Česky English Deutsch Netherlands

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Kultura, sport, spolky > Kronika > 2007

2007

           Stojíme na startovní čáře  roku se sedmičkou, který má přinést, mnohé očekávané změny. Nabýt účinnosti má nový zákoník práce, nové zákony budou platit u stavebního řízení  záležitostí sociálně potřebných občanů, kamiony 
na dálnici zaplatí dlouho diskutované mýtné, majitelé domů se dočkají zvýšení nájemného.
           My ledčičtí občané, do tohoto roku vstupujeme s novými cíli a předsevzetími. Jen na nás také záleží, jak úspěšní budeme, čím tento rok naplníme a jak jej prožijeme.

 

Počasí

           Letošní zima opět zklamala. Leden 2007 byl jedním z nejteplejších v historii. průměrná teplota se v jindy nejstudenějším měsíci roku vyšplhala ke 4˚C, ale ve čtvrtek 18. ledna „padl rekord“ naměřila jsem 14,5˚C! všude
to vypadalo, že si jaro pospíšilo – lidé chodily v krátkých rukávech, kvetly jarní květiny, keře se začaly zelenat, bylo slyšet
i zpěv ptáků. Už druhý den ale meteorologové naléhavě varovali, že  se na Česko řítí vítr o síle orkánu. A on také dorazil. V noci se přihnala větrná smršť, která dostala líbivé jméno Kyrill. Vichřice doprovázená krupobitím se naší vesnicí prohnala 150 kilometrovou rychlostí a je s podivem, že nezpůsobila žádné výraznější škody kromě popadaných tašek
a několika střech,  povalených popelnic či „orvaných“ stromů. Následky na jiných místech byly ale horší – Sněžka zažila úplně nejsilnější vítr (216 km/hod), Milešovka (169 km/hod) apod. Lesy České republiky ohlásily největší kalamitu
v historii. Kyrill „vytěžil“ takové množství dřeva, které obvykle kácejí dělníci celý rok. Orkán „kosil“ vedení vysokého napětí, ze silnic smetal auta,… Jen jsme se vzpamatovaly z pohrom zapříčiněných vichrem, přišla vlastně z hodiny na hodinu sněhová kalamita. Sněžit hustě a vytrvale začalo 23.ledna. Rozkvetlý Petřín i polomy na Šumavě a jinde zasypal sníh.
Po pár hodinách už silničáři přestali situaci zvládat a na dálnicích se prakticky zastavil provoz. Letadla nelétala. Jeseníky a Krkonoše, ještě před pár dny holé, oznámily druhý stupeň lavinového nebezpečí. V neděli 28.1. napadlo dalších
až 40 cm sněhu a ke všemu dorazil silný vítr. Při sněhových bouřích se zdálo, že obloha a země splynuly. Kdo mohl, raději zůstal doma a do té „bílé tmy“ raději nevycházel. O tři dny později se teplota zase dostal nad nulu a tuny sněhu
se rozplynuly. Teplá zima se udržela i v únoru. 28.2. bylo 11˚C, přišla bouřka a prudký přívalový déšť. Vzhledem
k teplému počasí započaly zemědělské práce.
            Už počátkem března kvetly meruňky. Počátkem dubna na pár dní klesla teplota pod nulu, ale toto míněné ochlazení opět vystřídalo prudké oteplení. Už v polovině měsíce jsem naměřila až 24˚C. Jen vláhy bylo málo – od března prakticky nepršelo a díky tomu byla zvýšena i bezpečnostní opatření při tradičním pálení čarodějnic. Teprve květen přinesl dlouho očekávaný déšť. Právě v den, kdy jsme v Ledčicích slavili tradiční Máje, 26.5., přišel prudký přívalový déšť, kroupy velikosti hrachu a vítr. Napršelo téměř 40 mm srážek. Také teplota teplota stoupala a koncem měsíce dosahovala až 33˚C. Teplý ráz počasí se udržel i v následujících měsících. Bohužel, díky nízkým zimním teplotám dobře přezimoval hmyz i nejrůznější hraboši, jejichž výskyt byl později velmi nepříjemný. V červenci, 16.7., padl teplotní rekord: 35˚C z roku 1928. Díky letošnímu průběhu počasí nastaly žně mnohem dříve. Ve svátek svaté Markéty, kdy by podle pranostik měly začít prakticky končily. Srpen byl celkově nevýrazný a spíše chladnější. Již na jeho počátku se sklízely brambory. Září se ohlásilo až nezvykle chladnými teplotami, které známe převážně z měsíce října (pod hranicí 20˚C),
i když po několik dní kolem svatého Václava dosahovaly letních 27˚C. Říjnové měření ukazovalo kolem 10˚C, listopad pak 5˚C. První sníh se objevil přesně 11.11., takže Martin skutečně přijel na bílém koni. Sníh však vzápětí roztál
a i nadále se objevoval pouze v podobě tajících sněhových srážek. Nejvyšší sněhová pokrývka napadla koncem měsíce (až 5 cm), ale opět neměla dlouhé trvání. Teploty se postupně dostávaly do záporných hodnot a tento ráz počasí vydržel až do konce roku. Občas zapršelo, či naoadl lehký sněhový poprašek. V závěru roku převládl intenzivní ráz počasí
s mlhami a teplota dokonce i přes den klesala až k - 5˚C.

