2016

Pragraf Příjmy Kč 
OOOO daňové příjmy        9 154 000,00 Kč
2119 příjem pískovna_horní zákon          120 000,00 Kč
2143 propagační předměty              5 000,00 Kč
2321 kanalizace            77 000,00 Kč
2499 LedciceNet            90 000,00 Kč
3392 U Cinků_divadlo, koncert_od občanů            15 000,00 Kč
3399 obec_kulturní akce_od občanů            10 000,00 Kč
3349 rozhlas                  500,00 Kč
3429 keram.kroužek            55 000,00 Kč
3632 hřbitov              4 000,00 Kč
3635 územní plán            60 000,00 Kč
3639 majetek obce          481 000,00 Kč
3722 komunální odpad_příspěvek            19 000,00 Kč
3723 Sběrný dvůr            40 000,00 Kč
3725 EKO-KOM            35 000,00 Kč
6171 místní správa            15 000,00 Kč
6310 bankovní úroky              7 500,00 Kč
           10 188 000,00 Kč
     
Paragraf Výdaje
1011 les            20 000,00 Kč
1014 psí útulek            15 000,00 Kč
2143 U Cinků_informační centrum            60 000,00 Kč
2212 silnice        1 450 000,00 Kč
2341 rybníky          700 000,00 Kč
2499 internet          145 000,00 Kč
3113        1 850 000,00 Kč
3314 knihovna            79 000,00 Kč
3319 kronika            10 000,00 Kč
3322 U Cinků_vybavení a provoz          201 000,00 Kč
3341 rozhlas            15 000,00 Kč
3349 Ledčické novinky            55 000,00 Kč
3392 U Cinků_kulturní akce            70 000,00 Kč
3399 obec kulturní akce+SPOZ          105 000,00 Kč
3412 nové hřiště        1 052 000,00 Kč
3419 staré hřiště              7 000,00 Kč
3421 dětské hřiště          268 000,00 Kč
3429 spolky            95 000,00 Kč
3511 dětské středisko              3 000,00 Kč
3631 veřejné osvětlení          156 000,00 Kč
3632 pohřebnictví          565 000,00 Kč
3633 místní sítě          100 000,00 Kč
3635 územní plán          140 000,00 Kč
3639 majetek obce        1 050 000,00 Kč
3721 sběr nebezp.odpadu            50 000,00 Kč
3722 sběr KO          360 000,00 Kč
3723 sběrný dvůr          673 000,00 Kč
3745 veřejná zeleň          655 000,00 Kč
5212 krizové stavy            20 000,00 Kč
5512 JSDH        1 143 000,00 Kč
5519 BOZP            22 000,00 Kč
6112 ZO          977 000,00 Kč
6171 místní správa        1 319 000,00 Kč
6310 bankovní poplatky            25 000,00 Kč
6320 pojištění majetku            50 000,00 Kč
           13 505 000,00 Kč
     
8115 financování        3 317 000,00 Kč

 

Rozpočet 2015

Příjmy
Daňové příjmy

7 474 500,00

Nedaňové příjmy

967 000,00

Kapitálové příjmy

4 000,00

Přijaté transfery 0
Financování příjmů

4 994 500,00

Celkem příjmy

13 440 000,00

 

Výdaje

Zemědělství 1***

37 000,00

Cestovní ruch 21**

60 000,00

Doprava 22**

5 030 000,00

Vodní hospodářství 23**

500 000,00

Spoje 2499

145 000,00

Vzdělávání 31**

650 000,00

Kultura 33**

618 000,00

Tělovýchova 34**

434 000,00

Zdravotnictví 35**

3 000,00

Územní rozvoj 36**

751 000,00

Životní prostředí 37**

1 151 000,00

Civilní připravenost na krizové stavy 52**

20 000,00

Požární ochrana,BOZP 55**

273 000,00

Všeobecná veřej. správa 61**

1 948 000,00

Finanční operace 63**

395 000,00

Běžné výdaje celkem

12 015 000,00

 

 

Kapitálové výdaje celkem 1 425 000,00

Financování výdajů

0

Celkem výdaje

13 440 000,00

 

Rozpočet 2014

Příjmy Plán Skutečnost
Daňové příjmy

6 524 500,00

7 602 678,40

Nedaňové příjmy

915 500,00

 1 039 174,34

Kapitálové příjmy

4 000,00

 2 435 641,00

Přijaté transfery

1 180 000,00

 1 910 760,88
Financování příjmů

1 000 000,00

Celkem příjmy

9 624 000,00

12 988 254,62

 

