Česky English Deutsch Netherlands

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Kultura, sport, spolky > Kronika > 2006

2006

            Na začátku každého nového roku vstupujeme vždy do „stejné řeky“ a doufáme, že nás osvěží voda zdravější
a čerstvější, než v roce minulém. Pro někoho byl tento rok především časem olympiády, pro někoho se stal rokem jubilejních oslav Wolfganga Amadea Mozarta, Sigmunda Freuda či K. H. Borovského, pro každého z nás byl letošek rokem volebním a pro Ledčice rokem oslav 780. výročí od první zmínky v historických pramenech a 120 let místní školy. Rok 2006 byl přesto ve srovnání s těmi předcházejícími  v mnohém neobvyklý. Byl to po delší době rok, kdy měl svět vlastně štěstí. Poprvé za pět let se neodehrála žádná strašlivá katastrofa, ať už jde o teroristické útoky, řádění přírody, nové války, nemoci.byl to rok, který přinesl několik dobrých zpráv – výrazně ubylo mrtvých na silnicích, životní úroveň většiny lidí solidně vzrostla, narodilo se tolik dětí, až to demografy překvapilo. A Ledčice? Naše krásná obec opět zabodovala – v soutěži Vesnice roku se umístila těsně pod vrcholem. Podrobněji o tom napíšu až níže. 

Počasí

            Rok 2006 byl rokem rokem absolutně nejteplejším, ale také nejbláznivějším za posledním rokem. Ono totiž počasí dělalo „co chtělo“. Mimořádné byly už lednové mrazy, kvůli kterým se ve městech stavěly azylové stany pro bezdomovce. Z rybníku mizeli labutě a kachny. V únoru přibyly k více než 20 stupňovým mrazům přívaly sněhu. 16.února bylo v Ledčicích veliké náledí, do kterého začalo pršet. Rázem byly plné strouhy a u Volků se vytvořila souvislá vodní plocha, která zalila celý přilehlý parčík až k cestě ke škole. Po oblevě v prvním březnovém týdnu, kdy sníh ztěžkl
a prolomil střechy domů i supermarketů na mnoha místech Česka, přišli sněhové vánice. Napadlo nejvíce sněhu
za posledních 50 let. Kvůli kalamitě bylo uzavřeno letiště Ruzyň, města i vesnice byla zarovnána bílými barikádami.
V Ledčicích nahrnutý sníh u okrajů vozovek převyšoval dospělého člověka. Na konci března nastoupilo prudké oteplení (28.3. bylo u nás ve vsi naměřeno 20,8˚C). hrozili povodně, takže museli být stavěny protipovodňové zábrany. Přesto například na Litoměřicku (v Kopistech) provozovali „benátskou“ dopravu na lodičkách. Od 15.června nastala mnohadenní tropická vedra. V červenci u nás bylo tepleji než v Chorvatsku. V Dunďáku i v ostatních rybnících  ubývala voda, strouha v Dolánkách úplně vyschla, také studny měly extrémně málo vody. Meteorologové se shodli na tom,
že červenec byl nejteplejší za posledních 45 let. Vedra v Evropě zabila 100 lidí, horka ničila i ekonomiku – v srpnu
se na devět hodin zhroutila energetická síť. Mimořádně teplý byl i zbytek roku, zejména listopad a prosinec. Sníh napadl  pouze 3.11., pak roztál a zůstalo čer-no. Přesto ale nedošlo k žádným katastrofám  a při konečném účtování
se i zemědělcům dařilo lépe, než v minulé roky. obzvláště se mi líbil „roztomilý nesmysl“, který uspořádali němečtí organizátoři. Chtěly, aby naráz vyskočilo do vzduchu 600 milionů lidí, čímž prý by se Země posunula na jinou oběžnou dráhu a zabránilo by se tak globálnímu oteplování! Takhle jednoduše to ale rozhodně nepůjde. Jako recese je to milé.

Veřejné zasedání OZ

9. 2. 2006 – hospodaření roku 2005
                  - inventarizace majetku
                  - rozpočtový výhled pro rok 2006
                  - ZŠ : Rozhodnutí ředitelky školy V. Šimonové – odchod do důchodu
                           Vyhlášení konkurzu na místo ředitele ZŠ a MŠ
                  - ÚPD obce Ledčice
                  - Odpadové hospodářství  obce, svoz KO v roce 2006
                  - Smlouva s obcí Lužec nad Vltavou – požární ochrana
                  - OZV – požární řád Ledčic
                  - DSO Vltava – rozpočet na rok 2006, závěrečný účet 2005, prodej
                                             Nemovitosti č. p. 7 ve Vraňanech

30. 5.2006 – mandátní smlouva s firmou Investservis
                  - Smlouva s firmou ČEZ o zasíťování nových parcel
                  - Prodej pozemku panu Pilerovi
                  - koupě pozemků parc. č. 185 (953 m2) a 118/4 (4199 m2)
                  - Koupě dvou garsoniér v romě č. 46
                  - Koupě stodoly na parc. č. 89/2 + pozemků k ú přináležejících
                  - Odvinkulování smluv o stavebním spoření (kanalizace)
                     a soustředění financí na společný účet
                  - Informace o podaných žádostech o dotace