 
Veřejná zasedání obecního zastupitelstva:

 1. 2. 2007 – návrh na prodej pozemků
                  - inventarizace majetku
                  - rozpočtový výhled 2008 – 2012
                  - návrh na schválení závěrečného účtu za rok 2006
                  - informace o 1.etapě kanalizace od Cikánky k návsi
                  - informace o záchraně čp. 15 (v roce 2006 krov, trám ve štítě, střešní krytina,
                    V roce 2007 :  zadní štítní zeď, klempíř. Práce, zpevnění klenby)

20. 3. 2007 – Rozpočet na rok 2007 : Příjmy  : 7 184 324 Kč
                                                      Výdaje : 9 835 324 Kč
                                Dofinancování z přebytku hospodaření
                  - Prodej majetku firmě Neschner s. r. o z Roudnice
                    Návrh : 770 tisíc za 56 m2
                  - Odprodej pozemku panu Ponertovi po vyřešení stávající situace

12. 6. 2007 – Návrh na schválení závěrečného účtu obce na rok 2006
                  - Návrh na schválení závěrečného účtu DSO Vltava za rok 2006
                  - Bezplatný převod pozemku 1547/28 kolem prodejny paní Chmelové
                  - Bezplatný převod evangelického hřbitova
                  - Zasíťování stavebních pozemků v majetku obce, prodej vyřizovat dle data
                    doručení žádosti o koupi
                  - Žádost o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene fi. Bralep
                  - Kanalizace 1. etapa – informativní schůzka 20. 6. 2007

18. 7. 2007  Mimořádní veřejné zasedání  OZ
                  - Schválení prodeje 12 m2  paní Hejné (předzahrádka)
                  - Návrh na schválení smlouvy o poskytnutí dotace 5 mil. Kč z fondu ŽP SIC
                  - Žádost firmy Bralep o připojení k budoucí kanalizační síti
                  - Žádost manželů Šebestových z č.p 53 o vydání souhlasu k zásahu požárně
                    nebezpečného prostoru na pozemek obce Ledčice
                  - Návrh na přijetí úvěru na dofinancování kanalizace (6 mil od ČSOB)
                  - Do 11 měsíce 2007 musí být zkolaudována 1.etapa kanalizace
                  - Stížnost na nepořádek v místech, kde se schází mládež (na návsi, na kamenech,
                    u moštárny, na autobusové zastávce) – řešení: zvýšená kontrola, pověřeni
                    zastupitelé Jansa, Budka, Miler, Salač
                  - Problém volně pobíhajících psů: apelovat na majitele, upozornit na možné 
                    represe, osvěta v Ledčických novinkách a místním rozhlasem, řešení 
                    v přestupkové komisi: odchytová služba je smluvně zajištěna.

27.11. 2007 – Vklad vodohospodářského majetku obce do Vodáren Kladno – Mělník. Celková
                     hodnota vodovodu dle znaleckých posudků je 23 108 630  Kč, účetní hodnota
                     20 118 393 Kč.
                  -  Žádosti o půjčky z fondu FOROB na vybudování kanalizačních přípojek
                     (J. Vraspírová čp. 105, K. Bartošová č.p 209)
                  -  Vstup Ledčic do Spolku pro obnovu venkova
                  -  Posílení rozpočtu ZŠ vzhledem k rekonstrukci kuchyně, jídelny, PC učebny
                  -  Natura 2000 – „Pahorek u Ledčic“ – zanešení do národního seznamu evropsky
                     významných přírodních lokalit, asi 1 ha, výskyt psinečku apod.
                  -  Návrh rozpočtu obce pro rok 2008

20.12. 2007   Mimořádné veřejné zasedání OZ
                  -  Rozpočet na rok 2008
                  -  Svoz komunálního odpadu v roce 2008
                  -  Příspěvky na kanalizační přípojky těm majitelům nemovitosti, kteří
                      neuzavřeli s Raiffeisen bankou smlouvu: nejprve vyčerpat možnost půjčky
                      35 tisíc Kč z FAROBu, teprve potom z rozpočtu obce 20% z celkové ceny
                      přípojky
                 -  Veřejná část kanalizační přípojky stojí 3000Kč/m. přesně 2523+19% DPH
                 -  Pitná voda od ledna 2008 : 35,64 Kč/m3

 

Demografický vývoj

           Česká republika měla k 31.12.2007 přesně 10 381 130 obyvatel. V poslední době výrazně stoupá počet narozených dětí, protože rodí ženy z tzv. silných ročníků poloviny 70.let minulého století. Během roku 2007 se počet obyvatel ČR zvýšil o 93 900. Dětí se oproti roku 2006 narodilo o 8 800 více. Přesto na jednu ženu v reprodukčním věku připadá méně než 1,44 dítěte. Rození dětí se posunuje do pozdějšího věku matek až na 29,1 let. Téměř 30% žen přivádí na svět svého prvního potomka až po svých třicátých narozeninách. Udržela se však nízká intenzita kojenecké úmrtnosti. V roce 2007 byla nejnižší od počátku jejího statistického evidování (od r. 1819). Celkově 3,1 promile.

             Letos se v Ledčicích narodilo 10 dětí:

Vítek Florián, Adéla Pokorná, Jakub Jarůšek, Vladislav Kettner, Josef Kovář, Matěj Rybář, Pavla Zmeškalová, Richard Kopecký, Marek Dvořák, Tereza Mrzenová.
Všem těmto novým ledčickým občánkům přejeme skvělé, chápající rodiče, krásné a šťastné roky prožité v naší pěkné vesnici.
             Během roku 2007 zemřelo v Česku 104 600 osob, o necelých 200 více než v předchozím roce. Nejčastější příčinou úmrtí zůstávají nemoci oběhové soustavy a rakovina. 
             Řady obyvatel naší obce v roce 2007 navždy opustili: 
Jiřina Sirová, Petr Duda, Jana Zárubová, Bohumila Došková, Božena Hrnčířová, a Marie Košťálová.
Čest jejich památce.
            Letos se do Ledčic přestěhovalo 13 lidí: 
Helena Klatovská do čp.72, Martin Srba do čp.111, Václav a Pavlína Kropáčkovi do čp.120, Michal Trejbal do čp. 4,
Pavla, Adéla, Jan a Jan Bartákovi do č.p. 146, Kateřina Pašková do č.p.166, Andrea Klementová do čp. 65, Tomáš a Eva Dvořákovi do č.p.126 a David Chaloupka do č.p. 1.
           Odstěhovalo se celkem 19 lidí:
Josef Skokan do Jeviněvsi, Milena Sisáková do Ústí nad Labem, Jiřina Černá do Krabčic, Miloslav Janovský do Černoučka, Eva Vlnařová do Hodkoviček, Luboš Hrdý do Roudnice, Dominik a Marie Jansovi do Postoloprt, Jindřich Hrubeš do Kostelce, Radek Fafejta do Plzně, Filip,Eliška a Kamil Holíkovi do Mostu, Dominika, Jakub  a Šárka Hrubešovi do Kostelce, Prokop Zahradník do Prahy, Jaroslav Kratochvíl do Roudnice, Kamila Vejmoláková do Prahy – Vinohrad.
           V průběhu roku 2007 se v Ledčicích uskutečnili pouze tři svatby: 
7.8. Klementovi, 24.8. Paškovi, 17.9. Bartošovi. 
Přejeme jim do společného života především hodně zdraví, klidu, pohody a rodinného štěstí.

