Česky English Deutsch Netherlands

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Kultura, sport, spolky > Kronika > kronika 2010

2010

 

          Život u nás v Ledčicích v tomto roce přímo naplněn událostmi. Ani ten, kdo by chtěl, se nemohl nudit. Prožili jsme volební šok, ale prožili jsme i mnoho dalšího, co rozhodně stojí za zaznamenané. V rámci potřebné přehlednosti jednotlivých zápisů, se budu držet léty propsané strukturované podoby zápisu, které věnuji do zavedených „kapitol“. Začínáme tedy, jako každým rokem, přehledem počasí.

Průběh počasí v roce 2010

           Mrazivý leden byl téměř denně provázen sněžením. Několikrát jsem zaznamenala silnost nebezpečnost náledí (např. 17.a 30. 1) námrazy, některých jazyků a závějí (23.1). Kalamitní situace spojená s tlakovou utrží nazvanou téměř „filmově“ Daisy způsobila problémy i v Ledčicích. Z 9. na 10. ledna (o víkendu) za 24 hodin napadlo až 37 cm nového sněhu, což přineslo v osobní i veřejné dopravě chvíle „nervů“. Souvisle  ležící sněhová pokrývka (od 3.1 do 23.2), několik vícedenních způsob s vydatným sněžením, extrémní mrazy střídavé s opětovným namrzáním způsobilo zbytečné škody na silnicích. Na konci ledna a února silničáři už řešili akutní nedostatek posypných materiálů a soli.
           Začátkem března komplikace v dopravě pokračovaly, protože např. ještě v sobotu 6.3 napadlo 10 centimetrů dalšího sněhu. Celý další týden mrzlo( naměřila jsem např. 7.3 -9°C, 12.3 -4 °C). Ale už 15.3 byla první letošní bouřka, při které udeřilo 3 798 blesků! Byl zde silný vítr, že z našeho domu vyvrátil dvířka ze zahrady. Škod po obci byla
ale mnohem více. Od  18.3 přišla řada skutečně nádherných dnů ( až 17 °C v pátek na Josefa). Ve středu 14. dubna „buchla“ sopka EYJAFLALLJUKULL pod islandským ledovcem, což zapříčinilo znečištění  vzdušného prostoru nad Epan ( od 15. do 20.4), neboť se prach rozprostřel do ovzduší prakticky nad celým kontinentem. Od 19. do 30 dubna bylo nádherné počasí s teplotou až 27 °C (30.4). Od neděle 2.5 začalo období přeháněk. Nebylo prakticky dne, kdy by nepršelo. A to dovedlo do 4. června, kdy konečně vysvytlo sluníčko a naměřila jsem 18 °C, den na to, v sobotu už 25 °C, v neděli 27°C a 11.2 dokonce 32 °C.
          Květnový déšť přinesl s sebou záplavy na Moravě, Vysočině, na Pardubicku. Napršelo 169% normálu . Mimořádně oblačné počasí během letošního května se i na vámi, která dopadla na zemský vzduch. Prý se jednalo o nejnižší
za posledních 50. let.Vlna veder v červenci nám tak trochu dala zapomenout na povodňová začátek léta, kdy většina z Ledčických občanů museli čerpat vodu z níže položených místností a kdy větší část místních sklepů byla zatopena. 16.7 v nedalekých  byla naměřena sezóní teplota 36,7 °C. V sobotu 17.7 přišla velmi skutečná bouřka. Začátkem srpna (6-8.8) zasáhly nejen naši obec extrémní srážky, kdy napršelo 82 mm!
           Povodně se tentokrát objevily hlavně na Ústecku, další už i v Praze (silná bouřka s kroupami). Teploty v srpnu byly na tu dobu poměrně nízké (28.8 – 3.9. jen kolem 15°C. Začátek října byl ve znamení smogem  zapříčiněného nízkou oblačností, inverzí a zvýšených koncentrací škodlivými v ovzduší. Teploty ale dosahovaly až příjemných 16°C (11.10), koncem října od 11°C-14°C.
         Také začátek listopadu se tvářil, že zima je ještě daleko. ( 1. 11 bylo 15°C, 5.11 16°C).
K razantnímu ochlazení došlo 26.11, kdy poprvé sněžilo. Sníh se udržel až do 7. prosince, kdy pomalu bílo. Sněhová kalamita zasáhla celou Evropu, kdy se ke sněhu ještě přidal silný nárazovitý vítr. Téměř celý prosinec lze zcharakterizovat nízkými teplotami ( až -10°C 3.12), větrem a sněžením. Vánoční obleva byla krátká. 24.2 bylo 3°C,
ale už 25.12 -2°C, kdy se mrazy vzdálily a vydržely až do Silvestra (-10°C).

SUPERVOLEBNÍ ROK 2010

          Letos jsme šli u nás v Ledčicích k volbám celkem třikrát. Volili jsme zástupce do parlamentu, senátu i do vedení naší obce. Volilo se tedy nejen kdo bude tuto zemi, ale komu svěříme svou krásnou vesnici. Oproti jiným volebním šokům byly mimořádně vyostřeny vztahy nejen na „nejvyšších místech“ ale tak hodně i v Ledčicích. Postaveny byly tentokrát dvě kandidátky:
Kandidátka č.1 „Sdružení pro občany Ledčic“                                        počet získaných hlasů

         Jiří Sirový, 36 let, letecký mechanik                                                                   125
         David Chaloupka Ph.D., 40 let, geolog                                                            158
         Tomáš Šourek, 41let, letecký mechanik                                                          122
         Martina Reilichová, 34 let, manažerka                                                              128
         Václav Srba, 40 let, technolog                                                                            127
         Dušan Rác, 37 let, manažer                                                                                 97
         Irena Pospíšilová, 39 let, zdravotní sestra                                                       112
         Ivana Tomášková , 34 let, floristka                                                                    108
         Stanislav Charvát, 28 let, počítačový technik                                                   108
         Bc. Michaela Drábková, 25 let, bankovní úředník                                           112
         Martin Živný, 32 let, počítačový technik                                                              134
         Tomáš Švec, 36 let, letecký klempíř                                                                  106
         Libor Hofman, 36 let, hasič                                                                                 122
         Petr Bušil, 39 let, řidič                                                                                           109
         Michaela Polmová, 33 let, nezaměstnaná                                                          91 

