Česky English Deutsch Netherlands

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Kultura, sport, spolky > Kronika > 2008

2008

             Tento „osmičkový“ rok, celou společností očekávaný jako „zlomový“. Proběhl téměř jako každý jiný. Protože
se to v České historii „osudovými osmičkami“ opravdu jen hemží, profitoval z toho letos prakticky celý mediální svět. Takže jsme se dovídali o mnohých událostech, které hýbaly našimi národními dějinami od roku 888 až po rok 1998.
Já jsem se (na rozdíl od „velkých dějin“) zaměřila na osmičkové letopočty, které mají vztah přímo k naší vesnici. uvedu
je zde v následujícím přehledu.

r. 1318 – Byla vydána jedna z prvních listin, na které se objevuje jméno obyvatele naší
               vesnice, jakéhosi barona „de Ledczicz“
r. 1328 – Listina z 9. září zmiňující se o poddanských dávkách vsi Ledčice konvertu
                Doksanského kláštera.
r. 1338 – Zmínka o „Johanu de Ledczicz“
r. 1408 – (14.9) probošt doksanského kláštera, Mikuláš, postupuje Fránovi, písaři pražské konsistoře, na 11 let
         ves Ledčice za  400 kop  grošů.                                                                                                           
r. 1508 – Byl ulit zvon, jediný který zbyl po válečných rekvizicích v kostele sv. Václava
r. 1628 – Umírá držitel Ledčic, zdeněk Vojtěch z Lobkowit
r. 1648 – Po uzavření vestfálského míru zůstalo v Ledčicích pouze 7 „osedlých“r. 1788 – Ledčice byly přifařeny
k Černoučku. 
r. 1848  – Po nezdařené revoluci v Praze se na ledčické evangelické faře skrýval Josef Václav
               Frič (viz, jeho paměti)
r. 1868 – (10.6.) Ledčičtí členové Selské jízdy František Srba a Jaroslav Švehla doprovázejí
               základní kámen z Řípu na stavbu Národního divadla do Prahy. V Ledčicích je
               kámen vítán velkým davem lidí a slavobranou s nápisem „Hvězd mnoho,vlast
               jediná“.
r. 1888 – Byl do věží kostela sv. Václava instalován hodinový stroj vyrobený firmou HAINZ
                v Praze, stejně jako ciferník s římskými číslicemi a pozlacenými rafiemi. Stejná
                firma se o věžní hodiny stará i dnes, ale např. i o Staroměstský orloj (p. Zámečník)
r. 1888 –  (30.6.) byla provedena vůbec první informační návštěva školy v Ledčicích
po jejím otevření v r. 1886
r. 1898 –  Se narodil amatérský ledčický písmák Josef Cipr, který  prý sepsal nedochovanou
                kroniku obce.
r. 1898 – Od ledna se u nás začalo hrát divadlo – tehdy bylo spolkem ŘIP zakoupeno
               divadelní jeviště za 65 zlatých
r. 1908 –  (8.4.) byla před školou zasazena Lípa Svatopluka Čecha
r. 1918 –  (6.11.) se ledčičtí občané v plné parádě s hudbou vydali na Říp oslavit českou 
               samostatnost
r. 1928 –  Byl stávající spolkový ochotnický a zpěvácký spolek pojmenován Lumír a do jeho
               středu se přihlásil „nevídanýpočet místních obyvatel“.
r. 1928 –  Byla vyasfaltovaná tzv. císařská (nebo také hlavní či státní) silnice směrem na 
               Teplice, dnes II/608.
r. 1938 –  Byl zakoupen podporovacím a vzdělávacím spolkem ŘIP (u příležitosti 40 let
               spolku a 20 let ČSR) nový vyšívaný prapor, jehož matkou se stala paní Purchartová
r. 1938 –  V květnu byla naše vesnice plná malých přepadových tanků čs. Armády, za této
               „malé mobilizace“ se ledčičtí o naše vojáky pečlivě několik dní starali.
r. 1938 –  (25.1.) byla v Ledčicích pozorována polární záře
r. 1948 –  Byly vysázeny břízi podél okresní silnice od evangel. fary po náves
r. 1968 –  U tehdy nové samoobsluhy JEDNOTA na návsi byla vysázena Lípa pražského jara               
               zvaná též Lípou svobody, později neznámým vandalem zcela poničena.
r. 1968 –  Byla vykradená škola
r. 1968 –  Shořela stodola „za humny“
r. 1978 –  Byla provedena demolice statku čp. 4 (Srbovi), který svého času plnil funkci
               tajné evangelické modlitebny pro široké okolí. Byl zde prý velmi krásně zdobený
               dřevěný sloup s vyřezaným evangeliem. Nesměl být uchován, ale naopak jej
               pochovali do rybníka Dunďáku za novou samoobsluhou.
r. 1978 –  Byla provedena demolice čp. 49 (Husákův statek)
r. 1978 –  Se uskutečnila přestavba hostince Na Cikánce (lokál, kuchyň, sklad)
r. 1978 –  po velké průtrži mračen se celý střed obce ocitl pod vodou.
r. 1998 –  Firma TEPLOTECHNA Ostrava postavila při cestě na Safari vodojem. Na stavbě
               vodovodu v naší obci bylo v tomto roce proinvestováno 6 640 000 Kč, do dokončení
                v roce 1999 pak dalších 15 mil. Vodovod stál celkem 22 925 000 Kč.
r. 1998 –  (26.11.) byla starostkou obce zvolena paní Jiřina Michovská, jako vůbec první žena
                v historii obce.
r. 2008 –  Je dokončena práce na kanalizaci
           -   Jsou prováděny záchrané práce na čp.15 – secesního statku na návsi
           -   Pokračují činnosti na výstavbě nové naučné stezky Praotce Čecha
           -   Jsou zahájeny práce na hřišti pro nejmenší děti
           -   Je prováděna rekonstrukce veřejného osvětlení na Hajkově
           -   Jsou ve škole umístěny kryty na radiátory
           -   Probíhá zasíťování pozemků na Ladech

Počas

Leden :
Byl mimořádně teplý. 19.1. jsem naměřila 11,7˚C, 20.1. dokonce 13,3˚C
Únor :
Byl poměrně chladný. 17.2. na Kvilně -22˚C, u nás v Ledčicích -10˚C. Nejtepleji bylo 24.2., a to 17˚C
Březen :
Střídavě byl nadprůměrný, spadlo 61 mm, což je 153% dlouhodobého normálu. 1.března se celým Českem prohnal orkán Emma, vichřice dosahující rychlosti 166 km/hod. Od 9,25 do 9,35 hodin v Ledčicích pochroumala nejednu střechu. Výrazné škody nebyly zaznamenány.
Duben :
Poměrně dost pršelo, ale teploty se pohybovaly poměrně vysoko
9.4.-  23˚C                      12.4.-  12˚C
10.4.-  14˚C                    13.4.-  17˚C
11.4.-  17˚C                    14.4.-  19˚C
Koncem měsíce i více než 20˚C
Květen :
Prvních patnáct dnů bylo skoro jasno až polojasno s teplotami kolem 20˚C.
Nejtepleji bylo 22.5.- 29˚C   (např. 27.5.: 28˚C, 31.5.: 29˚C a bouřka)
Červen :
Začal parádní bouřkou a 32˚C ještě dlouho večer, jinak byl měsíc v počasí poměrně nestálý, přes Česko postupoval jeden frontální systém za druhým. Nejtepleji bylo 23.6.: 34˚C, dalšími tropickými dny byly: 25., 29. a 30.6.
Červenec :
Tropické dny jsem zaznamenala převážně jen na počátku měsíce (1., 2. a 3. s 32˚C)  a na jeho konci (29.-31.7). teplé byly prakticky večer co večer často doprovázeny intenzivními bouřkami a přívalovými dešti
Srpen :
Tropické dny (1.,7., 11., 12.8) se rychle střídali s teplotně podprůměrnými dny, kdy v nejchladnější den (16.8.) bylo jen 13˚C.
Září :
Dny v tu dobu obvyklého „babího léta“ by se dali spočítat na jedné ruce. Celkem byly jen čtyři, od 26. do 29.9. Jinak byl celý měsíc více méně chladný.
Říjen :
Byl téměř ve znamení  „aprílového“počasí, kdy se střídaly dny teplé (8.,14., 19.,20. a 21.10) s teplotami až do 20˚C s mlhami, větrem a zataženou oblohou i nízkými teplotami ve zbytku měsíce
Listopad :
Hned 1.11.bylo nádherné slunečné počasí s 20˚C, podobné bylo například 9.11., 22.listopadu napadl v Ledčicích první sníh, sněžilo i o den později.
Prosinec :
Odstartoval nadprůměrnými teplotami až do 6˚C. 12.12.sněžilo, ale vzápětí sníh roztál, protože se odpolední teploty držely poměrně vysoko. 22.12. dokonce 10˚C. Od 26.12 se začalo výrazně ochlazovat. 28., 29.12. -4˚C.

Veřejná zasedání OZ:

 6. 2. 2008 – Mimořádné veřejné zasedání
                 - Návrh na zajištění úvěru směnkou ve výši 6 mil.Kč na kanalizaci, 7 let splátek
                 - Návrh na řešení přístupové komunikace k čp 54 (pan Kříček)

 8. 4. 2008 – Návrh na schválení závěrečného účtu obce za rok 2007                   
                 - Návrh na schválení závěrečného účtu DSO Vltava za rok 2007
                 - Podej a nákup majetku:
                    a) odkoupení hrobového místa za symbolickou cenu 50 Kč
                    b) dar rodiny Tesařovy a Světovy – hrobka na novém hřbitovš za podmínky
                         převzetí ostatků do hrobu v Roudnici (odloženo)
                    c) prodej pozemku před čp. 118 panu Sedláčkovi (Praha) za 100Kč/m2
                    d) prodej pozemku pánům Petrášovým st. a ml. , 57 m2
                 - Směnná smlouva mezi obcí Ledčice a Jiřím Marešem 27 m2, 50 m2 pan Mareš
                   odkoupí.
                 - Věcná břemena pro středotlakou přípojku plynu – Reilichovi a Šebestovi – odtok  
                   dešťových vod.
                 - Výroční zpráva podle zákona 106/1999 sb – v roce 2007 žádná žádost
                 - Žádost firmy BRALEP s.r.o. o prodloužení veřejného osvětlení k sídlu firmy
                  = rozhodnutí: firma si vše zajistí na vlastní náklady
                 - Zřízení jednotk sboru dobrovolných hasičů v obci podle paragrafu 29, zákona
                   133/1985 Sb.
                 - Nabídka na rekonstrukci veřejného osvětlení v části Hajkov i s novou trafostanicí
                   = Mirek Kalců, Elektromontáže NN a VN Kralupy, 542 tis.Kč
                 - Nabídka na vybudování veřejného osvětlení a sdružení kiosků měření na Ladech
                   stejnou firmou (asi 500 tis Kč)
                 - Vystoupení hostů veřejného zasedání – příslušníků Obvodního policejního
                   oddělení v Lužci nad Vltavou, majora R. Šlajse, velitele nadporučíka O. Kladiva
                   a nadporučice R. Hlaváčkové : zhodnocení hlídové činnosti, pokles  trestné
                   činnosti v regionu od r.2006 o polovinu.

5. 6. 2008 – Mimořádné veřejné zasedání OZ
                 - Jmenování ředitele příspěvkové organizace (ZŠ) - volbou 8 členů PRO, byla
                   zvolena Mgr. Martina Sypecká.
                 - Schválena možnost navýšení odměn zastupitelům obce (novela zákona)
                 - Vytvoření pracovního týmu pro ROP – Volnočasové aktivity, hřiště Ledčice: 
                    Luboš Král, Josef Miler, Jiří Bušil, Ivana Plicková, Hana Rousová
                 - Ustanovení zástupců obce ( Rousová, Sirová, Miler, Salač, Plicková,
                   Michovská) pro jednání s komisí Vesnice roku 2008 ve středu 11.6.2008
                 - Zamítnutí kandidáta ČSSD PeaDr. Němce na předvolební agitaci v Ledčicích

30. 9. 2008 – Žádost o povolení vyjímky v počtu žáků v ZŠ a MŠ Ledčice. Minimum je 24
                  žáků, skutečnost nyní 19 žáků! Doporučeno maximální šetření, vyprac.návrhů
                  úspor vedením školy.
                 - Návrh na schválení Veřejnoprávní smlouvy s městem Kralupy nad Vltavou
                 - Prodej majetku: P. Holíček č. 01, manželé Dejlovi
                 - Věcná břemena – BRALEP, Ředitelství silnic a dálnic
                 - Návrh na schválení a mandátní smlouvy (obec Ledčice a B + S BROKER
                   s.r.o. pojištění, poradenské služby) 
                 - Návrh na schválení smlouvy o dílo (dostavba sportovního a dětského hřiště
                   Projektové a inženýr.služby, Ing Jaroslav Zima,Pha 5)
                 - Žádost o odkoupení staveb. Pozemků v obci Ledčice – postupná evidence
                   a pořadník

20.11.2008 – Mimořádné zasedání
                 - Prodej a nákup nemovitostí: Mikulčíková, Kokšala, Postránecký, OÚ –
                   Koupě čp. 5
                 - Vyvěšení záměru o prodeji nebo pronájmu pozemků na Cikánce výměna za
                   sociální zázemí hřiště (vybudování)  
                 - Dodatek obecně závazné vyhlášky č.1/2007
                 - Rozpočtová opatření : dotační příspěvky na zaměstnance OÚ, školné dětí,
                   plnění rozpočtu ze dne 31.10.2008
                 - Záměr firmy Semmerlock- Colorbeton,a.s. (51% firmy vlastní rakouský
                   podnikatel) – v prostoru ledčické pískovny vystavět závod na výrobu
                   betonových výrobků.
                - Změna ÚPD - aktualizace ÚP 
                                     - změna regulativů pro změnu pro výšku  prům. budov
                - Schválení žádostí do PO V KÚ SK – oprava místního rozhlasu
                                                                      - dotace úroků z úvěrů
                - Výzva k podání cenové nabídky na zakázku malého rozsahu (sociální zázemí ke
                  hřišti kopané), ustanovení výběrové komise: Miler, Bušil. Salač, Kučera, Rousová, Michovská.

18.12.2008 - Návrh rozpočtu obce pro rok 2009 přednesla E. Veverková
                 - Návrh na schválení věcného břemene a uzavření Budoucí smlouvy o zřízení
                   Věcného břemene pro pozemek 1547/2 ve prospěch ČEZ Distribuce a.s. Děčín
                 - Odvinkulování smlouvy o stavebním spoření D. Hančlové, čp.231 a navrácení
                    příspěvku střadatelky
                - Uhrada úroku z úvěru – musí být zakalkulováno do ceny majetku
                - Rozpočtové opatření k 18.12.08 – rozpočtové a výdajové složky musí být vyrovnané
                - Změna provozní doby MŠ od 1.1.2009 (do 15.30 hodin)
                - Žádost o převod dovolené starostky obce do příštího roku
                - Organizační struktura obce pro rok 2009: Zastupitelstvo                  15
                                                                                             Zaměstnanců OÚ             2
                                                                                             Veřejně prosp. práce       5
                - Inventarizace majetku obce k 31.12.2008. ustanovení inventarizační
                  komise: Miler, Král, Rousová, Veverková,  Kučera

 

Demografický vývoj:

             V roce 2008 se v Ledčicích narodily pouze dvě děti: Natálie Ohemová  a Alice Pašková
Nechť prožijí šťastné a  klidné dětství.
             Řady obyvatel naší obce v roce 2008 navždy opustili: 
Antoní Král čp. 117, Jiřina Urbanová čp.148, Josef Král čp.224, Čest jejich památce.
             V roce 2008 se z Ledčic odstěhovali: 
Jiří a Bohumila Vejmolákovi, Jiří Šmíd, Jan a Adéla Bartákovi, Dagmar Klementová, Barbora a Markéta Maťákovi, Marcela Frũhalfová, Pavlína Kaňková, Vlasta a Nikola Sirových, Martina Sirová a Matěj Rybář, Kateřina a Jiřina Bížovi 
a Kristýna Vinická.
             Loni se do Ledčic přistěhovali:
Ilona Gregorová, Jana Chroustová, Terezie Urbanová, Roman Mikš, Petr Bušil, Jana, Barbora a Karel Sršňovi, Pavlína Králová, Petr Haluza, Michaela Vokrojková. Stanislav a Zuzana Charvátovi, Václav Hasman a Radana Dejlová. 

Ocenění za péči o životní prostředí a kulturní dědictví:

             Mezi letošními 49 účastníky tradiční každoroční (letos 14.ročník) soutěže Vesnice roku Ledčice opět „bodovali“. Získali ocenění za péči o kulturNí dědictví opravdu silné konkurenci. Jsme rádi, že se o nás ví a že komise ve složení Josef Kocourek – starosta obce Janov, Miroslav Matuška – starosta obce Kondrac, JuDr. Antonín Krejčí – MPMR, Ing. Maxim Turba – SZKT, Věra Krajíčková z knihovny v Brandýse, PeaDr. Věra Libichová – MZ, Ing. Radomír Hanáček – Spolek pro obnovu venkova, Mgr. Jana Berková – NPÚ SČ, Antonín Podzimek – RSK, a Ing. Jitka Fialová – OR R KÚ SČ kladě ohodnotila úsilí Ledčic hned v několika směrech. Jak řekl pan Podzimek: „ Je mi líto, že stuhy nelze rozstříhnout, tak je práce komise obtížná.“ Nás, ledčické, naopak nesmírně těší, že pokaždé jsme v nějakém směru uspěli.
Je to dobrá propagace i povzbuzení k další aktivní účasti na rozvoji našeho domova.

