Česky English Deutsch Netherlands

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Potřebuji si vyřídit > Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství

Poplatky za komunální odpad

Obec Ledčice oznamuje výběr poplatků podle OZV 5/2020:

poplatek za komunální odpad dospělí trvale hlášení 600,-
poplatek za komunální odpad děti do 15ti let trvale hlášené 600,-
poplatek za komunální odpad rekreanti za nemovitost 600,-

termín splatnosti do 1. 5. t. r.

Poplatky je možno platit hotově na obecním úřadě nebo převodem na č. ú. 473 266 933/0300,
komunální odpad v. s.: 1345 + č. p.

Svoz komunálního odpadu

Svoz komunálního odpadu v Ledčicích zajišťuje firma FCC Česká republika spol. s r. o., Ďáblická 791/89, 182 00 Praha 8.


Kalendář svozu odpadu

Zimní svoz:
od 1. 1. do 30. 4. a od 1. 11. do 31. 12. ve čtvrtek každý týden.
Letní svoz:
od 12. 5. do 31. 10. jednou za čtrnáct dní každý lichý čtvrtek.
Svoz probíhá cca od 6 hodin ráno.

Sběrné nádoby a místa určená k odkládání komunálních odpadů

1) Fyzické osoby jsou povinny vytříděné složky komunálního odpadu a zbytkový odpad odkládat do sběrných nádob a na místa k tomu obcí určená:

a) papír – sběrné nádoby označené modrou barvou, umístěné u čp.45, čp.202 a Sběrný dvůr čp. 108
b) plasty – sběrné nádoby označené žlutou barvou, umístěné u čp.45 a Sběrný dvůr čp.108
c) sklo čiré – sběrné nádoby označené bílou barvou umístěné u čp.45
d) sklo barevné – sběrné nádoby označené zelenou barvou umístěné u čp.45 a čp.202
e) nápojové kartony – u čp. 45 a sběrné nádoby označené modrou barvou na papír
f) bioodpad – kompostováním na vlastním pozemku, ostatní ukládáním do velkoobjemového kontejneru umístěného ve Sběrném dvoře čp. 108
g) železo – se předává ve Sběrném dvoře čp. 108 v době jeho provozu a mobilním sběrem, provozní dobu a termín svozu stanovuje obec oznámením obecního úřadu
h) objemný odpad – se předává ve Sběrném dvoře čp. 108 v době jeho provozu, provozní dobu stanovuje obec
i) nebezpečný odpad – se předává pověřené osobě v čp.108 a v termínech stanovených obcí oznámením obecního úřadu
j) zbytkový odpad – typizované sběrné nádoby o objemu 110 l a 120 l a typizované plastové pytle o objemu 120 l.


2) Fyzické osoby jsou povinny zajistit si sběrné nádoby na zbytkový odpad na svůj náklad nebo výměnným způsobem u pověřené osoby (typizované sběrné nádoby o objemu 110 l a 120 l nebo typizované plastové pytle o objemu 120l poskytované Obecním úřadem Ledčice za úplatu a zajistit dostatečný počet těchto sběrných nádob tak, aby nedocházelo k jejich přeplňování nebo odkládání odpadů mimo sběrné nádoby. Sběrné nádoby musí být v takovém fyzickém a technickém stavu, aby umožňovaly bezpečné ukládání komunálních odpadů a jejich odvoz oprávněnou osobou.


3) Fyzické osoby zajistí, aby v den sběru (svozu) zbytkového odpadu nejpozději do 6.00 hod. byly sběrné nádoby na zbytkový odpad popř. typizované plastové pytle zpřístupněny pro obsluhu provádějící sběr (svoz) komunálního odpadu.


4) Sběrné nádoby a místa určená k odkládání komunálních odpadů se užívají těmito způsoby:

a) sběrné nádoby se užívají pouze k účelu, k němuž jsou určeny, a pouze k odkládání odpadu, pro nějž jsou určeny,
b) do sběrných nádob je zakázáno ukládat:
- stavební odpad a jiný podobný odpad,
- uhynulá zvířata a jejich části,
- horký popel,
- tekutiny a ztekucené odpady.
c) do sběrných nádob určených k odkládání zbytkového odpadu je kromě materiálu uvedeného pod písm. b) dále zakázáno ukládat:
- nebezpečný odpad,
- objemný odpad, pružiny nebo jiný odpad měnící svůj tvar (zejména větve),
d) zbytkový odpad se ukládá do sběrných nádob tak, aby je bylo možno řádně uzavřít a odpad z nich při manipulaci s nimi nevypadával,
e) odpad ve sběrných nádobách je zakázáno udupávat, zhutňovat nebo zapalovat.


Frekvence sběru komunálních odpadů

1) Sběr (svoz) zbytkového odpadu zajišťuje pověřená osoba s frekvencí: zpravidla v letním období od května do října 1x za 14 dní, v zimním období 1x za týden. Přesný termín zahájení letního a zimního svozu stanovuje obec, oznámením obecního úřadu.

2) Sběr (svoz) nebezpečného odpadu a železa je zajišťován minimálně 2x ročně. Svoz stanovuje obec, oznámením obecního úřadu.