 Kandidátka č.2 „Sdružení nezávislých kandidátů Ledčice“                   počet získaných hlasů

         Jiřina Michovská, 52 let, starostka obce                                                            186
         Josef  Miler, 63 let, důchodce                                                                              173
         Kamila Hlavsová, 41 let, asistentka jednatele společnosti                           156
         Mgr. David Pásek, 36 let                                                                                       170
         Eva Veverková, 43 let                                                                                             149
         Antonín Salač, 52 let, živnostník                                                                          168
         Monika Knorová, 23 let, asistentka ředitele                                                      145
         Luboš Budka, 34 let, zámečník                                                                           142
         Dana Sirová, 48 let, zdravotní sestra                                                                  185
         Luboš Král, 27 let, dělník                                                                                      160
         Marie Zemanová, 45 let, technoložka                                                                 168
         Roman Jansa, 37 let, řidič-skladník                                                                   164
         Andrea Klementová, 25 let, finanční analytička                                                157
         Josef Petrák, 28 let, mechanik                                                                             175
         Jiří Mareš, 41 let, živnostník                                                                                  167 

Sdružení pro občany Ledčic dosáhlo celkem 1759 hlasů
Sdružení nezávislých kandidátů dosáhla celkem 2465 hlasů
Voleb do zastupitelstva obce Ledčic se ve dnech 15.10. – 16.10. 2010 zúčastnilo 307 voličů ze zapsaných 467, což bylo celostátně nadprůměrných 65,7 % voličů!
            Ledčičtí tak dali najevo, koho si přejí do vedení své obce, kdo skrývá záruku kvalitní práce a komu věří. Počet hlasů u jednotlivých kandidátů jasně horší o ocenění výsledků i o poděkování, o soudnosti místních občanů, kteří nedali na neadresnost a plané řeči. Registrační úřad a Český statistický úřad zastoupení Dagmar Voefovan a Petruší Polákovou jak na základě prospěchů určil do zastupitelstva obce následující občany: 

 1. Sdružení pro Občany Ledčic: 6 mandátů: David Chaloupka
                                                                            Martin Živný
                                                                            Jiří Sirový
                                                                            Tomáš Šourek
                                                                            Martina Reilichová
                                                                            Václav Srba
 1. Sdružení nezávislých kandidátů Ledčice: 9 mandátů: Jiřina Michovská
                                                                                                  Dana Sirová
                                                                                                  Josef Miler
                                                                                                  Kamila Hlavsová
                                                                                                  David Pašek
                                                                                                  Eva Veverková
                                                                                                  Antonín Salač
                                                                                                  Monika Knorová
                                                                                                  Luboš Budka

              Osobnosti, které v zastupitelstvu zasednou, ať už budou pokračovat v práci, nebo jsou ve vedení obce nováčky, snad záruku kvalitní práce a konstruktivního řešení problémů souvisejících k dalšímu rozvoji Ledčic.


              Ustavující zasedání zastupitelstva obce Ledčice 11 .11 2010
11. listopadu 2010 od 18 hodin v souladu s ustavením zákona č. 128/2000 o obcích svolal OÚ Ledčice ustanovující zasedání zastupitelstva obce Ledčice. Zúčastnilo se všech 15 nově zvolených zastupitelů, kteří jednomyslně schválili program jednání.
Starostkou obce byla opět zvolená Jiřina Michovská.
Místostarosta obce: Josef Miler
Členy rady: Antonín Salač
                     Mgr. David Chaloupka Ph.D.
                     Tomáš Šourek
Předsedkyní finančního výboru: Kamila Hlavsová
Členy fin. výboru: Dana Sirová
                               Martin Živný
Předsedkyní kontrolního výboru: Martina Reilichová
Členy kontr. výboru: Luboš Budka
                                    Mgr. David Chaloupka
Předseda výboru pro mládež, tělovýchovu  a sport: Jiří Sirový
Předsedkyní výboru pro školství, kulturu a sociální věci: Eva Veverková
Členové posledních dvou výborů budou zvoleni na příštím veřejném zasedání ZO. 

  Veřejné zasedání zastupitelstva obce (chronologicky)

          18.3 2010 Program: knihovna o bezúplatném převodu pozemku pod obchodem paní  Chmelové parcela
č. 1547/78  o  výměře  575 m²
Nákup a prodej pozemků- nákup od manželů Salačových o výměře 128m²( 1m²/100 kč)
Prodej paní Živné na komerční využití, cena podle znaleckého  posudku

závěrečný účet obce v roce 2009:        příjem                         16 723 876 Kč

                                                                   výdaje                          11 592 472 Kč

                                                                   zůstatek                            144 220 Kč

 

hospodaření DSO Vltava: v roce 2009 majetek svazku :              12 531 Kč

                                                                  výdaje:                                131 858 Kč

                                                                  majetek obce:                1 826 135 Kč

 
změna č. 1 ÚP Ledčice v r. 2010 navýšení složky budov prostoru  pro Semmerlock
schválení počtu členů OZ pro komunální volby 2010: 15 zastupitelů
návrh na zrušení DSO Vltava
Hospodaření příspěvkové organizace (škola): přebytek 119 tisíc Kč
oprava místních komunikací v části Lada a Hajkov 

Program:

dohoda o povinné školní docházce s městem Roudnice nad Labem žádají 6 500 Kč na žáka - vyžádat si přehled nákladů
smlouva o budoucí darovací smlouvě s Ing. Annou Zikmundovou 3 pozemky daruje obci, obec přivede sítě
Smlouvy o dílo: Červenka Bohumil BČ s.r.o. dodatek č. 1 /S03/ 10  - “Hnízdo“ na nové  hřiště
                            Červenka Bohumil BČ, s.r.o.dodatek č. 2 /S58/  07  -  zvýšení DPH o 1%  z 19% na 20%
                            ENUI projekt s.r.o.Zlín – neschváleno
                            č.15 Martin Fliger Vraňany - odvlhčení podlah, schodiště - dotace 100 tisíc od ORP, smlouva 150 774 Kč
                            Ing. Boh. Pytloun Litoměřice - dostavba hřiště, zeleň: 527 197 Kč
žádost o koupi stavebního pozemku: Martin a Václav Bártlovi
žádost ozměnu úprav veřejného prostranství
stížnost na sjezd z čp. (pan Vereš)
žádost o koupi pozemku před čp. 46
odvolání proti výzvě k nahrazení poměrné části nákladů na stavbu kanalizační přípojky čp. 4
Sokol Ledčice - informace o zdroji fotbalu v obci, vytvořit nový výbor Sokola, schůzka : 1.7 2010 v 19. hod v klubovně ZŠ 

