Vesnice roku

Cílem soutěže Vesnice roku je pobídnout obyvatele vesnic k aktivní účasti na rozvoji svého domova. Neboť rozmanitost venkova je sama hodnotou. Dále pak upozornit na význam malých obcí, seznámit „zbytek světa“ s úspěchy, starostmi, společenským životem, tradicemi, projekty a s mnohým dalším, co tvoří „denní chléb“ české vesnice. Soutěž mimo to plní také nezastupitelnou roli v propagaci menších sídel a v povzbuzení jejich obyvatel k další činorodé práci.
Komise, které obce navštěvují, zhodnotí přínos vesnic v rozvoji středočeského venkova a jejich dosažené výsledky na poli kulturním, společenském, hospodářském a podobně.V průběhu let, kdy se naše obec této soutěže zúčastnila, obstála vždy se ctí. Všechna ocenění byla podpořena mnohdy nemalým finančním příspěvkem.

V minulých letech Ledčice získaly
2003 - ocenění za komplexní rozvoj
2004 - Bílá stuha za práci s mládeží
2006 - Zelená stuha za péči o zeleň
        - ocenění za spolupráci obce a školy
2008 - ocenění za péči o kulturní dědictví
2009 - ocenění za vedení kroniky
        - ocenění za práci knihovny
2014 - Zlatá cihla za Kulturní a společenské centrum U Cinků

O čem to svědčí?
Především o tom, že na vesnici nemusí být nuda, že u nás žijí převážně šikovní a podnikaví lidé. Že tu snad funguje dobrá spolupráce mezi generacemi. Že po mnoha letech stagnace si Ledčice vydobyly slušné jméno a výbornou pověst. Že je zkrátka co předávat... I když se i zde projevuje fenomén dneška – malá soudržnost a neochota některých lidí přiložit ruku k dílu. Především tady je ještě co zlepšovat. Záleží ovšem na každém obyvateli naší krásné vesnice, co sám dokáže do života svojí obce vložit.

Více na http://www.vesniceroku.cz/


Přihláška obce Ledčice do soutěže Vesnice roku 2009: 

 

 

 

 

nahoru