Česky English Deutsch Netherlands

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky a zákony

Vyhlášky a zákony

Sbírka právních předpisů

 

Obecně závazné vyhlášky Obce Ledčice

Název vyhlášky účinnost

Obecně závazná vyhláška Obce Ledčice č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

1. 1. 2022

Obecně závazná vyhláška Obce Ledčice č. 1/2021 o obecním systému odpadového hospodářství na území obce Ledčice

1. 1. 2022

Řád veřejného pohřebiště v obci Ledčice

17. 12. 2020
Obecně závazná vyhláška Obce Ledčice č. 1/2020 o místních poplatcích

27. 2. 2020 

Obecně závazná vyhláška Obce Ledčice č. 1/2019, kterou se stanoví část společného školského obvodu mateřské školy

Změna - ZO Ledčice ze dne 29. 9. 2021 ukončení pro Obec Spomyšl

1. 1. 2020

Nařízení obce Ledčice č. 1/2018 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území obce Ledčice

 

12. 6. 2018

Obecně závazná vyhláška Obce Ledčice č. 1/2017 o veřejném pořádku a opatření k jeho zabezpečení

Příloha č. 1.pdf

Příloha č. 2.pdf 

 

27. 6. 2017 

Obecně závazná vyhláška Obce Ledčice č. 3/2011 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí 1,5

1. 1. 2012

Obecně závazná vyhláška Obce Ledčice č. 2/2004 o vyhlášení závazné části územního plánu obce Ledčice

Příloha: č. 1 a č. 2 - Regulativy územního rozvoje a Veřejně prospěšné stavby

 

24. 10. 2004

Důležité zákony

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací
zákon č. 541/2020 Sb. O odpadech
zákon č. 543/2020 Sb ... kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech