Školní vzdělávací plán - k nahlédnutí v MŠ

 


Motto mateřské školy v Ledčicích

Žije-li dítě káráno, naučí se odsuzovat.
Žije-li dítě v nepřátelství, naučí se útočit.
Žije-li dítě v posměchu, naučí se vyhýbavosti.
                        Ale:
Žije-li dítě v povzbuzení, naučí se smělosti.
Žije-li dítě v toleranci, naučí se trpělivosti.
Žije-li dítě s pochvalou, naučí se oceňovat.
Žije-li dítě v poctivosti, naučí se věřit.
Žije-li dítě přijímáno a obklopeno přátelstvím,
                  naučí se ve světě hledat lásku.

Představení školy a její historie

   Mateřská škola v Ledčicích je jednotřídní škola s dlouholetou tradicí. První zmínka o její činnosti pochází z roku 1939, kdy byl pro děti ve věku předškolním zřízen prázdninový útulek. Bylo použito jedné třídy školy a v opatrování bylo 40 dětí. Jelikož se opatření osvědčilo, byla od 1.9.1940 otevřena v budově Obecné školy veřejná mateřská škola.
   Od 15. května 1944 byl okresním školním inspektorem zřízen dětský útulek, který přes svůj název plnil funkci mateřské školy, a také pracoval podle  tehdejšího Výchovně vzdělávacího programu pro jesle a mateřské školy. Titul "útulek" nesl až do roku 1990, kdy byl přejmenován na mateřskou školu. Od školního roku 2002 / 2003 zařízení pracuje podle nového Rámcového programu pro předškolní vzdělávání.
   Od 1.1.2003 se vstupem do právní subjektivity se mateřská škola stala součástí základní školy a oficiální název tohoto subjektu je Základní škola a mateřská škola Ledčice.
Základní škola i mateřská škola sídlí ve společné budově. Tato budova se nachází ve střední části obce. Je obklopena zelení v podobě vzrostlých stromů, které rostou v parcích sousedících se školním hřištěm. Při výhledu z okna i při vycházkách mají děti možnost pozorovat památnou horu Říp. Nedaleko školy jsou dva rybníky. Toto krásné prostředí hraje důležitou roli i ve výchovně vzdělávacím procesu.
    K budově školy patří také školní hřiště s umělým povrchem a školní zahrada, na které bylo vybudováno nové pískoviště a kam postupně (dle finančních možností zřizovatele) přibudou nová zařízení a průlezky pro volné hry dětí i pro jejich tělesný rozvoj.
   Samotná mateřská škola sídlí v přízemní části budovy. V roce 2006 byl její interiér zmodernizován. MŠ má dvě místnosti, které jsou určeny pro řízené činnosti i spontánní aktivity dětí. V jedné místnosti jsou herní koutky a ve druhé jsou stolky pro pracovní, výtvarné a konstruktivní činnosti. Obě místnosti jsou vybaveny vhodným nábytkem, který umožní dítěti samostatný přístup ke všem hračkám. MŠ je vybavena dostatkem her, hraček a zaměstnávacích pomůcek, které jsou průběžně dokupovány a obměňovány. Využitím paravánu je možné vytvářet herní koutky i variabilní prostředí (divadélko, obchod, pošta a podobně).
   MŠ má svojí ložnici a šatnu s umývárnou. Se ZŠ užívá společnou jídelnu, WC a také tělocvičnu, která slouží k řízeným i spontánním pohybovým činnostem. Tělocvičné nářadí zatím není v ideálním množství, je třeba zaměřit se na jeho doplnění.
   Pravidla pro samostatné používání WC a pitný režim ve školní jídelně jsou uvedeny v provozním řádu školy.
   Mateřskou školu navštěvují děti ve věku od 3 do 6 let. Děti mladší tří let jsou přijímány pouze ve výjimečných případech. O přijetí dětí do MŠ rozhoduje ředitel školy. Podrobnosti o přijímání dětí jsou uvedeny ve školním řádu.
   Dobrou tradicí je dlouholetá spolupráce s rodiči, se zřizovatelem, s MŠ NováVes, se ZŠ, podle potřeby s pediatry, psychology a logopedy.
   Při výchově a vzdělání dětí MŠ pracuje podle Rámcového programu pro předškolní vzdělávání. Nabízí kvalitní standardní i nadstandardní péči ( plavecký výcvik, škola v přírodě, výtvarný kroužek, výuka anglického jazyka, výlety apod.). Jelikož MŠ je třídou "smíšenou", je vyvíjena snaha o to, aby soužití dětí bylo přiměřené, aby starší děti pomáhaly mladším, ale tak, aby nebyly využívány. Je dbáno na prohlubování kamarádství  a citlivého jednání, na podporu sounáležitosti ke skupině. Různými formami činností se přispívá k tomu, aby dítě poznávalo okolní svět, své kamarády a především samo sebe, aby umělo naslouchat a objevovat, mělo odvahu ukázat, co všechno už samo umí a dokáže tak, aby každé dítě získalo své místo a postavení ve skupině. Ve vzdělávání dětí je  upřednostňován rozvoj smyslového vnímání jako základ veškerého poznávání. Děti jsou vedeny je k vyjadřování pocitových prožitků. Průběžně je věnována pozornost vadné výslovnosti (zařazování jazykových chvilek, jazykolamů apod.)
   Cílem je, aby si děti rády do MŠ chodily hrát, poznávat nové věci, nové kamarády, zajímavé hry, písničky a činnosti, aby rozvíjely své dovednosti a zručnosti, získávaly správné návyky chování, hygieny a sebeobsluhy.
   Přáním je, aby každé dítě v MŠ bylo maximálně šťastné a spokojené, a aby jeho pobyt nebyl pouze nutností, ale radostí.

 

Menu

PC110070[1].JPG[1].jpg

Všem návštěvníkům přejeme příjemné chvilky na těchto stránkách.

Na tvorbě stránek se podílí:
Martina Sypecká
Ivana Šindelářová
Eva Kučerová

 

24. 3. Gabriel

Zítra: Marián

 

NPO-jpg.jpg

 

 vzor-MSMT-Letak-pro-publicitu-NPO-DIGITALIZUJEME-SKOLU_0.jpg

priloha_997420833_4_Příloha4_MŠMT-Plakát A4 k publicitě NPO-1.jpg

"Moje moderní škola III"

REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU:
CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020485
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat:
- personální podpora
- osobnostně sociální a profesní - rozvoj pedagogů, aktivity -        rozvíjející ICT
- extrakurikulární a rozvojové      aktivity
- spolupráce s rodiči dětí/žáků.

Výstřižek.PNG

 

srdce_placka_ovoce_a_zelenina_200.jpg

 srdce_mleko.jpg

 

viceboj.png

 logo_cteni_pomaha.jpg

logo--recyklohrani_385x395.jpg

dbc22657.jpgsportuj-ve-skole-rgb-2000px.jpg

 

1200px-Football_Association_of_the_Czech_Republic_logo.svg.png

Image.jpg

Napište nám

příspěvků: 50

Návštěvnost stránek

054937
zapati.jpg