26. 6.2006 – jmenování ředitele ZŠ a MŠ PaeDr.  F. Berkyho
                 - Pozemkový fond – nabídka pozemků
                 - Návrh na vybudování dětského hřiště pro mladší děti
                 - Splátkový kalendář – nákup stodoly p. Kováře (850 tisíc Kč)
                 - Bralep – vydání stanoviska k odvolání

3.11.2006  - zpráva o platnosti voleb do OZ
                - Složení slibu
                - Volba starosty
                - Volba místostarosty
                - Volba Rady obce
                - Volba komisí Rady, výborů a jejich předsedů
                - Volba členů komisí a výborů
                - Volební program pro příští období

Volby do Sněmovny

            Druhého a třetího června 2006 proběhli i v naší obci volby do Parlamentu ČR. Ze 466 voličů zapsaných ve stálých seznamech, se jich zúčastnilo 276, tedy 59,23% - tedy přibližně tolik ja-ko v celém státě. Volby dopadly naprosto nečekaně. skončily remízou 100:100 hlasů. Na jedné straně do lavic ve sněmovně usedli zástupci ODS, Lidovci 
a Zelení, na druhé straně pak ČSSD a Komunisté. Patová situace se řešila plných sedm měsíců!po celou tu dobu neměl náš stát vládu. A jak se zdálo, vůbec to nevadilo. kuruna byla historicky „nejtvrdší“, akcie českých podniků
na burze lámaly rekordy, inflace byla dokonce nižší než na Západě, ekonomika fungovala jako ne dlouho předtím. Češi bohatli. Jsem přesvědčená, že životní úroveň u nás stoupá a rozhodně není špatná. Nechci to dokladovat statistickými čísly, které si každý může zjistit. Že naši lidé bohatnou, je vidět z neskutečně nacpaných parkovišť před obchodními centry, z kvalitních aut na přeplněných silnicích, z údajů o počtu lidí, kteří tráví dovolenou v zahraničí, ze stále stoupajících návštěv kulturních a společenských akcí, ale i z kvalitního oblečení většiny obyvatel a mnohého dalšího. Zkrátka prožíváme tučnější léta. Materiálně. O duchovnu si dovolím maličko pochybovat. Ale třeba se mýlím.

Volby do obecního zastupitelstva

             20. a 21.října 2006 se uskutečnily volby do OZ, v Ledčicích byla postavena pouze jedna kandidátka – Nezávislých.všech patnáct kandidátů bylo zvoleno. Potěšitelné bylo i omlazení zastupitelstva. V pátek 3.listopadu proběhlo ustanovující veřejné zasedání, na kterém všichni, kteří získali mandát složili slib. Svým podpisem stvrdili Jiřina Michovská, Milan Kučera, Ivanka Plicková, Josef Miler, Roman Jansa, Antonín Salač, Marie Zemanová, Jiří Mareš, Hana Rousová, Jiří Švehla, Eva Veverková, Jiří Bušil, Luboš Král, Dana Sirová a Radek Budka, že budou ve volebním období 2006 – 2010 svou funkci vykonávat čestně a zodpovědně v zájmu ledčických občanů. Starostkou byla opět zvolena paní Jiřina Michovská, místostarostou Milan Kučera. Členy rady obce se stali Hana Rousová, Antonín Salač a Josef Miler. Předsedou finančního výboru Eva Veverková, předsedou školského, kulturních a společenských věcí I. Plicková, předsedou kontrolního výboru Marie Zemanová, komisi výstavby a životního prostředí povede Jiří Bušil, tělovýchovu
a sport Luboš Král.
             Před zvoleným zastupitelstvem se otvírá velký prostor pro pořádnou práci. Mnohé úkoly vy-plynou za pochodu. Věřím, že za kvalitní podpory spoluobčanů na sebe kvalitní výsledky nedají dlouho čekat. Naštěstí žijeme v zemi, kde věci, které nefungují ve velkém, úspěšně žijí v menším měřítku obcí. Komunální záležitosti nejsou věcí vysoké politiky, ale každodenní drobné vylepšování chodu i té sebemenší vesnice.