Obecní rozpočet pro rok 2007: 

Příjmy

          – daňové příjmy               4 983 000,-
           - nedaňové příjmy              633 000,-
           - kapitálové příjmy           1 115 000,-
          - z fondů a sl. rozp.             453 324,-

Výdaje  (výběr)

           –Kanalizace                   5 000 000,-
           - Škola základní                409 000,-
           - Škola mateřská                  6 000,-
           - Vodovod                             50 000,-
           - Knihovna                         169 000,-
           - Les                                     30 000,-
           - Silnice                                15 000,-
           - IS (pozemky)                   200 000,-
           - Veřejná zeleň                  458 000,-
           - Obnova čp. 15                 152 000,-
           - Internet                             132 000,-
           - Místní správa                     27 000,-
           - OZ                                     694 000,-
           - Pojištění majetku             54 000,-
           - Kultura                                66 000,-
           - Sport, sp. zařízení             29 000,-
           - Veřejné osvětlení            115 000,-
           - Pohřebnictví                     193 000,-

 

Ledčice v Review Czech Airlines

            V obsáhlém osmistránkovém příspěvku Jana Fišmistra za doprovodu velkých barevných fotografii od PhDr. Martina Gojdy je v dvouměsíčníku Českých aerolinii (březen – duben 2007) několikrát zmiňována naše obec. Dvojjazyčný článek (AJ,ČJ) s titulkem Lety do minulosti se zmiňuje o středověkém panském sídle ležícím v katastru  Ledčic, z něhož se dochovaly obrysy viditelné pouze při pohledu shora, z letadla. Stopy poměrně rozsáhlého dvorce
z přelomu 12. a 13. století bylo možné objevit pouze déky odlišně zbarvených částí povrchu dobečného území. Podobných staveb takto zajímavého půdorysu se v Čechách nedochovalo mnoho. Ba je jich jen mizivý počet. Letecká archeologie přesně rozezná průběh příkopů a valů, základy obytných stavení, obilní jámy, pohřebiště či kultovní objekty. Při správném pohledu ve správný čas se tato místa prozradí o po tisíciletích. Článek uvádí, kde všude se na našem území soustřeďovalo osídlení. Také otištěná mapa ukazuje, že to bylo především v úrodných oblastech, kolem velkých řek a vznikajících cest. Tedy i v pozdějším Ledčickém katastru. Velmi zajímavá je zde zveřejněná nezvyklá fotografie posvátného Řípu, který byl zřejmě už od pravěku důležitým orientačním bodem v  krajině. Je jen málo českých hor, které si udržely jméno, jež jim dali lidé obývající toto území ještě před příchodem Slovanů. Podle historika Třeštíka byl Říp
(z germánského „ripa“- vrch,hora) středem celé země a procházela jím „osa světa“- tedy toho tehdejšího. Zmínila jsem
se o tom, že Říp je vyfotografován skutečně netypicky. Vedlo nás to k debatám, odkud, z které jeho strany byl snímek pořízen. Problém vyřešil náš ledčický pilot, Josef Miler. Se svým letadlem horu obletěl a zjistil, že byla „zvěčněna“
od Klenče. Někde v dálce lze na fotce matně rozeznat i Ledčice. Co dodat?
Máme radost, že se o naší vesnici mohou dočíst pasažéři českých letadel třeba i v těch nejvzdálenějších zemích.
To je pro místo, kde tak rádi žijeme, reklama jako hrom!

