Česky English Deutsch Netherlands

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Kultura, sport, spolky > Kronika > 2011

2011

           Od okamžiku, kdy jsem udělala poslední zápis do této kroniky obce Ledčice, uplynul další rok. Korytem potoka Čepele a Věšínské strouhy od té doby proteklo hodně vody a udělalo se mnoho zajímavého. Události právě uplynulého roku, které máme dosud v živé paměti, již za pár let překryjí jiné. Neúprosný tok času učiní se žhavé současnosti jen malou vzpomínku.
           Aby náš dnešní život neupadl do úplného zapomnění a aby skutky součastníků, ty dobré i ty špatné, zůstaly zachovány i pro další, příští, generace, píší se kroniky. Proto také já se dvanáctým rokem pokouším zachytit podobu naší vesnice, život zdejších obyvatel, události významné i ty zdánlivě obyčejné
          Není ale v lidských silách zaznamenat úplně všechno. Každý kronikář tak stojí před těžkou volbou, co z událostí právě skončeného roku zaznamenat, a co vypustit. Také já se tedy rok co rok musím s tímto nelehkým rozhodováním popasovat a je na budoucích generacích, zda shledají tuto kroniku dostatečně obsáhlou a informující, nebo zda 
v ní budou něco podstatného postrádat. 

Průběh počasí v roce 2011

           Začátkem ledna r. 2011 přišla obleva. Dne 14.1 bylo 10,7 ۫C, prakticky po celý měsíc leden se teploty pohybovaly nad nulou. Pod bod mrazu poklesly (ale jen velmi mírně) až na samém jeho konci
           3. 2. v noci klesla teplota na -10,4 ۫C, 7. 2. opět vystoupala na 10 ۫C. 24. 2. jsem ráno naměřila -17,6  ۫C. V prvním březnovém týdnu byl velmi suchý vzduch a v atmosféře málo vodních par, a tak se projevila opravdu výjimečně výborná viditelnost. Dne 16. 3. foukal čerstvý jihozápadní vítr, který v obci zavinil několik drobných škod na střešních krytinách. Konec března se odehrál téměř bez srážek, takže začalo být velmi sucho. 7. 4. byl silný vítr s úrazy až 20 m za sekundu. 13. 4. přišly dokonce sněhové přeháňky, ale už 16., 17. dubna a dny další bylo teplo. 23. 4. dokonce 25  ۫C. Už 6. 5.
se zase ochladilo na -1,6  ۫C. Na konci května bylo delší dobu hezky, teplota 25. 5. vystoupala na 27  ۫C. V následujících dnech přicházely poměrně silné bouřky a po delším období beze srážek konečně pršelo. Počátek července byl neobvykle chladný a oblačný, ovšem 8. 7. stoupla teplota na 30 ۫C. Dne 28. 7. přišla bouřka s velkým počtem blesků, v noci od nich téměř pořád zářila celá obloha. Za noc napršelo 28 mm srážek. Se srpnem přišlo deštivé a chladné období. Až na samém konci, 26. 8. jsem naměřila 32,5  ۫C. Horko bylo celé září. 15. 10. už rtuť teploměru klesla
na -4,3  ۫C. Podzim byl velmi suchý, jen za listopad napršely jen 2  mm vody. Kolem zimního slunovratu mírně nasněžilo, ale bílý poprašek brzy zmizel. Vánoce a konec roku byly ,,na blátě´´ až na slabé sněžení 29. 12. 2011

Demografický vývoj obce

          V obci Ledčice v tomto roce žilo 589 lidí. Na poslední cestě jsme doprovodili tyto spoluobčany:
           7. 9. Milana Černého z č. p. 151, který zemřel následkem motocyklové havárie, ke které došlo v pátek 2. 9.
          (M. Černý zesnul ve věku 34 let)
           5. 10. Bedřich Laclík z č. p. 101
         28. 11. Zdeněk Klatovský z č. p. 213
         21. 4. Marie Sirová z č. p. 52
         23. 5. Miroslav Titěra  z č. p. 218
         24. 5. Jarmila Milerová z č. p. 202
           2. 6. Marta Lipšová z č. p. 164

Čest jejich památce ! 

