Základní informace o Ledčicích

Oficiální název: Obec Ledčice
Adresa: Ledčice 45
277 08 Ledčice
Telefon: 315 765 513 kancelář  obecního úřadu
603 878 949 starostka
Fax: 315 765 513
E-mail: obec@ledcice.cz obecní úřad
podatelna@ledcice.cz podatelna
kamila.hlavsova@ledcice.cz starostka
ID datové schránky

wpdbm2t

IČO / DIČ: 00236993 / CZ00236993
Číslo účtu: 473 266 933/0300
Kraj: Středočeský
Krajský úřad: Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21, Praha 5,
tel. + 420 257 280 111
Okres: Mělník
Pověřená obec: Městský úřad Kralupy n. Vltavou, Palackého nám. 1,
278 01 Kralupy nad Vltavou, tel.315 739 811
NUTS 5 CZ 0206 534 978
NUTS 3 CZ 020
Historická země: Čechy
Status: obec
První písemná zmínka: roku 1226
Počet částí: 1
Katastrální výměra: 1097 ha
Číslo katastrálního území: 679 691
ZÚJ: 534 978
ZSJ: 079 693
Kód právní normy: 801
Hlavní činnosti:

všeobecné činnosti veřejné správy

Nadmořská výška: 215-269  m n. m.

Zeměpisná poloha: zeměpisná šířka 50°20´24´´
zeměpisná délka 14°17´26´´

Počet obyvatel:

2021 - 661 obyvatel
2018 - 634 obyvatel
2015 - 605 obyvatel ( z toho ženy 292, muži 313)
2010 - 586 obyvatel ( z toho ženy 290, muži 296)
50.léta - 653 obyvatel
1921 - 1008 obyvatel (z toho 474 mužů, 534 žen)
1910 - 1063 obyvatel
1850 - 600 obyvatel
1650 - 30 ob. (po 30leté válce)

   
Pošta:

ano
tel. č. 954 227 708

historie:
od 1.12.1955
do té doby "Poštovna" v čp.110 v obchodě U Volků

Zdravotnické zařízení:

ne
Ordinace praktického lékaře pro dospělé
MUDr. Lubomír Hrabě, Straškov-Vodochody 65, 411 84 
telefon: +420 416 871 224

Stomatologická ordinace
Straškov-Vodochody 65, 411 84 
telefon: +420 416 871 286


Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n. L., s. r. o.
Alej 17. listopadu 1101
413 01 Roudnice nad Labem
telefon: 416 858 111
pnsp@pnsp.cz
http://www.pnsp.cz

Policie:

ne
Policie ČR, Lužec nad Vltavou
9. května 112, 277 06
telefon: 974 876 770
krpstc.ooluzec@mvcr.cz

Školství:

ano
Základní škola a  mateřská škola Ledčice, okres Mělník
zsledcice@volny.cz
http://www.ledcice.cz/skola

historie:
1676-1886 Černouček
1793 v čp. 75 evangelická škola
1844-1920 nová evangel. škola  "Štěpnice"
1886 dodnes obecní škola

Knihovna: ano
od roku 1899
první knihovník František Heran
v současnosti Jan Novotný
on-line katalog 

Kronika:

ano
kronikáři:
Václav Vysoký (1941)
Václav Jansa (1980-1987)
Eva Kučerová (1990)
Ivana Plicková (1999 - 2018)
Mgr. Martina Sypecká (2019-dodnes)

Vodovod:

ano
od roku 2000
první přípojka: 14.6.2000 v čp.18

Obec Ledčice (majitel)
VKM KLadno-Mělník a.s.(budoucí majitel)
Středočeské vodárny a.s.
U vodojemu 3085, Kladno (provozovatel)
obchodní místo-smlouvy:
Mělník
Chloumecká 29
telefon: 840 121 121
technická podpora-nové přípojky a opravy
Kralupy n.V.

tel. 312 812 330
tel. 602 244 661
nahlášení závad:
v době prac. klidu tel. 840 121 121
v prac. dnech tel. 312 812 330