Kulturní a společenský život v Ledčicích

 - Vždy 1.ledna v 9 hodin ráno se každým rokem u Ledčické Rafandy setkávají místní nadšenci, aby se odtud společně vydali na nejkrásnější českou horu – mýtický Říp. Letos už to bylo pojedenácté.
- Ve čtvrtek 1. 2. 2007 navštívily děti z místní základní školy Národní divadlo, které si prohlédly doslova „od  sklepa
po půdu“. Všichni prožili opravdu slavnostní okamžik, kdy si Vojtíšek Švehla pohladil základní kámen z Řípu, který  v roce 1868 přivezl do Prahy jako člen Selské jízdy jeho prapradědeček.
- 15. 2. 2007 Se děti v nové klubovně školy dozvěděly mnoho zajímavého o podřipské historii lidových masopustních oslavách. Paní knihovnice jim nad obrázky vyprávěla plno místních humorných příběhů – třeba o tom jak se staré ledčické báby „mlely“ na krásné mladé dívky, jak se účastnili masopustního průvodu popichovali ježovici, jak
se pochovávala basa a mnohé další. Všichni také dostali omalovánku, ve které si sami hodně barevně vymalovali vlastní masky.
- 17. 2. 2007 obešla obec téměř stovka maškar i „civilistů“ ve veselém masopustním průvodu. Nechyběly šišky, koblihy a slanina, ani něco tekutého pro silnější povahy. Všichni zakončily období rozvernosti posezením v hospodě Na návsi
při hudební produkci místní skupiny “Dvořákova veranda“. Z celé akce bylo pořízeno několik desítek fotografií, z nichž mnohé byly zveřejněny na webu Ledčic.
- V březnu se jako každoročně uskutečnilo Otvírání studánky, Odemykání rybníků a Vynášení Smrtky. Děti opět vyrobili
v duchu lidové tradice pěknou Morenu, každého obdarovaly napučenými snítkami ozdobenými barevnými stužkami
a předvedly i zajímavé pásmo národních písní a poezie.
- už od února se skupina místních paní a dívek začala scházet nad rukodělnými a výtvarnými technikami. Učily
se společně novým zdobným technikám i tradičním – zdobily vejdumky, vázaly květinové girlandy, pracovaly s keramickou hlínou, textilem a přírodními materiály. Výsledkem bylo otevření první ledčické velikonoční výstavy, která byla k nahlédnutí po celou dobu svátků jara. Mnoho návštěvníků, místních i přespolních, se přišlo podívat do výstavních prostor na bývalé evangelické faře na to, co všechno vzniklo dovednýma rukama ledčických žen, ale i dětí, které pracovaly stejně nadšeně a zaujatě. Stranou nezůstali ani další obyvatelé obce. Mnozí přineslo  k zapůjčení, nebo i darem, dobové vyšívané ubrusy, krajkové dečky, háčkované přízdoby či kraslice. Společně připravili krásu k potěšení všech. Protože se těm, kteří se aktivně podíleli na vzniku jednotlivých exponátů líbila společná tvorba, založily „kumštovní klub“ KUK Ledčice. Scházel se až do konce roku v nové školní klubovně, ale zajížděl i do Vojkovic, kde existuje keramická dílna s pecí. Pohlaví ani věk členů nebyl určen a dokonce není nutno pravidelně docházet. Kdo chtěl, ten přišel třeba na vystřihování z hedvábného papíru, zpracování slaného  a vizovického pečiva, zdobení perníčků, podmalbu na sklo, drátování, aranžování adventního věnce apod. tyto aktivity vyvrcholili dalčí výstavou, tentokrát s vánoční tématikou a s nemenším úspěchem. KUK bude pokračovat sve svém ak-tivním trávení volného času i v příštím roce.
- 8. dubna se všichni, kdo milují neopakovatelnou atmosféru chrámových koncertů, sešli na Boží hod v kostele
sv. Václava, aby si vyslechli vynikající umění varhanistky Radky Zdvihalové, houslisty – koncertního mistra Petra Zdvihala a sametový hlas sopranistky Pavlíny Senič.
- V pondělí 30. dubna večer čekalo ledčické obyvatele veselé posezení u očistného ohně na novém fotbalovém hřišti
a také na Ladech. Posedět u ohně, pobavit se, zazpívat si a něco dob-rého si opéct v plamenech si přišli přátelé, sousedi a celé rodiny i s dětmi. Protože bylo velké sucho, zvýšili se také bezpečnostní podmínky. Figury čarodějnic „instalované“ na vrcholcích obou vater byly letos skutečně jako živé. Důkazem toho je i obsáhlá fotodokumentace včetně webového záznamu.
- V květnu několik seniorů navštívilo podnětnou výstavu Pošta na Podřipsku, pořádanou roudnickým muzeem. Zajímavé exponáty velmi názorně vyprávěly o historii, poštovnictví v Čechách s akcentem na náš region. Některé zastavení
se zaměřila i na Ledčice.
- 5. května a 3. listopadu byl zorganizován už tradiční autobusový „nákupní“ zájezd do Polska.
- 23. května  2007 místní škola společně s obecním úřadem vyhlásila sběr odpadových surovin. Děti obcházeli místní domácnosti a odvážely tříděný odpad – elektrospotřebiče, papír, PET lahve, baterie apod. Vše se pak spočítalo
a výsledek byl zaslán do soutěže vyhlášené firmou NESTLÉ a Českými sběrnými surovinami. Ledčické děti obstály
a získaly drobné dárky. Podobným způsobem je už šest let organizována soutěž ve sběru PET lahví, víček a nově pak nápojových kartonů  a hliníku. Velkou motivací dětí nejsou pouze pěkné ceny, které všichni, kdo se jakkoli zúčastní dostanou od OÚ, ale také pocit z dobře vykonané práce a odpovědnost za kvalitnější životní prostředí. Letos děti také poprvé za odměnu jely do divadla Gong na pohádku o Popelce. Prostředníkem byl ledčický rodák, scénárista, režisér, kostýmní výtvarník i herec Miroslav Král. Tento způsob ocenění výsledků sběrových aktivit byl dětmi přijat s nadšením, takže se pravděpodobně stane novou lednickou tradicí.
-V sobotu 26.května obecní zastupitelstvo společně s místní mládeží uspořádalo oslavu Staročeských Májů a taneční zábavu. K tanci i poslechu hrála místní hudební skupina Dvořákova veranda pod vedením Antonína Salače. Bohužel přišel přívalový déšť a bouřka, takže na hřišti,kde se večer tančilo, vydrželo jen málo vytrvalců.
- Oslavy 110. výročí Spolku ŘIP v Ledčicích: V sobotu 23.června 2007 se konaly oslavy kulatého výročí založení Vzdělávacího a podporovacího spolku ŘIP. K tomuto významnému jubileu bylo vydáno zvláštní číslo obecního zpravodaje Ledčické novinky, ve kterém byla zachycena celá historie spolku včetně výpisů ze spolkové kroniky.
Při příležitosti oslav proběhlo už dopoledne v nové klubovně ve škole Vítání občánků ke kterému program připravily děti
z mateřinky a základní školy. Od 13 hodin se členové spolku a hosté sešli na slavnostní Valné hromadě, kde předseda spolku Václav Zeman a jednatel Jiří Král přečetly své obsáhlé projevy, zprávu o činnosti a historii korporace i jejím hospodaření. Poté byla k žerdi spolkového praporu připnuta památeční stuha a přibit tradiční hřeb s letopočtem 2007. Potom byla předána ocenění zasloužilým členům. Ve 14 hodin vyšel průvod od budovy Obecního úřadu k pomníku padlých, kde byla položena ietní kytice. Slavnost pokračoval zábavným odpolednem na školním hřišti, kam se seběhlo mnoho dětí ke hrám a soutěžím. K tomu jim vyhrávala dechová hudba pana Kozelky. Přítomné čekalo i humorné „zatýkání“ a odvedení do „šatlavy“, kolo štěstí s hodnotnými cenami a jako „třešnička na dortu“ divadelní představení
