Česky English Deutsch Netherlands

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Návrh na Calendárium > Rok 2018

Kalendárium 2018

Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva obce Ledčice, dne 27.12.2018 od 19 hodin v kulturním a společenském centru U Cinků

 1. Program
 2. Zahájení
 3. Určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu
 4. Program
 5. Revokace Usnesení č. 43
 6. Schválení rozpočtu obce pro rok 2019
 7. Různé
 8. Diskuse
 9. Závěr

Ledčické novinky říjen-prosinec

Ledčické novinky říjen-prosinec najdete ZDE

Česká mše vánoční

Česká mše vánoční Česká mše vánoční Česká mše vánoční Česká mše vánoční

Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva obce Ledčice, dne 17.12. 2018 od 19 hodin v kulturním a společenském centru U Cinků

 1. Zahájení
 2. Určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a kontrola zápisu
 3. Program
 4. Schválení rozpočtu ZŠ a MŠ Ledčice pro rok 2019
 5. Schválení rozpočtu obce pro rok 2019
 6. Nařízení vlády 318/2017 Sb., novela 202/2018 Sb.
 7.  Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo ke Smlouvě o dílo ze dne 28.7.2017 „Rybniční soustava Ledčice a oprava odvodnění místní komunikace“
 8. Smlouva o dílo – výkop pro opravu veřejného osvětlení
 9. Dohoda o změně pracovní smlouvy
 10. Rozpočtové opatření č. 7
 11. Rozpočtové opatření č. 1 střednědobého výhledu rozpočtu
 12. Rozpočtová opatření – pověření
 13. Inventarizační komise
 14. Různé
 15. Diskuze
 16. Závěr

Pozvánka na advent U Cinků 2018

Program adventu 2018 advent U Cinků 2018 advent U Cinků 2018 advent U Cinků 2018

advent U Cinků 2018 advent U Cinků 2018 advent U Cinků 2018

Pozvánka na "Ježíškův hop"

Agility hrátky "Ježíškův hop"

Pozvánka - sobota 8. 12. 2018, divadlo pro děti, Rolnička z Kralup n.V.

Divadlo pro děti, Rolnička z Kralup n.V. Divadlo pro děti, Rolnička z Kralup n.V. Divadlo pro děti, Rolnička z Kralup n.V. Divadlo pro děti, Rolnička z Kralup n.V. Divadlo pro děti, Rolnička z Kralup n.V.Divadlo pro děti, Rolnička z Kralup n.V.

Pozvánka na večer plných známých hitů a melodií z 60. let - GA zahrají pro dobrou náladu

Koncert GA Koncert GA Koncert GA Koncert GAKoncert GA - pozvánka

Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva obce Ledčice dne 27.11. 2018 od 19 hodin v kulturním a společenském centru U Cinků

 1. Zahájení
 2. Určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a kontrola zápisu
 3. Program
 4. Rozhodnutí o výběru dodavatele TDI – akce Zvýšení vzdělávací kapacity ZŠ a MŠ Ledčice
 5. Rozhodnutí o výběru dodavatele BOZP – akce Zvýšení vzdělávací kapacity ZŠ a MŠ Ledčice
 6. Rozhodnutí o výběru zhotovitele stavby – akce Zvýšení vzdělávací kapacity ZŠ a MŠ Ledčice
 7. Smlouva o zajištění administrace projektu – akce Zvýšení vzdělávací kapacity ZŠ a MŠ Ledčice
 8. Žádost o poskytnutí finanční dotace – Český kynologický svaz Ledčice
 9. Smlouva o poskytování odborných služeb č. 110758/2018
 10. Smlouva o spolupráci
 11. Darovací smlouva
 12. Různé
 13. Diskuze
 14. Závěr

Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Ledčice konané dne 5. 11. 2018 od 18.30 hodin v kulturním a společenském sále U Cinků

VÍCE INFORMACÍ NAJDETE ZDE

Program:

