Ze starého alba a archivu

Staré školní fotografie nic neutají. Jsou názorným dokumentem své doby. Všechny děti jsou ve svátečním - jejich oblečení vypovídá o "módě" toho kterého období, ale i sociálním postavení příslušné rodiny. I účesy a obutí jsou výmluvné. Posuďte sami.

 

Tak tohle jsou prvňáci v roce 1900. Důstojný pan učitel s vlajícím vousem představuje vzdělávání v c. a k.monarchii.

I školní vysvědčení výmluvně vypovídá o své době. Jára Datel je dostal  v roce 1906 vyzdobené dvouhlavým rakousko-uherským orlem.

Ledčická rodina Plickových se sešla kolem r.1910 u fotografa k zachycení rodinného portrétu.

V roce 1915 ještě  v Lečicích není znát dopad 1.světové války. I když je na první pohled vidět společenské postavení dětí.

Také na venkov, k nám do Ledčic, se dostaly časopisy s často tendenčními texty ( r.1922).

 

Z nastrojeného námořníčka v r. 1924 jednou bude pan Josef Král - Strojník. Rodina pana řídícího Kušičky byla pro ledčické příkladem vzorného rodinného života (r.1925).

 

                                                  Školní pravidla

1. Choď bedlivě do školy! 2. Do školy přicházej v pravý čas, čist a učesán! 3. Než-li do školní světnice vkročíš, otři bláto nebo sníh s obuvi a šatův! 4. Po chodbě a schodech kráčej zvolna a tiše! 5. Vstoupíš-li do školní světnice, pozdrav a pokloň se učiteli, odlož svrchní šat     a jdi na vykázané místo! 6. Před vyučováním nechodˇ s místa, nepovykuj, nýbrž se připravuj k vyučování! 7. Co máš učiteli oznámiti, oznam před vyučováním! 8. Vstoupivšího do učírny učitele neb hostě pozdrav povstáním a stůj tak dlouho,     až se pokyne, abys sedl! 9. Při vyučování buď pozorným a varuj se všeho vyrušování! 10. Nepřinášej do školy věcí nepříslušných, zejména cukrovinek! 11. Potřebu tělesnou vykonej, než do školy vstoupíš, při čemž záchodu neznečisti! 12. Za vyučování nejez! 13. K odpovědi se hlas pouze ruku zvedna! 14. Odpovídej nebo čti hlasitě, stoje při odpovědi přímo! 15. Jdeš-li k tabuli nebo ke stolu, pokloň se učiteli, totéž učiň odcházeje! 16. Po vyučování slož své věci beze hluku! 17. Ze školy odcházej dle ustanoveného pořádku! 18. Buď svorným a laskavým! 19. Nedaruj peněz, nevyměňuj a neprodávej věci beze svolení rodičův! 20. Nepoškozuj školního nářadí ani věci spolužákových!        Každou učiněnou škodu jsi povinen nahraditi. 21. Neškrab a nepiš po stěnách! 22. Nedělej ve školní budově smetí! 23. Vážené osoby slušně pozdravuj! 24. Nevysmívej se nikomu a netup nikoho! 25. Na veřejných místech nekřič, neházej, neper se! 26. Nepoškozuj stromův a jiných rostlin! 27. Zvířat netrap, cítíť ona jako ty! 28. Ptáčkův, jich hnízd a vajíček nenič! 29. V zimě po chodníkách se neklouzej! 30. V soumrak nedli, nejsa poslán od rodičův, na ulici! 31. Nenavštěvuj hostinců, veřejných tanečních zábav a divadel

Tato školní pravidla mohou vyvolat úsměv na tváři. Ale zkuste si je přečíst znovu.

 

 

 

 

 

 

Co tihle človíčkové jednou přinesli sobě, obci i světu (r.1925)? Pokrok vtrhl r.1926 i do Ledčic. Kušičkovy děti poslouchají dvoulampové radio ETA.

 

Meziválečná ledčická mládež, bosá i obutá, s nadějí a důvěrou očekává své životní osudy (r.1933).
Ze starých písanek a početníků:

 

Jak psával ne právě vzorný žák a jak jeho pan učitel.

 

 

Příčestí minulé dalo zabrat i školákovi v roce 1939. Hela byla sice parádnice, ale neznala pravopis.

 

Tak kdo má hezčí rukopis? Pan učitel anebo "autor" stránky?  Pamatujete? Kde jsou ty časy, kdy se za tisíci a miliony psala tečka?

 

V početníku se povedly nejen příklady, ale současně i "výtvarno". V úloze č.5 co řádek, to životní moudrost a zkušenost. Z každého napsaného písmene či číslovky cítíme pevnou vzdělávající a milující kantorskou "ruku" ledčických učitelů.

 

Také na těchto fotografiích je znát rozdíl dvaceti let (1921, 1948).  Všimneme si dávnějších stažených účesů a zástěr. Později naopak více méně městského vzhledu mladých "dam i pánů".

Ledčické "načančané" holčičky v r.1950 a o něco starší omladina vyšňořená saky a bílými límečky coby vrcholem nejen školní elegance.

Za ledčickými humny se dětem otevíral svět, který bylo třeba probádat (1954).

Vesnické děti, mezi nimi i Kája Král (1956), musely pomáhat rodině při starostech o zajištění živobytí.

Ledčická škola v padesátých letech už svým zanedbaným vzhledem dokazovala, že jsou upřednostňovány jiné idee než kultura, moudrost a vzdělání.

Nejen Bible má své desatero. I učitel národů, Jan Amos Komenský, v desateru, jehož je autorem, měl na mysli duši. Duši každého dítěte, které žilo a žije na Zemi, tedy také všech minulých, současných i budoucích  ledčických školáků.

zpět nahoru

 

 
 

 

Menu

25. 6. Ivan

Zítra: Adriana

 

 

priloha_1326750995_2_Vzor publicity cíl 172 - distanční výuka (1).jpg

 

priloha_1326750995_4_Vzor publicity cíl 173 a 174 současně.jpg

 

priloha_1326750995_5_Vzor publicity cíl 174 - digitální učební pomůcky_page-0001.jpg

 

A3-plakat-publicita_ZS a MS Ledcice.jpg 

NPO-jpg.jpg

 

 

priloha_997420833_4_Příloha4_MŠMT-Plakát A4 k publicitě NPO-1.jpg

 

 

srdce_placka_ovoce_a_zelenina_200.jpg

 srdce_mleko.jpg

 

viceboj.png

 logo_cteni_pomaha.jpg

logo--recyklohrani_385x395.jpg

dbc22657.jpgsportuj-ve-skole-rgb-2000px.jpg

 

1200px-Football_Association_of_the_Czech_Republic_logo.svg.png

Image.jpg

Napište nám

příspěvků: 49

Návštěvnost stránek

057696