Historie mateřské školy

Mateřská škola v Ledčicích začala útulkem

   Nedílnou součástí péče o děti v Ledčicích byla už od roku 1939 Mateřská  škola.  Okresní školní  rada dne 10.3.1939 na žádost Obecního úřadu ustanovila paní Jiřinu Novotnou - Hájkovou "službou" do nově zřízeného prázdninového  útulku pro děti ve věku předškolním ve zdejší obci a to na dobu od 15.7. do 15.8.1939. Pro útulek bylo použito 1. třídy školy. Ježto nebylo v obci volného bytu, přebývala jmenovaná učitelka ve školní kuchyni. V opatrování měla 40 dítek ve stáří od dvou do šesti roků v denní době od 7 do 11 a od 13 do 16 hodin. Opatření se velmi dobře osvědčilo, neboť na pole mohly i matky, které pak jinak byly nuceny zůstat s dítky doma.    Dle záznamu řídícího učitele Obecné školy v Ledčicích se dále praví: "Na žádost obecního zastupitelstva chválila Česká zemská školní rada v Praze výnosem  č. 1-1511/1940 ze 13.8.1940 zřízení veřejné mateřské školy v Ledčicích o jedné třídě pro dítky ve věku od 3 do 6 let se zaměstnávacím jazykem českým a to od 1.9.1940."    Pedagogický dohled byl svěřen  správě zdejší  obecné školy. Školka byla u místěna v opravené volné třídě budovy. Nejnutnější nábytek zapůjčila obecná škola. Byla to skříň ze školní kuchyně, stůl, dvě židle a 10 k tomu účelu opravených starých lavic. Nový nábytek byl objednán místním starostou Václavem Tošnerem u truhláře J. Dvořáka, který do konce měsíce září dodal 4 stoly, 3 věšáky, stojan na tabuli v úhrnné ceně 1150 korun.    První učitelkou byla stanovena okresní školní radou v Roudnici paní Anna Lancová, dosavadní učitelka MŠ ve Sběři, okres Nový Bydžov. Brzy po svém nástupu však byla umístěna do Klapého a na zdejší mateřskou školu přišla od 5. Září 1940 paní Eva Jarošová. Narodila se v Uherském Hradišti na Moravě 7.5.1912. Obecní školu navštěvovala tamtéž, stejně jako školu střední. 26.6.1930 absolvovala na učitelském ústavu v Praze. Do roku 1939 pracovala jako výpomocná učitelka v MŠ v Čeradicích u Žatce. Od 1.1.1940 do 1.9.1940 působila jako úřednice okresní péče v Přelouči.     Mateřskou školu tehdy navštěvovalo 19 chlapců a 11 dívek. Z toho 3 a 4 letých šest, 4 až 6 letých 24. Od 15. Května 1944 byl v Ledčicích, na základě inspekce vykonané panem okresním školním inspektorem Adolfem Čendlem z Kralup n. Vlt. 11.5.1944, zřízen dětský útulek pro děti od 3 do 10 let věku. Každodenně kromě soboty odpoledne a neděle od 7 do 11 a od 13 do 18 hodin se o děti starala opatrovnice určená úřadem práce v Roudnici, paní Marie Čápová.    O činnosti mateřské školy, či dětského útulku pak kroniky dlouho mlčí. Až v říjnu 1971 se paní Petříčková, ředitelka školy, zmiňuje o tom, že pro dětský útulek byly na žádost jeho nové ředitelky paní Zdeny Polákové uvolněny místnosti z učitelského bytu v přízemí budovy. Dále podtrhuje, že paní Poláková vyžaduje volbu SRPŠ pouze pro DÚ, aby se v něm řešily jen problémy útulku, nikoli školy. Mezi oběma ředitelkami pak bylo ještě dohodnuto, že "údržba zahrady a hřiště platí takto: za údržbu a pořádek východní části zahrady a západní části hřiště ručí ZDŠ, za zbývající poloviny pak DÚ. Obě školní zařízení se budou v příštích letech  dělit o obstarávání otopu, a to tak, že jej budou obstarávat střídavě každým druhým rokem."    V roce 1990 byl dětský útulek opět přejmenován na mateřskou školu. Od roku 1939 do roku 2007 se ledčickým nejmladším dětem věnovaly tyto paní učitelky: Anna Lancová, Jiřina Novotná - Hájková, Eva Jarošová, Marie Čápová, Antonie Hýblová, Zdena Poláková, Jaroslava Milerová, Růžena Klementová, Božena Hrnčířová, Jana Jansová, Stanislava Petráková, Iva Zrůstová, Vlasta Hrnčířová, Milena Justová  a Kateřina Michovská.
rok 1949

 

zpět nahoru

 

 

zapati.jpg
 
 
 
 

 

Menu

23. 6. Zdeňka

Zítra: Jan

 

 

priloha_1326750995_2_Vzor publicity cíl 172 - distanční výuka (1).jpg

 

priloha_1326750995_4_Vzor publicity cíl 173 a 174 současně.jpg

 

priloha_1326750995_5_Vzor publicity cíl 174 - digitální učební pomůcky_page-0001.jpg

 

A3-plakat-publicita_ZS a MS Ledcice.jpg 

NPO-jpg.jpg

 

 

priloha_997420833_4_Příloha4_MŠMT-Plakát A4 k publicitě NPO-1.jpg

 

 

srdce_placka_ovoce_a_zelenina_200.jpg

 srdce_mleko.jpg

 

viceboj.png

 logo_cteni_pomaha.jpg

logo--recyklohrani_385x395.jpg

dbc22657.jpgsportuj-ve-skole-rgb-2000px.jpg

 

1200px-Football_Association_of_the_Czech_Republic_logo.svg.png

Image.jpg

Napište nám

příspěvků: 49

Návštěvnost stránek

057685