Demografický vývoj

           Ještě loni se tvrdilo, že jestliže se Češi nepochlapí, budou za nějakých třicet let na vymření. Svědčila o tom různá statistická šetření i populační předpovědi. A světe div se, letos se narodilo tolik dětí, že porodnice nestíhaly. Poprvé
od roku 1995 se zvýšil počet obyvatel České republiky na 10 213 500. Z toho je 5 238 000 žen. Narodilo se 95 900 dětí, průměrný věk matky při narození prvního dítěte je 26 let. I když počet narozených dětí objektivně klesá, le-tošní populační nárůst svádí k optimismu. V Mělníku se například narodilo 382 dětí, což je o 35 více než zemřelých lidí. Nejvíce miminek se narodilo v Ústeckém kraji, nejméně pak v Praze. Pro zajímavost: v roce 1991 se v Česku narodilo 129 850 dětí,
v roce 1997 – 90 930 dětí, v roce 2002 pak 93 047. Také Ledčice přispěli svými šesti miminky do lepší statistiky.
           Letos se naše vesnice rozrostla o:
Honzíka Živného, Nelu Žákovičovou, Tomáše Zahorjana, Kačenku Petrákovou, Tomáše Hoška a Jindříška Vraspíra. Všem dětem přejeme ty nejskvělejší rodiče   a krásné, klidné a Veselé roky prožité v naší vesnici.
          Řady našich obyvatel v roce 2006  navždy opustili:
Drahuše Došková, Růžena Ponrtová, Hana Hodková, Václav Nedvěd, Vlasta Horáková a Ludmila Nejč-Stejskalová.     Čest jejich památce.
          Letos se z Ledčic odstěhovalo 11 osob.
Eliška Macková do Vrbice, Jana Koubová do Horních Počernic, Vladimír Sisák do Ústí nad Labem, Zdeněk Hančl
do Nebřehovic, Pavel, Nikola a Iveta Joštovy do Litoměřic, Martin Kršek do Litoměřic, Josef Klatovský do Mostu, Iveta Hančlová do Odolený Vody a Lenka Skokanová do Jeviněvsi.
          Patnáct lidí se přistěhovalo:
Vladimír Jansa – Ctiněves, Petr Holíček – Praha, Josef a dva Jaroslavové Klatovských – Most, Jiří Vorlíček – Kralupy, David Samuel – Louny, Šárka, Jakub a Dominika Hrubešovi – Brandýs nad Labem, Martin Žákovič – Všetatky, Jiří Hrubeš – Brandýs, Jitka a Ladislav Svobodovi – Veltrusy.
Snad u nás najdou hezké a klidné místo k žití.

Rozpočet obce

           Rozpočet obce byl schválen jako vyrovnaný. Pro rok 2006 byly určeny tyto příjmy a výdaje: 5 933 500,-  plnění :
9 201 940,-
           Dofinancování z přebytku z minulých let.
Podrobný rozpis příjmů a výdajů tvoří několik hustě popsaných stran
Vyjímám proto jen některé. Zbytek lze najít na webu obce.
Sběr o odvoz odpadu                            222 541 Kč, 
Oprava a údržba silnic                          237 759 Kč, 
ZŠ opravy nákup DHM                           862 823 Kč, 
MŠ opravy                                                   87 206 Kč, 
Obnova kulturních památek (č.p.15)   349 236 Kč, 
Osvětlení                                                     68 764 Kč, 
Zeleň                                                          535 921 Kč,
Sportovní zařízení                                       73 219 Kč,
Činnost místní správy                              856 156 Kč,
atd… 

Vesnice roku 2006

           Letos se naše vesnice už počtvrté zúčastnila soutěže Vesnice roku. Jejím cílem je snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, poznání a zveřejnění rozmanitosti a pestrosti života na vesnici 
a prokázat široké veřejnosti význam těchto lokalit. Vyhlašovateli soutěže jsou Spolek pro obnovu venkova, Svaz měst
a obcí ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj, Kancelář prezidenta ČR, Ministerstva zemědělství, kultury, životného prostředí, Společnost pro zahradní a krajinářskou formu ,Svaz knihovníků, Folklórní sdružení ČR a Asociace krajů ČR. Hodnoceny jsou dokumenty obce - územní plán, místní plán obnovy venkova, péče o zeleň, spolupráce se školou, knihovnou, sportovci, korporacemi. Přihláška do soutěže byla odeslána 29.března. 25.května Ledčice navštívila hodnotící komise, které jsme se snažili v devadesáti minutovém maratonu otázek a odpovědí, které se týkali dění v obci, poukázat
na to, na co jsme u nás pyšní – na vysázený sedmihektarový les 49 800 stromů, nové hřiště Na Skalce, šikovné děti
ve škole, aktivní mládež, knihovnu a mnohé další. Vyhlášení výsledků ak proběhlo 17.srpna 2006 v sále OÚ Jankov. Vyhlášení se účastnili zástupci  zúčasněných obcí (mezi nimi i Ledčičtí), radní středočeského kraje vedené hejtmanem
Ing. Petrem Bendlem, zástupci ministerstva pro místní rozvoj a další výše uvedené instituce. Zástupce hodnotící komise, středočeský radní Antonín Podzimek, seznámil přítomné s výsledky. Opravdu neoddiskutovatelně  zaslouženě
se vesnicí roku stal Jankov. Ledčice tentokrát přímo zazářily. Získaly jsme Zelenou stuhu za péči o zeleň a životní prostředí dotovanou 400 000 korunami, dále ocenění za péči o knihovnu a další za spolupráci se školou honorované vždy 50 000 Kč. Z ocenění máme radost jistě všichni, a peníze se také hodí. Pomohou zrealizovat některé další projekty. Potěšilo nás, že i odborné veřejnosti se Ledčice líbí a že proto velmi kladně ohodnotila stav obce a práci zdejších lidí. Tím vše ale neskončilo. Už 25.září se u nás objevila komise zaměřená na zeleň v obci. Zaujal je náš les, výsadby
na návsi, nová zeleň na Skalce, udržovaný Dunďák s vodními rostlinami, upravené hřbitovy, květinové vazby ve škole
a jiné. Výsledkem bylo pozvání do Senátu ČR (10.11.2006), kde starostka obce převzala  Uznání za kvalitní péči
o zastavěné území obce a okolní krajinu. Vyvrcholením pak byl slavnostní obřad v menze Univerzity Karlovy
na Malostranském náměstí. Celá akce byla pro Ledčice obrovskou výhrou, neboť jsme získali nové zkušenosti, poznali, jak pracují a žijí lidé jinde, ale šlo i o prubířský kámen toho, jak prezentovat svoji obec. Zjistili jsme, že se rozhodně nemáme za co stydět. Naopak. Naše vesnice se může hrdě srovnávat s evropskými obcemi na západ od nato,
i když máme výchozí podmínky (finanční, legislativní…) značně odlišné.

