Česky English Deutsch Netherlands

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Archiv aktualit > 2007

2007

Mimořádné zasedání ZO Ledčice se koná ve čtvrtek 20.12.2007 od 19 hodin ve společenské místnosti v základní škole.

LEDČICKÝ ADVENT 2007
(fotografie viz dole)

Všichni, malí i dospělí, jste srdečně zváni na následující kulturní akce spojené s příchodem adventu do Ledčic:

neděle 2. prosince od 14 hodin
Tradiční adventní koncert v ledčickém kostele sv. Václava
zpěv: Pavlína Senič
varhany: Radka Zdvihalová
Součástí slavnosti bude žehnání Vámi přinesených adventních věnců páterem Markem Miškovským.

Otevření prodejní vánoční výstavy 
„V půlnoční hodinu“  na evangelické faře hned po skončení koncertu.
Výstava bude následně otevřená každou adventní neděli
od 14 do 17 hodin

středa 5. prosince od 18.30 hodin
Ledčické děti předvedou „Živý Betlém“, vystoupí Podřipské žesťové kvinteto a  pěvecký sbor „Zlatá střední“,
přijde i Mikuláš se svým svatým doprovodem,
nabídnut bude „svařák paní starostky“ a vánoční pečivo.

úterý 11.prosince od 16.30 hodin
Předvánoční posezení pro ledčické seniory  „Vánoce nanečisto“ s pohoštěním a vystoupením hudební skupiny na téma:  se zpěvem se nestárne ...

pátek 14. prosince od 16 hodin
Vánoční besídku mateřské školy pro rodiče připravily ti nejmenší.

čtvrtek 20.prosince od 16.30 hodin
Vánoční besídka základní školy v provedení školáků pro ledčickou veřejnost.

neděle 23.prosince od 14 hodin
poslední adventní neděli vystoupí s vánočním programem v kostele sv.Václava Krabčický pěvecký sbor, sbormistr Lenka Beranová

pondělí 24. prosince
Tradiční Štědrovečerní mše.
Zpěv vánočních koled připravili ledčické děti a dospělí.
Na varhany doprovází Jiří Černý.


Věříme, že společně prožité slavnostní chvíle ve Vás nadlouho zanechají nezapomenutelné dojmy a hluboký citový zážitek.

Obrázek – detail fresky z barokního kostela svatého Václava v Ledčicích.

Advent 2007

 

Živý Betlém

 

 

Divadlo

Obec Ledčice pořádala ve středu 31.října 2007 zájezd do Divadla Radka Brzobohatého na představení Miluji Tě, ale... 

Miluju tě, ale...
autor: Jimmy Roberts, režie: Antonín Procházka, hudba: Jeo DiPietro
hrají: Michaela Badinková, Irena Máchová/Tereza Kostková, Roman Vojtek/Marcel Švidrman, Lumír Olšovský. Orchestr: Petr Vondráček/Ondřej Brzobohatý, Anna Fliegerová/Petra Suková
V dnešním divadelním světě, který si libuje v mamutích spektáklech a epických hudebních dramatech, je MILUJI TĚ, ALE... vítaným návratem k téměř vyhynulému divadelnímu žánru - k hudební revue. Autoři dali revue nový rozměr a zvou diváky na rozpustilou hudební jízdu čarovnou paletou moderních vztahů mezi mužem a ženou. Čtyři dnešní mladí lidé se nervózně připravují na první schůzku, na které chtějí udělat ten nejlepší dojem. A potom již sledujeme celou plejádu jednotlivců, kteří se seznámí a pokračují spolu životem.

Internetové připojení

V rámci vylepšení stávajících technologií připojení k internetové síti byly během středy 10.10.2007 krátkodobé výpadky sítě LedciceNet.

Zájezd do Polska

Obec Ledčice pořádala v sobotu 3.11.2007 zájezd na trhy do města
Kudowa-Zdrój. 

