Oznámení o rozhodnutí k nahlédnutí zde:
 
 
 
 
Rezervační systém - zápis do MŠ
 
 
 
ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY V LEDČICÍCH NA ŠKOLNÍ ROK 2022/23
 
Zápis proběhne v úterý 10. 5. 2022 v době od 13:00 do 16:00 hodin.
 
K zápisu zákonný zástupce přinese:
 
-  „Přihlášku dítěte k zápisu do mateřské školy“ s vyjádřením lékaře ke zdravotnímu 
    stavu dítěte
-  občanský průkaz
-   rodný list dítěte
 
       „Přihlášku dítěte k zápisu do mateřské školy“ je možné si vyzvednout v MŠ nebo stáhnout na 
webových stránkách základní i mateřské školy. Předškolní zařízení přijímá děti, které k 31. 8. 2022 dovrší věk zpravidla tří let. Mladší dítě je možno přijmout pouze v případě volné kapacity a za podmínky zajištění bezpečného provozu pro všechny děti.
 
     Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění 
povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze 
imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které 
plní povinné předškolní vzdělávání.
 
     Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského lékaře. V případě volné kapacity se budou děti přijímat podle následujících kritérií v daném pořadí:
 
1. Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s trvalým pobytem na území obcí 
Ledčice a Jeviněves (spádový obvod).
2. Děti dle věku – od nejstarších po nejmladší s trvalým pobytem dítěte na území obcí Ledčice a 
Jeviněves.
3. Děti dle věku – od nejstarších po nejmladší bez trvalého pobytu dítěte na území obcí Ledčice a 
Jeviněves.
4. Děti dle individuálního posouzení situace.
 
     Přítomnost dítěte u zápisu se nevyžaduje. Seznam přijatých dětí pod přiděleným registračním číslem (tak, aby byly chráněny osobní údaje), bude zveřejněn na veřejně přístupném místě v MŠ a na webových stránkách školy do 30 dnů od konání zápisu. 
 
     Všichni zákonní zástupci, jejichž dítě nebylo přijato do MŠ, obdrží rozhodnutí o nepřijetí dítěte
do 30 dnů od konání zápisu.
 
V Ledčicích dne 25. 1. 2022                                      Mgr. Martina Sypecká, ředitel
                                                                            ZŠ A MŠ LEDČICE, OKRES MĚLNÍK

 

Přihláška do MŠ.pdf

 

ZÁPIS_DO__MATEŘSKÉ_ŠKOLY_2022.pdf

Menu

PC110070[1].JPG[1].jpg

Všem návštěvníkům přejeme příjemné chvilky na těchto stránkách.

Na tvorbě stránek se podílí:
Martina Sypecká
Ivana Šindelářová
Eva Kučerová

 

1. 12. Iva

Zítra: Blanka

 

NPO-jpg.jpg

 

 vzor-MSMT-Letak-pro-publicitu-NPO-DIGITALIZUJEME-SKOLU_0.jpg

priloha_997420833_4_Příloha4_MŠMT-Plakát A4 k publicitě NPO-1.jpg

"Moje moderní škola III"

REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU:
CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020485
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat:
- personální podpora
- osobnostně sociální a profesní - rozvoj pedagogů, aktivity -        rozvíjející ICT
- extrakurikulární a rozvojové      aktivity
- spolupráce s rodiči dětí/žáků.

Výstřižek.PNG

 

srdce_placka_ovoce_a_zelenina_200.jpg

 srdce_mleko.jpg

 

viceboj.png

 logo_cteni_pomaha.jpg

logo--recyklohrani_385x395.jpg

dbc22657.jpgsportuj-ve-skole-rgb-2000px.jpg

 

1200px-Football_Association_of_the_Czech_Republic_logo.svg.png

Image.jpg

Napište nám

příspěvků: 50

Návštěvnost stránek

054471
zapati.jpg