Oslavy jubileí

           23.září 2006 oslavila naše obec 780. let od první zmínky v historických pramenech a 120. let místní školy. Slavnost zahájil koncert doprovázený uměleckým přednesem Mistra Radovana Lukařského. Operní pěvkyně Pavla Senič zazpívala za úchvatného doprovodu mladičké varhanistky Radky Zdvihačové. Velký úspěch mělo violenčelové duo otce  a dcery Hoškových, koncertních mistrů. Na evangelické faře byla otevřena výstava „Bejvávalo“ – zařízení venkovské kuchyně, parádního pokoje, stylové ložnice, ale i dobové zemědělské náčiní, oblečení, nádobí, věci denní potřeby a jiné. Mnozí obyvatelé Ledčic na výstavu přispěli svými dary nebo zapůjčením nejrůznějších předmětů. Byly zde a ve vstupním prostoru katolického kostela  vystaveny faksimile dávných listin . mezi nimi i výše zmiňovaný  historický pramen – listina Přemysla Otakara I. z roku 1226. K nahlédnutí byla celá škola, školní minimuzeum, kroniky, fotodokumentace, články z nejrůznějších periodik o Ledčicích, výtvarné práce dětí  a mnohé další. Ve 12 hodin byl zahájen Staročeský jarmark plný tradičního zboží (keramika, hedvábná batika, svíčky, dřevěné výrobky, medovina, drátěné výrobky, perníčky, výrobky z polodrahokamů…), kterého se zde prodalo za více než 10 tisíc Kč. Každý účastník oslav dostal „Guláš paní starostky“. Byla otevřena výstava obrazů ledčické rodačky, Veroniky Kubáčové, která na nich zachytila atmosféru naší obce v průběhu celého kalendářního roku. Čtyři z nich byly použity jako předloha k výzdobě souboru čtyř hrníčků, které si také mohli návštěvníci zakoupit. Stejně, jako sborník třinácti kreseb od malíře Černého na ledčické motivy, který doplňoval vložený kalendář a krátký přehled historie obce. Od 13 hodin se střídalo jedno kulturní vystoupení za druhým. Ledčické děti předvedly Prodanou nevěstu. Jeníka představoval Honzík Veverka, Mařenku: Míša Šebestová, Vaška: Péťa Dvořák, Kecala Martin Goldammer, Esmeraldu Terezka Bušilová, Principála David Vrba, Krušinovi Míla Janovský a Andrejka Derynková, Míchovovi Roman Jansa a Kája Tomášková. Vesnického kluka: prvňák  Jára Šebesta. Kostýmy pro děti ušila slečna Kateřina Michovská. Škoda jen, že zrovna foukal silný vítr, takže děti byly nuceny své repliky spíše odříkat do mikrofonu, než hrát. Přesto vystupovaly s takovým nasazením a vervou, jakoby stály na prknech Národního divadla a ne na školním hřišti. Poté vystoupila taneční skupina Naděje, vedená místní rodačkou Veronikou Novákovou. Malé nevěsty a ženichové sklidily velký a zasloužený aplaus. Stejně jako mažoretky ze Straškova, nebo akrobatický rokenrol tanečního  klubu Silueta z Prahy. Večer pak k tanci  i poslechu hrála oblíbená skupina Glóbus. Vydařilo se úplně všechno - počasí, program, vysoká účast návštěvníků, výstavy,… Velký úspěch sklidil i barevný almanach dětských výtvarných a literárních prací, mimořádné vydání Ledčických novinek celé věnované zmiňovaným historickým  událostem, výstava zajímavých fotografii nazvaná Dříve a teď, na nichž byly zachyceny různé místní objekty v době dávno minulé ve srovnání s dneškem.

