Školní rok 2018/2019

 

 

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY  V LEDČICÍCH NA ŠKOLNÍ ROK 2019/20

Zápis proběhne v úterý 7. 5. 2019  v době od 13:00 do 16:00 hodin.

K zápisu zákonný zástupce přinese:

             „Přihlášku dítěte k zápisu do mateřské školy“ s vyjádřením lékaře ke zdravotnímu stavu dítěte

             občanský průkaz

             rodný list dítěte

„Přihlášku dítěte k zápisu do mateřské školy“ si vyzvedněte v MŠ (U Cinků, Ledčice 15, 1. patro).

Předškolní zařízení přijímá děti, které k 31. 8. 2019 dovrší věk zpravidla tří let. Mladší dítě je možno přijmout pouze v případě volné kapacity a za podmínky zajištění bezpečného provozu pro všechny děti.

 Kritéria při přijímání k předškolnímu vzdělávání:

 1.           K předškolnímu vzdělávání jsou přednostně přijímány děti v posledním a předposledním roce před zahájením povinné školní docházky s trvalým pobytem na území obce Ledčice.

 2.           Děti dle věku - od nejstarších po nejmladší s trvalým pobytem dítěte na území obce Ledčice.

 3.           Děti dle věku - od nejstarších po nejmladší bez trvalého pobytu dítěte na území obce Ledčice.

Přítomnost dítěte u zápisu se nevyžaduje.

Seznam přijatých dětí pod přiděleným registračním číslem (tak, aby byly chráněny

osobní údaje), bude zveřejněn na veřejně přístupném místě v MŠ a na webových stránkách školy do 30 dnů od konání zápisu.

Všichni zákonní zástupci, jejichž dítě nebylo přijato do MŠ, obdrží písemné rozhodnutí o nepřijetí dítěte.

 Radujeme se z LEGA!!!

Dětem ve školní družině se splnila přání. Vybraly si Lego a další hry a teď si s tím vším mohou hrát. Všichni tleskali a jásali radostí, když se otevřela velká krabice a spatřili, co je uvnitř.  Usměvavé tvářičky hned všude kolem zářily štěstím...

55771719_430695797679874_5187810706719768576_n.jpg

 

 

Bazarek Veltrusy 2019_03_plakátek.jpgjarní bazar 2019.jpg

 

Karneval

V sobotu 16. března se konal karneval. Soutěžilo se, tančilo a dovádělo s balónky. Všichni jsme si toto odpoledne moc hezky užili. Fotografie zde: https://zsledcice179.rajce.idnes.cz/karneval_2019

 

O princezně, Lucijášovi a makových buchtách

Ti nejmenší školáci navštívili divadelní představení O princezně a čertu Lucijášovi. Poslechli jsme si spoustu písniček, které pohádku doprovázely.  Poutavý příběh s neobvyklou zápletkou se nám líbil. 

bez názvu.png

 

První pomoc

Pozvané lektorky nám ukázaly pravidla první pomoci. Fotografie naleznete zde:https://zsledcice179.rajce.idnes.cz/Prvni_pomoc

Zápis do 1. třídy

Zápis dětí do 1. třídy školního roku 2019 – 2020 se koná v úterý 9. dubna 2019 od 13:30 hodin do 16:30 hodin U Cinků, Ledčice 15. Zákonný zástupce předloží občanský průkaz, rodný list a kartičku pojišťovny dítěte.

Srdečně Vás zveme:

 

IMG_20190304_075601.jpgDSCN5212.JPG

 

 

Recyklohraní

K dnešnímu dni (4. 3. 2019) se nám podařilo v programu Recyklohraní nasbírat rovných 1178 bodů. I přestože jsme se přestěhovali do menších prostor, je možné dále nosit do školy drobné elektrospotřebiče, vysloužilé baterky, prázdné tonery a rozbité mobilní telefony. Do sběrného dvora, který je otevřený každé pondělí od 14:00 - 17:00 hodin nebo každou poslední sobotu v měsíci od 9:00 - 11:00 hodin, je možné dovézt papír, plastové lahve, plastová víčka, krabice od mléka a použitý fritovací olej. Lístečky ze sběrného dvora se ve škole opět na konci školního roku vyhodnotí a nejlepší třídiči odpadu budou  odměněni. 

Zapojili jsme se do soutěže s Recyklohraním a vyrobili Baterkožrouta, za kterého jsme získali 250 bodů. Těšíme se na další soutěže!

https://zsledcice179.rajce.idnes.cz/Baterkozrout

DSCN4716.JPG

 Maynmar - Planeta Země 3000

S Adamem Lelkem jsme opět zažili dobrodružnou cestu, tentokrát do barmské říše - Myanmar. Shledali jsme se tu s pavoučími ženami, budhisty a také zamířili přímo do džungle.

Mergujské-souostroví-Barma398.jpg

 Krmení zvířátek 

Vyrobili jsme krmítka ze šišek a z ruliček a rozvěsili po okolí, aby ptáčci měli co jíst

Fotografie zde: https://zsledcice179.rajce.idnes.cz/Krmeni_ptacku2018

DSCN5028.JPG

 

Ježíšek ve škole 

Napsali jsme Ježíškovi a dostali spoustu dárečků. Také jsme si mezi sebou dárečky rozdali a pak jsme odjeli bruslit do Roudnice nad Labem. Bylo to prima!

