Česky English Deutsch Netherlands

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Kultura, sport, spolky > Sbor pro občanské záležitosti

Sbor pro občanské záležitosti

Sbor pro občanské záležitosti vznikl v naší vesnici v roce 1972 jako organizace zaštítěná tehdejším Místním národním výborem v Ledčicích. První předsedkyní byla tehdy zvolena paní Bohumila Procházková. Dnes tuto funkci zastává paní Marie Zemanová z čp. 9.
Po celých téměř čtyřicet let až dodneška si SPOZ uchoval svoji apolitičnost. Činnost sboru se zaměřuje v první řadě na návštěvy jubilantů. Oslavence vždy potěší nejen květina a blahopřání, ale ty z občanů, kteří slaví 70, 75, 80, 85 let (a poté každým rokem), i dárkový balíček. Mnozí jubilanti bývají velmi dojati a vyjadřují své potěšení z toho, že na ně spoluobčané nezapomínají.
Významné a velmi slavnostní bývají také oslavy „kulatých“ svateb, jako je svatba stříbrná, zlatá nebo dokonce diamantová.
Každý nemá z mnoha důvodů to štěstí a možnost, aby své stáří prožíval v kruhu rodiny. I v Krabčické diakonii členky SPOZ spolu se starostkou obce své bývalé občany pravidelně navštěvují. Radost ze setkání bývá oboustranná, velmi srdečná a upřímná.
Sbor pro občanské záležitosti nezapomíná ani na nejmenší. Pravidelně většinou dvakrát v roce, v klubovně školy probíhá uvítání nových občánků Ledčic. Při slavnosti vždy vystoupí děti z místní mateřinky a školy s básničkami a písničkami. Poté předávají rodičům květiny a dary od obce a sponzorů (v poslední době je významnou a štědrou sponzorkou paní Jana Živná, za což jí patří velký dík). V kronice SPOZ (vedené od onoho památného roku 1972) pak rodiče podepíší stránku, kde každé miminko má svoji malovanou stránku, na kterou posléze přibyde fotografie „oslavence“ v kolébce. Dobrý a spokojený pocit všech přítomných je pro všechny tou nejlepší odměnou.
SPOZ, obec a knihovna v Ledčicích pořádají také více méně pravidelná posezení pro seniory zaměřené na kulturní, společenské a osvětové vyžití dříve narozených občanů naší obce. Více: Spolky /Senior klub.
Sbor pro občanské záležitosti má tři členky – dobrovolnice: paní Marii Zemanovou, Janu Jansovou, Stanislavu Petrákovou, ale podle potřeby i dostatek dalších pomocníků.