Místní vyhlášky Obce Ledčice

Název vyhlášky

účinnost

OZV obce Ledčice č. 1/2008, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška obce Ledčice č. 1/2007 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Ledčice

 

 1.1.2009

OZV obce Ledčice č.1/2007 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Ledčice

 

1.1.2008
OZV č. 2/2004 o vyhlášení závazné části územního plánu obce Ledčice

Příloha: č.1a 2. Regulativy územního rozvoje a Veřejně prospěšné stavby

 

7.10.2004

Pravidla č. 1/2003 stanovující postup pro poskytování úvěrů vlastníkům bytů a rodinných domů z "Programu poskytování státních půjček na opravy, modernizaci a rozšíření bytového fondu" v obci Ledčice

 

9.11.2003

OZV č. 1/2004 - Řád veřejného pohřebiště

 

17.6.2004

OZV obce Ledčice 1/2017 o veřejném pořádku a opatření k jeho zabezpečení

OZV 1/2017 - veřejný pořádek - příloha č. 1.pdf

OZV 1/2017 - veřejný pořádek - příloha č. 2.pdf

 

15.7.2017

OZV obce Ledčice o místních poplatcích č.1/2011

 

31.3.2011

OZV obce Ledčice č.1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně zrušovacích dodatků

 

1.1.2013

OZV obce Ledčice č.1/1994, kterou se stanovuje koeficient k dani z nemovitostí

 

31.1.1994


Důležité zákony

  • zák. č. 106/1999 Sb o svobodném přístupu k informacím
  • zák. č. 128/2000 Sb. o obcích
  • zák. č. 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti
  • zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů
  • zák. č. 500/2004 Sb. správní řád
  • zák. č. 89/2012 Sb. Nový občanský zákoník 
  • zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích

nahoru