50 let kinologie v Ledčicích

             8. července 2006 oslavil Ledčický kynologický klub padesáté výročí svého vzniku. Na cvičišti na Ladech se sešli desítky příznivců, aby shlédly připravený program – ukázky výcviku psů, průběh svodu či bonitací.
             Kynologický klub v Ledčicích vznikl v roce 1956. Ustanovujícími členy se stali pánové Nauč, Jaroslav Křtěn, Jiří Petráš, Vladislav Košťák, Miroslav Titěra a evangelický farář Matějka. Prvním předsedou se stal pan Křtěn. Začátky ledčickým psovodům usnadnili rady roudnických výcvikářů Motyčky, Čmela a Vološčenka. Cvičiště se několikrát stěhovalo, až v roce 1974 zakotvilo v takzvané Pavlíčkovi zahradě. Tady stávala i pevná klubovna, vlastně vyřezaný železniční vagón, který prý ještě předtím sloužil jako slepičárna. V roce 1983 kynologové vybudovali v tomto klidném
a krásném přírodním prostředí současnou, plně vyhovující klubovnu. Cvičiště upravili, zhotovili překážkovou dráhu
pro psy, odpracovali tisíce brigádnických hodin. Propagovali svou práci na mnoha soutěžích a výstavách a prakticky nikdy se nestalo, aby některý z jejich závodníků nestál na stupních vítězů. Po smrti Františka Justa (1975) byl od roku 1976 pořádán Justův memoriál. Kynologové vystupovali při dětských dnech a nejrůznějších slavnostech v Ledčicích
i jinde. Za celou dobu existence klubem prošlo asi 120 členů. Ještě koncem 90.let jich bylo přes padesát. Dnešních  šestnáct je ve srovnání s tím málo. Zapojit by se měla především mládež. Snad se najde pár mladých lidí, pro které
se psi stanou láskou a získají v nich přátele, jaký se hned tak nenajde.Organizace ale pracuje pořád dál. Působí tu tři chovné stanice, které odchovaly už hodně vrhů, pravidelně je uskutečňován výcvik psů, jezdí se na svody a výstavy. Dodnes se vzpomíná na zvlášť úspěšné psy, jako Ima z Chržína, Líza z Jirkova Dvora, Fant Antario, Lux z Bechelského údolí, Alma. Vítězka z Budapešti. Úřadujícím předsedou kynologického klubu je dnes Jiří Bušil, místopředsedou pan Mašek, pokladníkem Václav Jansa, jednatelem pan Černý a výcvikovým instruktorem Jiří Petráš. Popřejme klubu i do dalších let hodně úspěchů a nový dorost.

Ledčický internet

             Naše obec po dvouměsíční zkušební době zahájila od 1.ledna 2006 provoz vlastní bezdrátové internetové sítě.
K tomuto systému bylo k uvedenému datu připojeno zhruba 25 účastníků. Síť nabízí rychlost 256 a 512. Linky jsou sdílené a odchozí i příchozí pošta je stejně rychlá a bez omezení dat. V obci jsou umístěny 3 vysílače – na vodojemu, na škole a na budově OÚ. Připojena byla i škola a knihovna. Síť je registrována pod názvem ledcice NET.

Co nového v obci

- Ledčická usedlost č.p.15, kterou obec odkoupila od vlastníka, který ji chtěl sbourat, dostala kompletní novou střechu, ve štítě byl vyměněn napadený trám. Památkově chráněný dům je posledním typicky venkovským stavením v obci,
na němž nebyly dělány žádné  necitlivé přestavby tolik obvyklé v minulých letech. V budově by jednou mohlo být muzeum venkovského života připomínající  řemesla, nářadí, stroje, způsob bydlení, oblékání … nejen v Ledčicích, ale na celém Podřipsku.
- Vešola byla dokončena výměna oken za plastová, ale v původním „duchu“, byly vymalovány všechny třídy i chodby, instalován v některých částech nový nábytek, byla nalakována většina dveří, nově upraven dvůr a vybavena kulturní místnost klubovým nábytkem, plazmovou televizí a DVD. Z čističky výtvarným dotvřením vznikla mezi dětmi velmi populární květinvá chaloupka.
- Vzniká projektová dokumentace k zasíťování stavebních pozemků ve vlastnictví obce
- Obec odkoupila dvě garsoniéry, které chce využít jako eventuelní byt pro učitele, nebo jej najímat.
- Obec odkoupila od pana Kováře stodolu s úmyslem postupné přestavby na improvizovaný společenský sál
- Průběžně je pečováno o loni vysázený les, letos přišli dotace
- 1.listopadu tohoto roku byla po několika letech očekávání zahájena výstavba kanalizace. Úvodní stavbou
je přečerpávací stanice a výtlak směrem na Mnetěš. Akce je rozvržena do několika etap. V té započaté bude vybudována přečerpávací stanice a stoka na právě dokončenou čistírnu odpadních vod ve Straškově. Ledčická kanalizace přijde
na 34 miliónů korun.
- Byly inovovány webové stránky naší obce, které jsou průběžně aktuálně doplňovány  a obměňovány. Sklízejí poměrně dobrý ohlas. Zavedeno bylo také místní fórum. V němž paní starostka reaguje na otázky a příspěvky účastníků. Fórum bylo přijato velmi kladně, protože neexistuje nic, na co by starstka odmítla odpovědět.
- V srpnu tohoto roku přestaly na čas jezdit mnohéé autobusy, jejíchž provozovatelem byl ústecký soukromý dopravce. Protože od ÚK nedostal zaplaceno za ztrátové linky, zrušil přes 2 tisíce spojů. Ledčických se toto opatření příliš citelně nedotklo, neboť stále ještě jezdily autobusy provozované jinými subjekty.
- V polovině listopadu jsem Regionálnímu muzeu v Mělníku odeslala vyplněný dotazník zaměřený  na folklor a tradice
v naší obci. Výsledky budou součástí víceleté koncepce výzkumu lidových tradic, který loni zahájil Národní ústav lidové kultury. získaná data ze všech obcí ČR vytvoří obsáhlý dokument, v němž budou zachyceny všechny zvyky a obyčejem
jež se z minulosti dochovaly až do dneška. A Ledčice se opravdu mají čím chlubit!