Program:

- darovací smlouva a bezúplatný převod pozemků s Ing. Zikmundovou
- rozpočtové opatření č.3 - navýšení výdajů v kapitole veřejná práva v položce zastupitelé obce o částku 200 tisíc Kč,
  ze které bude čerpáno v případě odchodu stávající starostky z funkce
- přebytek hospodaření příspěvkové organizace (ZŠ) za rok 2009 bude použit na likvidaci ztát v minulých letech
- smlouva o zrušení věcného břemene- Budka - plyn RWE
- návrh na prodej stavebního pozemku parc. č. 433/21 obecně Louce  z Plzně za 1100 Kč/m² navýšený o částku 80 tisíc - dům musí být zkolaudován do r. 2019, alespoň 1 osoba musí být přihlášen k trvalému pobytu v Ledčicích
           Posledním veřejným zasedáním obecního zastupitelstva v roce 2010 bylo zasedání 11.11.2010 popsané
na předcházející stránce této knihy.
           Obecní zastupitelstvo čeká velmi mnoho práce.Prioritou  byla zvolena péče o děti a mládež i aktivní spolupráce v místní škole.Z dalšího programu vyjímán to nejdůležitější vyhodnocování zázemí pro jednotku dobrovolných hasičů
ve stodole  v čp. 44, dohadování zázemí pro sportoviště na Skalce, dostavba domu čp.15 (informační centrum, volnočasové dělničky, atd.) další rozvoj kulturně společenského života a mnoho další.
           Věřím, že všichni zastupitelé si budou vzácně dobrými, korektními a kvalitními spolupracovníky. Protože jedině
tak se může naše obec i nadále rozvíjet a krásnět. Všechny teď čeká tvrdá práce a ne vždy slova uznání. Trávené úkoly, které čekají, budou vyžadovat velké osobní nasazení,neskutečně mnoho času,odříkání a vytrvalosti. Kdo se chce jen zviditelnit, toho občané brzy prokouknou, neboť volič vidí, slyší a myslí. Ostatně ledčičtí to jasně dokázali. Přeji tedy novému ledčickému zastupitelstvu, aby Ledčice spravovalo podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Aby neslibovalo nesplnitelné a nelakovalo nic na růžovo.Určitě se pak najdou mnozí, kteří rádi napomenou. 

ROZPOČET OBCE NA ROK 2010

Příjmy:

Daňové:                                         5 055 000 Kč

Bezdaňové:                                      660 000 Kč

Kapitálové:                                    7 430 000 Kč

Přijaté transfery:                              200 000 Kč

Financování příjmu:                  11 100 000 Kč

Celkem :                                     24 445 000 Kč

 

Výdaje:

Zemědělství:                                     35 000 Kč

Doprava:                                      7 650 000 Kč

Vodní hospodářství:                        50 000 Kč

Spoje:                                              140 000 Kč

Vzdělávání:                                     582 000 Kč

Kultura:                                           440 000 Kč

Tělovýchova:                                     50 000 Kč

Zdravotnictví:                                       3 000 Kč

Územní rozvoj:                               300 000 Kč

Životní prostředí:                            875 000 Kč

Požární ochrana, Bozp:                160 000 Kč

Všeobecná veřejná správa:        540 000 Kč

Finanční operace:                         320 000 Kč    

Běžné výdaje celkem:             12 145 000 Kč

 

Kapitálové výdaje celkem:       5 700 000 Kč

Financování výdajů:                   6 600 000 Kč

Celkem výdajů:                        24 445 000 Kč

 

Demografický vývoj:

Počet obyvatel v roce 2010: 586 z toho 290 žen a 296 mužů
Průměrný věk 39 let.
V roce 2010 se u nás narodilo 9 dětí:

                                                                    Viktorie Dejlová čp. 4
                                                                    Daniel Dnebovský čp. 192
                                                                    Alžběta Dvořáková čp. 126
                                                                    Nela Frýdlová čp. 151
                                                                    Kristýna Charvátová čp. 46
                                                                    Jindra Klement čp. 65
                                                                    Ema Petráková čp. 123
                                                                    Roman Staněk čp. 34
                                                                    Gabriela Šimková čp. 87 

V roce 2010 nás navždy opustili:

                                                                    Václav Jiránek čp. 226
                                                                    Vlastimil Justa čp. 33
                                                                    František Košťál čp. 172
                                                                    Bořivoj Král čp.189
                                                                    Jaroslav Král čp. 167
                                                                    František Slavík čp. 66

 ČEST JEJICH PAMÁTCE!

 

            V sobotu 30.1 2010 se v hospodě vámi uskutečněná hromada lednického 113 letého Podřipského
a vzdělávacího spolku Říp. Přítomno bylo 26 členů a 6 hostů. Na úvod o přestávce a o jednání spolku hrál všem
pro radost (i ke konci) Jan Antonín Vlastník.
             Všichni přítomní po zahájení valné hromady minutou ticha uctili památku těch přátel, kteří svou životní pouť uzavřeli v roce 2009. Potom pan Jiří Král v soukromé zprávě zhodnotil práci spolku v minulém roce, kterou neshledal právě rozsáhlou. Požádal proto, aby členové přišli s návrhy jak situaci zlepšit. Řekl také, že spolek má 102 členy, z toho 91 muže a 11 žen. Jmenovitě poděkoval praporčíku Stanislavu Klementovi za to, že poctivě doprovádí zesnulé přátelé
na jejich poslední cestě.
             Po Jiřím Královi dostal slovo Jaroslav Jansa, který přednesl finanční správu.spolku k 1.1 2010 je 92 224 korun.
Přítomnými členy byl zvolen nový sbor spolku ne složení: Zeman Václav, Sirový Vladimír, Jansa Jaroslav, Bušil Jiří, Studený Jiří, Voves Vlastimil, Mládek Ladislav, Říha Václav, Michovský Ladislav mladá a Drápek Michal.
           Poté proběhla hlučná debata při volbě spolkového poslíčka, která byla nakonec přerušena a řešení posunuto
na výkonnou schůzi  ŘÍPu. Snad by byla škoda, kdyby od 30. dubna 1897. kdy byl spolek založen, aby po 113 letech tato funkce zanikla.
            Valná hromada ponechala Evropské příspěvky v roce 2010 ve stejné výši jako dosud. tj. 50 Kč a pohřebné také         1500 Kč.
             Po zdravici hostů a krátké diskuzi Jiří Král poděkoval všem za účast a popřál přítomným úspěch, spokojenost
a pevné zdraví v roce 2010.
            Jako nezainteresovaný  pozorovatel mohu říct, jak je v době, že v naší obci pracuje tak bohulibí spolek. Patří mu za to dík. Možná, že svou činnost ještě trochu rozšíří, aby jeho stopy ve vesnici byly patrnější. Vzkazuji: vydržte. 