II-etapa výstavby naučné stezky praotce Čecha:

              Druhá etapa prací na výstavbě nové naučné stezky horečně pokračovala i letos. Byl dán podnět k znovuobnovení drobné sakrální památky – božích muk,která do 70. let minulého století stávala na skalce. Kromě toho se okolí stezky vybavilo  odpočinkovými místy s lavičkami a stoly, byla připravena série dřevěných tabulí, na které se před otevřením stezky v příštím roce připevní informační panely k jednotlivým zvoleným tématům. Vysázené dřeviny byly ošetřeny zamlčováním, aby bylo zamezeno vzrůstu nežádoucích plevelů. Okolí stezky je průběžně kultivováno, aby celkový dojem
z místa byl velmi dobrý. Celé naučné stezce je věnována velká propagace v širokém okolí. Její slavnostní uvedení
„do života“ obec chystá na květen příštího roku, jako velkou kulturní a společenskou událost.

Restaurování pohřebního kočáru:

              Letos a v příštím roce proběhne obnova vzácného pohřebního kočáru, který ledčický spolek ŘIP věnoval obci. Celý proces uskuteční studenti Vyšší odborné školy uměleckoprůmyslové (obor řezbářství a restaurování dřeva) v Praze 3, Žižkově náměstí, pod vedením profesora Karla Štojdla, v rámci praktické výuky. 3. září byl kočár studenty rozebrán, všechny celky i detaily řádně zdokumentovány, popsány a vyfotografovány. 9.září vše bylo dvezeno k ozáření. Posléze
v průběhu roku jsou jednotliví části odborně čištěny, ošetřeny a jeli  potřeba i doplněny. Termín dokončení
je předpokládán koncem školního roku 2009. pravidelně také probíhají kontrolní dny, kdy je hodnocen postup i výsledky prací. Kočár bude dalším kulturním dědictvím po předcích, které bude zachráněno i pro následující generace. Předběžná kalkulace nákladů: 200 000 Kč.

Příležitostný ledčický sbor a orchestr:

               V letošním roce byl spontánně založen pěvecký sbor složený z ledčických nadšenců a pražských profesionálů.
S nápadem přišla 25 letá pražská sopranistka Barbora Novotná, jejíž rodiče si v naší vesnici pořídili víkendový domek. Barbora nabídla své vystoupení s romantickou duchovní písní v místním kostele svatého Václava. sezval k „produkci“
i své vrstevníky – muzikanty – a 28. září 2008 uspořádala skvělý koncert , kde zazněly skladby J.S.Bala, J.D. Zelenky,
A. Dvořáka, G.F. Handela, F.M. Bartholyho, korunované  Schubertovým Ave Maria. To byl ale pouze začátek. Bára navrhla, že by s místními nacvičila Rybovu Českou mši vánoční. A tak se i stalo. Za dlouhých večerů se buď na OÚ nebo ve škole dlouho svítilo a zněl odtud stále jistější zpěv laických „zpěváků“. Vše vyvrcholilo 14.12.2008, kdy se ledčický kostel stal svědkem úplně prvního veřejného vystoupení  místních nadšenců nezištně podpořených pražskými profesionálními pěvci a hudebníky. Byly to vskutku krásné okamžiky, o kterých se v Ledčicích ještě dlouho mluvilo. Z celé „akce“ byla pořízena DVD nahrávka. Všichni ledčičtí si „Rybovku“ zazpívali ještě jednou, a to 23.12.2008 spolu s několika sty dalších „protagonistů“ na pražské Kampě

Ledčický KUK:

             Ledčický kumštovní klub letos pokračoval už druhým rokem své existence. V klubovně místní školy proběhl kurz malby na hedvábí, drátkování, dekorativní vazby (adventní věnce), pečení vánočního cukroví a perníčků (včetně jejich zdobení). Po celý rok pátek co pátek zájemci jezdili do Vojkovic, kde „hlinili“ – vytvářeli drobná i větší keramická dílka.
Z jejich fotodokumentace vznikla i první „webová“ výstava na internetových stránkách obce Ledčice.

Obyčejové tradice v Ledčicích:

             Jako kronikářka obce jsem i letos spolupracovala v celorepublikovém výzkumu lidových tradic, které před dvěma lety zahájil a vykonává Národní ústav lidové kultury ve Strážnici. Letošním tématem byly obyčejové tradice zaměřené
na zvyky provázející člověka od kolébky ke hrobu. Více než třicetistránkový dotazník jsem pečlivě a zodpovědně zpracovala a 5.srpna 2008 odeslala na adresu Regionálního Muzea v Mělníku, které jej následně za celý kraj odešle
do Strážnice. Získaná data vytvoří obsáhlou dokumentační databázi, v níž bude zastoupena i naše obec.

