Základní informace                                 

Příspěvková organizace obce Ledčice

Název :
 Základní škola a  mateřská škola Ledčice, okres Mělník

               Ledčice 179, 277 08 Ledčice

IČO 70 99 65 98
IZO 102 274 541

Datová schránka: fyfmevi

Kontakt :
základní škola 315 765 624, 739 631 791

mateřská škola 604 947 374

školní jídelna 737 498 778

školní družina 605 003 502


e-mail: zsledcice@volny.cz
              msledcice@centrum.cz


webové stránky: www.ledcice.cz/skola

 

Ředitel školy: Mgr. Martina Sypecká

 

Třídní učitel 1. ročník: Mgr. Martina Sypecká

Třídní učitel 4. a 5. ročník: Mgr. Ivana Viktorinová

Třídní učitel 2. a 3. ročník: Mgr.. Markéta Vlčková

Učitel: Mgr. Ivana Šindelářová, DiS.

Asistenti pedagoga: Olga Tománková, Markéta Sirová, Ing. Vendula Studecká, Dana Kulasová

Školní družina: Mgr. Ivana Šindelářová, Dis - 1. oddělení

                          Ing. Vendula Studecká, Markéta Sirová - 2. oddělení

Mateřská škola: Milena Justová, Jana Vraspírová, Lenka Vošická, Bc. Barbora Jelenová

Vedoucí školní jídelny: Dana Kulasová

Kuchařky: Hana Vovsová, Jana Pelantová Sršňová

Školnice: Hana Švecová, Milena Floriánová

 

 

Slovo k málotřídkám

     V naší společnosti panuje tradiční, ale nepodložený názor, že málotřídní školy v konečné podobě nepřipravují žáky tak dobře, jako školy plně organizované a kromě toho, že jsou pro stát příliš nákladné. Málotřídky jsou prý nadstandard, protože, jak známo, je nutno šetřit. Jako bychom nevěděli, že právě to, co teď zdánlivě „uspoříme“, se časem vrátí jako bumerang. Vydáme mnohonásobně více na léčení závislostí, na boj s kriminalitou, na soudy, na vězenství.
     Pravda je tedy jiná. V málotřídní škole je dětem lépe. Pracují v klidnějším, takřka rodinném a obvykle i vysoce estetickém prostředí, které napomáhá utvářet jejich duši. Mohou si tu vyzkoušet, jak je fajn, zahrát si s kamarády divadlo, uspořádat jakoukoliv soutěž, sportovní turnaj nebo jinou aktivitu. V pohodě se vejdou do „linkového“ autobusu, takže mohou bez problémů vyrazit na nějaký ten výlet, do divadla či na výstavu.
     Učitelé a žáci mají možnost se dokonale poznat. Prakticky tu neexistuje anonymita. Všichni se navzájem znají – celá komunita dětí, stejně tak, jako pedagogové s rodiči. I z toho důvodu lze už v zárodku zamezit negativním jevům.
     Na velkých školách tohle zákonitě chybí. Učitelé obvykle znají jen svoji třídu, možná některá „esa“ z vedlejších učeben, pár rodičů. Nemají tolik času a příležitostí, byť by měli sebelepší úmysly, na docela obyčejné popovídání si se svými žáky. A když nahlédnete do mnohé „základky“, uvidíte často věci velmi závažné, jako je například šikana, záškoláctví, drogy, projevy rasizmu. Vím o čem mluvím, neboť mohu porovnávat. Působila jsem léta v mamutí městské škole a nyní pracuji v úplně mrňavé, dvoutřídní. V této malé školičce se ve vlídnějším prostředí děti cítí dobře, bezpečně a hlavně se do ní nebojí chodit. Sem tam je sice nutno bojovat se skepsí některých rodičů, kteří se někdy domnívají, že málotřídka nemůže dát dětem tolik, jako škola plně organizovaná. Ale kolikrát ve vyučovací hodině se žáček dostane ke slovu ve třicetičlenné třídě? Jednoduché počty nám řeknou, že se mu „individuálně“ učitel může věnovat v průměru dvě minuty. Další plus, které mnozí považují za mínus, je to, že na málotřídce, díky sloučení několika ročníků ve třídě, žáci získávají nejen větší samostatnost při práci, ale naučí se tolerovat a respektovat jeden druhého, vzájemně si pomáhat, brát ohled na mladší a méně zkušené, nebýt lhostejný, vycházet si vstříc. Život se tu tak odráží naprosto přirozeně, jako je tomu v běžném světě dospělých.
     Zvenčí může být škola jakkoli stará – „rodný list“ té naší v Ledčicích uvádí datum 19.9.1886, kdy byla vysvěcena a předána k užívání. Uvnitř však má moderní vybavení srovnatelné s mnohem mladšími školami. Je tu právě zrekonstruované sociální zařízení se sprchami, perfektní nová podlaha z dubových parket s protiskluzovým povrchem v tělocvičně, nové osvětlení ve třídách, ve kterých jsou odpočinkové kouty s koberci a válendami. Najdete tu počítače, obsažnou, stále doplňovanou knihovnu, příjemně a podomácku zařízenou jídelnu, galerii dětských výtvarných prací na chodbách, dokonce i vlastní muzeum. Hřiště před školou by nám mohl závidět kdejaký prvoligový klub – má plastový povrch a vše potřebné k několika sportovním disciplínám. S celým zázemím stálo třičtvrtě miliónu. Dětem je k dispozici krásně upravená školní zahrada, nabízející jim svá příjemná zákoutí k odpočinku. Obnovená byla fasáda, vyměněna stará okna za plastová.
     Mimořádně důležitá je podpora obce jako zřizovatele. A to nejen podpora finanční a materiální, ale především nesmírná podpora morální. Škola se v Ledčicích stala nejvýznamnější budovou. Je jejich dobrou vizitkou a doslova základem vesnického života, neboť se tu pořádají mnohá kulturní a společenská setkávání (besídky, kluby, akce k obnovování lidových tradic, výstavy, koncerty apod.). Škola tak plní funkci stabilizačního faktoru sociálních a kulturních poměrů. Působí jako poměrně účinná brzda proti odchodu celých rodin do větších měst a sehrává roli poslední hráze před vylidňováním vesnice. Pokud děti odjíždějí z obce za základním vzděláním už ve velmi ranném dětství, od první třídy, odcházejí pak o to snáze pryč i v dospělosti.
     Práce učitele na málotřídní škole je pochopitelně časově náročnější, než ve školách městských. Je náročná i na jeho osobní vlastnosti, celkový rozhled, kreativitu, samostatnost, aktivitu, smysl pro inovaci. Předpokládá výjimečný vztah k dětem, ale třeba i schopnost sociální komunikace s obyvatelstvem venkova.
     Dodnes je ve škole uchován letitý nápis, který zní: „Jsem tvoje škola, tvůj druhý domov. Jsem hodně stará. Neubližuj mi. Chraň mne! Celý život na mne budeš vzpomínat.“