 1. Volba starosty a místostarosty
  • Určení počtu místostarostů
  • Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění (§ 71 zákona o obcích)
  • Určení způsobu volby starosty a místostarosty
  • Volba starosty
  • Volba místostarosty
  • Volba členů rady
 2. Zřízení finančního a kontrolního výboru
  • Určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
  • Volba předsedy finančního výboru
  • Volba předsedy kontrolního výboru
  • Volba členů finančního výboru
  • Volba členů kontrolního výboru
 3. Různé: Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona o obcích)
 4. Diskuze
 5. Závěr

POZVÁNKA

oslavy 100.jpg

 

POZVÁNKA

DOKSANSKÝ KLÁŠTER.jpg

 

titulek se znakem.jpg

Ledčické noviny červenec-září

NAJDETE ZDE

 

 

Volby do zastupitelstev obcí 05. 10. - 06. 10. 2018

Pořadí Kandidát Hlasy
SNK Ledčice 1 Hlavsová Kamila 164
SNK Ledčice 2 Veverková Eva 151
SNK Ledčice 3 Michovská Jiřina 153
SNK Ledčice 4 Novotná Věra PhDr. 145
SNK Ledčice 5 Král Luboš 150
SNK Ledčice 6 Uher Tomáš 144
SNK Ledčice 7 Martínek Jan Mgr. 154
SNK Ledčice 8 Jansa Roman 149
SNK Ledčice 9 Sirová Dana 147
SNK Ledčice 10 Knorová Monika 138
SNK Ledčice 11 Mareš Jiří 142
SNK Ledčice 12 Živná Jana 152
SNK Ledčice 13 Hofman Libor 152
SNK Ledčice 14 Salač Antonín 143
SNK Ledčice 15 Miler Josef 146

 

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ

Volby do Zastupitelstva obce Ledčice se uskuteční ve dnech:
v pátek dne 5. října 2018 od 14:00 hodin do 22:00 hodin
v sobotu dne 6. října 2018 od 8:00 hodin do 14:00 hodin

Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost - klubovna v přízemí U Cinků, Ledčice č. p. 15.

Voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky. Totožnost a státní občanství prokáže volič občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky, jde-li o cizince, průkazem o povolení k pobytu.

 

OZNÁMENÍ

Česká pošta oznamuje, že bude v úterý 18. září otevřena od 8.00 do 10.00 hodin a ve středu 19. září od 14.00 do 16.00 hodin.

 

REVIZE KOTLŮ
Vážení,
rádi bychom Vás informovali, že dne 19. 7. 2018 byla schválena novela zákona O ochraně ovzduší, kterou se změnil termín pro kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, tzv. revize.
Z původních dvou let, byl termín prodloužen na 36 měsíců a to zpětně. To znamená, že námi vystavené revize v roce 2016 již nyní platí až do roku 2019.
Prosím informujte o této změně občany, kteří měli o revizi zájem.
Dovolíme si vás opět kontaktovat v roce 2019 s nabídkou nových revizí.
Děkuji za spolupráci
S přáním hezkého dne
Marcela Metelková
Mobil: 777 663 799, 720 033 955
Email: metelkova@dumkotlu.cz
Web: http://www.dumkotlu.cz

 

OZNÁMENÍ
20180911134747_00001.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POZVÁNKA
Svatovácl.+pochod+28.9.2018.jpg

 

POZVÁNKA

ŘIP ZÁJEZD.jpg

 

POZVÁNKA

Přihláška keramický kroužek.pdf

KERAMICKÝ KROUŽEK+AEROBIK+KONDIČNÍ CVIČENÍ.jpg

 

Výsledky krajského kola soutěže Vesnice roku Středočeského kraje 2018

Výsledky krajského kola soutěže Vesnice roku Středočeského kraje 2018.pdf

Fulínova cena.jpg Cena naděje pro živý venkov.jpg Diplom za podporu spolkového života.jpg

 

