Uvolnění žáka ze školní družiny, z vyučování

 

V případě, že potřebujete, aby dítě odešlo ze školy v jinou dobu, než jste uvedli na zápisním lístku do školní družiny, musí dítě přinést pro každý takový den vyplněný tiskopis „Uvolnění žáka ze školní družiny“, který je k dispozici zde na webových stránkách školy nebo můžete přepsat ručně přesné znění  podle tohoto vzoru. Z nařízení školy nelze děti uvolňovat na základě ústní nebo telefonické domluvy ani omluvenky v neúplném znění. Jde o bezpečnost vašich dětí.

Děkujeme za pochopení.

 

Uvolnění žáka ze školní družiny, z vyučování

Žádám o uvolnění svého syna – dcery  ………….……………………………………………………………………

dne ……………… v………. hodin ze školní družiny/z vyučování. Dítě odchází bez doprovodu.

Prohlašuji, že okamžikem odchodu dítěte z prostoru školy přebírám veškerou právní odpovědnost,

vyplývající z povinnosti dohledu nad dítětem.

V …………………………………………………………… dne………………………

podpis zákonného zástupce:

 

 

 

 

Zde ke stažení:   Uvolnění žáka.doc

 

PC110070[1].JPG[1].jpg

Všem návštěvníkům přejeme příjemné chvilky na těchto stránkách.

Na tvorbě stránek se podílí:
Martina Sypecká
Ivana Šindelářová
Eva Kučerová

 

23. 4. Vojtěch

Zítra: Jiří

„Moje hravá škola“

REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU:

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014860

je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí/žáků, spolupráce s veřejností

Picture1.png

 EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

Picture2.png

 srdce_placka_ovoce_a_zelenina_200.jpg

 srdce_mleko.jpg

 

viceboj.png

 

logo--recyklohrani_385x395.jpg

dbc22657.jpgsportuj-ve-skole-rgb-2000px.jpg

 

1200px-Football_Association_of_the_Czech_Republic_logo.svg.png

Image.jpg

Napište nám

příspěvků: 49

Návštěvnost stránek

052024
zapati.jpg