V roce 2011 se řady Ledčičanů rozšířily o čtyři novorozence:
         11. února se narodila Nela Sirová
           1. července se narodil Matěj Mucolli
         10. srpna se narodila Eva Živná
         23. prosince se narodil Matěj Kokšal

Všem dětem přejeme nádherné dětství !

 

V období od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011 se z obce odstěhovali:

            Iveta Frűhaufová
            Lukáš Hollitzer
            Hollitzerová Pavlína
            Mrzena Jiří
            Mrzenová Markéta
            Mrzenová Tereza
            Smejkalová Stanislava
            Svobodová Kateřina
            Šemelík Václav
            Šohaj Pavel
            Miková Jiřina
            Vrabec Marian
a dva cizinci s dlouhodobým pobytem: Ehat Mucolli a Nykola Yazenuchuk 

V též době se do Ledčic přistěhovali:

            Zdeněk Bouška do č. p. 30
            Radek Budka do č. p. 45
            Marcela Čepková do č. p. 232
            Petr Fouček do č. p. 232
            Veronika Foučková do č. p. 232
            Tadeáš Frűhauf do č. p. 51
            Dana Frűhufová do č. p. 51
            Petr Gregozovský do č. p. 203
            Zdeněk a Marta Huškovi do č. p. 58
            Dominik Jansa do č. p. 184
            Ivo a Ondřej Kolářovi do č. p. 7
            Eva Kučerová do č. p. 73
           Jan Novotný do č. p. 31
           Eva, Iveta a Jan Pavlínských do č. p. 170
           Kateřina Pelcová do č. p. 140
          Jan Reilich do č. p. 79
          Jana Řezáková do č. p. 7
          Karel Sršeň do č. p. 45

 

Rozpočet obce Ledčice byl schválen na veřejném zasedání zastupitelů 27. 12. 2012

Příjmy:

Daňové příjmy                           8 242 971,50 Kč

Nedaňové příjmy                      1 040 703,54 Kč

Kapitálové příjmy                      1 621 230,00 Kč

Přijaté transfery                         3 043 175,80 Kč

Celkem příjmy                         13 948 080,84 Kč

Výdaje:

Zemědělství                                       8 220,00 Kč

Doprava                                      1 411 657,40 Kč

 Vodní hospodářství                       34 800,00 Kč

Spoje                                              121 690,00 Kč

Vzdělávání                                     720 974,00 Kč

Kultura                                           563 428,98 Kč

Tělovýchova                                  225 411,00 Kč

Zdravotnictví                                      3 500,00 Kč

Územní rozvoj                              517 865,40 Kč

Životní prostředí                       1 327 479,00 Kč

Požární ochrana, BOZP             843 242,00 Kč

Všeobecná veřejná správa    1 732 415,95 Kč

Finanční operace                     1 954 581,72 Kč

Běžné výdaje celkem              9 464 265,45 Kč

Kapitálové výdaje celkem      3 167 652,86 Kč

Financování výdajů                 1 316 162,53 Kč

Celkem výdaje                      13 948 080,84 Kč

 

Zasedání obecního zastupitelstva

10. 3. 2011:

 - Závěrečný účet a zpráva o kontrole hospodaření r. 2010
 - Rozpočtové opatření
 - Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích
 - Nákup nemovitosti
 - Výroční zpráva podle zákona 106/1999 sb.
 - Označení popelnic kódy
 - Prodej stavebních pozemků prostřednictvím realitního makléře
 - Rekonstrukce VO Ledčice – střed
 - Odměny členům výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva
 - Zahájení přípravy a následná realizace komunikací a chodníků Ledčice – střed 

25. 5. 2011:

 - Závěrečný účet a zpráva o kontrole hospodaření DSO Vltava
- Smlouvy o zřízení věcného břemene pro ČEZ a RWE
 - Obecně závazné vyhlášky č. 3/2011 a 4/2011
 - Členství v MaS Podřipsko
 - Příprava výběrového řízení
 - Žádost o půjčku z Fondu bydlení
 - Hospodářský výsledek PO za rok 2010 