DIVADLO
Dobrý den,
Multicentrum PNHoB zve na detektivku s komediální příchutí a skvělým hereckým obsazením
ZUB ZA ZUB v úterý 11.9.2018 od 19.30 hodin.
Slavný autor detektivních románů, Ed McBain, nás uvádí zpět na 87. okrsek v detektivním příběhu plném napětí a neočekávaných zvratů. Na policejní stanici přichází žena, která přináší smrt - s lahví prudké výbušniny drží detektivy i náhodné příchozí jako rukojmí a čeká, až se na služebnu vrátí detektiv Steve Carella, kterému se chce pomstít za smrt manžela.
Hrají: Dana Batulková, Oldřich Vízner, Vendula Křížová / Veronika Jeníková, Václav Rašilov / Jakub Koudela, Karel Zima / Jarmil Škvrna a další
VSTUPNÉ 250,-Kč
NUTNÁ rezervace míst na multicentrum@pnhberkovice.cz nebo 731 655 577
Plakát na https://centrumberkovice.cz/index.php/component/jem/event/80-zub-za-zub

 

Zpráva
Oznamujeme občanům, že v úterý 28. srpna 2018 bude pošta po celý den uzavřena.

 

th.jpgOznámení
Na základě dotazu o upřesnění, které části obce se týká odstávka elektrické energie ve dnech 28. 8. a 12. 9. 2018, nám bylo firmou ČEZ sděleno, že odstávka je nahlášena pro firmu Sakret, takže zastavěné části obce by se tato odstávka neměla týkat.

 

 

 

 

 

th.jpgINFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY

Jménem ČEZ Distribuce, a.s. si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny ve Vaší obci Ledčice, které se bude konat ve středu 12. 09. 2018 od 7:00 do 19:00.
Bližší informace naleznete na níže uvedených webových stránkách v sekci "Odstávky" nebo přímo na odkazu http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html, a to 20 dnů před uvedeným termínem.
Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.
Děkujeme Vám za vstřícnost a pochopení. ČEZ Distribuce, a. s.

 

Regionální dopravní systém PID Lítačka

Cestujete-li po Praze a Středočeském kraji – nově Vám k tomu stačí pouze jedna karta. V regionálním dopravním systému PID Lítačka si můžete vybrat, zda si jízdné nahrajete na kartu Lítačka, In Kartu Českých drah nebo na platební kartu Mastercard nebo Visa. Více informací na www.pid.litacka.cz

 

2018-03-Letak-Litacka-DL-lepo_OB_print3_Stránka_1.jpg 2018-03-Letak-Litacka-DL-lepo_OB_print3_Stránka_2.jpg

 

 

OZNÁMENÍ

Oznamujeme občanům, že ve středu 22.8.2018 je knihovna zavřená.

 

Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva obce Ledčice, dne 23. 8. 2018 od 19 hodin
v kulturním a společenském centru U Cinků

1) Zahájení
2) Určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a kontrola zápisu
3) Program
4) Dodatek smlouvy
5) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti
a smlouva o právu provést stavbu č. IV-12-6022369/2 (Ledčice, KNN pro
čp. 244)
6) Rozpočtové opatření
7) Různé
8) Diskuze
9) Závěr

 

OZNÁMENÍ ČESKÉ POŠTY

Oznamujeme občanům, že pošta bude od 13 srpna do 17. srpna 2018 otevřena jen v dopoledních hodinách,
a to od 8.00 do 10.00 hodin.

 

news-icon-1505_2016-06-15_150044.jpgZÁKAZ ODBĚRU POVRCHOVÝCH VOD

Městský úřad v Kralupech nad Vltavou, Odbor Životního prostředí jako vodoprávní úřad, vzhledem ke stávajícímu nepříznivému vývoji hydrogeologické sitace a dlouhodobému suchu vyhlašuje opatření obecné povahy, a to
ZÁKAZ ODBĚRU POVRCHOVÝCH VOD
s okamžitou platností až do odvolání. Podle § 109, odst. 1a v souladu s ustanovením § 115a vodního zákona zakazuje odběr povrchových vod z vodních toků a nádrží v celém správním území obce s rozšířenou působností Kralupy nad Vltavou – pro účely mytí aut, zalévání hřišť, zahrad, trávníků, napouštění nádrží, bazénů apod. Voda ze studní by měla být využívána zejména pro pitné účely a osobní hygienu.