Něco málo slov o městě, které pravidelně na jaře a na podzim
již několik let navštěvujeme:
Kudowa-Zdrój:
Česky Lázně Chudoba, je lázeňské město pod Stolovými horami v povodí Metuje, v nadmořské výšce okolo 400 metrů. Leží v jihozápadním Polsku, v Dolnoslezském vojvodství při hranici s Českou republikou, jen několik kilometrů na severovýchod od města Náchod, se kterým ho spojuje silnice E67 s významným hraničním přechodem. Město má kolem 11 000 obyvatel.
Dějiny města:
Kudowa-Zdrój je jedním z nejstarších lázeňských míst v Polsku a Evropě. Prvně je zmiňováno Jindřichem Minsterberským, synem Jiřího z Poděbrad. Původní jméno, tehdy ještě vsi, bylo Lipolitov, ale v polovině 16. století bylo přejmenováno na Chudoba, později na Kudoba, Bad Kudowa a v roce 1945 na Kudowa-Zdrój. Český název města je dnes Lázně Chudoba.
Nejstarší částí města je Czermna (Velká Čermná), s historií sahající do 16. století. První zmínka o minerálních vodách pochází z kroniky z roku 1580, kde jsou zmiňovány Cermenske Lazne.
V roce 1625 (nebo, jak zdroje uvádějí, již v roce 1621), G. Aelurius, protestantský mnich ve své práci „Glaciografia“ píše o vynikající chuti minerálních vod z Kudowy, o jejich prospěšnosti zdraví a o jejich využití ve vinařství. Kudova-Zdrój je součástí tzv. Českého koutku.
Cestovní ruch:
V lázních se léčí onemocnění srdce a oběhového systému. Za pozornost stojí rovněž Kaplica czaszek a národní park ve Stolových horách.
          

 

 

 

Zlatá svatba

Manželé Milerovi oslavili v měsíci
září 2007 krásných 50 let společného života.
Přejeme jim do dalších let pevné zdraví , hodně štěstí a spokojenosti.

 

 

 

 

Naučná stezka v Ledčicích

Ledčice žijí myšlenkou na obnovu dávné polní cesty, která odtud kdysi vedla až k památné hoře Říp. Prvotním podnětem byla potřeba najít pozemky ve vlastnictví obce, do nichž by mohlo být uloženo kanalizační potrubí směrem k Mnetěši tak, aby se dalo napojit na tamní stávající vedení do čistírny odpadních vod ve Straškově. Při pátrání v katastrálních mapách bylo nalezeno původní zakreslení cesty, která vzala zasvé při pozemkových úpravách v době kolektivizace. Když už se tedy cesta opět nechala nově vytyčit, přišel nápad, využít revitalizovanou cestu nejen k uložení kanalizačního potrubí, ale také jako turistickou, nebo též cykloturistickou stezku. Shodou náhod se začala v tomtéž období skupina historiků a nadšenců pod vedením Ing. Jiřího Majricha zaobírat oživením historické obchodní Lužické cesty z Pražské kotliny k Baltu, jejíž trasa vedla i ledčickým katastrem. A tak obecní zastupitelstvo naší vesnice dospělo k názoru, že by staronová cesta do Mnetěše mohla suplovat část úseku Lužické cesty (Ledčice – Vražkov), která je dnes součástí silně frekventované komunikace Praha – Teplice.
     Protože stále ještě není doceněn význam a atraktivnost bájné hory Říp a okolních vesnic celého Podřipska jako významného návštěvnického fenoménu, byl nakonec celý projekt ještě rozšířen o zřízení naučné stezky s několika zastaveními a doplněn o vysázení aleje 296 stromů podél ní. Tento záměr byl kladně ohodnocen též Ministerstvem pro místní rozvoj, které na akci poskytlo dotaci ve výši 300 tisíc korun.
S přípravnými pracemi již bylo započato. V široké spolupráci obce, školy, knihovny a ledčických občanů jsou postupně shromažďovány materiály k vytvoření informačních panelů při jednotlivých „zastaveních“ na naučné stezce. Ty pak budou návštěvníky tématicky seznamovat se zajímavostmi regionu, jakou jsou místní archeologické výzkumy, přírodní, dějepisné a zeměpisné prvky, literární odkaz Podřipska, významné regionální osobnosti, zemědělství, domácí zvířectvo, cestování dříve a dnes s odkazem na Lužickou cestu, život na venkově od kolébky ke hrobu, místní lidové tradice, odívání, kuchyně, ochrana přírody, ledčický erb a vlajka atd.  Školní a předškolní děti už malují krásná místa našeho kraje pod názvem „Cesta k Řípu.“ Ti starší chystají fotografie. Stále ještě se může kdokoliv této kreativní výtvarné aktivity zúčastnit. Finále se uskuteční koncem října.
     Přichystána je také zmiňovaná alejová výsadba podél trasy stezky. Děti společně s dospělými vysázejí do připravených jam téměř tři stovky javorů, lip, dubů, babyk a třešní ptáčnic. Dodavatelem a garantem je odborná firma Ing. Pytlouna.
    Instalace první informační tabule s turistickou mapou Ledčic a nejbližšího okolí (včetně Řípu) s již vyznačenou trasou nové naučné stezky je limitována prosincem tohoto roku.
V přípravné fázi jsou též průběžné doprovodné sportovní aktivity jako přespolní běh, cykloturistika, výšlap na Říp a podobně.
     Jak vidno, ledčická naučná stezka se nachází ve stadiu zrodu. Proto je kdokoliv kdykoliv vítán s novou iniciativou, s podnětným nápadem, ale každý může pomoci i přiložením ruky k dílu či finanční podporou.
Zda se dílo podaří a jak bude uvedeno do života, je teď jen a jen na nás všech. Doufejme, že se k nám návštěvníci budou vracet.
Další související články  Cestou necestou  a  Paměť Lužické cesty .