Archeologové v Ledčicích

          Jak už jsem zde v kronice zaznamenala, v roce 2004 začal odkrývat poměrně rozsáhlý dvorec pocházející zhruba
ze 12. století PhDr. Martin Gojda, Csc.se svými studenty. Docent Gojda na základě tehdy nalezených artefaktů předpokládal, že zde sídlila venkovská zemědělská šlechta. Letos se k vykopávkám vrátil. Že jde o významné místo,
je patrno také z toho, že vý-zkumu se osobně zúčastnili další veličiny české archeologie – PhDr. Petr Meduna
z Archeologického ústavu Akademie věd ČR, ředitel Podřipského muzea v Roudnici Mgr. Martin Trefný, Mgr.Ladislav Rytíř a další. Nalezeny byly keramické fragmenty, lišící se masivností, zpracováním i zdobením. Nalezeno tu bylo i „zboží“
z lokality ústecké, litoměřické, pražské a dokonce jihočeské, což je známka jakéhosi hraničního místa. Však právě podél dvorce vedla v minulosti tzv. Lužická cesta. Nalezena byly zbytky ohniště či pícky a tehdy hojně stavěná polozemice. Použité kameny nepocházely z Ledčic, ale byly sem dopraveny z okolí Řípu. Dnes se jim říká „modráky“ či „řípáky“. Obecně takových lokalit z období raného středověku není v Čechách mnoho. A tak se dovídáme na základě archeologického výzkumu, že už před více než 800 lety se našim předkům líbilo v místech, kde žijeme dnes my, tolik,
že zde zaústili kořeny.

Ledčické šestky

          Mnoho významných ledčických událostí se přihodilo v dobách, jejichž letopočet končil šestkou. Například:
- r. 1226: první zmínka o Ledčicích v listině sepsané Přemyslem Otakarem I.
- r. 1436: Ledčice patří Janu Smiřickému ze Smiřil
- r. 1556: Ledčice vlastní Samuel z Hrádku
- r. 1616: Ledčice kupuje Polyxena z Lobkovic
- r. 1886: výstavba vily Mařenka
- r. 21.3.1956 bylo v Ledčicích zavřeno na udání místních občanů několik vesměs majetných lidí – např. Jaroslav Švehla čp.2, Josef Srba z čp.4, Jaroslav Svoboda z čp.108, Václav Justa z čp. 33, Josef Voves z čp.77, kteří dostaly tvrdé tresty. Jiní se museli vy-stěhovat do Budhostic, Kmetiněvsi a jinam.
- r. 1876: Jan Karafiát čte v Ledčicích ny evangelické faře dětem své Broučky
- r. 1836: za vlády Ferdinanda V. (Dobrotivého) řádila epidemie cholery.v Ledčicích byly zemřelí pochováni v hromadném hrobě proti budově márnice na starém hřbitově u zdi kostela svatého Václava
- r.  1956: vznikl kynologický klub Ledčice
- r.  2006: ulička Na Rafandě se honosí červenu tabulkou s tímto pomístním názvem. Zásluhu má na tom pan František Rous, který destičku dostal jako dárek k narozeninám, ale nenechal si ji jen pro sebe.

Zemřel monsignore Bradua

              19.února tohoto roku zemřel Podřipský katolický kněz, mons. Antonín Bradua, jenž často působil i v Ledčicích. Svou katolickou víru osvědčil v mezních situacích dvou totalit. Narodil se 26.11.1922, vystudoval bohosloveckou fakultu 
a 20.6.1948 byl vysvěcen na kněze. Od srpna téhož roku pak byl jmenován kaplanem v Černoučku, odkud docházel vyučovat náboženství do školy v Ledčicích. Tady byl také, přímo při vyučování,20.5.1949 ve 13 hodin zatčen. Na udání místních fízlů, jejichž jména znal, ale nikdy se jim po mnohaletém žalářování, nucených zaměstnáních a posléze  (r.1971) působení na faře v Budyni, nemstil. Odpustil jim, neboť byl nejen příkladným knězem, ale především ve skrze dobrým člověkem. Dokazují to i slova, která napsal: „Přeji vám, i celé obci Ledčice hodně dobrých let a Boží ochrany
i požehnání, jak to symbolicky vyjadřuje Beránek Boží a Sv. Václav. Upřímně Antonín Bodua.“
Pietnímu aktu rozloučení s jeho milovaným  podřipskem v budyňském kostele jsem se zúčastnila společně s paní starostkou Jiřinou Michovskou. Tělo pátera Braduy bylo uloženo do prosté nezdobené rakve přikryté pouze fialovým smutečním kněžským ornátem. Na poslední cestě byl doprovázen desítkami kněží, věřících a přátel. Ti všichni jej chovali v hluboké úctě. V závěru své závěti napsal: „Prosím všechny,kterým jsem kdy ublížil, aby mi odpustili. Antonín Bradua, kněz.“ Pochován byl v poslední únorový den ve svých rodných Čakovicích u Prahy v rodinné hrobce. Čest jeho památce.

Zájezd ledčických k moři

            Pro velký loňský úspěch, odjela i  letos ledčická výprava na desetidenní zájezd k moři – do Chorvatska na ostrov Brač. Odjíždělo se 30.června odpoledne klimatizovaným autobusem. Ubytování bylo ve studiích a apartmánech vybavených dokonalým komfortem. Česká kuchařka vařila česká jídla, plnou penzi. Koupání bylo skvělé, výlety
se pořádali po ostrově i lodí na pevninu. Cena byla opravdu mírná: něco málo přes 6 tisíc korun. Vrátili jsme se 9. července – opálení, odpočinutí a naprosto spokojeni.

