Dotace - transfery

2015

Dotace do rozpočtu obce za rok 2015 činily celkem 3 773 416,78. Kč. Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2015 je zpracován v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány.

poskyt.

účel

ÚZ

položka

rozpočet

čerpání

MPSV ČR

aktivní politika zaměstnanosti

13101

4116

106 000

105 605,00

MPSV ČR_EU

aktivní politika zaměstnanosti

13234

4116

468 700

468 655,00

MPSV ČR

Obec přátelská rodině

13005

4116

500 000

500 000,00

Obec Nová Ves

JSDH Ledčice

 

4121

6 000

6 000,00

MŽP_SFŽP_ČR

Zahrada MŠ „Jednou dráček potkal mráček“

15828

4216

102 400

102 347,59

MŽP_SFŽP_EU

Zahrada MŠ „Jednou dráček potkal mráček“

15829

4216

1 740 000

1 739 909,19

MMR ČR

Obnova komunikace a chodníku po povodni 2013

 

17953

4216

743 000

743 000,00

KÚ SK

výkon státní správy

 

4112

107 900

107 900,00

 

CELKEM

 

 

3 774 000

3 773 416,78

 

2014

Dotace do rozpočtu obce za rok 2014 činily celkem 1 910 760,88. Kč. Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2014 je zpracován v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány. 

poskyt.

účel

ÚZ

položka

rozpočet

čerpání

MPSV

aktivní politika zaměstnanosti

13101

4116

550 000

545 028,00

Obec  Nová Ves

dar_JSDH

 

4121

20 000

20 000,00

KÚ SK

Informační centrum U Cinků

00804

4122

90 000

90 000,00

KÚ SK

Vesnice roku_Zlatá cihla

00808

4122

40 000

40 000,00

KÚ SK

volby do Evropského parlamentu

98348

4111

17 800

17 800,00

KÚ SK

Komunální volby

98187

4111

18 800

18 800,00

KÚ SK

výkon stát. správy

 

4112

108 600

108 600,00

KÚ SK

Obnova hospodářského stavení čp.15

 

4222

1 050 500

1 050 332,88

 

převody mezi fondy

 

4139

21 000

20 200,00

 

CELKEM

 

 

1 916 700

1 910 760,88


2013

Transfery do rozpočtu obce za rok 2013 činily celkem 2 490 729,20Kč. Rozpis přijatých transferů a jejich čerpání v průběhu roku 2013 je zpracován v tabulce č.1. Při finančním vypořádání obce za rok 2013 bylo dle Podmínek o poskytnutí dotací zasláno příslušným poskytovatelům vyúčtování o využití dotací.

Transfery

název

smlouvy /
doplatky
k vyúčtování
v roce
2011/2012/2013

poskytnuto k 31.12.2013

použito
k 31.12.2013

zůstatek/ doplatek pro rok 2014

neinvestiční
4111
UZ 98 008

Volby prezidenta ČR

 

24 000,00Kč

24 000,00Kč

0

neinvestiční 
4111
UZ 98 071

Volby do PS ČR

 

21 000,00Kč

21 000,00Kč

0

neinvestiční 
4112

Stát. rozpočet pro obce a ZŠ

 

107 500,00Kč

107 500,00Kč

0

neinvestiční 
4116
ÚZ 13 101

Úřad práce ze st.rozpočtu ČR

 

514 083,00Kč

514 083,00Kč

0

neinvestiční
4121
ÚZ 00099

Dar hejtman kraje_povodně 2013

 

14 800,00Kč

14 800,00Kč

0

neinvestiční
4116
UZ 34 002

Ministerstvo kultury  -
Obnova kult.památky-
čp.15,rejstř.č.ÚSKP 100067

 

65 000,00Kč

65 000,00Kč

0

neinvestiční
4122
UZ 14 004

Středočeský kraj_JSDH_povodně 2013

 

15 900,00Kč

15 900,00Kč

0

neinvestiční
4122
UZ 14 022

Středočeský kraj_JSDH_povodně 2013

 