Setkání s mládeží:

             1. října se zástupci obce Ledčice – Michovská, Veverková, Rousová, Plicková, Zemanová, Král a zástupce místního Sokola Petr Bušil sešli se se 17 účastníky z řad  starších dětí a mládeže. Smyslem schůzky bylo navázání užší spolupráce s ledčickou omladinou a získání představ o jejich přáních, aktivitách a představách. Z jejich řad byli zvolení koordinátoři – J. Veverka, O. Došek, V. Šourková, A. Soldánová, M. Hušková a M. Fafejta – kteří budou s obcí úzce spolupracovat. Hlavní touhou mládeže bylo, mít klubovnu. Nabídnuta jim proto byla dvě místa: kabiny na Cikánce těm starším a moštárna těm mladším. Musí si ale za pomoci OÚ mnohé udělat sami. Očekávána je aktivní činnost, nápady, zodpovědnost a péče o svěřené. Doporučená byla také vzájemná výpomoc mladší a starší mládeže. A také výdrž.

Obnova hasičské jednotky:

              Ledčický hasičský sbor byl založen roku 1904, takže patřil mezi nejstarší na Podřipsku. Odjakživa znamenal velkou chloubu naší vesnice. V roce 1954 měl 52 členů přispívajících a 32 členů činných! Jedním s úctou vzpomínaných velitelů býval například pan Antonín Benda. Za jeho působení  měli hasiči svou klubovní místnost v hostinci „U Hodků“. Vlastnili ruční i motorovou stříkačku. V 80.letech minulého století sbor přestal existovat. Stará tradice se vytratila do ztracena. A to tehdy v Ledčicích bydlelo devět profesionálních hasičů. Dnes je potěšitelné, že naše mládež přišla s nápadem hesičskou jednotku obnovit. Michal Drábek, Josef Petrák mladší, Ladislav Michovský mladší, Luboš Král a Jan Kaclík se obrátili na starostku obce se svou iniciativou. Pomoc jim přislíbil také zkušený profesionál, Ladislav Mládek.

Obnova secesního statku pokračuje:

             Ledčice se postupně snaží zachránit dům čp.15, který je prakticky posledním dochovaným původním stavením
v naší obci. Pochází z první poloviny 19.století a vyznačuje se mnohými historickými a urbanistickými hodnotami. Tvoří součást historické návsi a je nedílnou složkou bezorostředně navazujícího areálu školy a římskokatolického kostela
sv. Václava (památky opravené v letech 1999-2000). Dům v havarijním stavu po dlouhých jednáních obec odkoupila
od původního majitele, který jej chtěl zbourat. Část hospodářských budov už podlehla demolici. Zmizela typická dřevěná pavlač, chlévy, stodola a další zázemí. Přesto se podařilo prakticky nemožné. Díky financím obce a dotacím v letech 2005-2008 je mnohé obnoveno. Dokumentaci tvoří „tlustopis“ plný zápisů z kontrolních dnů a  fotografií. Tento dům
se postupně stává dalším odkazem  budoucím generacím. A jednou tu bude stát i  restaurovaný pohřební vůz. Místo bude sloužit jako muzeum, společenský prostor, keramická dílna atd, ete, aj.

Rozloučení s mistrem Lukavským

             10.3.2008 nás všechny zastihla smutná zpráva. Ve věku 88 let zemřel poslední velký bard českého divadla,
v jehož osobě odešel jeden z nejvzdělanějších, nejkultivovanějších a nejcharakternějších herců – Mistr Radovan Lukavský. Také my, ledčičtí, jsme měli tu čest poznat a obdivovat tohoto ušlechtilého a noblesního člověka při jeho krásném vystoupení v místním kostele sv. Václava 23. 9. 2006, kdy jsme si společně připomněli 780. výročí první zmínky o Ledčicích. Všichni přítomní tehdy před dvěma lety doslova nedýchali a seděli jako přikovaní, když Mistr přednášel o knížeti Václavovi, o rodném jazyku, o vlasti. Jeho vytříbený projev byl korunován nejen vybroušenou mluvou, ale také rytířským chováním, laskavostí a nehranou skromností.  Čest jeho památce.

Volby do zastupitelstva Středočeského kraje

              Voleb, které se zúčastnily v pátek a v sobotu 17. a 18.10. 2008, se ze zapsaných 468 místních voličů zúčastnilo 155, tedy 33,12%. Počet odevzdaných úředních obálek bylo 155. platných hlasů pak 153- podle počtu hlasů na prvních třech místech byly:

                                        1.  ČSSD            67 hlasů               43%
                                        2.  ODS               31 hlasů               20%
                                        3.  KSČM            23 hlasů               15%

Rekonstrukce el. vedení a rozhlasu

             Na Ladech a v části Hajkova byly odstraněny zbytky sloupů elektrického vedení. Celá zdejší část, od trafostanice u bytovky čp.4 po nové stavební parcely byla zrekonstruována  a uložena do země. Zároveň bylo vybudováno i nové veřejné osvětlení. Zároveň je obecní rozhlas vyměněn za bezdrátový, elektronicky ovládaný a snad i mnohem lépe slyšitelný. Zatím se ale bezchybný provoz nového rozhlasu nedaří.

Czech point

             Koncem roku 2008 (od listopadu) začal na OÚ fungovat tzv. czech point, neboli Český podací, ověřovací a informační národní terminál, ze kterého lze pro občany Ledčic pořídit mnohé informace. Teoreticky by se už nemuselo na katastr nemovitostí, živnostenský a obchodní rejstřík, může být pořízen výpis z rejstříku trestů i z karty řidiče. CZECH POINT je určitě výhodné zařízení, které dozajista brzy získá přízeň obyvatelstva.

Pedagogický sbor

             Od letošního září ve škole působí nové osazenstvo. Na základě konkurzního řízení a hlasování obecního zastupitelstva se ředitelkou školy stala Mgr. Martina Sypecká, která bydlí přímo v Ledčicích. Další nové paní učitelky jsou Ivana Viktorínová, Ivana Šindelářová a v MŠ Pavla Písková, kde již dlouhodobě pracuje Milena Justová. Novou vedoucí školní jídelny je Vlaďka Srbová, uklízečkou pak Hana Švecová. Kuchařkou nadále zůstává Marta Hančlová. Věříme,
že škola opět získá ztracený kredit a dobrou pověst.

Komplexní pozemková úprava

              Stát se snaží o novou, výhodnější a přehlednější pozemkovou úpravu. Výběrové řízení v této věci vyhrála firma Georeal Plzeň. Její zástupce Martin Vondráček, Alena Nováková za Pozemkový úřad, Milan Beráth za kralupský Odbor životního prostředí, Jaroslav Knočka z Odboru výstavby a Monika Aubrechtová za Katastrální úřad se 4. a 5. 9. 2008 setkali s vlastníky pozemků, jejichž hranice leží na vnitřním a vnějším obvodu ledčického katastrálního území. Přítomné seznamovali se smyslem plánovaných změn i jejich výhodami.

Dokončení kanalizace

              V prosinci 2008 byla dokončena, zkolaudována a dána do provozu plošná kanalizace obce. V letech 2007
a 2008 byla tato v historii vesnice nejdražší stavba financována dotacemi z programu MZE ČR, z Fondu  ŽP KÚSK, 
z rozpočtu obce spolufinancována stavebním spořením občanů a příspěvkem budoucího provozovatele SVS
a. s. Teplice.

Přehled dalších společenských a kulturních akcí:

  1. 1. 2008  Tradiční výstup ledčických turistických nadšenců na Říp
26. 1. 2008  Valná hromada Vzdělávacího a podporovacího spolku ŘIP
  9. 2. 2008  Instalování nové informační cedule s mapou Podřipska (Skalka)
  2. 2. 2008  Ledčický Masopust
16. 2. 2008  Pražské Divadlo Kalich – „Chvála bláznovství“ – zájezd
19. 3. 2008  Otvírání studánky, odemykání rybníků, vynášení Smrtky
30. 4. 2008  Tradiční čarodějnice – na novém hřišti a na Ladech
  7. 5. 2008  Vystoupení dětí – Den matek
  8. 5. 2008  Školní výukový program EKONOMOVA Kutná Hora o bioodpadech
10. 5. 2008  Obecní zájezd do Polska
18. 5. 2008  Vítání občánků
31. 5. 2008  Dětský den a Májová veselice
  5. 6. 2008  Profesoři a studenti PF WEP v Ústí nad Labem a místní školáci určují ledčickou
                      floru. Vyfotografovali a zapsali na 40 bylin a dřevin.
27. 6. –   6. 7. 2008  Zájezd ledčických obyvatel do Chorvatska
  7. 7. – 20. 7. 2008  Rekonstrukce oken a topení v budově OÚ Ledčice
23. 8. 2008  Nohejbalový turnaj a taneční zábava na hřišti – hudba Dvořákova veranda
25. 8. 2008  Rozloučení zastupitelů obce s absolventy místní školy, „páťáky“ Janou
                      Čosovou, Andreou Derynkovou, Petrem Dvořákem, Michalem Fafejtou
                      a Lukášem Hollitzerem, kteří přecházejí do školy v Roudnici
28. 9. 2008  Svatováclavská poutní mše a koncert duchovní hudby v kostele sv. Václava
23. 9. 2008  První svatováclavský přespolní běh po trase naučné stezky(OÚ,ZŠ,Knihovna)
30.11.2008  První adventní koncert: Pavla Senič, Radka a Petr Zdvihačovi
30.11.2008  Vítání občánků
  3.12.2008  Pečení vánočního cukroví na adventní ledčická setkání
  5.12.2008  Živý Betlém, koncert Podřipského žesťového  kvinteta a Mikuláš (náves)
12.12.2008  Obnova staré tradice – Obchůzka Lucek a Ambrože kolem kostela
                   (OÚ, ZŠ, Knihovna)
14.12.2008  Česká mše vánoční v provedení Příležitostného ledčického sboru
18.12.2008  Vánočnní besídka ZŠ a MŠ
23.12.2008  Ledčičtí zpívají Rybovku na Kampě
24.12.2008  Štědrovečerní mše a zpěv koled v kostele sv. Václava