v poddání  ledčických dětí „Dvě pohádky z mraveniště“. Pro velký úspěch a malou kapacitu sálu ji děti zahrály dvakrát.
Od osmi hodin večer k tanci a poslechu hrála na hřišti skupina Globus, která je u nás velmi populární a dokáže zahrát prakticky cokoliv. Třebaže spolek ŘIP v Ledčicích zapustil kořeny koncem 19.století, v roce 1897, dodnes bývá iniciátorem společenského života vesnice i aktivním činitelem v oblasti osvětové, národnostní a dobročinné. Odolal všem nástrahám času a politickým tlakům minulosti, stále prokazuje svou životaschopnost a dodnes plné ideje,
pro které vznikl.
- 3.července byl do regionálního muzea v Mělníku odeslán vyplněný dotazník  zaměřený na lidovou religioritu
a architekturu. Celkem 70 otázek dopodrobna monitorovalo náboženskou problematiku, historii bydlení na venkově, pracovní činnosti jednotlivých členů rodiny při obsluze hospodářství a další. Výzkum mapuje nejen minulost, ale i současné podoby lidové kultury u nás. Výsledky, stejně jako heslář, budou postupně zveřejňovány nejen v knižní podobě, ale také na webu.
- Už tradicí se stala prázdninová návštěva ledčických občanů v prosluněném Chorvatsku. V době od 29. 6. do 8. 7. 2007 opět úspěšně proběhla společná rekreace na ostrově Brač. kvalitní ubytování, klidné místo, dobrá strava a bezvadný kolektiv vykonal své. Účastníci se vrátili na výsost spokojeni a patřičně opálení. Mnozí si „rezervovali“ místo na příští léto.
- Během školních prázdnin ve škole probíhaly další úpravy – jídelna dostala novou dlažbu a „kabát“ – obložení – jakoby
z obrazu Pieta Mondriana. Děti celou barevnou atmosféru do-plnily figurkami ze starých hrnců, pokliček a cedníků. Každému se v jídelně líbí její hravost a humor. Změny prodělala také kuchyň, která byla zařízena v intencích Evropské unie předpisovými nerezovými prvky, odsáváním, novými sporáky a dalším. Upraven byl také školní dvůr (zámková dlažba, trávník), chodba včetně nových dveří u zadního vchodu do budovy, děti v mateřské škole dostaly novou šatnu, skolní družina nábytkovou stěnu a tak dále. ledčická škola je jak klícka – krásná, čistá, barevná …
- Od srpna do září v místním kostele sv. Václava probíhaly restaurátorské práce nástěných maleb na postraních oltářích. Odborné práce provedl akademický malíř Zdeněk Novotný, který už v roce 2004 v chrámu pracoval na celém presbytáři
a provedl tu i výmalbu. Letošní práci odevzdal odborné komisi 4. října. Plátna, která volají po urychlené opravě, budou restaurována v příštím roce. V roce 2007 práce financovala naše obec částkou 20 tisíc Kč a KÚ Středočeského kraje
50 tisíci Kč.
- Letos byla vydána kniha „Kdo byl a je kdo“, jejíž autorem je Miroslav Sígl. Je zde více než 10 tisíc dat a údajů. Encyklopedie uvádí jména a životní osudy mnoha osobností Mělnicka, Kralupska a Neratovicka – spisovatelů, skladatelů, malířů, králů, královen, starostů, kroniká-řů, sportovců, šlechticů, herců, zpěváků a dalších. Informuje přehledně o včech městech a vesnicích našeho regionu, o zdejších školách, průmyslových objektech, historických doku-mentech … Také Ledčice tu mají své místo. Autor napsal o patnáctce zdejších osobností, o některých místních zajímavostech, základních údajích o obci mnohém dalším. Kniha se stala další součástí knižního fondu ledčické knihovny.
- Do knihovny byla také zakoupena kniha, kterou jsem objevila v informačním středisku v Roudnici nad Labem. Jmenuje se Pravěk na Podřipsku a zaplňuje ji více než stovka obrazů doplněných komentáři autora Jiřího Mikuly. Ten výtvarně zpracovalsvá archeologická bádání v našem kraji, a tak vznikly vskutku originální pohledy na místa, kde dnes leží naše vesnice.
- Ledčice si připomněly, že se zde před 170 lety, 20. 8. 1837, ve staré evangelické škole v čp. 75, narodil budoucí malíř
a architekt Bedřich Nedoma. Obsáhlý článek spolu s dobovými fotografiemi otiskly nejen Ledčické novinky, ale také regionální tisk.
- Zcela náhodou se mi dostala do ruky kniha „Z Čech do Vídně“, kterou svérázným rukopi-sem sepsal ledčický rodák, kovář Josef Pšenička (1854-1941). Ve své autobiografii vypráví o dětství, učebních letech v Ledčicích, o životních radostech i tragédiích, o počátcích úspěchu v cizině. Kniha je dolněna o několik dobových fotografii.
- knihovna K.H.Máchy v Litoměřicích zajistila servis pro digitalizaci knižního fondu led-čickké knihovny. Převedení
za pomoci programu CLAVIUS provedla paní Andrea Derynková.
- V roce 1927 vydal nezapomenutelný rodák ledčic  Ludvík Lát knihu „na lečické faře“, kterou jsme před lety celou otiskli na pokračování v Ledčických novinkách. Ludvík Lát se narodil v naší vesnici 4. 8.1875, stal se velmi vzdělaným evangelickým farářem, byl ale také vý-borným výtvarníkem, cestovatelem, sportovcem, básníkem a spisovatelem. Jako profesor českého jazyka působil v Malčiku a Pjatigorsku. V letech 1909-1921 vystoupil jako jeden z prvních českých horolezců na Elhus, Kazbek a Dychtau. Na všech vrcholech vždy zanechal hrst české půdy ze svých rodných Ledčic. Dvě léta byl profesorem náboženství na gymnáziu  v Litovli. Zemřel 3. 8. 1947, den před svými 62. narozeninami. Na svou rodnou ves  sláskou vzpomínal po celý svůj život.
- V průběhu září tohoto roku proběhla „přestavba“ webových stránek školy, na které měly největší zásluhu: Eva Kučerová, Iveta Škarohlídová, Kateřina Michovská, Milena Justová a Martina Sypecká. Dnes je tento web plný informací, obrázků, fotografií a textů,, v nichž si každý vybere, co potřebuje. Stránky jsou průběžně doplňovány aktualitami stejně jako web obce Ledčice.
- V neděli 30. 9. 2007 v devět hodin ráno se konala v kostele slavnostní pietní mše,kterou celebroval roudnický duchovní Ing.Mgr. Marek Miškovský.
-Ve středu 31.10.2007 obec uspořádala zájezd do Divadla Radka Brzobohatého na představení „Miluju tě, ale …“hráli Roman Vojtek, Lumír Olšovský, Michaela Badínková, Ondřej Brzobohatý a další, všichni, kteří do divadla jeli, se shodli na tom, že to bylo snad šejlepčí divadlo (snad kromě Šumaře na střeše, na Fidlovačce), jaké kdy shlédli. Rozpustilá hudební revue a výkony účinkujících strhla diváky několikrát v průběhu večera k nadšenému a uznalému aplausu.
- Od října každé pondělí od 18.hodin probíhalo v tělocvičně ledčické základní školy rehabilitační cvičení zaměřené hlavně na krční páteř a záda. Kurz vedly zkušené lektorky Alena a Tereza Svobodovy z Fyzioterapie z Roudnice. Kurzovné činilo 30 korun za hodinu cvičení.