20. 6. 2011:
 - Kupní smlouva č. 9411000941/160144 uzavřena
 - Přijetí dotace a smlouvy s KÚ
 - KPÚ- umístění pozemků zapsaných LV10001
 - Řešení VP a komunikací na návsi a u bytovek
 - Smlouva o sdružení finančních prostředků – zachování OO Policie v Lužci
 - neinvestiční náklad za žáky dojíždějící na 2. stupeň ZŠ 
- Návrh smlouvy o spolupráci 

17. 8. 2011:

 - Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
- Prodej stavebního pozemku č. 391/3 v k. ú. Ledčice
 - Rozpočtové opatření a hospodaření obce 1-6/2011
 - Napojení dalších nemovitostí na kanalizaci
 - Výsledky výběrového řízení na dodavatele stavby č. 15 

29. 9. 2011:

 - Dohoda o úhradě neinvestičních nákladů
- provozní doba MŠ Ledčice
 - Volba členu ZO do školské rady
 - Zprávy o činnosti výborů
 - Půjčka FOROB
 - JSDH- smlouva s obcí Chržín
 - Návrh na zateplení budovy školy z OPŽ
 - Č. p. 15- technický dozor
 - Veřejné osvětlení
 - Smlouva o pojištění majetku obce 

14. 12. 2011

 - Inventarizační směrnice, komise a odpisy majetku
- Rozpočtové opatření č. 3
 - Rozpočet na rok 2012, rozpočtový výhled 2013-2017
 - KPÚ- návrh nového uspořádání pozemků
 - Veřejné osvětlení
 - Energetický audit pro budovu ZŠ
 - Výroční zpráva ZŠ A MŠ
 - Schválení provozní doby MŠ: 6:30-16:30 hod. 

Nejvýraznější společenské a kulturní události

Sčítání lidu, domů a bytů 2011

            Rozhodným okamžikem této akce (poprvé se letos ,,sčítá´´ ve všech zemích Evropské unie) byla půlnoc z 25.
na 26. března 2011. To, že letos budou lidé vůči sčítání méně vstřícní, statistici očekávali. A nakonec se to i potvrdilo. Mnohem méně obyvatel např. bylo ochotno svěřit se například s náboženstvím..
            Přitom sčítání lidu patří k nejstaršímu statistickým akcím vůbec. Na našem území se soupisy obyvatel tvořily
už ve středověku, kdy sloužily panovníkům vojenským a daňovým účelům. Zpočátku zahrnovaly pouze část populace.
Za nejstarší dochovaný soupis na českém území je považován soupis majetku litoměřického kostela z roku 1058, který je součástí zakládací listiny knížete Spytihněva II. Za významný mezník lze pak označit rok 1753, kdy byl vydán patent císařovny Marie Terezie o každoročním sčítání lidu. Novou kapitolou v historii sčítání obyvatelstva v habsburské monarchii zahájilo sčítání provedené v roce 1754. poprvé se konalo současně a jednotně na celém území soustátí. Rozsah informací i kvalita dat se začala významně zvyšovat od roku 1869, kdy se uskutečnilo první moderní sčítání lidu na našem území. Jediné sčítání, které se v novodobém čase Československa nekonalo, bylo v roce 1940, kvůli
2. světové válce.

             Sčítacím komisařem pro obec Ledčice (sčítací obvod č. 198005) byla paní Lenka Svítilová (průkaz č. 00-11-97702). Musela obejít 227 čísel popisných a 8 čísel evidenčních, tedy celkem 235 nemovitostí.
            Údaje získané a zpracované Českým statistickým úřadem budou postupně zveřejňovány až do roku 2013. Další celoevropský sčítání se uskuteční v roce 2021. V roce 2011 byly zveřejněny některé skutečnosti, jejichž výběr
zde uvádím:
            Ledčice: počet obyvatel – 594
                            počet domů – 235
            Česká republika: počet obyvatel – 10 562 214 ( o 330 tisíc více než v r. 2001)
            Středočeský kraj: počet obyvatel – 1 274 000
            ČR domy: 1,52 milionu
            ČR byty: 3,89 milionu 
            Osob starších 65 let dnes žije v zemi více než dětí do 15 let. Před padesáti lety bylo dětí dvaapůlkrát více než seniorů! Vláda ví, proč spěchá s důchodovou reformou, protože i ve srovnání s rokem 2001 v Česku žije o 200 tisíc seniorů nad 65 let a více – nyní 1,6 milionu, tehdy 1,4 milionu.
            Letos už se upustilo od otázek na vlastnictví praček apod. Výjimka bylo internetové připojení! V r. 2001 byl internet zaveden do 245 tisíc domácností, letos už to je 2,2 milionu domácností! 

785. výročí první zmínky o Ledčicích a 125. výročí školy

            Za krásného počasí se již tradičně na hřišti místní školy, v její budově a nejbližším okolí uskutečnila oslava dvou pro naši obec mimořádně významných oslavenců  první zmínky o vesnici v historických pramenech a otevření obecné školy.
            Úderem třinácté hodiny na místě oslav několikrát proletěly ,,tryskáče´´ z Odolena Vody, a pak už se ujala slova moderátorka slavnostního odpoledne, paní Jana Časnochová z Černoučka. Seznámila všechny přítomné s nesmírně bohatým programem pod heslem: ,, Ledčičtí sobě´´. Starostka Jiřina Michovská poté promluvila o nejzásadnějších okamžicích ledčických dějů a osudů.
            Na hřišti se pak vystřídaly desítky účinkujících – děti z MŠ s pásmem veselých básniček, místní mažoretky
a roztleskávačky, tanečnice skupiny Naděje vedené zdejší rodačkou, Veronikou Novákovou – Srbovou, nadšený ohlas mělo bezchybné provedení klasických tanců (valčík, valíz) a latinskoamerických tanců, které předvedli Jan Šourek, Tereza Bušilová, Veronika Palicová a Tomáš Vnuk. Vystoupili ledničtí psovodi a chovatelé pod režií Jiřího Petráše, Divadlo tety Terezy, spanilá jízda všelijakých motorových ,,posouvadel´´ a traktorů, včetně historických. Místní hasiči předvedli akční ,,záchrannou událost´´, přítomní se mohli povozit na ponících, nechat si pomalovat obličej, či potetovat část těla, zastřílet si z luku, zaskákat na trampolíně a mnohé další. Velkým lákadlem byl staročeský jarmark nabízející dřevořezbu, košíkářství, medovinu, korálky, suchou vazbu, svíčky, zvonečky – andělíčky s nápisem LEDČICE, drátkování, malované obrázky.
            Všechny prostory školy byly otevřeny k nahlédnutí. V tělocvičně byla instalována výstava prací Kumštovního klubu (KUK Ledčice) – keramika, malba na hedvábí, zátiší a portréty. Byly tu také funkční letecké modely Josefa Milera a Jiřího Vobořila i neuvěřitelně bohaté a nádherně kvetoucí pelargónie pěstitele Petra Reicherta.
            Děti s rodiči si mohli vyzkoušet nejrůznější výtvarné techniky, ve třídách bylo možné ,,otestovat´´ interaktivní tabuli, obdivovat nový školní nábytek, výzdobu, získaná ocenění a diplomy.
            Oslavy vyvrcholily večerní hudební zábavou za produkce místní Dvořákovy verandy. Velkým překvapením pak byl efektní a působivý noční ohňostroj a bohatá tombola.
            Všechny bylo perfektně postaráno a díky mnoha dobrovolným aktérům také všechno dobře dopadlo. Děti, dospělí, hosté, zkrátka každý, kdo přišel, měl na dlouho na co vzpomínat. Slova díků a uznání byla slyšet ze všech stran. Určitě nikdo nelitoval, že přišel POBEJT.
             Z oslav bylo pořízeno nespočet fotografického a video materiálu, který po zpracování bude sloužit nejen jako skvělá prezentace obce, ale také jako vzpomínka toho, jaká je současnost obyčejné české vesnice a jejích obyvatel. V Ledčicích to zkrátka žije. 