 225 461,00Kč

225 461,00Kč

0

neinvestiční
4121

Smlouva JSDH Ledčice – Obec Chržín

 

25 000,00Kč

25 000,00Kč

0

investiční
4222
UZ 00 806

Středočeský kraj  -
Obnova kult.památky-
venkovský dům čp.15,rejstř.č.ÚSKP 100067

975 001,00Kč

2 899 667,12Kč

2 899 667,12Kč

1 050 332,88Kč

transfer  
4139

Fond-převody

 

536 737,00Kč

536 737,00Kč

0

celkem 

 

975 001,00Kč

4 449 148,12Kč

4 449 148,12Kč

1 050 332,88Kč

 

2012

Transfery do rozpočtu obce za rok 2012 činily celkem 2 490 729,20Kč. Rozpis přijatých transferů a jejich čerpání v průběhu roku 2012 je zpracován v tabulce č.1. Při finančním vypořádání obce za rok 2012 bylo dle Podmínek o poskytnutí dotací zasláno příslušným poskytovatelům vyúčtování o využití dotací.

Transfery

název

smlouvy /

doplatky k vyúčtování

v roce 2011-2013

poskytnuto k 31.12.2012   

použito
k 31.12.2012       

zůstatek/ doplatek pro rok 2013

neinvestiční 4111

UZ 98 008

Volby prezidenta ČR

 

1 000,00Kč

1 000,00Kč

0

neinvestiční 4111

UZ 98 193

Volby do zastupitelstev krajů

 

21 000Kč

21 000Kč

0

neinvestiční 4112

Stát. rozpočet pro obce a ZŠ

 

186 900,00 Kč

186 900,00 Kč

0

neinvestiční 4116

ÚZ 13 101

Úřad práce ze st.rozpočtu ČR

 

112 000,00Kč

112 000,00Kč

0

neinvestiční 4116

ÚZ 13 234

Úřad práce- Evropské fondy

 

144 000,00Kč

144 000,00Kč

0

neinvestiční 4116

UZ 34 002

Ministerstvo kultury - Obnova kult.památky-chlebová pec čp.15,rejstř.č.ÚSKP 100067

 

90 000,00 Kč

90 000,00 Kč

0

průtokový 4116

UZ 33 123

Transfer pro ZŠ a MŠ Ledčice

 

169 259,20Kč

169 259,20Kč

0

neinvestiční 4122

UZ 00 807

Oprava zázemí pro JSDH Ledčice

145 000,00Kč

145 000,00Kč

145 000,00Kč

0

neinvestiční 4121

Smlouva JSDH Ledčice – Obec Chržín

 

25 000,00Kč

25 000,00Kč

0

investiční 4222

UZ 00 806

Středočeský kraj - Obnova kult.památky-venkovský dům čp.15,rejstř.č.ÚSKP 100067

2 551 114,00Kč

1 576 113,00Kč

2 551 114,00Kč

975 001,00Kč

transfer 4139

Fond-převody

 

20 520,00Kč

20 520,00Kč

0

celkem

   

2 490 729,20Kč

3 465 730,20Kč

975 001,00Kč

 

2011

Transfery

název

smlouvy k vyúčtování v roce 2011/2012

poskytnuto k 31.12.2011

použito

k 31.12.2011

zůstatek/ doplatek pro rok 2012

neinvestiční  4111 UZ 98 005

Sčítání lidu, domů a bytů 2011

0

3 147,00Kč

3 147,00Kč

0

neinvestiční  4112

Stát. rozpočet pro obce a ZŠ

0

186 000,00 Kč

186 000,00 Kč

0

neinvestiční  4116 ÚZ 13 101

Úřad práce ze st.rozpočtu ČR

0

222 825,00Kč

222 825,00Kč

0

neinvestiční  4116 ÚZ 13 234

Úřad práce- Evropské fondy

0

276 144,00Kč

276 144,00Kč

0

neinvestiční 4116 UZ 34002

Ministerstvo kultury  -  Obnova kult.památky-venkovský dům čp.15,rejstř.č.ÚSKP 100067