Rehabilitační cvičení

Během měsíce října každé  pondělí od 18.00 hod. začne v tělocvičně místní základní školy  rehabilitační cvičení, zaměřené  hlavně na krční páteř , záda a další. Kurz povedou zkušené  lektorky Alena Svobodová  a Tereza Svobodová
z Fyzioterapie 3R  z Roudnice n.Labem, http://www.fyzioterapie3r.cz .
Cvičení bude trvat zhruba do poloviny prosince.
Kursovné je  jedna hodina 30,-Kč.  Zájemci se mohou přihlásit na Obecním úřadě v Ledčicích. 


Výzva  Obce Ledčice

k podání nabídky na veřejnou zakázku 17 TI Ledčice – výstavba technické infrastruktury pro BJ. Práce mají podle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb.   kategorizaci zakázky malého rozsahu. Veřejným zadavatelem je obec Ledčice.
Bližší informace najdete v menu Obecní úřad/Úřední deska (v zákonném termínu od 15.9.2007 do 30.9.2007)  nebo zde .

Slavnostní poutní mše v kostele sv.Václava

V neděli 30.9.2007 v 9.00 hodin se konala v kostele sv.Václava  poutní mše. Svatou mši celebroval kněz Ing.Mgr.Marek Miškovský, duchovní působící v  chrámu Panny Marie v Roudnici nad Labem.
Krátce o bývalém augustiniánském klášteře a kostele Narození Panny Marie  v Roudnici nad Labem:
Augustiniánský klášterní komplex tvoří kostel Narození Panny Marie spolu s budovou konventu a nachází se při řece Labi.
Proboštský chrám Narození Panny Marie byl založen biskupem Janem IV. z Dražic r. 1333 v místech původního románského kostelíka a dostavěn v letech 1360 spolu s klášterem řeholních kanovníků sv. Augusta.
Jedná se o podélnou trojlodní baziliku uzavřenou presbytářem (kněžištěm). Sakristii tvoří upravený snad původní románský kostelík. Kostel je v jádře gotický, za husitských válek byl poškozen a roku 1676 vyhořel. V letech 1725 – 1734 byla provedena barokní přestavba.
V chrámu je umístěn tzv. Roudnický cyklus obrazů Utrpení a Zmrtvýchvstání Páně z roku 1622. Vzácnou památkou je i dvoukřídlý deskový oltář ze 14. stol.
Je zde umístěn znak Jana z Dražic, vylovený z Labe při stavbě mostu.
Pramen, který dal název městu Roudnice, najdete při klášterní zdi u zadní části chrámu Narození Pany Marie. Na počátku 10. století již existovala osada Rúdnice či Rudenice a současně i strážní přemyslovské hradiště při brodu přes řeku Labe na významné obchodní Lužické cestě vedoucí z Horní Lužice do Prahy. Název osady byl odvozen od pramenu rudné - červené vody, který zde vyvěrá dodnes.

