stačí to v Provozním řádu sběrného dvora omezit, např. na 10-50 kg/rok na obyvatele podle druhu odpadu a je vymalováno. Evidenci odpadů včetně jmen stejně vedete. Tím skutečně nebude možné likvidovat nadměrné množství odpadů na úkor nás, občanů (tedy obce) - nevím, zda běžná rodina vyprodukuje 20 pneumatik ročně a navíc proč staré nepředá k zpětnému odběru při nákupu nových, když stejně zpětný odběr už zaplatila v ceně nových.
  Bohužel, tady na fóru tohle nevyřešíme.


 • 27. 12. 2016 13:57
  Josef Uher
  Špatná zkušenost

  Využívám této možnosti k varování zájemců o služby podnikatele pana Tomáše Knotka. U pana Knotka jsem si objednal a zaplatil ledvické uhlí ořech 1. Zcela jistě mi bylo dodáno uhlí jiné, nekvalitní - nepřiměřeně zanáší komín - musím jej 1x týdně čistit, kotel čistím 3x týdně, zakuřuji dvorečky sousedů. Na první telefonický kontakt mi přislíbil ještě ten den nápravu – do dnešního dne se tak nestalo, další domluva není možná - nebere telefon, nereaguje na e-maily.


 • 14. 1. 2017 16:51
  Kateřina Michovská
  Re: Špatná zkušenost

  Pane Uher, pokud je pravdou, co zde píšete, pak tohle nekvalitní uhlí odebíráte každým rokem po dobu nejméně sedmi let. Hustý dým, kterým zasmradíte celou ulici, je opravdu nesnesitelný i svého psa musím brát domu, protože je mi líto ho nechat venku. Tak se prosím nevymlouvejte na nekvalitní uhlí !


 • 23. 9. 2022 22:46
  charleshicks
  Test, just a test

  Hello. And Bye.


 • 28. 11. 2017 17:35
  Škarohlídová Iva
  naše zeleň

  Dobrý den, využívám možnosti psát zde své poznatky, postřehy a další události, které tyto stránky umožňují. V Ledčickém zpravodaji na titulní straně (9/2017), je zřetelně psáno, jak by občané mohli udržovat plochy a zeleň v okolí svých domovu. Jistě, ano, připouštím, jak krásný je pohled na udržovanou zeleň v naší obci. Avšak, co je bolestné, zdá se, že po opravě komunikace došlo právě k poničení zeleně. Štěrková drt zasypala i řadu vzrostlých keřů (místy i 30 cm do výšky a cca 7m dlouhý usek ) , kdo se tím bude dále zabývat a sjedná nápravu ? Chrante přeci naši zeleň a nezavírejte oči.
  Případně, kdo nechal tuto práci nedokončenou a bez úklidu.
  Děkuji za Vaše názory.
  Škarohlídova,217
  Bohužel, stranky neumožnuji vložit přílohu - foto.


 • 6. 8. 2018 9:33
  Martin Živný
  Dravý pták - útok na slepice

  Zdravím,
  Jen takové info. Dnes v ranních hodinách jsem byl svědkem útoku dravého pláka na naše slepice. Zřejmě se jednalo o jestřába podle zbarvení a velikosti nebot dravec byl větší než běžné káně. Není to také první slepice o kterou jsme v tomto roce záhadně přišli. Pokud tedy máte někdo podobnou zkušenost tak jde možná o podobný případ.


 • 12. 6. 2019 16:37
  František
  Hodiny kostel

  Dobrý den
  Již několik dní nejdou hodiny na kostele a na Tondu číslo nemám
  Fk


 • 19. 6. 2019 13:33
  Obec Ledčice, Kamila Hlavsová - Moderátor
  Re: Hodiny kostel

  Dobrý den, děkujeme za upozornění. Závadu evidujeme a zprovoznění hodin je v řešení.


 • 30. 7. 2019 21:40
  Tomáš Fořt
  Veřejné osvětlení

  Dobrý den,
  chtěl bych upozornit,že nesvítí lampa veřejného osvětlení u vstupu do dětského hřiště,směrem od hospody u domu č.p.247.


 • 8. 1. 2020 10:02
  Obec Ledčice
  Re: Veřejné osvětlení

  Dobrý den, porouchané nebo nefunkční veřejné osvětlení prosím hlašte na tel.číslo 315 765 513, kde bude proveden zápis pro servisní firmu, která opravy provádí jenou měsíčně. Děkujeme.


 • 21. 10. 2019 20:35
  Milan Novotný
  Hledám rodinu

  Dobrý večer
  Nevím koho oslovují,mám jen zkromný dotaz.Jmenuji se Milan Novotný v 80 letech jsem bydlel s rodiči Pavlem aEvou Novotných v bytovkách JZD,tehdy ve vedlejší bytovce bydleli Eva a Jarda Valentovi,, může mi někdo odpovědět zda tam ještě bydlí,či žijí, Děkuji předem Novotný Milan


Přidat komentář

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat za účelem odpovědi. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů