Česky English Deutsch Netherlands

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Kultura, sport, spolky > Kronika > 1983

1983

        V tomto roce 1983 již 38 roků žijeme po osvobození naší Republiky, slavnou Sovětskou armádou v míru. Za ta léta se takové naší obci mnoho změnilo, zvláště v budování a zkrášlování našeho prostředí. Náš národní výbor v čele
se soudruhem Urbanem, předsedou místního národní výboru, s poslanci místního národního výboru s občany, brigádníky a organizacemi Národní fronty, ti všichni se podílejí svou prací. Podíváme-li se za ta léta zpět, jak vypadala naše obec  a jak se nachází dnes. Zmizely kaluže a hlavně hodně bláta po obci vždy po dešti. V letošním roce, byla provedena údržba komunikací místních v délce jednoho kilometru, uvedení školní kuchyně a jídelny, v místní škole obloženy chodby, zaveden telefon do školy v dětském útulku nové podlahy, kobercová krytina a nové lino. Výsadba zeleně a okrasných keřů po obci, uspořádáno mnoha kulturních akcí pro naše občany s organizacemi Národní fronty
v naší obci. Ale na druhé straně postrádáme služby obyvatelstvu, zvláště pro starší občany. Již druhý rok je naše obec bez kováře, což dříve bývali  v obci tři, nemáme holiče, opraváře obuvi, sklenáře a různé drobné opravy. přesto, že náš místní národní výbor nabízel možnost k těmto provozovnám se žádný v naší obci nepřihlásil.

11. plenární zasedání

         11. plenární zasedání Místního národního výboru v Ledčicích, které se konalo 28. ledna 1983 v 18:30 hodin
na Vinohradech za účastí 16 poslanců a 40 občanů. Za Středočeský krajský národní výbor soudružka Procházková
a za Okresní národní výbor soudruh Petráš. Toto plenární zasedání zahájil a řídil soudruh Urban, předseda Místního národního výboru. zprávu o vyřízení připomínek z 10. plenárního zasedání Místního národní výboru, předložil soudruh Došek, tajemník Místního národní výboru, který zároveň přednesl zprávu o činnosti rady MNV od 10 jednání plena MNV. Soudruh Ing. Srba, člen rady , která vyhodnocuje plnění celoobecního závazku za rok 1982 a poukázal na nedostatky  
v plnění, zvláště na nedostatečnou evidenci odpracovaných hodin na sklizni travin, ve druhé části zprávy hovořil o návrhu celoobecního závazku na počest 35 výročí Vítězného února. V diskusi vystoupili tři poslanci Místního národního výboru, jeden člen komise a dva přítomní občané a jejich připomínky, byly odpovězeny a vysvětleny. Toto 11 plenární zasedání ve 20:15 hodin soudruh Urban ukončil.

Chřipka

          Také naší obec postihlo mnoho občanů i dění onemocnění chřipkou, která se rozšířila po celé obci. Tato chřipková epidemie začala koncem ledna a šířila se i v okolních obcích. Dnem 15. února 1983 byl vyhlášen zákaz návštěv v nemocnicích a v domovech důchodců, v okrese Mělník a Litoměřice až do odvolání, které bylo 20. března 1983

Počasí – leden

          Leden, který byl teply kdy 6 ledna dosáhla teplota 11 stupňů ve stínu. Po 15. ledna místy, kvetu polní sedmikrásky a na domácích zahrádkách vyrašili dvě až čtyři centimetry narcisy a koncem ledna rozkvetly sněženky i zahradní petrklíč. Též pupeny na stromech se rychle vyvíjejí. Průměrné teploty dle záznamu kronikáře soudruha Jansy, byly od nula
do 3 stupňů v noci a denní střídavě dva až osm stupňů tepla. Nejnižší teplota klesla na bod mrazu, - 4 až 5 stupňů dne 26. ledna. Dne 19. a 20. ledna napadlo 2 cm sněhu a 21. sníh roztál. Srážek spadlo za měsíc leden 64,7 mm.

Knihovna

          Místní lidová knihovna, která pro velké prostředí v čp . 8 ve dvoře byla po novém roce 1984 přestěhována do domu čp. 95 za poštou, vchod dvore. Knihovna má 1620 svazků a dne 26. ledna 1983 otevřena. Každý týden vždy ve středu
od 16 do 17 hodin půjčuje knihy knihovnice soudružka Nesprová Bohumila z Ledčic čp. 100.

Zdravotnictví

          Dnem 1. ledna 1983 pro členy Jednotného zemědělského družstva Nová Ves, určen závodní lékař Mudr. Šlégr, který ordinuje vždy v úterý a čtvrtek od 8 až 10 hodin ve zdravotním středisku v Nové Vsi. Důchodci, členové družstva zůstávají nadále ve zdravotním středisku ve Straškově u Mudr. Malinské.

59. ples

           Vzdělávající a podporující spolek „Řip“ v Ledčicích pořádal dne 15. ledna 1983 od 20 hodin v hostinci
na Vinohradech svůj 59 ples, při, kterém k tanci i poslechu hrála hudba, orchestr Osvětové besedy Místního národního výboru Odolená Voda – Metronom. Při vstupném 15 Kčs účast pěkná.

Ovocnářská přednáška

            Ovocnářská přednáška zahrádkářů v Ledčicích, která se konala 6. února 1983 od 14:30 hodin, po výroční schůzi
v hostinci na Vinohradech na téma „Řez průklest a hnojení ovocných stromků“, kterou pěkným výkladem přednášel vítěz
z televizní soutěže „Deset stupňů ke zlaté“ přítel Karel Cibrelka, kterému poutavě naslouchalo přes čtyřicet členů
a příznivců zahrádkářů. Na konec promítnul obrázky s několika druhy ovoce s komentářem a po krátké diskusi v 17:30 hodin se přednáška skončila.

Kampelička

            Ve čtvrtek dne 10. února 1983 byla znovu otevřena místní pobočka Státní spořitelny v Kralupech nad Vltavou
v naší obci jednatelství v místnosti po přestěhování knihovny v čp. 8 ve dvoře. jednatelkou je Studená Jiřina z Ledčic
čp. 105. Úřední hodiny jsou každý čtvrtek od 14 do 17 hodin. v září odchází soudružka studená na mateřskou dovolenou
a tuto zastává nová jednatelka soudružka Michovská Jiřina z Ledčic čp.113.

Úmrtí

          Dne 12. února 1983 zemřel občan, Michal Kolenčík z Ledčic čp. 32 ve stáří 77 let, člen JZD – důchodce. Pohřbu dne 17. února ve 13 hodin ho doprovodili členové JZD a místní občané na místní hřbitov.
Dne 17. února 1983 zemřel občan Václav Klement, z Ledčic čp. 225 v nedožitých 74 let. Kolář a opravář harmonik – důchodce s kterým se rozloučilo dne 25. února v Praze – Strašnicích na 60 občanů.

Ples SSM

          Základní organizace Socialistického Svazu mládeže při JZD „Budousnost“ v Nové Vsi konala svůj 9. ples od 20 hodin v pohostinství na Vinohradech v Ledčicích při vstupném 15 Kčs, na kterém hrála hudba „Neutron club“ z Mělníka. Účastníky svážel z okolních obcí autobus JZD. ˇÚčast byla velká při plese byla velká tombola.

Počasí – únor

          V potom měsíci únoru 1983, noční teploty 0 až + 4 stupně, střídavě mrazíky do minus 3 stupňů, dne 4. napadlo
1 až 3 cm sněhu, 6. února připadlo 3 cm, dne 7. až 10. února 12 cm a 20. února připadlo 7 cm nového sněhu, tak že leží 25 až 26 cm sněhu. Po půli únoru teploty stouply dne 16. února klesly na – 16 až –18 stupňů, střídavě oblačno
a polojasno.
          21. února klesly na denní 0 až +4 stupně. 25. února hustá mlha a sníh s dešťovými přeháňkami taje konec února ještě leží 7 až 9 cm mokrého sněhu. Srážky za únor 83 pouze 11 mm.

Civilní obrana

         I. Dne 11. března 1983 v 18:30 hodin na Vinohradech, bylo uskutečněno první školení občanů vojensko-politické téma: „Podíl občanů na zdokonalování civilní obrany o upevňování obrany schopnosti Československé socialistické republiky“, přednesl soudruh Urban Josef, předseda Místního národního výboru.

Školení C.O.

        II. Toto druhé školení civilní obrany, které se konalo 23. března 1983 od 15:30 hodin na „Vinohradech“ na téma: „První pomoc a zdravotní opatření při zasazení zbraněmi hromadného ničení“, přednesla a praktickou ukázkou první pomoci  a úrazu, sestra Československého červeného kříže soudružka Holeková z Kralup n/V. Nakonec byl promítnut film  o zbraních hromadného ničení, který slovem doprovodil soudruh Podrábský. Téměř po dvou hodinách
se 31 občanů rozešlo. Na 40 občanů se tohoto školení nezúčastnilo, hlavně důchodci a ženy v domácnosti.

 

12. plenární zasedání,

                které se konalo dne 11. března 1983 od 19:00 hodin na Vinohradech, za účasti 16 poslanců M.N.V.
a 71 občanů. V úvodu plenárního zasedání informoval předseda s. Urban, že nebude předložena zpráva o činnosti rady M.N.V. vzhledem k tomu, že rada se sešla pouze na dvou schůzích. Dále informoval přítomné o výsledku jednání výroční členské schůze vesnické organizace Komunistické strany Československé. Člen rady a předseda finanční komise M.N.V. soudruh Rous, předložil plenárnímu zasedání podrobný komplexní rozbor hospodaření M.N.V. za rok 1982.
V diskusi vystoupilo s připomínkami 5 občanů: a to soudruh Jansa V. - chování mládeže v klubovně S.S. mládeže, tato je demolovaná. Toto bylo řešeno komisí O.V.P. – M.N.V. s termínem odstranění závad do 15. března 1983. Připomínka Kováře Fr. – že v prostoru, kde bydlí, není slyšet místní rozhlas a špatné veřejné osvětlení. Vysvětleno, že nelze instalovat další reproduktor do tohoto prostoru a veřejné osvětlení bude řešeno v rámci údržby. Soudruzi Sirový a Košťál – závadná voda ve veřejných studních i soukromých. Místní národní výbor má smluvně zajištěno pravidelné dodávání prostředků ke zkvalitnění vody u Středočeských vodovodů a kanalizacích Kralupy n/V. JZD musí mít souhlas k polním hnojištím a silážím od Okresního národního výboru. Připomínka s. Doška Jaroslava- zda by bylo možné v rámci všech organizací řešit situaci u propagačních skříněk, aby tyto byly jednotné, neboť tyto nevzbuzují dobry dojem. Bude řešeno radou M.N.V.  a připomínka bude vysvětlena na příštím zasedání. Toto 12. plenární zasedání ukončil předseda M.N.V.
s. Urban  a informoval přítomné, že příští 13. plenární zasedání se bude konat 6. května 1983.

Maškarní ples

          V sobotu dne 5. března 1983 od 20:00 hodin se konal v pohostinství „Vinohrady“, maskovaný ples, na kterém hrál taneční orchestr Sportareálu- Roudnice n/L., za řízení s. Jurčíka při vstupném 15 Kčs. Pořádajícím byly, Český svaz žen, Český červený kříž a Dohlížecí výbor Jednoty. Návštěva byla slabší, neboť ještě probíhá v naší obci chřipka.

Dětský karneval

           Pořádán předešlými složkami, v neděli dne 6. března od 14:00 hodin na Vinohradech. Mnoho dětí se na sále
při hudbě pobavilo a vydovádělo v maskách i bez při tanečkách v dobré pohodě. Účast byla dobrá.

Pomlázková zábava

           Dne 3. dubna 1983, kterou pořádal spolek „Řip“ v Ledčicích na sále na Vinohradech od 20:00 hodin při hudbě „Vodnáři“  z Mělníka, při vstupném 15 Kčs. Účast na této zábavě byla hojně navštívena mládeži a mladšími z okolí.

Demolice

           Demolice domu čp. 8, obytná budova bývalého dvora, vedle budovy čp. 9 v tomto roce 1983. Započato bylo
v březnu. Střechu budovy ručně zboural občan s. Košťál František, důchodce z Ledčic. Dřevo bylo rozprodáno Místním národním výborem na palivo občanům, kteří měli zájem. Zdivo zbouráno bagrem a odváženo nákladním autem
do pískovny, bývalé Jarolímovic pod Márou. Toto provedla firma Okresní stavební podnik z Mělníka. Tato demolice stála přes sto tisíc korun. 

Letní čas

          V celém Československu začal dne 27. března 1983 kdy se ve dvě hodiny ráno středoevropského času posunuli ručičky hodina na tři hodiny ráno letního času.

Výsadba zeleně

          V naší obci pokračovala i v tomto osmdesátém třetím roce na mnoha místech prostranství ozdobnými keři
a stromovím  a u obou hřibitová vysázen zelený pás keřů a 14 okrasných třešní (Sakury).

Počasí duben 1983

          První den začal deštěm, noční teploty +3 - +6 °C, denní +8 - +10°C. Čtvrtého dne ráno přízemní mráz –1 - -2°C. Dne 11. dubna první jarní bouře s deštěm ve 20:15 hodin, kdy spadlo 11mm vody, denní teploty 18- 20°C tepla a od půli měsíce klesly teploty na 1 °C až nulu a od dvacátého do konce měsíce střídavě denní od 12 – 19°C tepla. Za měsíc duben u nás spadlo 57,4 mm srážek.

Národní směna

          Konaná místním výborem národní fronty v naší obci Ledčice se konala dne 16. dubna a během roku bylo našimi občany odpracováno 9.667 brigádnických hodin. Organizace národní fronty odpracovaly na vlastních zařízeních 2.076 hodin a pro veřejnost 1.196 hodin,na pomoc zemědělství (JZD) bylo odpracováno 1.394 hodin.

Územní dělení

         Naše obec Ledčice byla až do roku 1959 okresu Roudnice nad Labem a dne 16. ledna 1959 se připojuje okres Roudnice  k Litoměřickému okresu a naše obec Ledčice, Spomyšl a Jeviněves se připojují k okresu Mělník.

Úmrtí

         Dne 14. dubna zemřel po těžké nemoci mladý občan Jaroslav Procházka čp.34 v nedožitých 55 letech. Zaměstnanec  v částečném důchodu v Povltavských tukových závodech  v Nelahozevsi, předseda organizace chovu drobného zvířectva v Ledčicích. V den jeho pohřbu, ve čtvrtek21. dubna v 15 hodin ho doprovodilo na místní hřbitov velká účast občanů, spoluzaměstnanců PTZ z Nelahozevsi, chovatelé a mnoho můžů z okolních obcí.
        Druhá občanka v tomto měsíci dubnu 1983 zemřela dne dvacátého Marie Jansová čp. 91, rozená Došková
z Ledčic, ve stáří osmdesát roků. Členka důchodkyně JZD, členka spolku „Řip“. Při pohřbu v sobotu dne 23. dubna
ji doprovodilo mnoho občanů a členové spolku „Řip“ na místní hřbitov v Ledčicích.
        Třetí občan v měsíci  dubnu 1983 zemřel dne 25 František Hodek  z Ledčic čp. 228 ve stáří 77 let, bývalý hostinský na „Cikánce“, člen spolku „Řip“. V den jeho pohřbu v sobotu 30. dubna ho doprovodili členové spolku „Řip“, velká účast občanů a hodně z okolních obcí, hlavně muži na místní hřbitov v Ledčicích.

1. máj         

        Oslavu 1. máj, svátek pracujících, letos připadající na neděli, při krásném počasí za teploty ráno 8 °C a přes den 15- 17 °C tepla. Místní národní výbor a místní výbor národní fronty v naší obci uspořádal oslavu 1. máje na Veltrusích
v parku letního kina. Slavnostní projev přednesl člen Okresního výboru Komunistické strany Československa,
s. Bezchleba. Přistavěný autobus JZD z Nové Vsi odjel s účastníky v 9:00 hodin od M.N.V. do Veltrus a po projevu
se vracel zpět.

38. výročí 

         Osvobození naší vlasti Sovětskou armádou, uspořádal Místní národní výbor a Místní výbor národní fronty v naší obci dne 6. května večer průvod k pomníku padlých ve světové válce a na místní hřbitov ke hrobu sovětských vojáků, kde byly položeny věnce. Žáci základní školy a pionýři přednesli básně k výročí a soudružka Procházková Bohumila, poslankyně Středočeského krajského národního výboru, přednesla projev k tomuto výročí. Průvodu se zúčastnili žáci školy, pionýři 
a na 60 občanů.

13. plenární zasedání

         Zasedání a slavnostní zasedání k výročí osvobození naší vlasti, konané dne 6. května 83 na sále „Vinohrady“, Místním národním výborem a Místním výborem národní fronty v Ledčicích za účasti 18 poslanců, 47 občanů a jednoho hosta, celkem 66 osob, zahájil a řídil tajemník M.N.V. soudruh Došek, který přivítal přítomné, zástupce Okresního národního výboru, soudruha majora Roháčka, děti z mateřské školy a základní školy. V kulturním vystoupení pod vedením s. učitelek přednesli děti a žáci školy pásmo básní k výročí 38. výročí osvobození.

Krajské vyznamenání

        „Za budování Středočeského kraje“ za dlouholetou činnost v Místním národním výboru, bylo předáno s. Jarmile Milerová, kde pracovala přes 20 let. Toto vyznamenání předala s. Procházková, s. Urban a major Roháček. Projev
k 38. výročí přednesl s. Urban, předseda M.N.V., který ve svém projevu hovořil o významu protifašistického boje Českého  a Slovenského lidu během okupace a o významných vítězstvích Slavné Sovětské armády, v závěru pak hovořil o současné mezinárodní situaci. Po projevu s. Urbana, vystoupil s. major Roháček, který hovořil o životě Sovětském svazu. Soudruh tajemník Došek, toto zasedání ukončil.

Čestné uznání

         Spolu s plaketou, za dlouholetou práci, aktivní činost na úseku Sboru pro občanské záležitosti, bylo předáno
s. Růženě Klementové čp. 225 při příležitosti okresní konference k 30. výročí Sboru  pro občanské záležitosti.
         Spolu s plaketou, bylo Sboru pro občanské záležitosti v Ledčicích uděleno za dobrou činnost na úseku SPOZ
na okresní konferenci k 30. výročí SPOZ.
         S finanční odměnou bylo uděleno místnímu národnímu výboru a místnímu výboru národní fronty v Ledčicích,
za nejlépe upravenou obec v okresu Mělník v roce 1982. Toto bylo předáno na plenárním zasedání Okresního národního výboru v  Mělníku.

Staročeské máje

         V naší obci tradičně pořádá Tělovýchovná Jednota Sokol v sobotu 14. května 83 od 16:00 hodin průvod obcí
z Cikánky  s vyhráváním pod májkami 23. svobodných děvčat, které měli u domku májku s písničkou a tanečkem
při kterém vyhrával soubor „Saturnin“ za řízení s. Rouse. Po průvodu se konala na sále „Vinohradech“ od 20:00 hodin taneční zábava na které byla pěkná účast zvláště omladina.

Škola v přírodě

         Dne 10. května odjela naše základní škola s žáky na 14 denní pobyt do Vimperku se svými s. učitelkami
s. Elisovou a s. ředitelkou Čížkovou. Dětem se pěkně líbilo v přírodě a vrátili se pěkně opálení.

Počasí- květen 1983

          Na 1. máje večer v 18:30 hodin přišla bouře s lijákem místy i kroupy. Ranní teploty 5 – 8 °C, denní průměrně
15-18°C, polojasno a střídavě slunečno s pěti dny s deštěm. Dne 17. a 18. vystoupili teploty přes den na 28 – 30°C. Srážky za měsíc květen bylo u nás 118mm zaznamenáno.

Zmrzlí muži 

           V tomto roce se přihlásili s teplotami na Pankráce 12. května s ranní teplotou 7 – 9°C, denní 19 – 21°C, Servác dne 13. se dostavil ráno 10 – 11 °C, denní 22 – 24 °C, Bonifác dne 14. ráno 10 – 11°C, denní 23 – 25°C a na Žofii, dne 15. Května bylo ráno 11 – 12°C a přes den vystoupili teploty na 22 – 24 °C, všechny dny byli slunečné.

Okrskové cvičení požárníků

          Konalo se v sobotu dne 28. května 83 od 14:00 hodin. Svaz požární ochrany v Ledčicích u koupaliště (bývalý Srbův rybník) na téma: „Požární útok“. Tohoto cvičení se zúčastnilo požární družstvo Nelahozeves, Ouholice, starší a mladší požárníci z Ledčic. Zahájení k nastoupení požárníků promluvil předseda Místního národního výboru s. Urban, který pak předal pamětní medaili s. Miloslavu Lebduškovi, za dlouholeté členství v požárním sboru, za záslužnou činnost ve sboru požární ochrany a čestné uznání bylo též předáno s. Ladislavu Mládkovi veliteli místního požárního sboru.
         Po provedení útoku družstev se umístili družstva:
Na 1. místě- mladí požárníci z Ledčic v čase 44 vteřin, na 2. místě starší požárníci z Ledčic za 45 vteřin, na 3. místě – požárníci z Ouholic za 58 vteřin a na 4. místě- požárníci z Nelahozevsi za 60 vteřin. Tato soutěž byla dobře organizována, na které nechybělo ani občerstvení a velmi se přihlížejícím líbila. Škoda, že na tuto akci bylo málo propagace v obci, neboť mohla být větší účast občanů.

Zájezd JZD

           Dne 8. května 1983 v neděli uspořádalo pro své členy a důchodce Jednotného zemědělského družstva „Budoucnost“ Nová Ves do Prahy do Lucerny na Lesanku, kterou řídil Václav Paleček a Moravanku za řízení Jana Slabáka a se zpěváky. Po pěkném odpoledni se vraceli spokojení družstevníci s veselou náladou domů s družstevním autobusem.

Úmrtí

           V neděli 29. května 1983 zemřel náhle mladý i občan Jan Hankovský čp. 66, elektrikář JZD Nová Ves, ve věku 46 let, rozloučení dne 2. června v Praze – Motole se s ním rozloučilo na 40 družstevníků.

Mezinárodní den dětí

           Uspořádal v naší obci Svazarm spolu s organizacemi národní fronty, Český Svaz žen, Český červený kříž
a dohlížecí výbor Jednoty, v sobotu dne 4. června 1983 od 13:30 hodin na cvičiti Svazarmu na Ladech. Různé hry, závody dětí, soutěže, ukázky z výcviků a nakonec opékání vuřtů. V pěkném horkém odpoledni, kdy teplota vystoupila na 28°C, bylo na 100 dětí velmi spokojeno i občané kteří se s dětmi zúčastnili. Nechybělo ani občerstvení i domácí udírna byla.

Úmrtí

          Dne 14. června zemřela občanka Božena Tichá čp. 222 rození Klatovská z Ledčic ve stáří 83 let. Důchodkyně- členka JZD a členka spolku „Řip“. Při pohřbu dne 18. června v sobotu ve 14:00 hodin ji doprovodili družstevníci členové spolku Řip a na 50 občanů na místní hřbitov.

14. plenární zasedání M.N.V.

          Konalo se dne 24. června 1983 v Ledčicích na „Vinohradech“ od 20:00 hodin, které zahájil a řídil předseda M.N.V. s. Urban. O činnosti rady M.N.V. projednávání a přijímávání opatření o usnesení rady O.N.V. přednesl zprávu s. Došek, tajemník M.N.V. Soudruh Urban přednesl úvodní slovo k navrženému souboru opatření M.N.V. Ledčice k zabezpečení dopisu Předsednictva Ústředního výboru Komunistické strany Československa k  prohloubení k účinnosti boje proti porušování zásad socialistické zákonnosti, morálky a disciplíny. Soudruh Ing. Srba podal zprávu o plnění volebního programu Národní fronty od počátku volebního období do současné doby. V závěru konstatoval, že se daří volební program a úkoly v něm obsažené plnit. V diskusi vystoupilo 6 občanů s připomínkami, které byli na zasedání vysvětleny. Pro řešení vzala rada M.N.V. připomínku: v areálu střediska živočišné výroby JZD je trativod do kterého jsou z výkrmny skotu odtoky močůvky.S. Procházková předložila návrh usnesení , který byl bez připomínek schválen. Závěr zasedání plena M.N.V. provedl s. Urban a informoval přítomné, že 15. plenární zasedání bude 26. srpna a projedná výsledek hospodaření M.N.V. za první poloviny roku 83. Účast na tomto 14. plenárním zasedání bylo přítomno 16 poslanců
a 44 občanů. 

Úmrtí

             Dne 27. června 1983 zemřela nejstarší občanka naší obce Anna Cíprová čp. 1 v nedožitých 92 let. Při pohřbu dne 30. června ve čtvrtek, jí doprovodili přes 40 občanů na místní hřbitov.

Sběr železného šrotu

           Socialistický Svaz mládeže v naší obci provedl sběr železného šrotu, kterého sebrali 2,550 kg.

Počasí - červen

           V tomto měsíci červnu bylo počasí s průměrnými teplotami ráno 11-15°C denní střídavě od 20 – 26°C, 4 dny
s deštivými přeháňkami, polojasné a střídavě slunečné počasí. Nejvyšší teplota 28-30°C byla 9. června. Za měsíc červen spadlo u nás 30,5 mm srážek.

Počasí – červenec 1983

           Hned od počátku měsíce začala tropická vedra, kdy denní teploty dosáhly většinou polojasno a slunečno celý měsíc. Celkem čtyřikrát bouře s přeháňkami, dne 19. července v 19:00 hodin bouře s lijákem, kdy napršelo 11 mm. Celkem spadlo za červenec 22,1 mm srážek u nás.

Školní kuchyně

           S jídelnou byla uvedena do provozu dne 1. srpna 83 povolení Okresní hygieničkou, dne 21. července 83. Toto zařízení bylo uvedeno do provozu po dlouhé době, po značných vyložených nákladech a za pomoci JZD Nová Ves, které bude mít personál kuchyně ve vlastní režii. Děti z místní školky obdrží během dne přesnídávku , oběd děti ze základní školy obdrží za úhradu 3Kč. Vedoucí školní jídelny byla pověřena s. Alena Mrzenová a kuchařka s. Sirová, která připravuje denně mimo sobot a nedělí obědy a svačiny. Od zřízení do konce roku 1983 bylo zhotoveno a vydáno 5.582
a 1.180 přesnídávek  a svačin.

15. plenární zasedání M.N.V.

            Konalo se 26. srpna 1983 v pohostinství „Vinohrady“ od 19:30 hodin, na kterém bylo přítomno 15 poslanců M.N., a 38 občanů celkem 53 osob. Toto plenární zasedání řídil předseda M.N.V. s. Urban. Po schválení pořadu jednán, schválení zápisů dal schválit komisí pro úpravu návrhů usnesení ve složení: s. Rous František, předseda komise,
s. Bušil František ml. a s. Hrnčířová Vlasta, členové komise. Zprávu o činnosti rady M.N.V. od posledního 14. plenárního zasedání předložil tajemník M.N.V. s. Došek Vlastimil. Zprávu o výsledku hospodaření M.N.V. za první polovinu roku přednesl s. Rous, člen rady a předseda finanční komise M.N.V., zhodnotil jak příjmy tak výdaje M.N.V., i některé úpravy
v rozpočtu, které byly provedeny. V diskusi vystoupili 4 občané M.N.V. s dotazy k rozpočtu M.N.V., které byly zodpovězeny. Předseda M.N.V. tlumočil připomínky z členské schůze KSČ, týkající se nešetrného užívání místních komunikací
a apeloval na řidiče  a traktoristy JZD aby tyto komunikace rozumně užívaly, dále apeloval na rodiče dětí, kteří používají ke svým hrám různé zařízení na školním hřišti. Návrh usnesení plenár zasedání předložil předseda komise s. Rous. Usnesení bylo jednomyslně schváleno. Závěr tohoto zasedání provedl s. Urban a informoval přítomné že 16. plenární zasedání se bude konat 28. října 1983 spolu s veřejnou schůzí Národní fronty, kde na tomto zasedání budou projednány, usnesení okresní konference KSČ a vyhodnocení IV. Ročníku soutěže „Ledčice- upravená a rozkvetlá obec“.

Pouť v Ledčicích

         V měsíci srpnu, jako každým rokem se v naší obci drží pouť. O zábavu se postarali místní zahrádkáři, kteří dne 27. srpna, v sobotu na sále „Vinohrady“ pořádali taneční zábavu, pří hudbě orchestru Ferdy Bureše. Účast byla slabší, snad proto že zábava byla též v Jeviněvsi a Černoučku. V neděli 28. byli však zklamáni děti, neboť nepřijel kolotoč ani houpačky, přestože byly místním národním výborem objednány. Větší děti a malé s rodiči odešli do Černoučka, kde bylo posvícení    a houpačky, kolotoč a střelnice byly v provozu.

Počasí – srpen

          1. srpna, kdy teplota odpoledne vystoupila na 34°C , přišla večer va 22:00 hodin bouře s deštěm a silným větrem, při níž spadlo 16 mm vody. Průměrné teploty ranní po celý měsíc střídavě od 13 – 15°C, denní od 28 – 30°C, většinou slunečné počasí. Za tento měsíc srpen 83 spadlo u nás nejvíce srážek 136,3 mm.

Základní škola – počet žáků

           Ve školním roce 1982 – 1983 chodí celkem 36 žáků z toho 17 žákyň. V první třídě je 7 chlapců a 3 dívky, vyučuje
s. Čížková. Ve třídě 5 chlapců a 8 děvčat, vyučuje s. Hanuš a od 3.1. 1983 s. Elisová. Ve 3. třídě 4 chlapci a 5 děvčat vyučuje s. Elisová a ve 4. třídě jsou 3 chlapci a 1 dívka, vučuje s. Čížková. (stav k 1. 9. 82) ředitelkou školy je s. Čížková.

Dětský útulek

           Je v místní škole do které chodí v tomto roce 22 dětí, z toho 9 chlapců, o které pečuje s. Jansová Jana
a s. Hrnčířová Vlasta, obě z Ledčic.

Oprava dětského útulku

         O prázdninách byly ve dvou místnostech školky vytrhány snad ještě původní podlahy a položeny nové, natřeny soky    a položeny nové krytiny. Na této akci se podílela celá řada rodičů.

Úmrtí

         Dne 6. září 1983 zemřela po dlouhé nemoci naše občanka Marie Milerová čp. 96 rozená Goldšmídová z Ledčic, která byla po zemřelé A. Ciprové nejstarší občankou naší obce 88 roků. Pohřbu dne 10. září v sobotu se zúčastnilo přes 60 občanů a přes 50 příbuzných.

1.  vyučování v Ledčické škole

          V naší dvoutřídní zřízené škole v Ledčicích začal první rok vyučování dne 1. září 1886. školou povinných dětí bylo 162 a do zdejší školy bylo zapsáno 122 dětí, z toho 58 hochů a 54 dívek.