 


th.jpgINFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY

Jménem ČEZ Distribuce, a.s. si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v obci Ledčice, které se bude konat dne 28.08.2018 od 7:00 do 19:00.

Bližší informace naleznete na níže uvedených webových stránkách v sekci "Odstávky" nebo přímo na odkazu http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html, a to 20 dnů před uvedeným termínem.

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny bude rovněž provedeno způsobem v místě obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací. Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.

Děkujeme Vám za vstřícnost a pochopení.
S pozdravem.
ČEZ Distribuce, a. s.

 

UZAVÍRKA SILNICE III/24628 K.Ú. JEVINĚVES

Městský úřad Mělník rozhodl pro zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu při rekonstrukci povrchu komunikace úplnou uzavírku silnice č. III/24628 dle přiloženého schématu v k.ú. Jeviněves v termínu od 14.8.2018 do 17.8.2018. Objízdná trasa úplné uzavírky se zřizuje po silnici č. III/24611, II/608, III/24623, III/24627 a III/24628

Firma odpovědná za organizování a zabezpečení akce :
USK, s.r.o., IČ:27138551, Pod Borkem 319, Mladá Boleslav

VÍCE INFORMACÍ VČETNĚ NÁKRESU NAJDETE ZDE

 

SIRÉNY NA POČEST PADLÝCH VOJÁKŮ

Dobrý den,

chtěl bych vás informovat, že dne 8. srpna 2018 ve 12:00 zazní sirény po celé České republice a to po dobu 140 sekund na počest padlých českých vojáků v Afghánistánu. Žádám Vás o předání informace občanům ve vaší obci.

S pozdravem
kpt. Ing. Miroslav Steinz
Oddělení prevence, KŘ a OOB
HZS Středočeského kraje – ÚO Mělník

 

DIVADLO V HISTORYPARKU
POZVÁNKU NAJDETE ZDE

 

VYHLÁŠENÍ SMOGOVÉ SITUACE z důvodu VYSOKÝCH KONCENTRACÍ TROPOSFÉRICKÉHO OZONU
Vydáno: úterý, 31.07.2018 v 17:35 SELČ (31.07.2018 v 15:35 UTC)
Pro území: Středočeský kraj

Pro území uvedené v záhlaví VYHLAŠUJEME SMOGOVOU SITUACI z důvodu vysokých koncentrací
troposférického OZONU.
Smogová situace nastala s vydáním tohoto bulletinu.

Alespoň na jedné stanici reprezentativní pro toto území překročil hodinový průměr troposférického ozonu
informativní prahovou hodnotu 180 mikrogramů/m3. Aktuální koncentrace na stanicích smogového
varovného a regulačního systému jsou uvedeny zde:
http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/svrs/svrs_O3_1_CZ.html.

Pokles koncentrace troposférického ozonu pod informativní prahovou hodnotu 180 mikrogramů/m3 se
dnes nepředpokládá.

Informace pro veřejnost:
Při pobytu pod širým nebem v odpoledních hodinách doporučujeme zdržet se zvýšené fyzické zátěže,
spojené se zvýšenou frekvencí dýchání. Doporučení platí zejména pro osoby s chronickými dýchacími
potížemi, starším lidem a malým dětem.

Podrobné aktuální informace o kvalitě ovzduší jsou k dispozici na internetových stránkách
ČHMÚ www.chmi.cz, záložka Ovzduší.
Každou hodinu jsou doplňovány 1hodinové průměrné koncentrace automaticky měřených
škodlivin a hodnoty doprovodných meteorologických prvků. Aktualizovány jsou rovněž
vícehodinové průměrné koncentrace škodlivin, vypočtené z 1hodinových koncentrací.
Předpověď rozptylových podmínek je součástí předpovědí počasí pro ČR a jednotlivé kraje,
viz www.chmi.cz, záložka Počasí.