0

111 000,00 Kč

111 000,00 Kč

0

průtokový 4116 UZ 33 123

Transfer pro ZŠ a MŠ Ledčice

0

253 888,80Kč

253 888,80Kč

0

neinvestiční 4121 ZJ 024

Úhrada za neinvestiční náklady za žáka Kleneč

0

24 975,00Kč

24 975,00Kč

0

neinvestiční 4122 UZ 00807

Oprava zázemí pro JSDH Ledčice

580 000,00Kč

435 000,00Kč

435 000,00Kč

145 000,00

neinvestiční 4122 UZ 14004

Odborná příprava JSDH

0

4 510,00Kč

4 510,00Kč

0

investiční 4222 UZ 00806

Středočeský kraj  - Obnova kult.památky-venkovský dům čp.15,rejstř.č.ÚSKP 100067

3 900 000,00Kč

1 348 886,00Kč

1 348 886,00Kč

2 551 114,00

transfer   4139

Fond-převod

0

176 800,00Kč

176 800,00Kč

0

celkem

 

 

3 043 175,80Kč

3 043 175,80Kč

2 696 114,00

 


2010

Dotace

název

poskytnuto k 31.12.2010

použito
k 31.12.2010

zůstatek pro rok 2011

neinvestiční
UZ 98 348

Volby do EP 2009 doplatek

9 658,00Kč

0Kč

0

neinvestiční
UZ 00 803

Ocenění za vzorné vedení kroniky  2009

0

55 000,00Kč

0

neinvestiční
UZ 00 803

Ocenění za vzorné vedení obecní knihovny 2009

0

5 748,00Kč

0

neinvestiční
UZ 00 807

Oprava místních komunikací 2009

0

5 586 912,00Kč

0

celkem 2009 doplatek/dočerpání

 

9 658,00Kč

5 647 660,00Kč

0

neinvestiční  4111
UZ 98 005

Sčítání lidu, domů a bytů 2011

2 724,00Kč

2 724,00Kč

2 724,00Kč

neinvestiční  4111
UZ 98 071

Volby do PS ČR

22 567,00Kč

22 567,00Kč

22 567,00Kč

neinvestiční  4111
UZ 98 187

Volby do ZO a 1/3 Senátu ČR

33 947,00Kč

33 947,00Kč

33 947,00Kč

neinvestiční  4112

Stát. rozpočet pro obce a ZŠ

212 200,00 Kč

212 200,00 Kč

0

neinvestiční  4116
ÚZ 13 101

Úřad práce

244 176,00Kč

244 176,00Kč

0

neinvestiční  4116
ÚZ 13 234

Úřad práce

449 135,00Kč

503 135,00Kč

-54 000,00Kč

neinvestiční 4116
UZ 34002

Havarijní program  -  Obnova kult.památky-venkovský dům čp.15,rejstř.č.ÚSKP 100067

75 000,00 Kč

75 000,00 Kč

0

neinvestiční  4123
UZ 82 001

Dětské hřiště ČR

11 470,05Kč

11 470,05Kč

0

neinvestiční  4123
UZ 82 005

Dětské hřiště EU

129 993,90Kč

129 993,90Kč

0

investiční     4223
UZ 82 501

Dětské hřiště ČR

132 319,06Kč

132 319,06Kč

0

investiční     4223
UZ 82 505

Dětské hřiště EU

1 499 616,07Kč

1 499 616,07Kč

0

transfer   4129

DSO

10 032,00Kč

10 032,00Kč

0

transfer   4134

Sociální fond-převod

44 666,00Kč

44 666,00Kč

0

transfer   4139

Sociální fond-převod

25 420,00Kč

25 420,00Kč

0

celkem  2010

 

