Česky English Deutsch Netherlands

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Aktuality > Zasedání Zastupitelstva obce Ledčice dne 26. 6. 2023 od 19:00 hodin U Cinků

Zasedání Zastupitelstva obce Ledčice dne 26. 6. 2023 od 19:00 hodin U Cinků



Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva obce Ledčice dne 26. 6. 2023 od 19:00 hodin v Kulturním a společenském centru U Cinků, Ledčice č. p. 15
Program
1. Zahájení
2. Určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu
3. Program
4. Smlouva o budoucí kupní smlouvě – Dodatek č. 2 ke smlouvě CES 895/2020/IVBA
5. Smlouva o budoucí kupní smlouvě – Dodatek č. 2 ke smlouvě CES 2870/2019/IVBA
6. Obnova školního sportovního hřiště – Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
7. EKO-KOM – Smlouva o spolupráci při zajištění zpětného odběru a zařazení místa zpětného odběru do obecního systému odpadového hospodářství
8. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajišťování a financování dopravní obslužnosti
9. Smlouva o právu provést stavbu na cizím pozemku (stavba II/608 rekonstrukce)
10. Smlouva o nájmu plynárenského zařízení – „Ledčice 7RD“
11. Dohoda o provedení práce – jarní koncert
12. Rozpočtové opatření č. 3/2023
13. Různé
14. Diskuse
15. Závěr