Výdaje Plán Skutečnost

Zemědělství 1***

30 000,00 14 500,00

Cestovní ruch 21**

105 000,00  113 315,00

Doprava 22**

965 000,00  135 353,50

Vodní hospodářství 23**

600 000,00

 125 020,00

Spoje 2499

100 000,00

 138 281,00

Vzdělávání 31**

1 600 000,00

 615 550,00

Kultura 33**

476 000,00

 590 961,35

Tělovýchova 34**

332 000,00

 239 824,00

Zdravotnictví 35**

3 000,00

 2 250,00

Územní rozvoj 36**

784 000,00

 472 765,97

Životní prostředí 37**

1 103 000,00

 1 582 472,00

Civilní připravenost na krizové stavy 52**

10 000,00

 0,00

Požární ochrana,BOZP 55**

268 000,00

 343 028,49

Všeobecná veřej. správa 61**

1 848 000,00

 2 076 506,14

Finanční operace 63**

215 000,00

 502 621,54

Běžné výdaje celkem

8 439 000,00

 6 952 448,99

 

 

 

Kapitálové výdaje celkem 185 000,00  135 046,00

Financování výdajů

1 000 000,00

-5 900 759,63

Celkem výdaje

9 624 000,00

7 087 494,99

 

Rozpočet 2013

Příjmy Plán Skutečnost
Daňové příjmy

7 048 000,00

6 887 468,44

Nedaňové příjmy

704 000,00

 1 028 451,33

Kapitálové příjmy

0,00

 1 122 673,00

Přijaté transfery

4 113 000,00

 5 424 149,12

Financování příjmů

0,00

0,00

Celkem příjmy

11 865 000,00

 14 462 741,89

 

Výdaje Plán Skutečnost

Zemědělství 1***

20 000,00 6 330,00

Doprava 22**

219 000,00 124 576,80

Vodní hospodářství 23**

0,00

 230 318,80

Spoje 2499

95 000,00

 146 604,20

Vzdělávání 31**

600 000,00

 691 885,50

Kultura 33**

298 000,00

 803 298,91

Tělovýchova 34**

282 000,00

 162 707,00

Zdravotnictví 35**

3 000,00

 3 000,00

Územní rozvoj 36**

381 000,00

 327 862,82

Životní prostředí 37**

1 384 000,00

 1 502 239,80

Civilní připravenost na krizové stavy 52**

10 000,00

 4064,00

Požární ochrana,BOZP 55**

203 000,00

 366 620,00

Všeobecná veřej. správa 61**

1 794 000,00

 2 103 334,10

Finanční operace 63**

178 000,00

 720 578,28

Běžné výdaje celkem

5 467 000,00

 7 193 310,21

 

 

 

Kapitálové výdaje celkem 5 310 000,00 5 064 296,38

Financování výdajů

1 088 000,00

 2 205 135,30

Celkem výdaje

11 865 000,00

14 462 741,89

 

Rozpočet 2012

Příjmy Plán Skutečnost
Daňové příjmy

5 252 000,00

6 123 487,53

Nedaňové příjmy

826 000,00

 756 547,40

Kapitálové příjmy

800 000,00

 507 288,79

Přijaté transfery

2 393 000,00

 2 490 792,20

Financování příjmů

0,00

 0,00

Celkem příjmy

9 271 000,00

 9 878 115,92

 

Výdaje Plán Skutečnost

Zemědělství 1***

36 000,00

21 500,00

Doprava 22**

378 400,00

 19 704,00

Vodní hospodářství 23**

0,00

0,00

Spoje 2499

93 600,00

139 530,00 

Vzdělávání 31**

706 000,00

862 414,20

Kultura 33**

201 000,00

 460 755,70

Tělovýchova 34**

238 400,00

 225 569,00

Zdravotnictví 35**

3 000,00

 3 000,00

Územní rozvoj 36**

413 000,00

 172 176,40

Životní prostředí 37**

1 053 200,00

 1 230 156,00

Požární ochrana,BOZP 55**

243 000,00

 60 884,00

Všeobecná veřej. správa 61**

1 775 400,00

 1 881 521,12

Finanční operace 63**

242 000,00

 523 070,55

Běžné výdaje celkem

5 383 000,00

 5 600 280,97

 

 

 

Kapitálové výdaje celkem 2 888 000,00  4 250 014,97

Financování výdajů

1000 000,00

27 819,98

Celkem výdaje

9 271 000,00

 9 878 115,92


Rozpočet 2011
Rozpočet Obce Ledčice na rok 2011 byl ZO schválen dne 27.12.2010 a podrobný rozpis najdete zde .

