Česky English Deutsch Netherlands

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Aktuality > Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva obce Ledčice dne 29. 4. 2024 od 19:00 hodin

Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva obce Ledčice dne 29. 4. 2024 od 19:00 hodinOznámení o konání zasedání Zastupitelstva obce Ledčice dne 29. 4. 2024 od 19:00 hodin v kulturním centru U Cinků, Ledčice č.p. 15

Program:

1) Zahájení

2) Určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu

3) Schválení programu

4) Účetní závěrka za rok 2023

5) Závěrečný účet za rok 2023

6) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a Dohoda o umístění stavby č. IV-12-6034825

7) Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-6031081/VB01 

8) Melet – Vantage Towers s. r. o. Dohoda o podmínkách zřízení služebnosti 

9) Smlouva o vkladu, pachtu a provozování vodárenské infrastruktury

10) Schválení Výběrového řízení - stavba Chodníky v obci Ledčice

11) Dodatek č. 2 ke Smlouvě o zajišťování a financování dopravní obslužnosti

12) Prodej pozemku

13) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a Dohoda o umístění stavby č. IV-12-6035977

14) Rozpočtové opatření č. 2/2024    

15) Různé

16) Diskuse

17) Závěr