Krizové řízení


Cílem krizového řízení je předcházení vzniku kritických situací, zajištění všeobecné přípravy na zvládnutí kritických situací současně s úkoly uložených vyššími orgány krizového řízení a nastartování obnovy území.
V praxi to znamená vytváření podmínek pro činnost krizového štábu, spolupráce se základními složkami integrovaného záchranného systému, spolupráce na úseku havarijní a krizové připravenosti s právnickými a fyzickými osobami.

Jak se zachovat při hlavních mimořádných událostech

 

Důležitá telefonní čísla:

Hasičský záchranný sbor 150
Záchranná služba 155
Záchranná služba Samaritáni ČR – dispečink 315 722 222
Městská policie 156
Policie ČR 158
Tísňová linka 112

Poruchy plyn 1239
Poruchy elektrické sítě 840 850 860
Poruchy vody 840 121 121
Ekologické centrum Kralupy nad Vltavou (po – pá: 6 – 22) 800 100 584


Linka 112 je Evropské číslo tísňového volání. Z tohoto čísla jsou hovory přepojovány
na všechny výše uvedené linky tísňového volání.