Historie ve zkratce

Jižně od úpatí hory Říp, v úrodné rovině napájené potokem Čepelem leží Ledčice. Vesnice patří k nejstarším obcím v Čechách. Osídlení je zde souvislé již od neolitu. Jako první historicky doložený vlastník je roku 1102 připomínán člen mocného rodu Vršovců Nemoj. Jeho syn Mutina roku 1187 daroval všechny své statky včetně Ledčic ženskému klášteru v Doksanech, což roku 1226 potrvdil listinou i Přemysl Otakar I.

K držitelům Ledčic později patřili, mimo jiných, Jan Smiřický (1436), Samuel z Hrádku (1556), Polyxena z Lobkovic (1616).
Obec je poměrně rozsáhlá a dodnes si udržuje typický okrouhlý návesní vzhled. Na přilehlém mírném návrší stojí chráněná kulturní památka barokní kostel sv. Václava z pobělohorské doby, který byl vystavěn na místo původního gotického kostela připomínajícího již v r. 1384.
V těsné blízkosti kostela stojí neorenesanční budova školy z r. 1886. V obci se nalézají i další nemovité kulturní památky:
evangelický kostel (1784),
boží muka u kostela,
budova první "opatrovny" (internátní školy) ve středních Čechách (1887),
statky čp. 42 a čp. 15.
Malebnost obce, která nemá nouzi o zeleň, doplňují tři rybníky - nebesáky. Třebaže Ledčice po celá století zůstávaly vzdáleny rozhodujícím událostem české historie a psávalo se o nich vždy jen v několika řádcích, daly naší vlasti několik literárně činných rodáků:
Ludvík Lát, autor knih "Na lečické faře" (1926) a "Na Kavkaze",
Ludvík Bohumil Kašpar (1837-1901), který sestavil např."Zpěvník žalmů a písní" a "Evangelický kancionál",
Ferdinand Císař (1850-1932), přítel T. G. Masaryka, autor sbírek "Od srdce k srdci", "Chléb života" a zakladatel časopisu "Hus",
Václav Vysoký (x 1911- místní kronikář, dopisovatel Sborníku Pod- řipska a autor několika básní a krátkých literárních útvarů.
Z Ledčic pocházel i malíř Bedřich Nedoma (1837-1919). Velmi srdečný vztah k této obci měli Josef Václav Frič, který se o Ledčicích zmiňuje ve svých "Pamětech", Jan Karafiát, autor "Broučků", Josef Věromír Pleva (Malý Bobeš) či Miloš Václav Kratochvíl (Čechy krásné, Čechy mé …), kteří Ledčice často navštěvovali.

Dnes Ledčice patří k nejpůvabnějším vesnicím Podřipska a určitě stojí za to, je navštívit.

náves.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Česky English Deutsch Netherlands

Geoportál Misys-Web (kliknutím na obrázek se dostanete na geoportál, kde je k dispozici řada základních témat, např. ortofotomapa, topografická mapa, historická mapa, čísla popisná, katastrální mapa a mapy bývalého pozemkového katastru, ve spojení s nahlížením do katastru nemovitostí ČÚZK).

geoportal_new2.jpg 

Svoz odpadu 

Zimní svoz:
od 1.1. do 30.4. 
a od 1.11. do 31.12.
ve čtvrtek každý týden.

Letní svoz:
Od 13. 5. do 31. 10.  každý lichý čtvrtek, jednou za 14 dní.
Svoz probíhá cca od 6 hodin ráno.

Vyhledat v textu

24. 10. Nina

Zítra: Beáta

 

Poplatky 2021
Platba poplatků převodem na č. ú. 473 266 933/0300, nebo v pokladně obecního úřadu.
- komunální odpad v. s. 1340 + číslo popisné,
- psi v. s. 1343 + číslo popisné.

Poplatek za komunální odpad dospělí / rekreanti / děti 600 Kč.
Splatnost poplatku za komunální odpad je 1. 5. 2021.

Poplatek za psa 60 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč, osoby starší 65 let 30 Kč.
Splatnost poplatku ze psů je 1.3.2021.

  

Inzerce

příspěvků: 57

Diskusní fórum

příspěvků: 280

Návštěvnost stránek

263444