Včelaři v roce 2008:

             Minulý rok byl pro včelaře mělnického okresu nešťastný. Přišli asi o tisíc včelstev (loni jich bylo přes 4 tisíce), takže úhyn činil téměř 23%. V celém Česku uhynula více než třetina všech včelstev. Kvůli teplé zimě se přemnožil roztoč Varroa destruktor, který způsobuje nákezu varroázu – mor včelího plodu, který způsobuje, že se včeli líhnou nedokonale vyvinuté (např. bez křídel, se zakrnělým zadečkem apod.). Úhyn je obrovský. V některých krajích uhynulo až 80% včelstev. Jde dosud o největší pohromu tohoto onemocnění u nás. Klesá tak produkce medu. Loni včelaři dodali na trh 9 067 tun medu, letos o 600 tun méně.

Ceny medu na Mělnicku v roce 2008: 
- med květový 750 g                         80 Kč
- med pastovaný 750 g                   85 Kč
- med akátový    750 g                     85 Kč
- původní medovina ½ l                  90 Kč
- propolisová mast                          90 Kč
Chovatelů včel v Česku ubývá, včelaři stárnou a mladí o tento druh „zábavy“ prakticky nejeví zájem.

Přehled nejdůležitějších událostí v ČR:

- V lednu u nás „vypukla válka“ o poplatky u lékařů. Od začátku roku se začalo platit 30 Kč při návštěvě lékaře, ale i další položky ve zdravotnictví. Tento první krok ve zdravotnických reforem byl záminkou opozice (ČSSD) k silné poplatkové „nevoli“, máme-li tuto situaci popsat velmi kulantně.
- Na dalších 5 let zvolil parlament po nechutných tahanicích Václava Klause opět prezi-dentem (15.2.2008).
- 24.2. česká zpěvačka Markéta Irglová (spolu s partnerem G.Hansardem) získala Oskara za filmovou píseň Falling Slowly
- 20.3 2008 došlo na české D1 (dálnice) k největší silniční nehodě všech dob, kdy 231 aut včetně 98 nákladních a dvou autobusů způsobily škodu téměř 28 mil Kč. Naštěstí ni-kdo nezahynul. Raněných byly tři desítky.
- 19.4.2008 začala unikátní výstava korunovačních klenotů, rouch, křížů, mincí a dalších nádherných historických exponátů na Pražském hradě. Této události jsem se také zúčastnila. Zájem byl obrovský. Klenoty snad budou vystaveny zase až v roce 2013.
- 24.6.2008 se výstražné hodinové stávky na protest proti vládním reformám zúčastnili lékaři, úředníci a řidiči z povolání…
-  1.9.2008  Ve věku 93 let zemřel legendární podnikatel Tomáš Baťa
- 25.10.2008 ČSSD drtivým způsobem vyhrála v krajských a senátních volbách
- 16.10 2008  Při požáru na pražském Výstavišti shořelo a zhroutilo se levé křídlo Průmyslového paláce
- 11.11.2008 Poslanci schválili změnu trestního zákoníku. Lidé dostanou ve 14 letech občanku, mohou sexuálně žít
a být odsouzení.
- 17.11.2008 v den výročí revoluce 1989 skončila vízová povinnost pro Čechy při cestě do USA
- V prosinci světová ekonomická krize dosáhla i do Česka. Lidé méně nakupovali, začalo se masově propouštět. Odhaduje se, že příští rok příjde o práci až 100 tisíc lidí.

            A co přišlo ještě? Skončila platnost padesátihaléřů. Změnily se výše daní i způsob vyplácení sociálních příspěvků. Podražila elektřina, poštovní služby, plyn,…
           Jinak byl rok 2008 vyhlášen Světovým dnem brambory a evropským rokem multikulturního dialogu.
A co nám přinese rok 2009, který už klepe na dveře? Uvidíme …         
                                                                                                                    Ivana Plicková