Slovo paní starostky

Co přát našim dětem? Je to mnohem víc, než jen hezké známky a dobré kamarády. Především chci popřát úplně všem žákům, ne pouze těm, kteří chodí  do  té naší ledčické školy, aby s nimi po dobu, po kterou je bude mít školství ve své „moci“, bylo zacházeno jako s plnohodnotnými lidmi. Tedy nikoli jako s živým inventářem, jehož jediným právem je poslouchat příkazy a plnit povely. Nikoli jako s těmi, jimž je předstíráno, jak je doma špatně vychovali. Přejme jim, aby v nich učitelé rozvinuli to nejcennější, co člověk má – schopnost samostatného myšlení. Aby je vedli k vytváření vlastního názoru  a aby respektovali jejich osobnost.
     Možná, že takoví žáci nebudou v krátké době číst zcela hladce, ale budou do školy chodit rádi a za čas třeba i lépe porozumí tomu, co četli. Někteří možná namalují modrou trávu, určitě však k tomu budou mít dobré důvody. Osobnosti s fantazií je totiž mívají. Přejme jim, aby si jejich učitelé všimli, jaký se píše letopočet, a aby je dokonale poznali a pracovali s nimi k jejich prospěchu. Neboť pedagog má dětem tak trochu svítit na cestu, musí buď učit naplno s pochopení a láskou, nebo raději vůbec ne. Dítě jde do školy, protože musí. O to je dobrá kantořina těžší. Učitel má obrovskou moc! Dobrý může dítěti opravdu otevřít cestu, pomůže mu rozvinou jeho talent, vypěstuje v něm důvěru v druhé lidi. Ten špatný naopak otráví, utluče, znejistí, naučí nevěřit, vystresuje.
      Škola je výkladní skříní své obce. Jdeme tedy do všeho společně – rodiče, děti, obec, učitelé. 

 

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  

 

 

 

zpět nahoru

PC110070[1].JPG[1].jpg

Všem návštěvníkům přejeme příjemné chvilky na těchto stránkách.

Na tvorbě stránek se podílí:
Martina Sypecká
Ivana Šindelářová
Eva Kučerová

 

23. 4. Vojtěch

Zítra: Jiří

„Moje hravá škola“

REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU:

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014860

je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí/žáků, spolupráce s veřejností

Picture1.png

 EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

Picture2.png

 srdce_placka_ovoce_a_zelenina_200.jpg

 srdce_mleko.jpg

 

viceboj.png

 

logo--recyklohrani_385x395.jpg

dbc22657.jpgsportuj-ve-skole-rgb-2000px.jpg

 

1200px-Football_Association_of_the_Czech_Republic_logo.svg.png

Image.jpg

Napište nám

příspěvků: 49

Návštěvnost stránek

052024
zapati.jpg