Historie ve zkratce

Jižně od úpatí hory Říp, v úrodné rovině napájené potokem Čepelem leží Ledčice. Vesnice patří k nejstarším obcím v Čechách. Osídlení je zde souvislé již od neolitu. Jako první historicky doložený vlastník je roku 1102 připomínán člen mocného rodu Vršovců Nemoj. Jeho syn Mutina roku 1187 daroval všechny své statky včetně Ledčic ženskému klášteru v Doksanech, což roku 1226 potrvdil touto listinou i Přemysl Otakar I.:K držitelům Ledčic později patřili, mimo jiných, Jan Smiřický (1436), Samuel z Hrádku (1556), Polyxena z Lobkovic (1616). Obec je poměrně rozsáhlá a dodnes si udržuje typický okrouhlý návesní vzhled. Na přilehlém mírném návrší stojí chráněná kulturní památka barokní kostel sv. Václava z pobělohorské doby, který byl vystavěn na místo původního gotického kostela připomínajícího již v r. 1384. V těsné blízkosti kostela stojí neorenesanční budova školy z r. 1886. V obci se nalézají i další nemovité kulturní památky: evangelický kostel (1784), boží muka u kostela, budova první "opatrovny" (internátní školy) ve středních Čechách (1887), statky čp. 42 a čp. 15. Malebnost obce, která nemá nouzi o zeleň, doplňují tři rybníky - nebesáky. Třebaže Ledčice po celá století zůstávaly vzdáleny rozhodujícím událostem české historie a psávalo se o nich vždy jen v několika řádcích, daly naší vlasti několik literárně činných rodáků. Ludvík Lát, autor knih "Na lečické faře" (1926) a "Na Kavkaze", Ludvík Bohumil Kašpar (1837-1901), který sestavil např."Zpěvník žalmů a písní" a "Evangelický kancionál", Ferdinand Císař (1850-1932), přítel T. G. Masaryka, autor sbírek "Od srdce k srdci", "Chléb života" a zakladatel časopisu "Hus", Václav Vysoký (x 1911- místní kronikář, dopisovatel Sborníku Pod- řipska a autor několika básní a krátkých literárních útvarů. Z Ledčic pocházel i malíř Bedřich Nedoma (1837-1919). Velmi srdečný vztah k této obci měli Josef Václav Frič, který se o Ledčicích zmiňuje ve svých "Pamětech", Jan Karafiát, autor "Broučků", Josef Věromír Pleva (Malý Bobeš) či Miloš Václav Kratochvíl (Čechy krásné, Čechy mé …), kteří Ledčice často navštěvovali.

Dnes Ledčice patří k nejpůvabnějším vesnicím Podřipska a určitě stojí za to, je navštívit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Česky English Deutsch Netherlands

Geoportál Misys-Web (kliknutím na obrázek se dostanete na geoportál, kde je k dispozici řada základních témat, např. ortofotomapa, topografická mapa, historická mapa, čísla popisná, katastrální mapa a mapy bývalého pozemkového katastru, ve spojení s nahlížením do katastru nemovitostí ČÚZK).

geoportal_new2.jpg 

Svoz odpadu 

Zimní svoz:
od 1.1. do 31.5. 
a od 1.11. do 31.12.
ve čtvrtek každý týden.

Letní svoz:
Od čtvrtka 2.8.2018 probíhá svoz každý týden až do odvolání.

Svoz probíhá cca od 6 hodin ráno.

Vyhledat v textu

23. 3. Ivona

Zítra: Gabriel

utkání jaro 2019.jpg

Bečov relikviář2.jpg

 pozvánka divadlo nová.jpg

Miluju tě, ale...-21.jpg

 

Inzerce

příspěvků: 46

Diskusní fórum

příspěvků: 271

Návštěvnost stránek

193507