Naučná stezka v Ledčicích

              Ledčice už druhým rokem žijí myšlenkou na obnovu dávné polní cesty, která kdysi vedla až k památné hoře Říp. Prvotním podnětem byla potřeba uložit kanalizační potrubí směrem k Mnětěši, a to do pozemků ve  vlastnictví obce.
Při pátrání v katastrálních mapách bylo nale-zeno původní zakreslení cesty, která vzala za své při pozemkových úpravách v době kolektivizace. Když už se nechala cesta opět vytyčit. Objevil se nápad využít revitalizovanou cestu nejen k uložení kanalizačního potrubí, ale také jako turistickou nebo cykloturistickou stezku. Shodou náhod se začala v tomtéž období skupina historiků a nadšenců pod vedením Ing. Jiřího Majricha zaobírat oživením historické obchodní cesty z Pražské kotliny k Baltu, do Lužice. Trasa původní cesty vedla i ledčickým  katastrem. A tak obecní zastupitelstvo dospělo
k názoru, že by staronová cesta do Mnětěše mohla suplovat část úseku Lužické cesty (konkrétně Ledčice – Vražkov), která je dnes součástí silně frekventované komunikace Praha – Teplice … Protože stále ještě není plně doceněn význam a atraktivnost bájné hory Říp i okol-ních vesnic jako významného návštěvnického fenoménu byl nakonec ještě celý projekt rozší-řen o zřízení naučné stezky s několika zastaveními a doplněn o vysázení 296 stromů podél ní.  Tento záměr byl kladně ohodnocen také Ministerstvem pro místní rozvoj, které na akci poskytlo dotaci ve výší 300 000 korun.
S pracemi bylo započato už loni. Letos bylo v říjnu zasázeno firmou Ing. Pytlovna na 300 stromů. Aktivně tu pomáhali
i místní děti. V široké spolupráci obce, školy, knihovny, dětí a mládeže i ostatních ledčických občanů jsou postupně shromážďovány materiály k informačních panelů při jednotlivých zastaveních na naučné stezce. Ty pak budou návštěvníky tématicky seznamovat se zajímavostmi regionu, jako jsou místní archeologické výzkumy, přírodní, dějepisné a zemědělské prvky, literární odkaz Podřipska, významná regionální osobnosti, místní fauna  a flora, domácí zvířectvo, cestování dříve a dnes s odkazem na Lužickou cestu, život na venkově od kolébky ke hrobu, místní lidové tradice, odívání, kuchyně, ochrana přírody apod. Školní a předškolní děti namalovaly krásná místa našeho kraje
pod názvem „Cesta k Řípu“, ti starší chystaly fotografie.
Jak vidno, ledčická naučná stezka je ve stádiu zrodu. Kolem její trasy už rosou vysázené javory, lípy, duby, babyky 
a třešně ptáčnice. Co nevidět bude instalována první informační tabule s historickou mapou dotčeného území včetně Řípu s již vyznačenou trasou nové naučné stezky. V přípravné fázi jsou také doprovodné sportovní a společenské aktivity, které se uskuteční v příštím roce. Vítána je, každá pomocná ruka, finanční podpora, podnětný nápad a iniciativa. Věříme, že se nám dílo podaří a náš krásný kraj se stane cílem mnoha návštěvníků z domova i ciziny.

Ledčický advent

             Letošní adventní čas v naší vesnici byl naplněn několika setkáními. Čas klidu a očekávání zahájil v neděli 2.prosince tradiční adventní koncert v kostele svatého Václava při kterém zazněly varhany v mistrovské hře Radky Zdvihačové doprovázené zpěvem operní pěvkyně Pavlíny Senič. Součástí slavnosti bylo žehnání adventních věnců páterem Markem Miškovským. Hned poté byla otevřena vánoční výstava nazvaná „V půlnoční hodinu“, ve které ledčický kumštovní klub (KUK) prezentoval svá výtvarná díla. Některé z vystavených předmětů si mohli návštěvníci zakoupit. Úspěch výstavy, která pak byla následně otevřená každou adventní neděli až do vánoc, byl obrovský. Nejvíce zaujal keramický betlém čítající více než 20 osvětlených figur. Součástí výstavy byla instalace historických hraček, na které mohly především děti nechat oči.
               Ve středu 5. prosince od 18,30 předvedly děti z mateřské a základní školy „Živý Betlém“. Na návsi se sešlo nebývalé množství lidí. Všichni si určitě uvědomovali, jak krásné chvíle pospolitosti a velebnosti tady nastala. Mnozí měli v očích slzy. Po dětech vystoupil pěvecký sbor roudnického gymnázia „Zlatá střední“ a už tradičně také podřipské žesťové kvinteto. každému z dospělých přítomných byl nabídnut „svařák paní starostky“, všem pak vánoční pečivo  
a cukrovinky. V úterý 11.12. si ledčičtí senioři přišli společně posedět, zazpívat si a popovídat při „Vánocích nanečisto“. Podáváno bylo bohaté pohoštění, každý ze seniorů obdržel obrázek od Pavla Paličanského s podpisem autora. Zahrát
a zazpívat všem přijela pražská skupina s programem „Se zpěvem se nestárne“. Tento senior klub měl mimořádný úspěch. Adventní oslavy pokračovaly Vánočními besídkami mateřské a základní školy. Letos poprvé je obě „instituce“ prožívaly odděleně. Mezi rodiči a veřejností to ale neudělalo dobrý dojem.
              V neděli 23. prosince při posledním adventním koncertu vystoupila s vánočním programem skupina mladých pěvců z Krabčic pod vedením Lenky Beranové. Den na to, 24. prosince, měla v kostele proběhnout Štědrovečerní bohoslužba. Plný kostel návštěvníků se ale nedočkal příchodu pana faráře, takže si všichni zazpívali tradiční koledy
za varhanního doprovodu Jiřího Černého z Černoučku a vydatného přednesu ledčických „paní, dívek a dětí“. Poslední kulturní akcí tohoto roku v Ledčicích byla „Předsilvestrovská rozcvička“, hudební vystoupení Dvořákovi verandy
v „Hospodě Na návsi“.