Nová knížka o Sazené

          23.1 2010 se v podvečerních hodinách v sousední Sazené uvedla do života nová brožura Otakara Špingera, Václava Fencla a Rudolfa Votruby. Slavnosti se zúčastnila paní starostka Ledčic, Jiřina Michovská spolu se mnou coby kronikářkou. Výše uvedení autoři útlé vlastivědné publikace si vytvořili úkol, stručně zapsat zdánlivě obyčejnou historii nevelké obce. Sledovali její osudy, pokud to prameny dovolovaly, z temna dávnověku po dnešek. Snad se podobné knihy brzy dočkají i Ledčice.

Zaniklé ledčické domy

           V Ledčicích v únoru 2010 byl vytištěn obsáhlý materiál o nemovitostech které stávaly v naší vesnici nad kterými už slunce nesvítí. Zmizeli byli zbourány a na jejich místech buď stojí domy nové, nebo ona místa  prázdnotou sejí prázdnotou. Suma sumárum z „ povrchu zemského“ zmizela více než dvacítka obydlí. Některá z nich jsou zachována alespoň na, po některých zbyly už jen vzpomínky.
           Vypovídací hodnota onoho zveřejněného materiálu je velmi vysoká. Byla takto zmapována prakticky celá obec (za nesmírné aktivity pamětníků a seniorů), takže i budoucí generace budou vědět, jak vypadal dávný vzhled naší vesnice. A snad se i zasadí o to, zachraňovat podobné hodnoty. Ledčice jsou totiž velmi starobylou a velmi krásnou obcí a takovou pozornost a péči si plně zaslouží.

Zrekonstruované komunikace

            30. listopadu 2010 byla zkonstruována rekonstrukce komunikací na Ladech, Hajkově Vinohradech a Rafandě. Obec se tu potýkala s mnoha problémy, kdy se muselo brát v úvazku mnoho detailů, se kterými se nedalo „pohnout“ jako na příklad  jednotlivých zdejších nemovitostí, výkonné poměry vstupů a vjezd k nim, zídky, ploty, sklon ulic a další
a další  „ drobnosti“. Co dům, to jiný problém. A jeden problém otvíral další. Co s deštnou vodou? Podle zákona ji majitelé nemovitostí musí likvidovat na svém pozemku. Ovšem ten zákon se týká nových staveb. Jak si počívat, když tu obydlí stojí desítky, ba stovky let? A tak bylo umožněno výjimečně odvést dešťovou vodu do zelených vsakovacích ploch
a pouze v mimořádných případech byly do chodníků umístěny odvodňovací žlábky.
             Obec musela řešit i takový problém, který se týkal znečištění komunikace jako parkovacích míst, mytí vozidel
na veřejném prostranství, psí výkaly na nových chodnících mnohé další. K tomu ke všemu ještě přináležela taková „administrativa“, že pohltila snad veškerý volný čas paní starostky a jejich pracovníků. Od září 2009, kdy se se stavbou začalo  zažila mnohé jasné chvilky. Ale výsledkem jsou úžasné, v těchto místech do té doby nevídané, krásné silnice, přilehlé pohodlné chodníky a svěží zelené pásy. Životní prostředí této části Ledčic se nesmírně zlepšilo.
              Jak jsem se zmiňovala v zápisech do této knihy v minulých letech, v průběhu tří let od 5.11. 2007 do kolaudace 31.8. 2010 proběhla v naší obci zasíťování nových stavebních pozemků. K parcelám byly přivedeny všechny „moderní“  sítě - elektřina, vodovod, plyn i kanalizace. O tyto pozemky je veliký zájem. 

Otevření nového dětského hřiště

           19. června 2010 bylo na lednické vám radostně otevřeno pěkné moderní dětské hřiště, po němž už se u nás volalo několik let, Je plné prolézaček, houpaček, šplhadel a klouzaček, je tu i lanovka a především nádherný koráb,
který celému místu vévodí a naše fantastické jméno „Černá perla“. Pohodlné lavičky , pískoviště a pérová houpadla jsou zájem pro všechny - dětí i jejich maminek, seniorů na na odpočinku i omladiny. Instalace kvalitních a bezpečných lesních prvků ( převládá tu akátové dřevo) zajisté přispěje k zdravému fyzickému i duševnímu vývoji lednické nejmladší generace. Prvotním impulzem k zahájení prací na vybudovaní takového hřiště. Byly besedy s dětmi a mládeže, diskuzní příspěvky občanů při veřejných zasedáních zastupitelstva i fórem Ledčických webových stránek.
            Obec nikdy neměla hřiště vyčleněné přímo takovýmto směrem, a proto se rozhodla vše zásadně řešit. A tak děti už v roce 2008 svými výtvarnými návrhy nastínili to, co by mělo na novém hřišti být a co rozhodně nesmí chybět.
Do projektu se zapojili také lednické spolky, organizace i místní podnikatelské subjekty. Výrazně svými finančními prostředky stavbu podpořil Regionální operační program EU. Hřiště rozhodně nebylo pořízeno „levně“. Stálo více
než 2 miliony korun, ale je skutečnou okrasou a oázou naší stále krásnější vesnice.
              Hřiště bylo slavnostně otevřeno výše zmíněného teplého a slunečního dne za účasti nevídaného počtu lidí. Zlatým hřebem se stalo provedení populárního díla Bohuslava Martinů, otvírání schránek. Zpíval Ledčický příležitostní sbor, doprovázený hudebním ansámblem, přímo z „paluby“ Černé perly. Sklidil bouřlivý potlesk. Následovala řada dalších „akcí“, mezi nimi na příklad „pěnové moře“ které přímo na vedlejší školní hřiště „vypustili“ hasiči. Ti se také zasloužili o „ vyhlídkové výjezdy“ na ramenní příslušného vozidla. Děti i dospělí se společně pobavili při nejrůznějších soutěžích, hudebních vystoupeních, kolu štěstí a mnohému dalšímu. Celou slavnost završila večerní zábava přímo
„pod hvězdami“ na školním hřišti. Nenašel se snad škarohlíd, kterému by se tento den nelíbil.
              A nové hřiště? Od té doby se stalo jakousi atrakcí pro děti z celého dalekého i blízkého okolí. Jezdí se sem z Prahy, z celého Podřipska, z Ústí…. všem je tu otevřena „náruč“ všech herních prvků.
             Své už udělala i nová výsadba. telené bludiště vesele vypadá stále zřetelnější a vyšší „cestičky“ keře i stromky
se mají k světu. Zrodilo se skutečně krásné klidné a poetické místo. 