Vydalo: Regionální předpovědní pracoviště ČHMÚ – / Rosa

 

HŘBITOVY
Z důvodu nedostatku vody ve studni byly před hřbitovy umístěny nádrže s užitkovou vodou pro potřeby údržby hrobů.

 

 

 

 

 

OZNÁMENÍ
OD ČTVRTKA 2. 8. 2018 AŽ DO ODVOLÁNÍ PROBÍHÁ SVOZ ODPADU KAŽDÝ TÝDEN.

 

 

 

 

 

 

titulek se znakem.jpg

LEDČICKÉ NOVINKY DUBEN-ČERVEN 2018

LN 4-6-2018

 

 

ČEZ - UPOZORNĚNÍ NA METODY PODOMNÍCH OBCHODNÍKŮ S ENERGIEMI
PODROBNÉ INFORMACE NAJDETE ZDE

 

REVIZE KOTLŮ PO DVOU LETECH
VÍCE INFORMACÍ NAJDETE ZDE

 

OZNÁMENÍ

Česká pošta s. p. oznamuje občanům, že v pátek 13. července bude pošta otevřena od 8.00 do 10.00 hodin
a od 16. července do 20. července od 14.00 do 16.00 hodin.

 

Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva obce Ledčice

dne 12. 7. 2018 od 19 hodin v kulturním a společenském centru U Cinků
Program
1) Zahájení
2) Určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a kontrola zápisu
3) Program
4) Projektová dokumentace - Revitalizace zeleně v intravilánu obce
5) Rozpočtové opatření č. 3
6) Dopravní řešení návsi - studie
7) Různé
8) Diskuze
9) Závěr

 

KLUB MLÁDEŽE - PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 2018

Závazná přihláška na příměstský tábor U Cinků.pdf

Více informací najdete ZDE

 

OZNÁMENÍ

Zubní ordinace ve Straškově bude 25. 6. - 13. 7. 2O18 z důvodu dovolené zavřena.

Pohotovostní služba:

Praha 1, Spálená 78/12, telefon 222 924 268
Provozní doba:
pátek: 16.00 - 6.00
sobota, neděle, svátek: nepřetržitě

Mělník, Pražská ulice 343/36, telefon 606 549 901
Provozní doba o víkendech a státních svátcích:
sobota 8–12, 12:30–16:30
neděle 8–12, 12:30–16:30

Ústí nad Labem - Severní Terasa, Mírová 2700/8, telefon 477 117 898
Provozní doba o víkendech a státních svátcích:
pátek 16–19:30
sobota 8–18
neděle 8–18

 

OZNÁMENÍ

MUDr. Hrabě z důvodu dovolené neordinuje od 26. 6. 2018 do 9. 7. 2018

V době dovolené zastupuje:

26. 6. – 29. 6. 2018 - MUDr. Kazetská - poliklinika Roudnice nad Labem
2. 7. – 4. 7. 2018 - MUDr. Mužíčková - Straškov-Vodochody

 

LETNÍ SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU


bude od 1. 6. do 30. 9. jednou za čtrnáct dní,

každý sudý týden ve čtvrtek.

Svoz probíhá cca od 6 hodin ráno.

 

 

 

OSLAVA 80 LET TRVÁNÍ LEDČICKÉHO FOTBALU A OTEVŘENÍ SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ PRO SPORTOVIŠTĚ

1.JPG

2.JPG 3.JPG 3 (2).JPG
4.JPG 5.JPG 6.JPG 8.JPG
9.JPG 10.jpg 11.JPG 12.JPG
13.JPG 14.JPG 15.JPG 16.JPG
17.JPG 18.jpg 19.JPG 20.JPG
21.JPG 23.JPG 23 (2).JPG P1110395.JPG
24.jpg 25.JPG 26.JPG 27.JPG
28.JPG 29.JPG 30.JPG

31.JPG

DD (18).JPG DD (28).JPG DD (15).JPG oslavy.jpg

 

 

th.jpgINFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY

Jménem ČEZ Distribuce, a.s. si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny ve Vaší obci Ledčice, které se bude konat dne 11.06.2018 od 8:00 do 15:00.