Přehled kulturních a společenských akcí v roce 2011

1. 1. 2011 – Novoroční tradiční výstup Ledčičanů na horu Říp
27. 1. 2011 – Bylo do Kralup odevzdáno několik vybraných autolékarniček, které nesplňují novou vyhlášku, jejichž obsah bude darován jako pomoc v nemocnici v Keni.
26. 1.-30. 5. 2011 – probíhal v kumštovním klubu (KUK) kurz kreslení a malby
10. 2. 2011 – Senior klub – Přednáška na téma ekologie domácnosti, zajímavosti z historie Ledčic
19. 2. 2011 – Spolek Řip uspořádal zájezd na taneční zábavu Baráčníků-Veltrusy
5. 3. 2011 – Třetí ročník obecné zabíjačky a masopustní průvod obcí
17. 3. 2011 – Byly tradičně odstartovány pravidelné sportovní a pohybové hry pro děti mladšího a předškolního věku
20. 4. 2011 – Velikonoční dílna – výzdoba oken, stolů, floristika
30. 4. 2011 – Velký slet čarodějnic a čarodějů na hřišti Na Cikánce – volba nejšerednější stvůry, vystoupení dětí, hry, soutěže, živá hudba: Dvořákova veranda
14. 5., 5. 10. – Zájezd do Polska
16. 5. 2011- Vyhodnocen soutěž Naše vesnice očima dětí (zvítězila T. Bušilová), 3 obrázky hodnotilo pomocí internetového hlasování 51 občanů
17. 5. 2011 – Senior klub – beseda se zástupci Policie ČR o bezpečnosti seniorů, harmonikář Antonín Plicka
29. 5. 2011 – Jarní koncert LPS (Ledčického příležitostního sboru)
                      Program:  Magnificat – Jan Sixt z Lerchenfelsu
                                         Caro mio ben – Giuseppe Giordanni
                                         Svatý Václave – Adam Michuz z Otradovic
                                         Ave verum corpus – W. A. Mozart
                                         Panis angelicus – César Franck
                                         Otvírání studánek – Bohuslav Martinů
Nádherný koncert, skvělé provedení všech skladeb, neutichající potlesk, zásluha – Barbora Novotná
Sóla: klavír – Jiří Humák, housle – Libor Kaňka, Ludmila Kadlecová, viola – Michala Škodová, recitace – Miroslav Král, alt – Klára Šmejkalová, soprán – Marie Matějková, Barbora Novotná, baryton- Jakub Hrubý, sbormistr – Andrea Sušinová, B. Novotná
18. 6. 2011- III. ročník ROCK JAMU LEDČICE
Na hřišti Na Cikánce hrály kapely: Splašený hrábě, Chcejt, Zakázaný ovoce, Sadomaso band, Revenge
23. 6. 2011 – Zástupci LPS zpívali na Kampě v Praze ,,letní´´ Rybovku, krásné počasí, 29 ۫C, mnohem více účinkujících
i diváků, než jindy
25. 6. 2011 – První ledčická olympiáda
                      Program: vystoupení ledčických mažoretek, slavnostní zahájení za přítomnosti 6 olympijských bohů, olympijské disciplíny, prezentace hasičů, slavnostní zakončení, medaile a ceny vítězům, večerní hudební zábava (král Elektron)
25. 6. 2011 – Rybářské závody na rybníce Pod uličkou
25. 8. 2011 – Zumba Atomic pro děti na ledčickém hřišti
27. 8. 2011 – Den dětí a zvířat na ledčickém kynologickém cvičišti, soutěže pro děti o skvělé ceny, ukázky z poslušnosti
a obrany psů, výcvik dravců, jízda na ponících
10. 9. 2011 – Oslavy 785. výročí obce a 125. výročí školy (podrobnosti jinde)
25. 9. 2011 – Účast zástupců obce na oslavách 85. narozenin regionálního novináře, kronikáře a spisovatele, Miroslava
Sígla
1. 10. 2011 – Poslední výlov v historii rybníka Pod uličkou, nadále bude sloužit jako proti povodňová záchytná nádrž, nikdo nechápe proč
9. 10. 2011 – Koncert Ledčického příležitostního sboru a Buburezy
                      Program: Bubureza (sbormistryně- Mil. Fousková)
                                        Když jsi v štěstí, Cherubínská píseň, Bogorodice děvo
                                        LPS (sbormistryně B. Novotná)
                                        Výběr z Rockového oratoria, Eversmiling liberty
                                        Opět skvělý koncert.
23. 10. 2011 – Vyhodnocení soutěže o nejhezčí strašidlo, naše dětí se zúčastnily s Rytířem z hradu Ledčičák
8. 11. 2011 – Začala série cvičení na míčích v tělocvičně ZŠ
11. 11. 2011 – Svatomartinský lampiónový průvod – hromadné vypouštění lampionů s přáním
17. 11. 2011 – Tradiční vítání občánků
30. 11., 1. 12. 2011 – Sváteční vánoční pečení – kuchyň ZŠ
4., 5. 12. 2011 – Staročeský jarmark v budově školy – adventní věnce, svícny, květinové dekorace, košíkářské výrobky, svíčky, mýdla, drátkované obrázky, perníčky, keramika, bižuterie, paličkované ozdoby, malované obrázky, kovářské výrobky
5. 12. 2011 – Živý betlém v provedení místních dětí
                        Rozsvícení vánočního stromu, příchod Mikuláše
                        Koncert Podřipsko žesťového kvinteta
15. 12. 2011 -  Vánoční senior klub
18. 12. 2011 – Adventní koncert LPS
                          Česká mše vánoční, Jakub Jan Ryba
19., 21. 12. 2011 – Vánoční besídky v mateřské a základní škole
24. 12. 2011 – Tradiční štědrovečerní zpívání koled, mimořádně hojná účast obyvatel 