Konec letního času

            Dne 25. září 1983, končí letní čas, kdy se ve tři hodiny ráno posunuly ručičky hodin o jednu hodinu zpět tj. na dvě hodiny ráno.

Počasí v září 1983

          Od počátku měsíce ještě teploty denní střídavě od 20 – 24 °C a po 15. klesly ráno na 8 – 10 °C, denní 15 – 17 °C, celkem pěkné slunečné počasí. Srážky byly v tomto měsíci září jen 12,4 mm.

16. plenární zasedání

           Konalo se dne 28. října 1983 od 19:00 hodin na „Vinohradech“, za účasti 18 poslanců M.N.V., 78 občanů
a 3 hostů, celkem 99 osob. Tohoto zasedání se zúčastnili s. Václa Šindelář, tajemník Krajského výboru Komunistické strany Československa,s. Průcha, tajemních Okresního výboru Národní fronty a s. Kára, vedoucí odboru Místního hospodářství, Okresního národního výboru v Mělníce. Plenární zasedání zahájil a řídil s. Došek, tajemník M.N.V., který
v úvodu zasedání přednesl projev k 65. výročí vzniku Československé republiky. Zhodnotil celé období od roku 1945. dále s. Ing. Srba hovořil o vyhodnocení IV. ročníku soutěže „Ledčice – upravená a rozkvetlá obec“, který v úvodu zhodnotil průběh celého ročníku soutěže, podíl občanů na úpravě veřejných ploch, o péči o tyto plochy a jejich údržbu a v závěru provedl vyhodnocení rodin, kteří se umístili na předních místech v jednotlivých kategoriích soutěže a požádal předsedu M.N.V. s. Urbana a předsedu M.V.N.F. s. Doška, aby ocenění předali. Byli to : Mrzenovi 152 , Rubínovi 143, Královi
132 a 131, Mládkovi 112, Vysokých 144 a 221, Srbovi 111, Nedvědovi 36, Sypeckých 128, Procházkovi 34 a Mašatovi
č. 27. Dále byla předána cena za péči o veřejné prostranství s. Jansovi čp. 99. Nakonec jménem komise poděkoval
s. Ing. Srba s. Košťálovi, Emrovi, Merglové, Šimralové, Rousovi, Trojanovi, Marešové i dalším občanům, kteří se starají o veřejnou zeleň naší obce. V závěru zasedání byly promítnuty barevné diapozitivy, které byly pořízeny při hodnocení soutěže v naší obci. Byli ukázány velmi pěkné věci, které v obci máme, ale i věci, které nám ozdobu nedělají.

Výstava ovoce, zeleniny a květin

          Pořádána místní organizací zahrádkářů dne 1 a 2. října 83 na sále na „Vinohradech“, kde vystupovalo 20 členů organizace a 6 nečlenů 132 exponátů ovoce, 12 zeleniny, 37 pokojových květin a část řezaných. Škoda, že tak pěkně uspořádanou výstavu navštívilo málo občanů, ale i málo členů organizace.

Úmrtí

          Naše občanka Marie Vovosová čp. 10, která zemřela náhle v nemocnici v Roudnici n/L. v sobotu 22. října 1983
ve věku 59 roků. Dne 27. října se s ní rozloučilo přes 60 občanů naší obce v Praze- Motole. Druhou zemřelou občankou v tomto měsíci říjnu byla Alžběta Titěrová čp. 218, roz. Fišerová z Jeviněvsi ve věku 78 let. Členka – důchodkyně JZD – KSČ – Č.Č.K. v Ledčicích. Pohřbu dne 29. října v sobotu ve 13:00 Hodin ji doprovodilo na 80 občanů na místní evangelický hřbitov.

Počasí – říjen

          Tento měsíc byl ještě teplý, ranní teploty 6 – 10 °C, střídavě se pohybovaly denní 15 – 17°C, poslední týden klesly na 9 – 11 °C. Tento měsíc byl beze srážek.

66. výročí V.Ř.S.R.

          Na počest 66. výročí, velké říjnové socialistické revoluce uspořádal Místní národní výbor a složky Národní fronty
v naší obci lampionový průvod v podvečer na místní hřbitov položením věnce na hrob sovětských vojáků. Žáci základní školy a pionýři přednesly básně a poslankyně S. K. N. Výboru s. Procházková pronesla projev k výročí. Průvodu
se zúčastnilo na 70 občanů, žáci základní školy a školka.

Úmrtí

           Dne 11. listopadu 1983 zemřela po dlouhé nemoci občanka Marie Jiránková čp. 175 ve věku 80 let. Důchodkyně, členka JZD, členka spolku Řip v Ledčicích. Při pohřbu 15. listopadu v úterý ji doprovodil spolek Řip, a na 60 občanů
na místní hřbitov.

Počasí listopad 83

            Začátek měsíce, občas mlhy, 15. listopadu poprašek sněhu, který druhý den roztál, ranní teploty poklesly
na 0 – 3 °C a po 15. klesly teploty na –4 – 5°C. 30. listopadu sněžilo. Srážky byly celkem 37,2 mm.