Příjmy Plán Skutečnost

Daňové příjmy

6 412 000,00

8 242 971,50

Nedaňové příjmy

704 000,00

1 040 703,54

Kapitálové příjmy

4 980 000,00

1 621 230,00

Přijaté transfery

2 106 000,00

3 043 175,80

Financování příjmů

0,00

0,00

Celkem příjmy

14 202 000,00

13 948 080,84

 

Výdaje Plán Skutečnost

Zemědělství 1***

40 000,00

8 220,00

Doprava 22**

2 600 000,00

1 411 657,40

Vodní hospodářství 23**

150 000,00

34 800,00

Spoje 2499

130 000,00

121 690,00

Vzdělávání 31**

660 000,00

720 974,00

Kultura 33**

1 277 000,00

563 428,98

Tělovýchova 34**

250 000,00

225 411,00

Zdravotnictví 35**

3 000,00

3 500,00

Územní rozvoj 36**

805 000,00

517 865,40

Životní prostředí 37**

1 394 000,00

1 326 479,00

Požární ochrana,BOZP 55**

260 000,00

843 242,00

Všeobecná veřej. správa 61**

2 040 000,00

1 732 415,95

Finanční operace 63**

270 000,00

1 954 581,72

Běžné výdaje celkem

9 879 000,00

9 464 265,45

 

 

Kapitálové výdaje celkem

2 733 000,00

3 167 652,86

Financování výdajů

1 590 000,00

1316162,53

Celkem výdaje

14 202 000,00

13 948 080,84

 

Rozpočet 2010

Příjmy Plán Skutečnost

Daňové příjmy

5 055 000,00

5 796 570,54

Nedaňové příjmy

660 000,00

1 182 631,31

Kapitálové příjmy

7 430 000,00

8 426 152,00

Přijaté transfery

200 000,00

2 893 266,08

Financování příjmů

11 100 000,00

10 591 167,94

Celkem příjmy

24 445 000,00

28 889 787,87

 

Výdaje Plán Skutečnost

Zemědělství 1***

35 000,00

6 000,00

Doprava 22**

7 650 000,00

8 200 873,00

Vodní hospodářství 23**

50 000,00

1 000,00

Spoje 2499

140 000,00

129 230,00

Vzdělávání 31**

582 000,00

647 705,00

Kultura 33**

440 000,00

611 548,21

Tělovýchova 34**

50 000,00

323 182,00

Zdravotnictví 35**

3 000,00

5 750,00

Územní rozvoj 36**

300 000,00

268 188,00

Životní prostředí 37**

875 000,00

1 434 831,60

Požární ochrana,BOZP 55**

160 000,00

86 922,00

Všeobecná veřej. správa 61**

1 540 000,00

1 921 504,11

Finanční operace 63**

320 000,00

591 574,25

Běžné výdaje celkem

12 145 000,00

14 228 308,17

 

 

Kapitálové výdaje celkem

5 700 000,00

8 061 479,70

Financování výdajů

6 600 000,00

6 600 000,00

Celkem výdaje

24 445 000,00

28 889 787,87

 

Rozpočet 2009

Příjmy Plán Skutečnost

Daňové příjmy

5 403 000,00

5 337 725,34

Nedaňové příjmy

685 000,00

1 038 273,88

Kapitálové příjmy

1 050 000,00

2 781 943,00

Přijaté transfery

7 565 934,76

7 565 934,76

Financování příjmů

590 000,00

590 000,00

Celkem

7 138 000,00

17 313 876,98

 

Výdaje Plán Skutečnost

Zemědělství 1***

31 000,00

13 974,00

Doprava 22**

20 000,00

1 101 700,88

Vodní hospodářství 23**

50 000,00

23 123,00

Spoje 2499

135 000,00

137 310,50

Vzdělávání 31**

470 000,00

669 049,12

Kultura 33**

502 000,00

528 134,56

Tělovýchova 34**

50 000,00

55 422,00

Zdravotnictví 35**

3 000,00

1 500,00

Územní rozvoj 36**

790 000,00

493 724,40

Životní prostředí 37**

720 000,00

1 255 875,60

Požární ochrana,BOZP 55**

10 000,00

20 030,00

Všeobecná veřej. správa 61**

1 580 000,00

1 803 460,00

Finanční operace 63**

360 000,00

207 474,23

Běžné výdaje celkem

4 721000,00

6 310 778,29

 

 

Kapitálové výdaje celkem

1 500 000,00

5 281 693,95

Financování výdajů

917 000,00

5 721 404,74

Celkem

7 138 000,00

17 313 876,98

 

Rozpočet roku 2008

Příjmy Plán Skutečnost

Daňové příjmy

4 903 000,00

5 783 299,63

Nedaňové příjmy

1 180 000,00

1 176 334,14

Kapitálové příjmy

1 500 000,00

1 527 220,22

Přijaté transfery

10 520 000,00

11 707 829,00

Financování

6 000 000,00

6 000 000,00

Celkem

24 103 000,00

26 194 682,99

 