Škola

            Ledčická škola už tradičně žije velmi osobitým a bohatým životem. V roce 2011 dostala od MŠMT dotaci
na interaktivní tabuli, velmi moderní a ,,chytrou´´ učební pomůcku, kterou se zatím jen tak nějaká škola chlubit nemůže.
            Škola byla nově vymalována, ve školce jsou nové krásné koberce, od loňska i skříňky na lůžkoviny a dvě umyvadla u sociálního zařízení.
            Pro celou historickou budovu školy byl zpracován energetický audit. Provozní doba byla v mateřské škole rozšířena na dobu od 6:30 do 16:30 hodin. Zastupitelstvo odsouhlasilo zvýšení příspěvku na neinvestiční náklady – MŠ: 450 Kč, ŠD: 50 Kč.

 Přehled akcí školy:
-         Sváťovo divadlo – hra O pejskovi a kočičce
-         David Ohem získal sportovní batoh za kresbu do Mateřídoušky
-         Účast v soutěži o recyklát – galerii obecních znaků
-         Africká pohádka aneb Podivuhodná dobrodružství doktora Holuba v provedení Divadélka pro školy z Hradce Králové
-         Celý školní rok pokračovaly už tradičně Bláznivé pátky
-         1. 4. 2011 - Děti ve škole uspořádaly Noc s Andersenem
-         12. 4. 2011 – Výcvik jízdy na kole na dopravním hřišti v Mělníku
-         Ve středočeském tanečním poháru 2011 získaly ledčické mažoretky tři diplomy. Zasloužily si velké uznání
za snahu, nadšení a reprezentaci své obce.
-         Skupina pěti dětí získala ocenění v praktickém provedení první pomoci od mělnického Červeného kříže
-         V desátém ročníku plavecko-běžeckého poháru Středočeského kraje získala M. Sypecká bronzovou medaili.
-         Za výrobu maskota Středočeských vodáren, dráčka Veoljáčka, získal každý žák školy DVD s pohádkou Dešťovní víla a další dárky
-         Ledčická škola se velmi úspěšně zúčastnila projektu Diagnostika stavu znalostí a vědomostí žáků, kterého
se zúčastnilo 33 tisíc žáků 5. a 9. ročníku. Naši páťáci dopadli doslova na výbornou. Děti i paní učitelky si jistě zaslouží velkou gratulaci.
-         ,,Do kosmu s krtečkem´´ byla výtvarná soutěž pořádaná českou kosmickou kanceláří. V kategorii 2D byl vybrán ledčický žák Michal Šindelář.
-         Vyšlo další číslo školního časopisu Mraveniště
-         Odcházejí páťáci, dostali Pamětní listy a dárky
-         29. 6. 2011 – Proběhlo velké Loučení na Olympu, neboť všichni žáci i paní učitelky letos představovali olympijské bohy.
           Kromě výše uvedeného děti zaslouží pochvalu za reprezentaci Ledčic za ,,hranicemi´´ obce – zúčastnily se
na několika ,,předtančeních´´ a předvedly u ,,sousedů´´ i Živý betlém či vystoupení mažoretek, country tance, apod.
            V nabídce školy pro děti byl kroužek šikovných rukou, angličtiny, první pomoci, přípravka tradičního karate, zumby pro děti a kroužek dramatický. Na tak malou školičku toho rozhodně není málo. 