Bližší informace naleznete na níže uvedených webových stránkách v sekci "Odstávky" nebo přímo na odkazu http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html, a to 20 dnů před uvedeným termínem.

Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.

Děkujeme Vám za vstřícnost a pochopení.
S pozdravem.
ČEZ Distribuce, a. s.

 

Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva obce Ledčice, dne 28. 5. 2018 od 18 hodin
v kulturním a společenském centru U Cinků
Program
1)Zahájení
2)Určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a kontrola zápisu
3)Program
4)Smlouva s obcí Sazená
5)Rozpočtové opatření
6)Stanovení počtu členů zastupitelstva
7)Různé
8)Diskuze
9)Závěr

 

VESNICE ROKU


Obec Ledčice se přihlásila do soutěže Vesnice roku 2018. Komise nás navštíví v úterý
22. 5. 2018 v době od 11 do 13 hodin. V programu se představí děti ze Základní a mateřské školy v Ledčicích a zástupci spolků.

Na setkání spojené s příjemným posezením při kávě a koláčcích jsou zváni všichni malí i velcí občané, kteří v tomto dopoledním čase mají možnost přijít.

 

Aby se Ledčice představily v co nejlepším světle, každý kdo může přiložit ruku k dílu, je vítán na brigádě tuto sobotu 19. května 2018. Sraz účastníků je v 9 hodin před obecním úřadem, svačina je zajištěna.

P1110101.JPG P1110086.JPG VR110085.JPG P1110141.JPG
011.JPG P1110140.JPG P1110137.JPG P1110143.JPG
P1110104.JPG 003.JPG P1110152.JPG P1110163.JPG
P1110158.JPG P1110174.JPG P1110177.JPG P1110169.JPG
P1110117.JPG P1110004.JPG P1110027.JPG P1100871.JPG
P1110007.JPG P1110125.JPG P1110175.JPG P1110129.JPG

 

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Obec Ledčic srdečně zve na slavnostní VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ,

které se uskuteční v sobotu 5. května 2018 od 14.30 hodin u Cinků.

028www.jpg 021www.jpg 019.JPG
043.JPG 041.JPG 023.JPG

 

ČARODĚJNICE 30.4.2018

čarodějnice 2018 (5).jpg čarodějnice 2018 (6).jpg

 

Zápis do mateřské školy

Podrobnosti najdete zde_Zápis do mateřské školy.pdf


Zápis děti do 1. třídy

Podrobnosti najdete zde_Zápis děti do 1. třídy.pdf

 

POZVÁNKA

Více informací k Ukliďme svět, ukliďme Česko najdete na http://www.uklidmecesko.cz/event/17691

017.JPG 023.JPG 025.JPG
026.JPG 027.JPG 029.JPG
Uklidme_svet_uklidme_cesko_2018_sablona_v2.jpg

KOMINÍK.jpg

20180322131201_00001.jpg

 

POZVÁNKA
koncert www 2018 2.jpg

 

POZVÁNKA

013.JPG 020u.jpg 003.JPG 009u.jpg
016.JPG 012.JPG 026.JPG 018.JPG

 

POZVÁNKA VELIKONOCE 2018.jpg

 

POZVÁNKA

plakát m 2.jpg

 

titulek se znakem.jpgLedčické novinky leden červen 2018

Najdete ZDE LN leden-březen 2018

 

 

 

Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva obce Ledčice dne 8. 3. 2018 od 18 hodin
v kulturním a společenském centru U Cinků
Program:
1) Zahájení
2) Určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a kontrola zápisu
3) Schválení programu
4) Závěrečný účet a účetní závěrka 2017
5) Rozpočtové opatření č.1
6) Smlouva o smlouvě budoucí
7) Dohody o vykonání práce
8) Různé: Výroční zpráva 2017 podle zákona č.106/1999 Sb.
9) Diskuze
10) Závěr