Plynofikace:

ano
od roku 2001
pohotovost:
Innogy ČR a.s.
tel. 1239

Kanalizace:

ano
od roku 2007
délka 7 580 m, počet přípojek 227
Obec Ledčice (majitel)
Severočeská vodárenská spol. a. s., Teplice (budoucí majitel)
SČVK  a.s., Teplice (provozovatel)
obchodní místo:
U katovny 742/2
Litoměřice
telefon: 416 735 250
nahlášení závad:
tel. 840 111 111

Elektrická energie:

ano
od roku 1.6.1924
nahlášení závad:
ČEZ a. s.
tel. 800 850 860

Průměrné srážky: 550-700 mm/rok

Průměrná teplota: 8,1 stupňů Celsia

Podnebí: teplé, mírně vlhké, převažuje západní proudění vzduchu
(až 20%dní v roce)

Vodní plochy:

rybníky:
Dunďák 2 800m2
Pod uličkou 4 000m2
Srbák 1 200m2 
Na Ladech 600m2
(požární nádrže, sportovní rybářství)
potok Čepel, Věšínská strouha

Hřbitovy:

starý katolický u kostela sv.Václava 1384-1922, výjimečně r. 1923 A. Husák
evangelický od roku1784
nový katolický od roku 1922

Významné stavby:

kostel sv Václava r. 1384, barokní přestavba 1737 -1752 
evangelický kostel r. 1784
evangelická fara r. 1782
evangelická Štěpnice r. 1844 
opatrovna r.1869 na evang.faře, od roku 1887 v č. e. 3
secesní statek čp. 15 -  starší část z pol. 18 stol., zbytek počátek 19.století
secesní statek čp. 42 - počátek 19.století
neorenesanční budova školy r. 1886
pomník padlým na návsi r. 1924
boží muka - gotická, pravděpodobně starší než 1384
křížek na Cikánce
křížek na Skalce
mohyla na evangelickém hřbitově - pravděpodobný vznik roku 1784
pomník V. Kratochvíla z roku 1893 
chumberka - z první poloviny 19. století

Vzdělanost obyvatelstva: základní 349
střední 70
vysokoškolské 20

Spolky, sbory a zájmové kluby:

Vzdělávací a podporovací spolek ŘIP od 30. 4. 1897,
předseda Václav Zeman, jednatel Jiří Král, 
hospodář Jaroslav  Jansa 

- Sbor dobrovolných hasičů od roku 1904 do 80. let min. století  
dnes Jednotka sboru dobrovolných hasičů-znovuzaložená 8. 4. 2008, velitel Ladislav Michovský    

- Sokol od r. 1919 (Tělovýchovný spolek)
od r. 1950 TJ Sokol Ledčice
předseda Luboš Král

- Myslivecká jednota od roku 1923
dnes Myslivecké sdružení
Ledčice -  Jeviněves
předseda Josef Zmrhal, myslivecký hospodář Václav Hýbl,
jednatel Veronika Šourkouvá

- Základní kynologická organizace 382 od roku 1956,
předseda Jiří Bušil

- Sbor pro občanské záležitosti od roku 1972 

- Senior klub od roku 1999 (impulsem byl Světový rok seniorů)

- Kumštovní klub (KUK) od roku 2007

- Ledčický příležitostný sbor od roku 2008,
sbormistryně Barbora Hanslianová
první veřejné vystoupení 14. 12. 2008 - Česká mše vánoční

- Ledčická smečka - od r. 2012 - agility, sportovní činnost s dětmi a psi

Obecní zpravodaj:

ano
Ledčické novinky,
čtvrtletník
od roku 1999
reg. č. MR ČR E 106 84

Naučná stezka:

ano
od roku 2009
Naučná stezka praotce Čecha

Sběrný dvůr - shromaždiště:

ano
od roku 1999
provozní doba:
pondělí od 14.00 - 17.45 hodin
poslední sobota v měsíci od 9.00 - 11.00 hodin

Obchody:

Obchod s potravinami a průmyslovým zbožím, Ledčice 10, 277 08

Průmyslová výroba:

Bralep s. r. o - výrobce stavební chemie, 
Ledčice 233, 277 08
http://www.bralep.cz , telefon: 315 630 911, e-mail: info@bralep.cz

Sakret CZ k. s. - výroba a prodej stavebních hmot, Ledčice 150,
http://www.sakret.cz,  telefon : 315 728 411, 
e-mail:
sakret@sakret.cz