Renovace

            Č. p. 15 – Také letos zdárně probíhaly renovační práce na secesním statku č.p. 15. Loni podaná žádost o dotace byla úspěšná, a tak v roce 2011 přišly dotace 3 miliony 900 tisíc Kč na dostavbu, mimo to ještě 111 tisíc od Ministerství kultury na dokončení podlah obytného stavení.
            Protože v roce 2010 byly udělány nutné průduchy (,,iglů´´) a opraveno schodiště, mohla být letos provedena izolace podlah, ze starých repasovaných prken pak celodřevěná podlaha (v přední místnosti s okny do návsi), dále podlaha v předsíni s cihelnou dlažbou a ve vstupní místnosti pak kombinovaná podlaha (dřevo a dlažba kolem chlebové pece). V patře byly podlahy repasovány už v roce 2009.
            V roce 2011 byla odstraněna suť a vyčištěn původní sklep z opukového zdiva a cihelnou klenbou.
Byla dokončena hrubá stavba přístavby, která bude částečně sloužit jako dílna pro volnočasové aktivity, multifunkční sál s podiem, sociální zařízení, sezení pro nejméně 80 osob apod.
            Na stavbu bude navazovat otevřená dřevěná kočárovna, na níž bude terasa přístupná z pavlače i ze sálu. V příštím roce musí být celá stavba do léta hotova.
            Č. p. 16 – Ke stávajícímu statku se přimyká nemovitost, již za 750 tisíc obec odkoupila od Vlasty Hořejší
a Františka Vovse. Protože organicky navazuje na budoucí společensko-kulturní centrum, je záměrem zde vybudovat místo pro služby a denní stacionář s možností ubytování. Na základě výběrového řízení pod názvem ,,Obnova hospodářského stavení na objekt společenského a kulturního centra´´ zvítězila firma DIPOS J+C spol. s.r.o. Mirovická 1089 Praha 8, která také celé dílo provádí.
            Hasičárna – Na základě žádosti o dotaci, která byla podána v roce 2010, získala místní jednotka Dobrovolných hasičů obnos 58 tisíc Kč v roce 2011 od Krajského úřadu Středočeského kraje – Fondu rozvoje obcí a měst.
            Byla vystavěna garáž, sociální zařízení, klubovna ze vzniklého prostoru nad garáží, schodiště. Kolaudace proběhla v září roku 2011. Dnes má jednotka 12 hasičů pod vedením Ladislava Mládka. Hasiči se aktivně zúčastňují nejedné akci v obci.
            Komunikace – Protože v říjnu roku 2010 byly zkolaudovány nové komunikace na Hajkově, Vinohradech a Ladech a v prosinci téhož roku pak byla vydána závěrečná zpráva, mohlo se už od jara roku 2011 přistoupit k posledním úpravách zelených ploch. Byla navezena kvalitní zemina a oseta trávou, byly zde zasazeny keře – tisy i vyšší stromy
o průměru až 12 cm a výtoče 2-2,5 m s kulovitými korunami (jasany, javory), že tato část obce je natolik protkána inženýrskými sítěmi, že není možné obsadit více zeleně.
            Komplexní pozemková úprava – V roce 2011 probíhala v naší obci a okolí komplexní pozemková úprava,
při níž byly projednány úroky a požadavky vlastníků, odsouhlaseno umístění pozemků v katastrálním území obce o obvodu upravovaném KPÚ. Rozhodnutí by mělo být vydáno v březnu roku 2012.