 

POZVÁNKA

keramika rodiče s dětmi 2018.jpg

Výročka.jpg

 

OZNÁMENÍ FINANČNÍHO ÚŘADU PRO STŘEDOČESKÝ KRAJ
ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ V KRALUPECH NAD VLTAVOU
Finanční úřad pro Středočeský kraj, Územní pracoviště v Kralupech nad Vltavou, oznamuje, že v souvislosti s opatřeními přijatými GFŘ ke zlepšování služeb poplatníkům v období podávání daňových přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2017 budou úřední hodiny pro výběr daňových přiznání v termínu od 26. března 2018 do 29. března 2018 stanoveny takto:
pondělí – čtvrtek 8.00 hodin - 17.00 hodin
v úterý 3. dubna 2018 budou úřední hodiny od 8.00 hodin do 18.00 hodin.

 

PODROBNOSTI NAJDETE ZDE

 

FOTOGALERIE MASOPUST 2018

P1090887.JPG P1090841.JPG P1090852.JPG P1090884.JPG
P1090843.JPG P1090849.JPG P1090888.JPG 087.JPG
P1090813.JPG P1090850.JPG P1090875.JPG 057.JPG
P1090837.JPG P1090826.JPG P1090836.JPG 069.JPG

 

OZNÁMENÍ VOLBY PREZIDENTA - VÝSLEDKY 2.KOLA

Obec Ledčice

Kandidát 2. kolo hlasy %
Zeman Miloš Ing. 177 53,96
Drahoš Jiří prof. Ing. DrSc., dr. h. c. 151 46,03

 

 

 

POZVÁNKY

DSC_0316.JPG DSC_0317.JPG DSC_0318.JPG
DSC_0313.JPG DSC_0325.JPG DSC_0324.JPG
masopust 2018www.jpg plakatek4tisk.jpg

 

II. kolo volby prezidenta České republiky se koná

• v pátek dne 26. ledna 2018
od 14,00 hodin do 22,00 hodin a
• v sobotu dne 27. ledna 2018
od 8,00 hodin do 14,00 hodin

Místem konání voleb ve volebním okrsku - č. 1 je volební místnost - klubovna v čp. 15, Ledčice - U Cinků. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem nebo platným občanským průkazem.
Volič obdrží hlasovací lístky ve dnech II. kola volby prezidenta ve volební místnosti.

POZVÁNKA

Dobrý den ,
dovolujeme si Vás pozvat na VALNOU HROMADU Vzdělávacího a podporovacího spolku ŘIP , která se uskuteční v sobotu 27.1.2018 .
S pozdravem za výbor spolku
Jiří Král

Valná hromada.jpg

 

Poděkování občanům za finanční příspěvky do Tříkrálové sbírky 2018

Farní charita Roudnice nad Labem děkuje všem občanům obce Ledčice, kteří v uplynulých dnech finančně přispěli do kasiček tříkrálových koledníků.
V Roudnici nad Labem, Budyni nad Ohří a 18 obcích Podřipska, Budyňska, Mělnicka se letos podařilo vykoledovat opět rekordní částku – 211 002 Kč - je to o 33 380 korun víc než v minulém roce.
Občané vaší obce přispěli do kasiček tříkrálových koledníků částkou 5 562,- Kč.
Z tohoto úspěchu máme všichni obrovskou radost. Opět se ukázalo, že mnoho lidí nemyslí pouze na sebe, ale snaží se pomáhat potřebným, kterých je v poslední době čím dále více. Naším prostřednictvím tak můžete pomáhat i konkrétním lidem z našeho regionu.
Vybranou částku použijeme na realizaci oprav azylového domu pro ženy a matky v Roudnici n. L. a zajištění provozu charitního šatníku.
Ještě jednou všem dárcům z celého srdce děkujeme.