Dotace 2007

Stoprocentní úspěšnost kladně vyřízených žádostí o dotace zaznamenala  letošním roce obec Ledčice, která podala celkem sedm žádostí
Ministerstvo zemědělství ČR a Fond životního prostředí  Středočeského kraje pomohou financovat kanalizaci v obci ve výši 25 224 000 Kč, jejíž celková hodnota bude více než 40 milionů.
Z prostředků Krajského úřadu Středočeského kraje Ledčice získaly 121 tisíc korun na rekonstrukci školní kuchyně a jídelny v duchu evropských norem.
Ministerstvo pro místní rozvoj „Program obnovy venkova“ bude dotovat 400 tisíci Kč obnovu kulturní památky – secesní dům čp. 15 a 300 tisíci Kč obnovu bývalé polní cesty k památné hoře Říp s naučnou stezkou, jejíž první etapa právě započala.
Totéž ministerstvo odsouhlasilo dalších 1,36 milionu na rozvoj infrastruktury v Ledčicích – zasíťování stavebních pozemků.
Ministerstvo kultury přispělo 100 tisíci na obnovu kulturní památky chráněné státem.
Celkem tedy obec Ledčice získala 27,505 milionů korun do svého rozpočtu. Ten je minimálně pětkrát nižší než dotace, které do rozpočtu byly získány.

Oprava oltářů v kostele sv.Václava

Během srpna probíhají restaurátorské práce nástěnných maleb
na postranních oltářích v kostele sv.Václava. Odborné práce provádí akad.mal.Zdeněk Novotný, který už v letech 2004 restauroval v kostele celý presbytář včetně výmalby.

 

3.9.2007 v Základní škole Ledčice

V pondělí 3.9.2007 prožili svůj první školní den Adélka Derynková,
Deniska Fafejtová, Milošek Šarboch, Igorek Zelkovskij, Péťa Fouček,
 Matýsek Vrba a Filípek Holík.
Přejeme jim hodné paní učitelky, samé jedničky a trpělivé rodiče.
Pedagogickému sboru a všem zaměstnancům školy pak
klidný a úspěšný školní rok 2007/2008.

            

Chorvatsko 2007

Již tradicí se stala prázdninová návštěva prosluněného Chorvatska,
 tentokrát v době od 29.6. do 8.7.2007.

 

 

Soutěž ve sběru tříděného odpadu

V pátek 29.6.2007 proběhlo vyhlášení soutěže ve sběru tříděného odpadu v Základní a mateřské škole v Ledčicích

 

 

Rozloučení s pátou třídou

Hodně úspěchů na druhém stupni základní školy přejeme Mílovi Janovskému, Péťovi Marešovi a Davidu Vrbovi. 

 

Školní výlet

Děti ze Základní školy v Ledčicích navštívily ve čtvrtek 28.června 2007 Soutěsky v Hřensku v chráněné oblasti Českosaského Švýcarska a zoologickou zahradu v Děčíně .

 

Vítání občánků

U příležitosti 110. jubilea spolku ŘIP proběhlo od 10 hodin slavnostní vítání občánků v kulturní místnosti základní školy.
Program připravily děti z mateřské a základní školy.

 

 

Oslavy 110 let založení Vzdělávacího a podporovacího spolku ŘIP Ledčice
V sobotu 23.6.2007 se konaly oslavy 110 let od založení
Vzdělávacího a podporovacího spolku ŘIP Ledčice.
Program:
Od 13 hodin  slavnostní Valná hromada v místnosti ZŠ - zpráva o činnosti
a historii, připnutí stuhy a přibití hřebu na spolkový prapor, předání ocenění.
Ve 14 hodin průvod od budovy obecního úřadu k pomníku padlých, spojený
s položením kytice.

 

Zábavné odpoledne na školním hřišti od 14.30 hodin , v programu vystoupila dechová hudba p. Kozelky, dále šatlava, kolo štěstí a občerstvení.