Ledčičtí pomáhají lidem v nouzi

            Jak se zmiňují už dávné zápisy, Ledčice odjakživa pomáhaly všude, kde to bylo zapotřebí. Ochota, s jakou místní vždy otevřeli svá srdce o pomocné ruce dokazuje, že Češi zdaleka nejsou lhostejní, ignorančtí a nezajímají se jen o „svůj píseček“ jak se obecně tvrdí.
            Spontální  dobročinnost u nás převyšuje evropský „standart“. Češi jsou výjimeční mezi členskými zeměmi Evropské unie i Hru, že pomáhájí na pomoc lidem v nouzi zvláštním rozpočtem. Naši lidé dali na dobročinnost mnohem více, než několikrát větší a lidnatější Polsko Španělsko či Francie. Pomohli na příklad čtyřikrát větším „peněžním oběhem tsunami, než Itálie, na Tatry poničené vichřicí jsme dali dokonce víc než Slováci.Zdevastovanému Haity po zemětřesení bylo věnováno 28 milionů. při katastrofálních záplavách v letech 1997, 2002, ale i těch letošních posíláme  na kartu humanitárních sbírek peníze. Někteří si vybrali dovolenou, aby mohli svou prací pomoci vesnicím zaplaveným bahnem. Říká se, že milosrdenství, soucit a štědrost máme v genech. Naše země byla v minulosti tolikrát drcena, tolikrát byla pod útlakem a okupována, že se v jejich obyvatelích zakódovala potřeba pomáhat těm, kteří jsou v jakékoliv nouzi. Ať je to živelná pohroma nebo válečná vřava. Do našich genů se promítla staletí zkušeností , která v nás dnes dokáže zmobilizovat ušlechtilé emoce.
            Prví historická záruka o ledčické pomoci lidem v nouzi říká: „3.6 1885 vznikl ve Vodskově stavení ve Ctiněvsi oheň, který zapříčinil vyhoření 28 místních usedlostí. K podpoře nešťastných pohořelých se sešlo mnoho finančních příspěvků. Obec Ledčice darovala 30 zlatých 33 krejcarů, Václav Srba z Ledčic 15 zlatých, Václav Císař z Ledčic 5 zlatých, Václav Voves 4 zlaté.
Další jsem vyčetla ve školní kronice:
             Dne 1. dubna 1945 uspořádal učitelský sbor ve zdejší obci sbírku pro osoby postižené náletem na Kralupy dne 22.3 1945. Sbírka vynesla 7 kg pšeničné mouky, 3 kg hrášku, 4 vajíčka a 13 302 korun. Vše odevzdáno bylo
3.4 příslušným sběrnám v Kralupech.
             Vlna solidarity v celé obci se zvedla roku 1999, kdy snad každý přispěl na pomoc válkou. Všichni , kdo mohli, pomáhali také finanční sbírkou pro země zničené tsunami V Ledčicích vynesla 25 tisíc korun, které byly zaslány nadaci Člověk v krvi. Několik let se nejprve děti a dnes už i dospělí zúčastňují sbírky pro Kapku naděje a nadaci Klíček. Obec i jednotlivci pravidelně přispívají nadaci naše dítě a do fondu Pomoc dětem. Dvakrát ročně se v Ledčicích pořádá charitativní sbírka pro Diakonii Brozenov. V roce 2009 jsme poskytli finanční částku na pořízení BABY BOXU na Mělníku, který se stal v Česku už jubilejním třicátým.
               Ledčičtí rok co rok nemají nemalé finanční dary také do Tříkrálových sbírek požádaných soudní křesťanskou organizací. Místní děti i dospělí se stali také pomocníky UNICEF – poprvé v roce 2007 šijí panenky, jejichž „adopcí“ prodejem za 600 korun, je hrazeno proočkování 1 dítěte.
               V červnu 2009 byla zasažena povodní obec Dolní Habartice v severních Čechách. Naši obyvatelé mezi sebou vybrali částku 5 500 korun a společně 10 tisíc od obce Ledčice a 100 tisíc od svazu Vltava tak byla finanční pomoc zdevastované vesnice. Letos bylo 30 tisíc od občanů a 10 tisíc od obce Ledčice předání Ing. Františku Fišerovi, starostovi povodí zalité obce Frantoškov. Za vše patří našim lidem dík. Doufejme, že my podobnou pomoc nebudeme nikdy potřebovat 