Přehled dalších kulturních a společenských událostí:
-  1. 1. 2006 už tradičně, stejně jako praotec Čech, vystoupala parta ledčických občanů na  horu k Rotundě sv. Jiří. Na vrcholu si také tradičně vyslechly desítky nadšenců křídlovky pana Horáčka z Velvar, který do okolní krajiny poslal svůj pozdrav ve formě skladeb „Čechy Krásné, Čechy mé“ a „ Moravo, Moravo, Moravěnko milá“ už pro tu krásnou pospolitou
atmosféru stojí za to, vydrápat se v té zimní slotě na vrchol nejmagičtější ze všech českých hor. Po vrcholovém svařáčku a společné fotografii se ledčičtí vrátili domů, kde už u Srbů
voněla pravá kapustnice, kterou každoročně připravuje paní Ing. Olga Srbová. Hezká tradice!
-  5. 1. 2006 Se ve škole uskutečnila Tříkrálová besídka. Všem přítomným po pohádkách,
Písničkách a básničkách, které předvedly ledčické děti, byly rozdány pro štěstí  i „Tříkrálové lístky“. Účinkující děti si také pochutnaly na skvělých bramborácích.
-  Ve škole dojde ke změně. Koncem školního roku odejde paní Věra Šimonová do předčasného důchodu. Byl vyhlášen konkurz na nějž zareagovali dva zájemci – Mgr. Sokol z Prahy a PhDr. Berky z Roudnice. Na konkurz konaný 15.6.2006 se dostavil pouze Dr. Berky, takže byl do funkce ředitele jmenován.
-  11. 2. 2006 Se ledčičtí občané zúčastnili divadelního představení v Divadle Bez Zábradlí
„Za rok v tutéž dobu“, 6.11. pak v divadle Radka Brzobohatého představení „Chvilková
   slabost“, které však nemělo tak kladný ohlas jako to předcházející.
-  17. 2. V Regionálním muzeu na Mělníku proběhlo vyhlášení výsledků soutěže ve sběru
tříděného odpadu. Tentokrát se obecní zastupitelstvo Ledčic rozhodlo věnovat dětem tento zájezd spojený s prohlídkou muzea, kreslením masopustní a kočárkové téma. Slavnost byla zakončena v kavárně muzea apolečným mlsáním šlehačkových pohárů.Vyhodnocení na konci školního roku už mělo tradiční průběh s předáním dárků a sladkostí. Ledčické děti ale kromě toho získaly i další ocenění od Sběrných surovin a firmy  Nestlé. Škola dostala finanční poukázky na nákup v Tescu.
-  4. 3. Proběhl v Ledčicích průvod plný masopustních masek, na který místní děti přichystaly paruky, nové kostýmy
a rekvozity. Akce byla zakončena v místní hospodě Na návsi, kde všichni dostali malé občerstvení a kde hrála „Dvořákova veranda“.
-  30. 3. Se uskutečnilo setkání Senior klubu. O velikonocích přítomným vyprávěla Barbora Viktoriová z Mělnického muzea a paní Fejfarová z Černoučku předvedla své umění – zdobení kraslic. Další Senior klub proběhl 14.12., kdy místní rodák Josef Fric vyprávěl o svých deseti cestách do Indie.
-  6. 5. a 4.11. Se mnozí ledčičtí zúčastnili oblíbeného zájezdu do Polska
-  14. 5. Bylo v nové školní klubovně připraveno odpoledne ke Dni matek. Všem přítomným
ženám se líbilo vystoupení dětí i kartonové tulipánky, které dostaly. Pohoštění všem chutnalo.
-  15.-21. 5.2006 Místní škola a školka vyjely do přírody – do Dackova u Hořic.
-  23. 5. Skupina ledčických školáků navštívila archeologickou expozici v Muzeu Mělník, kde se zúčastnila i soutěže
ve výtvarném zpracování mamuta. Ze stovek obrázků bylo vybráno jako nejkrásnější stvárnění Nikolky Kolářové z Ledčic, která si za pár dnů jela pro sošku mamuta a další dárky.
-  27. 5. Proběhly v Ledčicích folklórové slavnosti Májů v plné režii místní mládeže. Škoda
jen, že děvčata tak málo stála o veřejný taneček.
-  29. 8. se zástupci obce zúčastnili slavnostního otevření multifunkčního domu ve Vojkovicích, na jehož spolupráci
se těší především ledčické ženy
-  1. 9. Bylo uskutečněno slavnostní vyřazení „páťáků“, kteří od 4. 9. nastoupí do škol ve Straškově a Roudnici.
- 4. 9. Byl slavnostně zahájen nový školní rok v čele s novým ředitelem školy, PaeDr. Františkem Berkym. Prvňáčkové dostaly symbolické šerpy a nakonec se všichni pobavili při vystoupení herce J. Krytináře.
-  15.10. Byla opět po prázdninách a zářijových jubilejních oslavách otevřena místní lidová 
knihovna. Novou knihovnicí je Ivana Plicková. Úvodní aktivitou bylo vymýšlení sloganů o knížkách do klubu mladých čtenářů, jehož vyhodnocení všechny mile překvapilo. Ledčické děti v tvrdé konkurenci získali 2. (Aleš Hudeček), 3. (Honza Šourek), 4. a 6. místo. Jmenovaní kluci si zajeli do Českého rozhlasu v Praze pro opravdu hodnotné ceny.
-  11.10. Jsme se společně s paní starostkou a zastupitelkou H. Rousovou zajeli do Archívu
českobratrské církve evangelické v Praze, kde jsme měli možnost vyhledat materiály o významných ledčických evangelících.
-  16.10. Proběhlo v Roudnici jednání Spolku pro obnovu Lužické cesty, kterého jsme se
zúčastnili a přislíbili zde aktivní pomoc a účast.
-  3.12. Se uskutečnil tradiční adventní koncert v kostele svatého Václava. Zpívala operní pěvkyně Pavla Senič
za doprovodu varhanistky Radky Zdvihačové. Pan farář Mišovský požehnal přinesené adventní věnce. Kostel krásně vyzdobily místní ženy a děti.
-  6.12. Byl na návsi rozsvícen Vánoční strom, u kterého děti zinscenovali „živý Betlém.“ Součástí slavnosti byl následující koncert Podřipského žesťového kvinteta, ale i už tradiční „svařáček“ a vánoční pečivo napečené ledčickými ženami. Přístřešek - jesličky zhotovili bratři Postránečtí. Celá akce měla velký úspěch. Náves byla plná diváků, kterým se potom
ani nechtělo domů.
-  24.12. Místní děti, jako každoročně ve 21.hodin zazpívali všem přítomným v kostele sv.Václava při Štědrovečerní mši vánoční koledy. V nejedněch očích se objevili slzy doje-tí,neboť krásná atmosféra opravdu chytala za srdce.
-  28.12. Společně s paní starostkou Michovskou jsme navštívily Diakonii v Krabčicích, kde zasloužení dny odpočinku tráví tři ledčičtí občané. Předaly jsme jim dárky s přáním plného zdraví, klidu a pohody.
-  31.12.  Přesně o půlnoci vypukla v Ledčicích vřava plná světel, bouchání a hluku. Občané se loučili se starým rokem
a vítali rok nový s letopočtem 2007.