2 893 266,08Kč

2 947 266,08Kč

-54 000,00Kč


2009

Dotace název poskytnuto
k 31.12.2009
použito
k 31.12.2009
zůstatek pro rok 2010
neinvestiční 4111
UZ 98 348
Volby doEP 16 878,00Kč 26 536,00Kč -9 658,00Kč
neinvestiční  4112 Stát. rozpočet pro obce a ZŠ 68 400,00 Kč 68 400,00 Kč 0
neinvestiční  4116
ÚZ 13 101
Úřad práce 464 910,00Kč 518 910,00Kč -54 000,00Kč
neinvestiční 4116
UZ 14 008
Czech Point 48 075,00Kč 48 075,00Kč 0
neinvestiční 4116
UZ 34002
Havarijní program  -  Obnova kult.památky-venkovský dům čp.15,rejstř.č.ÚSKP 100067 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0
neinvestiční 4122
UZ 00 803
Ocenění za vzorné vedení kroniky 55 000,00Kč 0,00Kč 55 000,00Kč
neinvestiční 4122
UZ 00 803
Ocenění za vzorné vedení obecní knihovny 35 000,00Kč 29 252,00Kč 5 748,00Kč
neinvestiční 4122
UZ 00 807
Oprava místních komunikací 6 500 000,00Kč 913 088,00Kč 5 586 912,00Kč
investiční 4222
ÚZ 00 802
Bezdrátový rozhlas 200 000,00Kč 200 000,00Kč 0
transfer 4134 Sociální fond-převod 24 000,00Kč 24 000,00Kč 0
transfer 4139 Sociální fond-převod 52 671,76Kč 52 671,76Kč 0
celkem dotace přijaté   7 565 934,76Kč 1 981 932,76Kč 5 584 002,00Kč


2008

Dotace název poskytnuto
k 31.12.2008
použito
k 31.12.2008
zůstatek pro rok 2009
neinvestiční  4116
UZ 17 360
Obnovení bývalé polní cesta k památné hoře Říp s naučnou stezkou 210 000,00 Kč 210 000,00 Kč 0
neinvestiční 4116
UZ 340 55
Havarijní program  -  Obnova kult.památky-venkovský dům čp.15,rejstř.č.ÚSKP 100067 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0
neinvestiční 4111
UZ 98 193
Volby do zastupitelstev kraje 24 671,00Kč 24 671,00Kč 0
neinvestiční  4112 Stát. rozpočet pro obce a ZŠ 79 100,00 Kč 79 100,00 Kč 0
neinvestiční  4116
ÚZ 13 101
Úřad práce 501 976,00Kč 501 976,00Kč 0
neinvestiční 4116
ÚZ 14 006
Czech point 52 000,00Kč 52 000,00Kč 0
neinvestiční 4122
UZ 00 803
Stavební úpravy budovy obecního úřadu 134 000,00Kč 134 000,00Kč 0
neinvestiční 4122
UZ 00 803
Vesnice roku 2008 40 000,00Kč 0,00Kč 40 000,00Kč
investiční 4216
ÚZ 297 84
Ledčice  - kanalizace 10 424 000,00Kč 10 424 000,00Kč 0
investiční 4222
ÚZ 00 802
Ledčice – kanalizace Úroky z úvěru kanalizace 71 757,00Kč 71 757,00Kč 0
transfer 4139 Sociální fond-převod 70 325,00Kč 70 325,00Kč 0
celkem dotace přijaté   11 707 829,00Kč 11 707 829,00Kč 40 000,00Kč


