Poplatky včetně formulářů

Poplatek za internetové připojení k LedciceNet

Sazba poplatku za připojení    
a) rychlost   256 kbps za 250,-Kč bez omezení množství dat
b) rychlost   512 kbps za 400,-Kč bez omezení množství dat
c) rychlost 1024 kbps za 650,-Kč bez omezení množství dat
Provozovatel účtuje měsíční paušál dle aktivované služby za každé paušálně předplacené období. Tento poplatek je splatný poprvé v den aktivace služby a dále vždy ke kalendářnímu dni v měsíci, odpovídajícímu datu aktivace služby. Úhrada služeb LedciceNet se realizuje automaticky snížením předplaceného kreditu účastníka v souvislosti se spotřebou služby, přičemž účastník je informován o stavu svého kreditu prostřednictvím zabezpečeného (heslem chráněného) přihlašovacího portálu na www stránkách
http://login.mynet.cz.

Poplatek za odpad

viz  Odpadové hospodářství

Poplatek za psa

Sazba poplatku ze psů činí ročně:
a)za prvního psa 60,-Kč
b)za druhého a každého dalšího psa téhož držitele
120,-Kč
c)za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu 30,- Kč.

Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba:
a)nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu,
b)provádějící výcvik psů určených k doprovodu osob uvedených pod písm. a),
c)provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy,
d)které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis
e)která převzala psa z útulku, a to po dobu 1 roku ode dne převzetí.

Formulář přihlášení k místnímu poplatu ze psů

Poplatek ze psů je splatný do 31.3. každého roku v hotovosti do pokladny obecního úřadu nebo na účet obce.

Poplatek za užívání veřejného prostranství

činí za m2 a den:
a)za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb   10,-Kč/m2/den
b)za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje 10,- Kč/m2/den
c)za umístění stavebního zařízení
5,- Kč/m2/den
d)za umístění reklamního zařízení 5,- Kč/m2/den
e)za umístění skládek materiálu
5,- Kč/m2/den
f)za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce
10,-Kč/m2/den
g)za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl 10,-Kč/m2/den
h)za provádění výkopových prací     5,-Kč/m2/den
i)za vyhrazení trvalého parkovacího místa   2,-Kč/m2/den

Formulář přiznání k poplatku za užívání veřejného prostranství

Poplatek se platí od prvého dne, kdy došlo k užívání veřejného prostranství až do dne,
kdy toto užívání skončilo, zařízení bylo odstraněno a veřejné prostranství bylo uvedeno
do původního stavu.

nahoru

Česky English Deutsch Netherlands

Geoportál Misys-Web (kliknutím na obrázek se dostanete na geoportál, kde je k dispozici řada základních témat, např. ortofotomapa, topografická mapa, historická mapa, čísla popisná, katastrální mapa a mapy bývalého pozemkového katastru, ve spojení s nahlížením do katastru nemovitostí ČÚZK).

geoportal_new2.jpg 

Svoz odpadu 

Zimní svoz:
od 1.1. do 30.4. 
a od 1.11. do 31.12.
ve čtvrtek každý týden.

Letní svoz:
Od 2 5. do 31. 10. každý sudý čtvrtek, jednou za 14 dní.
Svoz probíhá cca od 6 hodin ráno.

Vyhledat v textu

2. 4. Erika

Zítra: Richard

S účinností od 16. 3. 2020 do odvolání je uzavřen Sběrný dvůr, Společenské centrum U Cinků a Obecní knihovna.

  

Poplatky 2020
Platba poplatků je možná v tuto chvíli pouze převodem na č. ú. 473 266 933/0300, komunální odpad v. s. 1340 + číslo popisné, psi v. s. 1343 + číslo popisné.
Poplatek za komunální odpad dospělí / rekreanti 600 Kč, děti do 15ti let 400 Kč.
Poplatek za psa 60 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč, osoby starší 65 let 30 Kč.

  

Inzerce

příspěvků: 49

Diskusní fórum

příspěvků: 276

Návštěvnost stránek

220227