Významná životní jubilea

              V únoru 2010 se v krabčické diakonii dožil požehnaného věku 100 let lednický rodák, pan Jaroslav Panchart. Během svého života zažil dva císaře a deset prezidentů. Díky skvělé paměti je výborným vypravěčem a společníkem s velkou dávkou mužné elegance a skvělého chování. Do vínku  mu byl dán dar pevného zdraví, kvalitního vzdělání spokojeného rodinného života a nenapodobitelného charismatu. Za všechny lednické občany jsem mu s paní starostkou a přáteli ze spolku ŘÍP popřáli, aby mu sloužilo zdraví jako dosud, bystrou mysl, hodně zaslouženého klidu
a osobní pohody.
             30.5 2010 oslavila významné životní jubileum, krásných 90 let, paní Marta Králová. Pochází z velmi váženého významného ledčického selského rodů Srbů, jehož hlavní místní sídlo bývalo ve statku čp. 4, který dnes už neexistuje.
             Paní Králová je dodnes nesmírně čilá. Často a ráda vzpomíná na jednotlivé členy svého rodu, na láskyplné manželství s nedávno zemřelým mužem Josefem, obecně v Ledčicích známým pod přezdívkou Strojník. Radost jí dělají děti, vnoučata a pravnoučata. Ještě dnes, i v tak požehnaném věku, se živě zajímá o vše, co se u nás na vsi děje. Bohužel, už jí moc neslouží nohy, tak kamarádky docházejí za ní. Do dalších let jsme paní Králové popřáli hodně zdraví, štěstí, pohody a spokojenosti v kruhu rodiny a přátel.

 

Ledčická výročí

LUDVÍK LÁT (1975 – 1947)
             V srpnu si Ledčice připomněly 135. výročí narození skvělého rodáka Ludvíka Láta ( 4.8 1875 – 3.8 1947). Tento evangelický farář, profesor kreslení, básník, spisovatel, horolezec a velký obdivovatel anatiky svůj vřelý vztah k rodné vesnici vyjádřil v knize „ hra ledčické faře“ kterou vydal v roce 1924.

PAMĚTNÍ DESKA (1915)
            Před 95 lety, v roce 1915 umístili ledničtí evangelici na svůj místní svatostánek bronzovou pamětní desku s portrétem Mistra Jana Huse a textem „Hledej pravdu, slyš pravdu, ne ve pravdě, miluj pravdu, prav pravdu, drž pravdu až do smrti. Svaté paměti otce české vděčné evangelické“ Stalo se v den 500. výročí upálení Mistra Jana.

STATEK ČP. 15
            V tomto roce už se kráse pomalu přiblížil původnímu vzhledu secesní statek čp. 15 na návsi. Zažil stejně jako jeho dávní stavitelé a majitelé mnoho let prosperity a rozvoje. Ale také pádu a devastace zapříčiněné úpadkem kulturních, duchovních a společenských hodnot v době nedávno minulé. Objekt byl dlouhý čas využíván jako bydlení nájemní, jak byl dlouhý čas neobydlený, nevyužitý a tak bez pomoci chátral a tomu také odpovídal jeho stav. Dnes
už je zachráněno to nejpodstatnější, včetně fasády. Statek však už nikdy nezíská zpět svůj kouzelný starosvětský vzhled, jaký měl v poklidných 20. letech 20. století. Pan Bedřich Gabriel, vnuk původních majitelů Vladimíra a Gabriela Cinkerových, který dnes žije v australské Sydney, věnoval naší obci, jež se snaží několik let o to, aby obnovená hlavní budova statku začala sloužit jako kulturní a společenské centrum, několik fotografií včetně obrázku rodového erbu.

FERDINAND CÍSAŘ
            26. únoru 1850, před 160 lety, se v Ledčicích narodil Ferdinand Císař, pozdější představitel Evangelické církve moravské ( v r. 1899) a člen prvního synodního nově vzniklé Českokratské církve evangelické ( v.r 1918)
            Jeho otec Václav měl v Ledčicích menší hospodářství a obchod, tedy předpoklad blahobytu. Rodinu však stihla velká pohroma, když byl obchod Císařových jednoho dne do poslední maličkosti vykraden. Všichni se rázem ocitli v těžké finanční tísni.Tehdy zvítězila poctivost otce, který prohlásil, že splatí dluhy do posledního krejcaru. Zápasil s ním až do své smrti. V den kdy zaplatil poslední splátku a uzavřel účty, zemřel jeho syn Ferdinand  už v té době působil jako evangelický farář, takže mu mohl na smrtelné posteli patřičně posloužit.
           Ferdinand Císař po absolvování letecké evangelické školy a později gymnázia v Praze studoval technologii
ve Vídni, v německém Halle a ve skotském Edinburgu, získal mnohé přátelé. Z počátku své profesní kariéry velmi krátce působil jako kazatel – diakon evangelické církve v Roudnici, později jako nkář  ve Vanovicích.V roce 1877 se stal farářem v Klobounkách u Brna. Vlivem Císařových byl roku 1880 do řad  evangeliku získáno i jeho velký osobní přítel T.G.Masaryk, jenž byl jeho velkým obdivovatelem.Často se vzájemně navštěvovali, hráli spolu kuželky a kulečník, pořádali dlouhé husitské vycházky a takřka nekonečně filozofické debaty.
            Ferdinand Císař znal několik světových jazyků a také jeho řečnické nadání bylo obdivuhodné. Svá kázání často  , takže byla pro posluchače lehce zapamatovatelná. Ve své době téměř zlidověla.
            F. Císař je autorem sbírky kázání “Od srdce k srdci“ později sepsal „ O tom nejdůležitějším“ ke 100 výročí „Toleranční patent“a jiné. Založil časopis „hno“ a přispíval i do Siónu“. Za svou práce byl vyznamenám řádem Železné koruny, jmenován českým doktorem .Obec Kloborký, kde vybudoval školu, faru a také evangelický chrám, jej jmenovala českým občanem. Na své rodiště Ferdinand Císař velmi rád a často vzpomínal a své vzpomínky i velmi vtipně okomentoval.S lednicemi udržoval kontakt až do své smrti, 14.6 1932, Týž den prezident Masaryk zaslal jeho manželce upřímnou kondolenci. Smrt svého přítele nesl velmi těžce a často  na něj vzpomínal.
            Také my ledčičtí, bychom se dopustili velké křivdy, kdybychom si osobnost tak význačného a jedinečného rodáka alespoň občas nepřipomněli.

ANTONÍN NEDOMA (1940 – 1927)
            Budoucí významný politik Antonín Nedoma se narodil v Ledčicích 28. 1840 jako syn místního evangelického učitele Josefa Nedomy a Anny, Rozené Michalové z Ledčic. Měl staršího bratra Bedřicha, pozdějšího malíře a technika. Antonín Nedoma patřil ke svolavatelům prvního tábora lidu (1868), působil jako poslanec zemského sněmu
a Zemědělské rady Království českého. Většinu svého života prožil ve Vesňanech, kam se přiženil.