2007

Dotace název poskytnuto
k 31.12.2007
použito
k 31.12.2007
zůstatek pro rok 2007
neinvestiční  4116
UZ 17 360
Obnovení bývalé polní cesta k památné hoře Říp s naučnou stezkou - I.etapa
MMR
300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 0
neinvestiční 4116
UZ 340 55
Havarijní program  -  Obnova nem.kult.památky-venkovský dům čp.15,rejstř.č.ÚSKP 100067 - Min.kultury 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0
neinvestiční  4116
UZ 17 360
Oprava domu čp.15 -kulturní památka R.Č..10067- MMR 400 000,00 Kč 400 000,00 Kč 0
neinvestiční  4112 Stát. rozpočet pro obce a ZŠ 79 324,00 Kč 79 324,00 Kč 0
neinvestiční  4116
ÚZ 13 101
Úřad práce 372 085,00Kč 372 085,00Kč 0
neinvestiční 4122
ÚZ 00 803
Úprava a vybavení školní kuchyně a jídelny MŠ a ZŠ
POV Stř.kraj
121 000,00Kč 121 000,00Kč 0
investiční 4216
ÚZ 177 23
17 TI Ledčice
MMR
1 360 000,00Kč 1 360 000,00Kč 0
investiční 4216
ÚZ 297 84
Ledčice  - kanalizace
Ministerstvo zemědělství
9 800 000,00Kč 9 800 000,00Kč 0
investiční 4222
ÚZ 00091
Ledčice – kanalizace I.etapa
Fond živ.prostředí Stř.kraje
5 000 000,00Kč 5 000 000,00Kč 0
transfer 4139 Sociální fond-převod peněz 48 068,00Kč 48 068,00Kč 0
celkem dotace přijaté   17 580 477,00Kč 17 580 477,00Kč 0


2006

Dotace název poskytnuto k 31.12.2006 použito k 31.12.2006 zůstatek pro rok 2007
neinvestiční 4122 Vesnice roku 06 26 469,50 Kč 7 580,00 Kč 18 889,50Kč
neinvestiční 4122 Výměna oken ZŠ 125 000,00 Kč 125 000,00 Kč 0
neinvestiční 4111 Volby do PSČR 22 954,20 Kč 22 954,20 Kč 0
neinvestiční  4111 Volby do ZO 21 022,00 Kč 21 022,00 Kč 0
neinvestiční  4116 Úřad práce 253 103,00Kč 253 103,00Kč 0
neinvestiční  4113 SFŽP - les 606 371,00Kč r.2005 0
neinvestiční 4116 Min.kultury -VISK 20 000,00Kč 20 000,00Kč 0
neinvestiční  4116 Min.kultury ČR – čp.15 100 000,00Kč 100 000,00Kč 0
neinvestiční  4112 Stát. rozpočet pro obce a ZŠ 75 420,00Kč 75 420,00Kč 0
investiční Vesnice roku 06 73 530,50 Kč 73 530,50 Kč 0

transfer 4139
Sociální fond-převod peněz 6 090,00Kč 6 090,00Kč 0
celkem dotace přijaté   1 323 870,20Kč 714 699,70Kč 18 889,50Kč

nahoru

 

 

 

 

Česky English Deutsch Netherlands

Geoportál Misys-Web (kliknutím na obrázek se dostanete na geoportál, kde je k dispozici řada základních témat, např. ortofotomapa, topografická mapa, historická mapa, čísla popisná, katastrální mapa a mapy bývalého pozemkového katastru, ve spojení s nahlížením do katastru nemovitostí ČÚZK).

geoportal_new2.jpg 

Svoz odpadu 

Zimní svoz:
od 1.11. do do 30.4. 
ve čtvrtek každý týden.

Letní svoz:
Od 13. 5. do 31. 10.  každý lichý čtvrtek, jednou za 14 dní.
Svoz probíhá cca od 6 hodin ráno.

Vyhledat v textu

29. 1. Zdislava

Zítra: Robin

 

Poplatky 2022
Platba poplatků převodem na č. ú. 473 266 933/0300, nebo v pokladně obecního úřadu.
- komunální odpad v. s. 1340 + číslo popisné,
- psi v. s. 1343 + číslo popisné.

Poplatek za komunální odpad dospělí / rekreanti / děti 600 Kč.
Splatnost poplatku za komunální odpad je 1. 5. 2022.

Poplatek za psa 60 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč, osoby starší 65 let 30 Kč.
Splatnost poplatku ze psů je 1.3.2022.

  

Inzerce

příspěvků: 59

Diskusní fórum

příspěvků: 279

Návštěvnost stránek

272799