Další změny

-         v roce 2011 byly zavedeny elektrické čipy na označování popelnic a nádob na komunální odpad. Poprvé byl odpad takto registrován a vyvezen 27. 10. 2011
-         v části Ledčic – střed bylo rekonstruováno veřejné osvětlení
-         obce vstoupila do místní akční skupiny Podřipsko (MAS PODŘIPSKO), která má za úkol získávat evropské dotace na výstavbu, kulturu, sport a sociální záležitosti
-         zastupitelstvo přijalo usnesení o tom, že všechny obydlené nemovitosti musí být napojeny na stávající kanalizaci, nebo jejich majitelé budou muset dokazovat, jakým zákonným způsobem likvidují odpadní vody. V březnu 2011 byl zprovozněn elektronický motůrek přečerpávací kanalizační stanice v Dolánkách, což zajistila firma Severočeské vodovody a kanalizace. 

           I takto zkrácený výčet aktivit v naší obci svědčí o tom, jak bohatá je činnost ve všech oblastech zdejšího života. Ledčice jsou rok od roku upravenější, zelenější a krásnější. I když díky vysokým finančním nárokům na rozpočet není možno uskutečnit všechno, co mají občané a zastupitelstvo na svých plánech a představách.
          Zdá se, že i v příštím roce se Ledčice budou muset vyrovnat na jedné straně s poklesem příjmů a na straně druhé s avizovaným nárůstem cen a úsporných opatření.
         Držíme tedy sami sobě i svojí krásné vesnici palce…

 

Co přinesl rok 2012 Česku a světu

         V pátek 11. března 2011 se v Japonsku roztřásla země, vychýlila se zemská osa a obrovská vlna tsunami zničila vše, co jí přišlo do cesty. Jadernou elektrárnu Fukušima a mnohé ostrovy, města a vesnice. Počet obětí překonal deset tisíc. Ti, kteří přežili, zkázu zvládají obdivuhodně. Celý svět Japonsku pomáhá.
         2. května 2011 byl usmrcen nejhledanější terorista všech dob, Usama Bin Ládin. Zlikvidovalo ho komando amerických vojáků v Pákistánu. Spravedlnost byla vykonána. Co bude dál? Ochromí to teroristickou síť? Zatím nikdo neví.
          31. 10. 2011 lidstvo překonalo symbolicky další mezník. V ten den počet obyvatel Země dosáhl počtu sedmi miliard. Je to gigantické číslo, těžko představitelné.
          18. 12. 2011 zemřel Václav Havel, obdivovaný i zatracovaný prezident. V roce 1989 byl ikonou, která pomohla lidem přemoci strach a začít křičet: ,,Už je to tady! Chceme svobodu!´´.
           7. 7. 2011 zemřel ve věku 82 let celosvětově uznávaný houslový virtuoz Josef Suk.
           7. 7. 2011 se v osm hodin večer na pět let uzavřela historická budova Národního muzea. Čeká jí náročná, velmi rozsáhlá rekonstrukce.
            V nedalekých Doksanech, v archivu areálu kláštera, po pěti letech bádání, nalezl historik Jiří Kuchař sedm obrazů, zlomek osobní sbírky Adolfa Hitlera. Obrazy budou opět ukryty, výstavy se nechystají.
            Před 400 lety, roku 1611 došlo k přepadení kláštera na Pšovce žoldnéry. Vůdcové přepadení byli odsouzeni
a potrestáni. Hlavní viník, Martin Goliáš, byl oběšen. Jistý, Kolář a Zvonař uvězněni, jiní odsouzeni k vysokým pokutám.
            Celý svět se bavil ,,příhodou´´ našeho prezidenta Václava Klause, který si dal do kapsy zdobené protokolární pero (duben 2011)

            Čeká nás rok 2012. Podle nejrůznějších prognóz a mayského proroctví to bude poslední rok, na který se ještě můžeme těšit. Letopočet 2012 prý přinese konec světa. No, nechme se překvapit.
                                                                                                                                                   Zapsala Ivana Plicková