Místní vyhlášky Obce Ledčice

Název vyhlášky

účinnost

Obecně závazná vyhláška Obce Ledčice č. 3/2020 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Ledčice 

 

 27.2.2020
OZV č. 2/2004 o vyhlášení závazné části územního plánu obce Ledčice

Příloha: č.1a 2. Regulativy územního rozvoje a Veřejně prospěšné stavby

 

7.10.2004

Pravidla č. 1/2003 stanovující postup pro poskytování úvěrů vlastníkům bytů a rodinných domů z "Programu poskytování státních půjček na opravy, modernizaci a rozšíření bytového fondu" v obci Ledčice

 

9.11.2003

OZV č. 1/2004 - Řád veřejného pohřebiště

 

17.6.2004

OZV obce Ledčice 1/2017 o veřejném pořádku a opatření k jeho zabezpečení

 

OZV 1/2017 - veřejný pořádek - příloha č. 1.pdf

 

OZV 1/2017 - veřejný pořádek - příloha č. 2.pdf

 

15.7.2017

Obecně závazná vyhláška Obce Ledčice č.1/2020 o místních poplatcích

 

27.2.2020

Obecně závazná vyhláška Obce Ledčice č. 5/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

15.12.2020

OZV obce Ledčice č.1/1994, kterou se stanovuje koeficient k dani z nemovitostí

 

31.1.1994


Důležité zákony

  • zák. č. 106/1999 Sb o svobodném přístupu k informacím
  • zák. č. 128/2000 Sb. o obcích
  • zák. č. 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti
  • zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů
  • zák. č. 500/2004 Sb. správní řád
  • zák. č. 89/2012 Sb. Nový občanský zákoník 
  • zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích

nahoru

Česky English Deutsch Netherlands

Geoportál Misys-Web (kliknutím na obrázek se dostanete na geoportál, kde je k dispozici řada základních témat, např. ortofotomapa, topografická mapa, historická mapa, čísla popisná, katastrální mapa a mapy bývalého pozemkového katastru, ve spojení s nahlížením do katastru nemovitostí ČÚZK).

geoportal_new2.jpg 

Svoz odpadu 

Zimní svoz:
od 1.11. do do 30.4. 
ve čtvrtek každý týden.

Letní svoz:
Od 13. 5. do 31. 10.  každý lichý čtvrtek, jednou za 14 dní.
Svoz probíhá cca od 6 hodin ráno.

Vyhledat v textu

29. 1. Zdislava

Zítra: Robin

 

Poplatky 2022
Platba poplatků převodem na č. ú. 473 266 933/0300, nebo v pokladně obecního úřadu.
- komunální odpad v. s. 1340 + číslo popisné,
- psi v. s. 1343 + číslo popisné.

Poplatek za komunální odpad dospělí / rekreanti / děti 600 Kč.
Splatnost poplatku za komunální odpad je 1. 5. 2022.

Poplatek za psa 60 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč, osoby starší 65 let 30 Kč.
Splatnost poplatku ze psů je 1.3.2022.

  

Inzerce

příspěvků: 59

Diskusní fórum

příspěvků: 279

Návštěvnost stránek

272800