Vedení Farní charity Roudnice nad Labem

 

OZNÁMENÍ VOLBY PREZIDENTA - VÝSLEDKY 1.KOLA

Obec Ledčice


Kandidát hlasy %
1 Topolánek Mirek Ing. 4 1,33
2 Horáček Michal Mgr. Ph.D. 74 24,66
3 Fischer Pavel Mgr. 18 6,00
4 Hynek Jiří RNDr. 5 1,66
5 Hannig Petr Mgr. 2 0,66
6 Kulhánek Vratislav Ing. Dr. h. c. 0 0,00
+7 Zeman Miloš Ing. 106 35,33
8 Hilšer Marek MUDr. Bc. Ph.D. 22 7,33
+9 Drahoš Jiří prof. Ing. DrSc., dr. h. c. 69 23,00

+) postupující kandidát

 

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLBY PREZIDENTA

1. Volba prezidenta se koná na území České republiky:
v pátek 12. ledna 2018 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a
v sobotu 13. ledna 2018 od 8,00 hodin do 14,00 hodin.

Případné II. kolo volby prezidenta se bude konat na území České republiky
v pátek 26. ledna 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
v sobotu 27. ledna 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

2. Místem konání voleb ve volebním okrsku - č. 1 je volební místnost - klubovna v čp. 15, Ledčice - U Cinků.

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem nebo platným občanským průkazem. Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

 

DĚTSKÝ AEROBIC
od čtvrtka 11.ledna 2018 v 16.30 v Ledčicích u Cinků.
Cvičení povede paní Pavla Holakovská, profi cvičitelka I. třídy aerobicu.
Cena 40,- Kč za hodinu, přezůvky s sebou.
V případě zájmu bude cvičení pravidelně každý čtvrtek od 16.30 hodin.

 

Informace k dani z nemovitých věcí pro rok 2018

Finanční úřad pro Středočeský kraj, Na Pankráci 1685/17, 19, 140 21 Praha 4
Územní pracoviště v Kralupech nad Vltavou, Přemyslova 502, 278 01 Kralupy nad Vltavou

Dokument k nahlédnutí ZDE

 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Dobrý den,
oznamuji, že Farní charita Roudnice nad Labem zahájí v následujících dnech tradiční tříkrálovou sbírku. Námi vyslaní koledníci navštíví občany v Roudnici, Budyni n.Ohří a okolních obcích.
Do obce Ledčice máme naplánovaný výjezd na pátek 5. ledna 2018. Měla by přijet paní Jiřina Šustrová z Bechlína se svými dětskými koledníky. Prosím informujte své občany na vývěsce, nebo v obecním rozhlase, že proběhne koledování, ať o nás vědí a nemají strach. Jedná se o oficiální akci, která proběhne v celé republice.
Pokud byste během tohoto týdne měli nějakou negativní zkušenosti s koledníky, případně se u Vás v obci objevil někdo, kdo nebude patřit k naším oficiálním vyslancům, urychleně nás prosím kontaktujte na tel. 737 440 828 - koordinátorka Ing. Zdenka Pětníková (ředitelka FCH Roudnice n.L.). Ozvěte se i s pozitivními zkušenostmi. Předem děkuji za ochotu, vstřícnost a spolupráci.
Ing. Marcela Lysáčková, zástupkyně ředitelky, PR, koordinátor projektů
Farní charita Roudnice nad Labem
tel. a fax. 416 838 313
lysackova@charitaroudnice.cz
www.charitaroudnice.cz

 

Obec Ledčice oznamuje výběr poplatků podle OZV 1/2012:

poplatek za komunální odpad dospělí trvale hlášení 600,-
poplatek za komunální odpad děti do 15ti let trvale hlášené 400,-
poplatek za komunální odpad rekreanti za nemovitost 600,-
termín splatnosti do 1. 5. 2018

poplatek za psa 60,-
poplatek za druhého a dalšího psa 120,-
poplatek za psa důchodci 30,-
termín splatnosti do 1. 3. 2018

Poplatky je možno platit hotově na obecním úřadě nebo převodem na č.ú. 473 266 933/0300,
komunální odpad v.s. 1340+č. p., psi v.s. 1343+č. p.