Výdaje Plán Skutečnost

Zemědělství 1***

62 000,00

31 059,50

Doprava 22**

20 000,00

19 780,80

Vodní hospodářství 23**

50 000,00

4 260,00

Spoje 2499

100 000,00

127 001,00

Vzdělávání 31**

490 000,00

546 049,90

Kultura 33**

353 000,00

664 992,24

Tělovýchova 34**

160 000,00

320 293,00

Územní rozvoj 36**

550 000,00

637 851,50

Životní prostředí 37**

890 000,00

1 490 244,73

Všeobecná veřej. správa 61**

1 450 000,00

1 776 010,18

Ostatní

103 000,00

213 346,39

Běžné výdaje celkem

4 228 000,00

5 830 889,24

 

 

Kapitálové výdaje

19 458 000,00

19 773 107,50

Financování

417 000,00

590 686,25

Celkem

24 103 000,00

26 194 682,99

 

Rozpočet roku 2007

Příjmy Plán Skutečnost

Daňové příjmy

4 983 000,00

5 615 048,32

Nedaňové příjmy

633 000,00

1 309 905,64

Kapitálové příjmy

1 115 000,00

1 981 464,44

Přijaté transfery

453 324,00

17 580 477,00

Financování

3 068 000,00

1 182 804,67

Celkem

10 252 324,00

27 669 700,07

 

Výdaje Plán Skutečnost

Zemědělství

40 000,00

61 291,00

Doprava

15 000,00

10 073,00

Spoje

132 000,00

169 665,70

Vzdělávání

415 924,00

733 462,00

Kultura

441 000,00

1 189 874,35

Tělovýchova

48 000,00

376 118,50

Územní rozvoj

274 400,00

319 202,64

Životní prostředí

944 000,00

1 292 110,26

Státní správa a samospráva

1 421 000,00

1 398 548,68

Ostatní

104 000,00

677 083,50

Běžné výdaje celkem

3 835 324,00

6 227 429,63

 

 

Kapitálové výdaje

6 000 000,00

21 025 270,44

Financování

417 000,00

417 000,00

Celkem

10 252 324,00

27 669 700,07

 

Rozpočet roku 2006

Příjmy Plán Skutečnost

Daňové příjmy

4 741 000,00

4 792 078,74

Nedaňové příjmy

732 000,00

926 715,82

Kapitálové příjmy

35 000,00

5 253 942,06

Dotace

275 420,00

1 339 960,20

Financování

567 080,00

0

Celkem

6 350 500,00

12 312 696,82

 

Výdaje Plán Skutečnost

Provozní výdaje

4 188 500,00

5 085 182,20

- školství

540 000,00

950 029,40

- kultura

516 000,00

726 175,00

- místní hospodářství

2 415 000,00

1 472 043,65

- státní správa a samospráva

717 500,00

1 504 475,95

- ostatní

0,00

432 458,20

 

Kapitálové výdaje

1 745 000,00

4 116 758,50

Financování

417 000,00

3 110 756,12

Celkem

6 350 500,00

12 312 696,82

 

Rozpočet roku 2005

Příjmy Plán Skutečnost
Daňové příjmy

4.290.000,00 Kč

4 713 305,40

Nedaňové příjmy

522.000,00 Kč

551 194,37

Kapitálové příjmy

45.000,00 Kč

11 950,00

Dotace

243.500,00 Kč

984 978,00

Financování

3.100.000,00 Kč

2 598 704,53

Celkem

8.200.500,00 Kč

8 860 132,30

 

Výdaje

Plán Skutečnost
Provozní výdaje celkem:

4.265.500,00 Kč

4 633 511,40

- školství

790.000,00 Kč

962 508,00

- kultura

587.500,00 Kč

452 978,45

- místní hospodářství

1.453.000,00 Kč

1 798 341,70

- státní správa a samospráva

1.435.000,00 Kč

1 419 683,30

- ostatní

0,00

0,00
Rezerva

0,00

0,00
Kapitálové výdaje

3.510.000,00 Kč

2 284 621,90

Financování

425.000,00 Kč

1 941 999,00

Celkem

8.200.500,00 Kč

8 860 132,30

 

 

 

nahoru

Česky English Deutsch Netherlands

http://www.geosense.cz/geoportal/ledcice

Svoz odpadu 

Zimní svoz:
od 1.1. do 31.4. 
a od 1.11. do 31.12.
ve čtvrtek každý týden.
Letní svoz:
od 1. 5. do 31.10.
jednou za čtrnáct dní každý lichý týden ve čtvrtek.
Svoz probíhá cca od 6 hodin ráno.

Vyhledat v textu

-->

Je nutné nainstalovat Flash player

18. 12. Miloslav

Zítra: Ester

Inzerce

příspěvků: 44

Diskusní fórum

příspěvků: 270

Návštěvnost stránek

161102