DESETILETÍ OBNOVY A REKONTRUKCÍ V KOSTELE SV. VÁCLAVA
            Dnes nemusí být člověk věřící, aby vstupoval do tohoto chrámu s úctou. Neboť samotná stavba, její době vybrané dominantní místo na „kopečku“nad zdejší fresky, obrazy, sochy jsou důkazem toho, kolik smyslu pro prostor, krásu naši předkové měli.a jak pracovití lidé to byli. Úcta z minulosti ke kulturnímu hodnotnému a dědictví po minulých generacích byly hlavní motivací k postupným opravám lednického svátostnímu. V letech 1999/2000 byl obnoven vnější plášť kostela svatého Václava, byly zrekonstruovány a naladěny soustavy na než jak nainstalovány nové eifesníky s pozlacenými číslovkami. Uskutečnila se oprava věžičky, sestaven byl pískovcový alianční znak rodu Lobkowiczů.,ale i původní věžní hodiny z roku 1888. na vrchol věže byla umístěna nová pozlacená makovička s křížem, v jejímž nitru se skrývá měděný hrdlo s poselstvím hodnému. Dostavěna byla barokně zvlněná obvodová zeď kostela, odvětrány jeho základy pozvednuté náhrobky na přilehlém hřbitově a uskutečněny úpravy.Teprve v roce 2004 se podařilo získat dostatek peněz pro práce na iluzorních freskách. Celé kružiště sestavoval pražský akademický malíř Zdeněk Novotný. protože odvedl skvělou práci, byla mu v letech 2007/2008 svěřena i obnova bočních oltářů- Obraz sv. Jana Nepomuckého datový  rokem 1762 a proto Obraz Sv. rodiny, rovněž záležitost bankovní. Mnohé ale díky opakovaným vloupáním v průběhu let z lednického kostela zmizelo. Ať už to byl umělecky nejcennější obraz „Snímání Krista z kříže“ skvělá renesanční matka z doby Rudolfa 2. získána lednickými v 50. letech 20. století v „akci výkup klášterů“ a opatřená vynikajícím řezaným zámkem vytvořeným architektem Emanuelem Josefem Nargoldem ( 1888 – 1962). Obraz byl odcizen stejně jako kopie Božího srdce Kristova  od malíře Pompa. Do roku 1950 tu stávala svaté Terezie od Jezulátka, dřevořezba pocházející z Kláštera v Roudnici. ta je také nenávratně pryč.
              Ve výklenku nad Snímáním Krista z kříže byla ještě před roky soška Panny Marie nošená dříve družičkami
pod baldachýnem v prvních průvodech do Staré Boleslavi. Dnes je soška uschována v soudnickém depozitáři. Bohužel zmizeli 4 sošky andělíčků z hlavního oltáře, nízké rokové řezbě. ukradena byla nedávno i antikizující socha  Spravedlnosti a kazatelny. Před zloději jsou uschovány zbylé obrazy Křížové cesty (12 ze 14), stejně jako polychromovaná socha Krista trpitele. To proto, aby po opakovaných vloupáních alespoň něco zbylo. Snad jednou doba strašlivého ochuzování našeho národního kulturního dědictví pomine. Snad jednou zmizí neúcta k vlastní minulosti
a nezájem o duchovní stránky života i bezostyšný vandalismus. Aby bylo vůbec co předávat těm , kteří přijdou po nás.

 