100% úspěšnost v dotacích

             Letos jsme byli jako obec stoprocentně úspěšní v kladně vyřízených žádostech o dotace, kterých Ledčice podaly celkem sedm. Ministerstvo zemědělství ČR a Fond životního prostředí Středočeského kraje pomohou financovat kanalizaci ve vesnici částkou 25,224 miliónů korun. Z prostředků krajského úřadu Středočeského kraje jsme získaly 121 tisíc Kč na rekonstrukci školní kuchyně a jídelny v duchu evropských norem.
             Ministerstvo pro místní rozvoj: “Program obnovy venkova“ bude dotovat 400 tisíci Kč obnovu kulturní památky – secesního domu č. 15 a 300 tisíci obnovu bývalé polní cesty k památné hoře Říp s naučnou stezkou, jejíž první etapa byla letos prakticky dokončena. Totéž ministerstvo odsouhlasilo dalších 1,36 milionu na rozvoj infrastruktury v Ledčicích – zasíťování nových stavebních pozemků. Ministerstvo kultury přispělo 100 tisíc na obnovu památky chráněné státem – čp.15. Celkem tedy naše vesnice získala 27,505 milionů korun do svého rozpočtu. Ten je minimálně pětkrát nižší než letošní dotace. Z tohoto úspěchu máme všichni dobrý pocit.

Nejdražší stavba v dějinách Ledčic

             Dnešní podoba naší vesnice je zásluhou práce mnoha generací, které tady žily před námi. Na nás, součastnících, zase je pokračovat v jejich díle. A tak, kromě jiného, konečně řešíme letitý ledčický problém – odkanalizování ledčických nemovitostí. Do práce jsme se pustili už před sedmi lety, kdy začal vznikat projekt. Většina majitelů nemovitostí, či jejich rodinní příslušníci, tehdy uzavřeli s Raiffeisen stavební spořitelnou smlouvu o spoření
na kanalizaci (těch smluv bylo celkem 165). Do jednoho roku měli naspořit 10 tisíc korun. Hlavním důvodem bylo naspoření určité „hromádky“ společných financí potřebných k zahájení stavby. V tomto případě činí částka
po odvinkulování účtu více než 6 milionů korun. K tomuto výsledku značně přispěly obecní peníze dodané občanům ve výší 20 tisíc na každý účet, ale i úroky a státní dotace. Ti, kdo stavební spoření neuzavřeli, musí, bohužel, uhradit plnou hodnotu připojení na kanalizační řád. Vzhledem k navýšení DPH v roce 2004 se celkově stavba místní kanalizace prodraží o mnoho milionů. Celkově bude kanalizace stát 40 950 589 Kč. Ministerstvo zemědělství ČR a Fond životnního prostředí Středočeského kraje pomohou financovat výstavbu 25 miliony a 224 tisíci korunami.
             Tuto nejdražší stavbu v historii naší obce realizuje od 1.11.2006 firma REPRIS s. r. o., která zvítězila
ve výběrovém řízení. Tato firma se sídlem v Praze 4 v ulici Mezi vodami 27, je známá tím, že staví nejen inženýrské sítě (vodovody, plynovody, kanalizace), ale i komunikace. Vedením stavby je pověřen pan Jan Nový, technickým dozorem pak Jaroslav Vondráček. Sympatické je také to, že pracovníci firmy se snaží co nejméně narušovat zavedené normy 
a požadavky v obci. Na svém štítě, který stojí na návsi, kromě jiného firma uvádí: „Velmi se omlouváme za potíže, které vám naší činností způsobíme.“ Už byla postavena přečerpávací stanice, výtlak směrem na Mnětěš a stoka na čistírnu odpadních vod ve Straškově. Ta byla dokončena v prosinci 2006 a v lednu tohoto roku už začal její noční zkušební provoz. V roce 2007 byl vybudován hlavní řád od Cikánky na náves a z něj jsou vyvedeny kanalizační přípojky na hranici obecních pozemků v Dolánkách, za kostelem, a v části návsi u školy. Obyvatele v uvedených částech obce teď čeká napojení jejich nemovitosti na vlastní náklady. V několika místech muselo být použito tlakové odkanalizování domu, neboť gravitační tam nebylo možno instalovat. Kolaudace 1.etapy výstavby kanalizace byla provedena koncem listopadu 2007, kdy musely být vypořádány dotace Krajského úřadu. Kanalizace bude dokončena v srpnu 2008.

Osobnosti:

- Z Vídně se ozvala pravnučka ledčického rodáka , malíře a architekta Bedřicha Nedomy, paní Erika Miksche. Napsala nám několik vzpomínek na některé členy své rodiny a příští rok se chystá na návštěvu naší vesnice. Obsáhlý článek
o jejím životě jsme otiskly v Ledčických novinkách v prosincovém čísle 2007 společně s několika dobovými fotografiemi.
- Obyvatelům Ledčic jsme představili i dalšího, dobrého rodáka – scénáristu, kostýmního výtvarníka, režiséra 
a příležitostného herce 31 letého Miroslava Krále, který u nás žil s rodiči a sestrou v čp. 209. Jeho dědečkem byl i jeden z kronikářů, pan Václav Vysoký.