17. plenární zasedání

           Zasedání M.N.V., které se konalo na „Vinohradech“ 16. prosince 1983 od 18:00 hodin, na kterém bylo přítomno 16 poslanců a 35 občanů, celkem 51 osob. Toto zasedání zahájil a řídil s. Urban, předseda M.N.V. V úvodu plenárního zasedání byla schválena komise pro úpravu návrhu usnesení ve složení: Došek Vlastimil, předseda komise, Procházková Bohumila a Petráš Jiří, členové komise. Zprávu o vyřízení připomínky a zprávu o činnosti rady
od 16. plenárního zasedání M.N.V. přednesl s. Došek, tajemník M.N.V. S. Ing. Srba, předloožil zprávu zhodnocující plnění celoobecního závazku za rok 1983. Ve zprávě je konstatováno, že coloobecní závazek za rok 83 byl vysoce překročen. Dále pak předseda s. Urban přednesl úvodní slovo k návrhu organizačního řádu M.N.V. a k zabezpečení usnesení Okresní konference KSČ z dubna 1983 do úkolu národního výboru do 14. sjezdu KSČ. Z připomínek občanů: s. Doška – závada elektrického proudu na síti, s. Budky – k vyčištění rybníčka na Ladech, při čištění rybníka
za prodejnou Jednoty a s. Sirového – při plesech nechat rozsvícení veřejné osvětlení po celou  noc. Všechny tyto připomínky byli na plenárním zasedání vysvětleny. S. Došek, předseda komise pro úpravu návrhu usnesení předložil návrh usnesení ze 17. plenárního zasedání, které bylo jednomyslně schváleno. Nakonec předseda M.N.V. s. Urban poděkoval všem za práci v roce 1983 a popřál všem přítomným k Vánočním svátků a Novému roku 1984.

Nejstarší občanka

           Po zemřelé Marii Milerové je Vysoká Božena čp. 209, která se dožila dne 28. prosince 1983 87 let.

Nejstarší občan

           V naší obce je Jan Křtěn čp. 58, který se 31. července 1983 dožil 81 let.

Lidová knihovna

          Místní lidová knihovna v naší obci, dle zprávy knihovnice s. Nešporové čp. 100 bylo půjčeno zdarma v tomto
83 roce 504 knih, tj. o 224 více než v minulém roce 1982, z toho je vidět že zájem čtenářů stoupá.

 

Stavby v obci

         Jednotné zemědělské družstvo – Nová Ves, ve středisku Ledčice, ocelokolna obezděna na sklad obilí a další bytovka  z panelu postavena a zastřešena na místě po bývalém Husákovic statku.
Rodinné domky bratří Uhrových z Ledčic v tomto roce dostavěny (na býv. Srbovic poustkách) a rodinný domek Frntiška Kováře z Ledčic postaven a zastřešen na témž místě.

Nový potah silnice 
Přes naší obec byl proveden asfaltem z Černoučku až na křižovatku na Cikánku.

 

Volební program Národní fronty

         Jeden z důležitých úkolů našeho volebního programu, tj. provést údržbu pozemních komunikacích byl splněn. Byly upraveny komunikace kolem školy, ke hřbitovům, za dílcema a na Lada. Práce provedla Okresní správa silnic Mělník, dodavatelské práce Stavba silnic a železnic Praha. Též patří poděkování předsedovi  JZD – Nová Ves, s. Votrubcovi          a jeho spolupracovníkům za pomoc mechanizačními prostředky a všem občanům, kteří se podíleli na přípravných pracech.

Počasí – prosinec 1983

          Teploty byly různé jako v listopadu, o Vánocích dne 24.,25.,26. prosince pršelo, denní teploty 7 – 10 °C tepla takže Vánoce byly na blátě. Srážek bylo v prosinci 11,5 mm.

Organizace v obci   

           Sdružení  v Národní frontě v naší obci máme celkem 12 a jsou to: Český svaz žen – Český svaz zahrádkářů – Vzdělávací   a podporující spolek „Řip“ – Český červený kříž – Svaz požární ochrany – Český svaz chovatelů – Socialistický svaz mládeže – Tělovýchovná jednota Sokol – Svazarm – Sbor pro občanské záležitosti – Svaz Československo-sovětského přátelství a Dohlížecí výbor Jednoty. Všechny tyto organizace se podílejí na budování
a zkrášlování naší obce a pořádají kulturní pořady pro naše občany.

Narození dětí

          V letošním roce 83 se v naší obci narodilo celkem 12 dětí, z toho 7 děvčat a to: Matláková Anna čp. 4 (bytovka JZD) dne 6. 8., Studená Petra čp. 105, Hýblová Marcela čp. 158 dne 8.11., Urbanová Zuzana a Lucie čp. 194 dne 24. 11. (dvojčátka), Poláková Klára čp. 94 dne 11.12. a Nováková Radka čp. 231 dne 5. 12

Chlapci : Mairinger Jan čp. 118 dne 19. 1., Černý Václav čp. 149 dne 24.1., Michovský Ladislav čp. 113 dne 16. 2., Král Libor čp. 59 dne 30. 10 a Kučera Ondřej čp. 73 dne 30. 5.

Pohyb obyvatel

          V naší obci Ledčice v roce 1983: narozeno 12 dětí, odstěhovalo se z obce 23 občanů, přistěhovalo se do obce
53 občanů a zemřelo 12 občanů, takže máme koncem roku 83 v naší obci 584 obyvatel, tj. o 30 více než v roce 1982.
Tím končím rok 1983.

 

Schváleno radou M.N.V.                                   
Dne 29. 3. 1984                                        

 Zapsal:       Jansa Václav
                      kronikář