Přehled nejdůležitějších kulturních a společenských událostí

1.1. 2010 – ročník novoročního výstupu na horu Říp
13.2. 2010 – druhý ročník místní starodávné zabíjačky a masopustní maškarní průvod
30.1. 2010 -  předání pololetního vysvědčení na „mořské pláži“. třebaže za okny školy bylo sněhu po kolena a foukal severák, uvnitř hřálo „sluníčko“. Děti se vysvlékly do plavek, nasadili si sluneční brýle, vyzbrojily se slunečníky, potápěčskými brýlemi a nakonec si hráli a pobyt u moře. Převzali zvesela z přátelských rukou paní učitelek vysvědčení
a už se těšily, co nového pro ně zase bude nachystáno. Neotřelým nápadům a „škole hrou“ tleskám.
22.3. 2010 – královna Vesna a její jasně vyšňořená družina víl a dětí otevřela studánku u Srbáku a potom za znaků píšťalek a vhodila do rybníku Dunďáku. Jaro tak bylo „oficiálně“ přivítáno.
30.4. 2010 -  proběhly poprvé na hřišti u Cikánky „čarodějnické hrátky“ tentokrát především pod  zásluhou   mládeže. Bylo připraveno vystoupení školních mažoretek a celá řada veselý soutěží. Historická skupina Beřkovští a Šelírova připravila pravou popravu a mučánkování čarodějnic a meger. Došlo i na tradiční opékání špekáčků, upálená byla nejšerednější čarodějnice a všichni přítomní si užili nejen skvěle připraveného programu, ale i hudební produkce kapely Trozumíci. Legrace ten den nebrala konce.
1.5. 2010 - slavnostní vítání ledčických občánků, program připravila škola
5.12. 2010  - u příležitosti Dne vítězství spojeneckých armád a 65. výročí ukončení 2. světové války se v pátek konala jubilejní sešlost s položením věnců z pomníku padlých
10.5. 2010 – proběhly ve škole oslavy Dne matek plné písniček, scének, tanečků a pohádek, které byly ze všech stran pochváleny jako nejlepší za hezkou řádku let. Dojetí, radost a neutuchající potlesk byl tou  nejlepší odměnou všem účinkujícím, kteří se snažili ukázat v tom nejúžasnějším „světle“. poděkování patří všem – dětem u pedagožkám.
22.5. 2010 – obecní úřad uspořádal zájezd do polské Kudoury zdroje na místní prodejní trhy. Cena zájezdu vždy 250 Kč za osobu.
3.6. 2010 – lednická škola byla oceněna třetím místem v souteži Dar pro Zemi. Cenu si všichni žáci jeli autobusem převzít do kina Hutník na Kladně.
8.6. 2010 – Ledčice navštívila hodnotící komise Vesnice roku.
18.6. 2010 – na hřišti na cikánce se uskutečnil 2. ročník ROCKJAM LEDČICE hrálo tu sedm kapel, atmosféra neměla chybu.
23.6. 2010 – zpíval Ledčický příležitostní sbor, jako už několik let za sebou, na pražské Kampě Rybom Českou.společně s desítkami dalších nadšenců. Tato mše sklidila jako každoročně ohromný aplaus hlavně od cizinců, kteří netuší, že jde o recesi. Zpěvákem se stal každý, kdo přišel. Zpívá se rovnou, bez zkoušení pod zkušenou vlídnou taktovkou dirigenta Libora Sládka. Vánoční cukroví, čepice, prskavky a dokonce lyže byly místními proprietami. Hudební doprovod pod heslem „Proč mrznout v kostele, když můžeme zpívat v teple“, zajistili ti,  kdo s nástroji přišli a sbor Besharmonie. Samozřejmě, že byla pořízena i tato dokumentace a videonahrávka.
1.7. 2010 – se v budově školy konala schůzka ohledně zachování a dalšího fungování TJ SOKOLA  Ledčice, další podobná schůzka proběhla ještě 22.7. Fotbal v naší vesnici byl konečně vzkříšen trenéři: Srba, Sirový, Líbal, Muller, Hillebrandt.
14.8. 2010 – jsem odevzdala v mělnickém dotazník zabývající se  celorepublikovým výzkumem lidových tradic, tentokrát zaměřený na společenské vztahy a vybranou kulturu. Musím se pochlubit, že mnou formulované odpovědi byly s uznáním velmi dobře ceněny. Mám z toho upřímnou radost, stejně jako z dopisu Národního ústavu ustavu lidové kultury ve Strážnici.
4.9. 2010 uspořádali Ledčický příležitostní sbor společně s Dvořákovou verandou Svatováclavský koncert, kde společně uvedly Tsuvévskou mši Petra Ebena a výběr z Rockového oratoria Everesmiling liberty. Koncert měl skvělý ohlas.
1.10. 2010 – se konal 3. ročník už tradičního Běhu sv. Václava na naučné stezce praotce Čecha v Ledčicích. Účastníci cestou vyplňovali pracovní lísky.
4.11. 2010 se „rozjely“ sportovní a pohybové hry pro děti předškolního a mladšího školního věku
6.11. 2010 – se v rybníce Pod uličkou konal tradiční výlov ryb za asistence velkého počtu diváků
14.11. 2010 – uspořádal ledčický Kumštovní klub malbu na hedvábí. Kurz vedla slečna Lenka Beranová.
10.11. 2010 – místní škola uspořádala lampionový průvod završený společným vypouštěním lampionů splněných přání.
24.11. 2010 – ve školní klubovně proběhlo aranžování adventních věnců pod režií floristky, Ivany Tomáškové. Byla slyšet veliká slova chvály a uznání.
5. 12. 2010 se uskutečnilo tradiční společné rozsvícení vánočního stromku na návsi spojéné s „živým Betlémem“ průvodem diváčků, vystoupení pekelných mažoretek a žesťovým minikoncertem. Přišel také Mikuláš s nějakou tou sladkostí. Dospělým zavoněl „svařáček“.
11.12. 2010 – se v 15 hodin v malebných prostorách místního kostela svatého Václava rozezněla Rybom České mše v podání Ledčického příležitostného sboru posíleného o z přátelené sólistky a sboristky. Dirigoval Jakub Kydlísek. Koncert měl neslýchaný úspěch a jak se zdá, toto provedení „Rybovky“ bylo snad nejkvalitnější od doby, kdy Ledčický příležitostní sbor vznikl. Dík za to patří především jeho sbormistryní, Barboře Novotné.
9.12..2010 – se uskutečnilo milé setkání dříve narozených ledčických občánků v tentokrát pod příznačným názvem Vánoce nanečisto.
24.12. 2010 – v 21 hodin vyvrcholila adventní doba v naší vesnici oblíbeným setkáním  zdejších obyvatel o Štědrém dni v kostele svatého Václava, Společně jsme si zazpívali nejkrásnější české koledy, zažili očistné chvíle si popřáli vzájemně „šťastné a veselé“.

Rok 2010 skončil. Nezbývá mi, už velmi, velmi krátce zmínit nejdůležitější události světové a „zemské“:

24.5. 2010 skončilo 18 let bojů o vlastnictví Svatovítské katedrály mezi státem a katolickou církví. Nový arcibiskup Dominik Duba uzavřel se Správou Pražského hradu dohodu, že práva a povinnosti budou rozděleny „napůl“.
28.8. 2010 byl na Řípu uspořádán silně proklamovaný megakoncert „snů“ za účasti legendy heavy metalu Ozzy Osbourna.
1.5. 2010 – 31.10. 2010 se v čínské Šanghaji konala do té doby největší světová výstavba EXPO 2010. Naše země oslnila především „zlatou slzou“ kapkou potaženou zlatem „doteku štěstí“ instalováním originálu bronzového reliéfu pod sochou Jana Nepomuckého z Karlova mostu  ukázkami „plodů civilizace“
10.4. 2010 se u Smolenska zřítil polský vládní letoun s prezidentem Lechem Kaezijnoským a mnoha vysokými představiteli Polska.
6.6..2010 – zemřel herec, režisér a scénárista Ladislav Smoljak, spolutvůrce legendárního Divadla Járy Cimrmana.
15.9. 2010 – zpustili lékařské odbory kampaň „Děkujeme, odcházíme“ v níž požadují aby platy lékařů činili až trojnásobné průměrné mzdy v Česku.
13.10. 2010 se cestou do školy ztratila devítiletá pražská školačka, Anička Janatková. Celá země je na nohou. Policie po ní usilovně pátrá.
17.11. 2010 vědci z evropské organizace pro jaderný výzkum stvořili na 170 milisekund antihmotu
8.12. 2010 si celý svět připomněl 30. výročí zavraždění Johna Lennona, člena Beatles.
Česká skvělá rychlobruslařka Martina Sáblíková na olympiádě ve Vancoveru získala 2 zlaté a jednu bronzovou medaili.

             Zkrátka a dobře, byl to v mnohém bouřlivý rok.
                                                                                                Zapsala Ivana Plicková