  Na 15. hodinu bylo dětmi z ledčické školy připraveno představení
Dvě pohádky z mraveniště. Poté připravila Obec Ledčice ve spolupráci se Základní  a mateřskou školou Ledčice na hřišti soutěže pro děti a podle chuti i pro dospělé.

 

Od 20 hodin  na hřišti hrála k tanci i poslechu skupina Globus.

 

Staročeské máje

Obec Ledčice ve spolupráci s mládeží  pořádala v sobotu 26. května  STAROČESKÉ MÁJE a  taneční zábavu. K tanci a poslechu hrála DVOŘÁKOVA VERANDA.

 

 

Škola v přírodě

 

V krásné přírodě Orlických hor strávila příjemný, na  zážitky a výlety bohatý týden školčata , školčátka i jejich pedagogogický doprovod.

 

 

Čarodejnice

 

V pondělí 30. dubna večer čekalo ledčické veselé posezení u očistného ohně na novém fotbalovém hřišti - Na hromadách a také na Ladech.  Posedět u ohně, pobavit se, případně ochutnat dobrého moku a  něco dobrého opéci přišli  celé rodiny, přátelé a sousedi.

 

 

 

Velikonoční koncert 

Všichni, kdo milují neopakovatelnou atmosféru chrámových koncertů, přišli na Boží hod v neděli 8.dubna 2007 do kostela svatého Václava v Ledčicích. Tady vyslechli vynikající umění  varhanistky Radky Zdvihalové , houslisty - koncertního mistra Petra Zdvihala a výrazný charizmatický přednes sopranistky Pavlíny Senič. Návštěvníkům se koncert velmi líbil a odcházeli s bohatými uměleckými zážitky.

 

Velikonoční výstava

První ledčická velikonoční výstava byla otevřena po celou dobu svátků jara, od soboty do pondělí od 10 do 17 hodin. Mnoho návštěvníků, místních i přespolních, se přišlo podívat do výstavních prostor bývalé evangelické školy v Ledčicích na to, co všechno vzniklo pod dovednýma rukama zdejších žen.

 Do velikonoční tvorby se s nadšením pustily také děti z mateřské školy a místní školáci.
Stranou nezůstali ani další obyvatelé obce. Přinesli k zapůjčení, nebo i darem dobové vyšívané ubrusy, krajkové dečky, háčkované přízdoby či zdobené vejdumky. Společně  připravili cosi k potěšení všech.

 

 

 

Masopust

Téměř stovka masek i "civilistů" 17.února obešla obec ve veslém masopustním průvodu. Nechyběly šišky a koblihy napečené obětavými "děvčaty", ani něco tekutého pro silnější povahy. Všichni zakončili období rozvernosti posezením v hospodě Na návsi při hudební produkci Dvořákovy verandy.

 

 

 

Soutěž

Už více než šest let děti z ledčické MŠ a ZŠ soutěží ve sběru PET lahví, papíru a nově pak ve sběru nápojových kartonů a hliníku. Jejich velkou motivací je nejen pocit dobře vykonané práce a odpovědnosti za životní prostředí, ale také pěkné ceny, které získávají vítězové i všichni ostatní, kteří se jakkoliv soutěže zúčastní.

 

Prohlídka Národního divadla

Ve čtvrtek 1.2.2007 navštívily děti ze základní školy Národní divadlo, které si prohlédly doslova "od sklepa až po půdu". Všichni prožili slavnostní okamžik, kdy si Vojtíšek Švehla pohladil základní kámen z Řípu, který v roce 1868 přivezl do Prahy jeho praprapradědeček.

 

Dne 1.2.2007 se konalo veřejné zasedání Zastupitelstva obce Ledčice.

Program a usnesení

 

Ledčičtí na Řípu

  Vždy 1.ledna v 9 hodin ráno se u „Rafandy“ setkávají ledčičtí nadšenci, aby se odtud vydali na mytickou horu Říp. Letos už do bylo pojedenácté.

 

PF  2007

Přeji Vám všem hodně zdraví, osobního štěstí, úspěchů, jistoty, spokojenosti, vlídnosti, tolerance a pochopení.
Věřím, že nás čeká rok tvořivosti, rozvoje a optimismu, který nás dokáže stmelit.

Jiřina Michovská,starostka