Ledčický sport

            V průběhu roku bylo uspořádáno několik turnajů v nohejbale, minifotbale, a odbíjené. Také dětský sportovní den se nesl ve znamení pohybu a soutěží. Protože ale bylo přílišné vedro, některé z nich se odehrávaly ve vodě, což děti nadchlo. Bylo totiž 37˚C! (22.7.) potěšitelné je také to, že mládež z vlastní iniciativy buduje dráhu pro motokros na Skalce za novým fotbalovým hřištěm. Jak už jsem v kronice zaznamenala, ve fotbalové sezoně 2004/2005 jsme se díky skvělým výkonům ledčického žákovského týmu  probojovaly ze IV.B třídy do okresního přeboru. Letos nás ale museli s ohledem na věk opustit hráči narození roku 1990 – tedy například Jára Emmer a Jirka Švehla. Toto citelné oslabení samozřejmě poznamenalo výkony. Nicméně zbylý kádr se snaží, za což mu patří dík. Přesto se Ledčice v okresním přeboru neudržely a klesly do třídy III.B. Nezbývá než trénovat a věřit, že nadějní ledčičtí fotbalisté pod vedením Jiřího Bušila a Luboše Krále zažijí znova úspěchy. V sezóně 2005/06 skončily Ledčice na 11 místě se skórem  22:84 a 14 body. Areál školního hřiště je centrem volnočasových aktivit všech sportovních nadšenců.

Z hlášení policie ČR:

- V únoru 2006 se 40 letý muž z Kutné Hory v ledčické ubytovně nechoval právě vzorně. Sebral svému hostu peníze, občanský průkaz a tabák. Poté poškozeného zamkl a zmizel. Škoda přesáhla 1200 Kč. Muž byl obviněn také omezováním osobní svobody.
- V neděli naložil muž z Litoměřicka na vozidlo Avia svodidla lemující polní cestu podél dálnice D8 mezi Novou Vsí a Ledčicemi. Chtěl je prodat do sběrny. Škoda byla vyčíslena na částku 55 tisíc Kč. Ve vozidle byl zadržen i muž, po kterém bylo vyhlášeno celostátní pátrání.
- 4. 8. Ukradl dvacetiletý muž ze soukromého pozemku v Ledčicích křovinořez a brusku na nože. Majiteli tak způsobil škodu přesahující 16 tisíc korun.
- 19. 9. Byl proveden zátah policie na varnu drog v Ledčicích v č.p 207
- Svůj trest si ve vězení odpykává Milan Černý z č.p 151

           Svůj zápis za rok 2006 jsem nezakončila právě hezkými příklady života u nás. Ale i toto je třeba zaznamenat. Přesto do příštího roku hledím s nadějí a optimismem. Snad proto, že příští letopočet bude končit šťastnou sedmičkou, z níž se můžeme radovat a svými činy i dokázat, že to není jen planý symbol.                                   
                                                                                                                                          Ivana Plicková