Kámen Zbraslav s r. o. Štěrkopískovna Ledčice - výroba těženého kameniva 277 08 Ledčice , telefon 315 765 155, 
e-mail:
safa@quick.cz

Semmelrock Stein + Design, Dlažby , a. s. - výrobce dlažeb a dlaždic, Ledčice 235, tel. 315 636 701-4, 
www.semmelrock.cz

Zemědělská výroba:

ano
soukromě hospodařící rolníci:
Pavel Verner, Nová Ves 1, 27752 , telefon: + 420 604 965 128, e-mail:
pverner@tiscali.cz

Ing. Miroslav Plicka, Řež 139, Praha-východ, 250 68,
tel. 723 240 298

Martin Kulka, Sazená 33, 273 24, telefon : +420 723 606 416,  e-mail:
martin.kulka1@seznam.cz

Ivo Pokorný, Kmetiněves 39, 273 22,
telefon: 602 310 417, 315 761 032, e-mail:
pokoivo@volny.cz 

Marek Prošek, Přelíc 1, 27305,  telefon: +420 312 547 007
e-mail:
marek.prosek@tiscalicz

z historie:
Soupis hospodářských zvířat v roce 1910:
106 koní, 31 volů, 324 krav, 876 jalovic, 227 vepřů

Živnostníci:

ano
50 subjektů
www.rzp.cz

Pohostinství:

Na návsi, Ledčice 64

Dálnice: D8
otevření 18.6.2001
zahájení stavby 8.6.1994

Komunikace: 7 000 metrů

Autobusová doprava: ano
od července 1929 ( do Roudnice n.L.)
www.jizdnirady.cz
Pedologické poměry:

turonská opuka, štěrk, písek
SV
- hlinitá půda
V,JV - jílovitopísčitá půda
JZ - hlinitá půda
SZ - písčitá půda
průměrná hloubka ornice od spodiny: 0,45 až 0,8m

Geologické poměry: katastr leží na útvaru křídovém, dilluviálním, alluviálním částečně
i neogenovenním
Z útvaru křídového jsou zde vrstvy IV., V., a IX.
Vrstvy IV.pásma
jsou složeny  z písčitých slínů, mezi nimiž vyčnívají lavice křemičitého vápence. Toto pásmo je svým složením nejobvyklejším na Podřipsku.
Na Škarechově se nalézá V. vrstva, obsahující šedý slín. Nacházejí se 
v ní neogetické částice (z nichž vyvřel i Říp), jimž se tu lidově říká "kvarz".
Téměř celá zastavěná obec leží na vrstvě IX., místními zvané "mydlák". Obsahuje slinitý jíl, který udržuje vodu a dá se snadno "krájet". Na vzduchu "mydlák" rychle vysychá, zvětrá a do roka se rozpadne v jemnou hlínu.

 

 

nahoru

 

 

Česky English Deutsch Netherlands

Geoportál Misys-Web (kliknutím na obrázek se dostanete na geoportál, kde je k dispozici řada základních témat, např. ortofotomapa, topografická mapa, historická mapa, čísla popisná, katastrální mapa a mapy bývalého pozemkového katastru, ve spojení s nahlížením do katastru nemovitostí ČÚZK).

geoportal_new2.jpg 

Svoz odpadu 

Zimní svoz:
od 1.1. do 30.4. 
a od 1.11. do 31.12.
ve čtvrtek každý týden.

Letní svoz:
Od 13. 5. do 31. 10.  každý lichý čtvrtek, jednou za 14 dní.
Svoz probíhá cca od 6 hodin ráno.

Vyhledat v textu

24. 10. Nina

Zítra: Beáta

 

Poplatky 2021
Platba poplatků převodem na č. ú. 473 266 933/0300, nebo v pokladně obecního úřadu.
- komunální odpad v. s. 1340 + číslo popisné,
- psi v. s. 1343 + číslo popisné.

Poplatek za komunální odpad dospělí / rekreanti / děti 600 Kč.
Splatnost poplatku za komunální odpad je 1. 5. 2021.

Poplatek za psa 60 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč, osoby starší 65 let 30 Kč.
Splatnost poplatku ze psů je 1.3.2021.

  

Inzerce

příspěvků: 57

Diskusní fórum

příspěvků: 280

Návštěvnost stránek

263438