školní poradenské zařízení

 

Školní poradenské pracoviště ZŠ a MŠ Ledčice

Školní rok 2023/2024

Výchovný poradce

Mgr. Ivana Viktorinová

-   koordinace poradenských služeb ve škole

-   pomoc při výběru střední školy (víceletá gymnázia) a 2. stupně ZŠ

-   řešení problémů spojených se školní docházkou

-   řešení problémů spojených se školním neprospěchem

-   pomoc při řešení výchovných a výukových problémů žáků

-   organizace péče o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami

-   organizace péče o mimořádně nadané žáky

-   organizace péče o žáky s individuálním vzdělávacím plánem

konzultační hodiny

středa

13:45 – 14:45

kontakt

Bakaláři

místnost

IV. třída

Metodik prevence

Mgr. Ivana Šindelářová, DiS.

-    prevence a řešení sociálně patologických jevů jako jsou kouření, užívání alkoholu a drog, projevy šikanování mezi žáky, rasismu apod.

-    organizace volnočasových aktivit pro žáky

 

konzultační hodiny

po předchozí domluvě

kontakt

Bakaláři

místnost

kabinet 1. patro

Školní speciální pedagog

Mgr. Ivana Viktorinová

-    konzultace pro rodiče dětí s poruchami učení (např. dyslexie, dysgrafie)

-    nápravy poruch učení v rámci pedagogické intervence (kroužek pro děti s poruchami učení)

konzultační hodiny

středa

13:45 – 14:45

kontakt

Bakaláři

místnost

IV. třída

 

Schůzky s pracovníky poradenského pracoviště je nutné dohodnout předem.

Jsme připraveni pomoci Vám i Vašim dětem, těšíme se na spolupráci.

 

 Dokument o činnosti ŠPP k nahlédnutí zde:  

Školní poradenské pracoviště a jeho koncepce 2022-2023 - aktualizace od 1. 1. 2023.docx

Dokument Strategie předcházení školní neúspěšnosti zde: 

Strategie předcházení školní neúspěšnosti Ledčice.docx

 

 

Menu

24. 6. Jan

Zítra: Ivan

 

 

priloha_1326750995_2_Vzor publicity cíl 172 - distanční výuka (1).jpg

 

priloha_1326750995_4_Vzor publicity cíl 173 a 174 současně.jpg

 

priloha_1326750995_5_Vzor publicity cíl 174 - digitální učební pomůcky_page-0001.jpg

 

A3-plakat-publicita_ZS a MS Ledcice.jpg 

NPO-jpg.jpg

 

 

priloha_997420833_4_Příloha4_MŠMT-Plakát A4 k publicitě NPO-1.jpg

 

 

srdce_placka_ovoce_a_zelenina_200.jpg

 srdce_mleko.jpg

 

viceboj.png

 logo_cteni_pomaha.jpg

logo--recyklohrani_385x395.jpg

dbc22657.jpgsportuj-ve-skole-rgb-2000px.jpg

 

1200px-Football_Association_of_the_Czech_Republic_logo.svg.png

Image.jpg

Napište nám

příspěvků: 49

Návštěvnost stránek

057685