DSCN4779.JPG

 Fotografie z rozdávání dárků naleznete zde: https://zsledcice179.rajce.idnes.cz/Vanoce2018

 

 Vánoční besídka

Opět jsme se všichni sešli před Vánocemi a všem přítomným zahráli divadlo, zatančili,  zazpívali,  a ještě navíc jsme si trochu pohráli se světlem. Vystoupení se všem dětem moc povedlo!

53268291_328621221111730_1930237257206202368_n.jpg

 

https://zsledcice179.rajce.idnes.cz/besidka_2018

 

 

Rozsvěcení stromečku s Andělskou pohádkou

Opět jsme zúčastnili rozsvícení vánočního stromu v Nové Vsi a v Ledčicích. Zahráli jsme tentokrát pohádku o andílcích a zatančili s pompony. 

Legenda o hvězdě

Navštívili jsme divadelní představení. Děti se seznámily s vánočními zvyky, koledami a také s příběhem o tom, co se stalo před dávnými časy v Betlémě.

perex_orig.jpg

 

  Bláznivé pátky- do světa a zase zpátky

    Poslední pátek v říjnu nám Fíla pověděl o Bulharsku, s Terezkou K. jsme se přesunuli na Slovensko,  Kíťa B. nás vzala s sebou na Kubu a Máťa R. do Chorvatska. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí a shlédli i nějaké fotografie. 

https://zsledcice179.rajce.idnes.cz/Blaznive_patky_-_do_sveta_a_zase_zpatky/

 

 Záložka do knihy spojuje školy

Zapojili jsme se do 9. ročníku Záložka do knihy spojuje školy. Byla nám letos vylosována ZŠ Jerguša Ferka Košúty. Pracovali jsme s velkým nadšením a těšili se na záložky od slovenských kamarádů.

DSCN4343.JPGDSCN4345.JPGDSCN4347.JPGDSCN4349.JPG

  DSCN4350.JPG        Dárečky od slovenských kamarádů.                  DSCN4667.JPG

     
     

100 let výročí republiky - projektový den

   V pátek 26. října jsme dorazili do školy v barvách naší vlajky. Povídali jsme si o prezidentech a prezentovali jednotlivá desetiletí. Poté jsme se rozdělili do skupin. Čekalo na nás 7 stanovišť, kde jsme plnili různé úkoly. Na závěr pro nás bylo nachystáno sladké překvapení v podobě české vlajky z perníku. 

https://zsledcice179.rajce.idnes.cz/projektovy_den_2018_2/

 

Návštěva Kláry Smolíkové 

   Klára Smolíková přispívala do časopisů Sluníčko, Mateřídouška, Pastelka i Čtyřlístek. Spolupracovala také na večerníčku Vynálezce Alva. Je úspěšnou spisovatelkou literatury pro děti a komiksů. Pozvali jsme ji do školy, aby nám představila své krásné knížky. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí o vzniku knížky a seznámili jsme se s řemesly. Strávili jsme společně moc prima dopoledne!

https://zsledcice179.rajce.idnes.cz/Navsteva_Klary_Smolikove/

  

 72 hodin - Ruku na to!

     Opět jsme se v letošním roce zapojili do dobrovolnické akce s názvem 72 hodin - Ruku na to! Vyrazili jsme ve čtvrtek 11. října 2018 vysbírat od ledčických občanů papír a drobné elektrospotřebiče. Moc děkujeme zřizovateli za otevření sběrného dvora a tatínkovi Máti K. a Nelinky F. za velkou pomoc s odvozem elektra a papíru!

https://zsledcice179.rajce.idnes.cz/72_hodin_-_Ruku_na_to/

 

Bláznivé pátky - do světa a zase zpátky

Na konci září jsme se s Emmičkou H. vydali do Rakouska k  Halštatskému jezeru a  s Olíkem do Polska. Po referátech dorazil sv. Václav  a pověděli jsme si o jeho životě. 

https://zsledcice179.rajce.idnes.cz/Blaznive_patky_-_do_sveta_a_zase_zpatky/

 

 Přivítání prvňáčků

      V pondělí 3. září proběhlo slavnostní přivítání prvňáčků. Všem prvňáčkům se podařilo chytit  zlatou rybku a také byli odměněni paní starostkou. Věříme, že se všem žáčkům v tomto školním roce bude dařit a přejeme jim mnoho školních a osobních úspěchů. 

      40685616_2304173246266057_4602612298719166464_n.jpg

 

 Odkaz na fotografie z prvního školního dne zde: https://zsledcice179.rajce.idnes.cz/Prvni_skolni_den_2018/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu

PC110070[1].JPG[1].jpg

Všem návštěvníkům přejeme příjemné chvilky na těchto stránkách.

Na tvorbě stránek se podílí:
Martina Sypecká
Ivana Šindelářová
Eva Kučerová

 

22. 4. Evženie

Zítra: Vojtěch

„Moje hravá škola“

REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU:

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005943

je spolufinancován Evropskou unií.

Podpora rozvoje čtenářské a matematické gramotnosti, kvalitnější vzdělávání dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem a podpora společného vzdělávání. Podpora osobnostního a sociálního rozvoje pedagogů, sdílení zkušeností a personální podpora škol.

Picture1.png

 EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

Picture2.png

 

 

Napište nám

příspěvků: 47

Návštěvnost stránek

047032
zapati.jpg