Místní vyhlášky Obce Ledčice

Název vyhlášky

účinnost

OZV obce Ledčice č. 1/2008, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška obce Ledčice č. 1/2007 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Ledčice

 

 1.1.2009

OZV obce Ledčice č.1/2007 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Ledčice

 

1.1.2008
OZV č. 2/2004 o vyhlášení závazné části územního plánu obce Ledčice

Příloha: č.1a 2. Regulativy územního rozvoje a Veřejně prospěšné stavby

 

7.10.2004

Pravidla č. 1/2003 stanovující postup pro poskytování úvěrů vlastníkům bytů a rodinných domů z "Programu poskytování státních půjček na opravy, modernizaci a rozšíření bytového fondu" v obci Ledčice

 

9.11.2003

OZV č. 1/2004 - Řád veřejného pohřebiště

 

17.6.2004

OZV obce Ledčice 1/2017 o veřejném pořádku a opatření k jeho zabezpečení

OZV 1/2017 - veřejný pořádek - příloha č. 1.pdf

OZV 1/2017 - veřejný pořádek - příloha č. 2.pdf

 

15.7.2017

OZV obce Ledčice o místních poplatcích č.1/2011

 

31.3.2011

OZV obce Ledčice č.1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně zrušovacích dodatků

 

1.1.2013

OZV obce Ledčice č.1/1994, kterou se stanovuje koeficient k dani z nemovitostí

 

31.1.1994


Důležité zákony

  • zák. č. 106/1999 Sb o svobodném přístupu k informacím
  • zák. č. 128/2000 Sb. o obcích
  • zák. č. 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti
  • zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů
  • zák. č. 500/2004 Sb. správní řád
  • zák. č. 89/2012 Sb. Nový občanský zákoník 
  • zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích

nahoru

Česky English Deutsch Netherlands

Geoportál Misys-Web (kliknutím na obrázek se dostanete na geoportál, kde je k dispozici řada základních témat, např. ortofotomapa, topografická mapa, historická mapa, čísla popisná, katastrální mapa a mapy bývalého pozemkového katastru, ve spojení s nahlížením do katastru nemovitostí ČÚZK).

geoportal_new2.jpg 

Svoz odpadu 

Zimní svoz:
od 1.1. do 30.4. 
a od 1.11. do 31.12.
ve čtvrtek každý týden.

Letní svoz:
Od 1. 5. do 31. 10. ve čtvrtek každých 14 dní.

Svoz probíhá cca od 6 hodin ráno.

Vyhledat v textu

22. 4. Evženie

Zítra: Vojtěch

OČKOVÁNÍ PSŮ
starších 3 měsíců proti vzteklině se koná ve středu 17. dubna 2019 v 16.00 hodin u Obecního úřadu Ledčice.

Čištění komínů se bude provádět ve dnech 3. 5. 2019 a 4. 5. 2019
Cena vyčištění komínu včetně vystavení revize podle vyhlášky č. 91/2010 Sb. činí 450,- Kč. Zájemci se mohou přihlásit na Obecním úřadě v Ledčicích, na tel. č. 315 765 513.

čarodějnice 2019.jpg 

jarní koncert 2 2019.jpg

Inzerce

příspěvků: 47

Diskusní fórum

příspěvků: 271

Návštěvnost stránek

195842