Neudržitelná situace ve škole:

             Tento zápis se mi do kroniky nezapisuje lehce. Vypadá to, jakoby ledčická škola v posledních letech žila v začarovaném kruhu. Loni 4.9. byl slavnostně zahájen nový školní rok a své ředitelské funkce se ujal PeaDr. František Berky, který jako jediný účastník prošel konkurzem na toto místo. Všichni  - rodiče, děti i zastupitelé obce s nadějí očekávali slibované změny k lepšímu. Opak se stal pravdou. Začaly problémy s hospodařením školy, pan ředitel stavěl své soukromé aktivity nad zájmy školy. Vztahy mezi pracovníky byly čím dál narušenější. Kvalita vzdělávání klesala
a dobrému jménu školy neprospívaly ani časté absence PeDr. Berkyho na pracovišti. Nebyl vytvořen ani v náznaku Školní vzdělávací plán. Neutěšenou situací ve škole se zastupitelstvo muselo zabývat už několik měsíců po začátku školního roku. Obec jako zřizovatel, se snažila několikrát jednat s panem ředitelem a zajistit normální chod školy. Bohužel, problémy narůstaly a staly se natolik závažnými, že člověk, který neměl na postu ředitele co dělat a jehož uvedenído funkce bylo „šlápnutím vedle“ po dohodě odešel na vlastní žádost ještě před koncem školního roku. Nebylo samozřejmě možné, aby v této době proběhl seriózní výběr nového ředitele v konkurzním řízení. Na dobu jeho (nebo jejího) jmenování byla o vedení školy požádána paní učitelka Hana Fischerová, která po delším váhání školu de fakto zachránila. Za to jí patří veliký dík. Opravdu nemá záviděníhodnou pozici. Na schůzce rodičů uskutečněné 10.května
se všichni přítomní seznámili s vývojem školních událostí i s nutnými následnými kroky. Příští rok bude vyhlášeno konkurzní řízení na post ředitele/ředitelky školy. Pevně věřím, že na toto místo nastoupí někdo, komu skutečně půjde
o bla-ho školy ve všech směrech, kdo vytvoří pohodovou atmosféru pro děti, vyučující i osstatní pracovníky školy, kdo zaručí kvalitní výuku  a kdo zajistí klidné zázemí pro všechny. Vztah ke škole by měl mít takový, aby se na něj s láskou
a úctou vzpomínalo ještě za mnoho let. Tak jako na paní Petříčkovou, Mokrou, Velinského a jiné.

„Černá“ kronika:

             11. února hořelo ve stodole pana Stanislava Klementa, řečeného Šemík. Hasiči požár zlikvidovali během necelé hodiny, a pak ještě nějaký čas situaci monitorovali. Brzy se kolem nich  a jejich techniky seběhlo plno lidí a mnozí radili, jak by se šlo postupovat. Hasičům pomáhalo i několik štamgastů, kteří právě dleli ve výčepu „U Šemíka“. Škoda způsobená ohněm, byla prakticky nulová i když zasahující hasiči prohlásili, že v takovém nepořádku ještě nikdy nehasili a že se ani nediví, že v té změti sena, slámy, barev, dřeva, uhlí a kdo ví čeho ještě oheň vzplanul. Spíš obdivovali,
že tu nehořelo už dřív.
- Pravděpodobně někdy kolem 4.června byla vykradena ledčická moštárna na návsi. Zmizel lis, krouhačka a další předměty. V tentýž čas byly odcizeny tyče na volejbalovou síť z hřiště základní školy.
Končím svůj letošní zápis do této kroniky. Zdá se že v mnoha směrech byl život v naší obci v roce 2007 dobrý 
a požehnaný, i když záporné události se také našly. Ale to už sebou život nese. A je jen na nás, obyvatelích této krásné vesnice, aby vše vedlo spíše k lepšímu. Naplnit tuto ideu můžeme už v příštím roce, nebo i v letech následujících….


Uvedu zde ještě, jak už je mým zvykem, nejdůležitější události uplynulého roku:

Leden    – Na zahradě své vily v Jevanech se zastřelil skladatel Karel Svoboda
              - Do Neratovického Tesca vozem vrazili lupiči a ukradli celý bankomat

Únor     – Ministr zdravotnictví Julínek poprvé představil reformu zdravotnictví
            - Na diskotékách na Mělnicku policisté přistihli 50 opilých dětí

Březen  – V mezinárodní soutěži o novou Národní knihovnu zvítězil projekt J. Kaplického
            -  U Vraňan po nárazu do auta vykolejil rychlík se 120 cestujícími

Duben   - Statistický úřad zveřejnil čísla na rok 2006 – konečně nevymíráme
            - Mělnickou nemocnici získala firma MEDA, ale nezaplatila za ni.
 
Květen  - V Kuřimi byl objeven sedmiletý Ondřej, kterého týrala jeho matka
            - Kriminalisté dopadli vraha, který na jaře uškrtil stařenku v Neratovicích
Červen  - Do Čech dorazila ptačí chřipka, epicentrum nákazy bylo na Orlickoústecku
            - Policisté zatrhli technařům nelegální párty na Kokořínsku

Červenec - Vláda rozhodla, že americký radar bude umístěn na Plzeňsku, 70% ob. je proti
            -  Neratovickou banku už poDruhé vykradl stejný zloděj

Srpen    - Sněmovna schválila reformu veřejných financí
            - V lesích u Želíz už po 14.hořelo, žhář nebyl zatím odhalen

Září       - Praha oficiálně podala přihlášku k pořádání olympijských her
            - Mělnické vinobraní navštívilo přes 34 tis. lidí, vydělalo prý 2 miliony

Říjen     - Cena kostky másla stoupla až na 40 Kč za kus
            - V potoce Pšovce se koupala malá 15 letá dívka – jednalo se prý o sázku

Listopad - Pochod neonacistů Prahou se změnil ve rvačku radikálů
             - Nemocnice získala nového majitele – spol. Mělnická zdravotní

Prosinec- Česko vstoupilo do Shengenu, hranice ČR přestali existovat
             - Mohutná rvačka u neratovických barů skončila střelbou
                                                                                                                                               

                                                                                                                                                       Ivana Plicková