Sokol Ledčice

Nábor 2019

nábor 2019.jpg

 

Rozpis mistrovských utkání podzim 2019

utkání podzim 2019.jpg

 
Rozpis mistrovských utkání Sokola Ledčice

Rozpis 2019-2.jpg

 

 Ledcice_fotbal_3.jpg

 12915042_10204238148232428_1983012487_o.jpg

Sokol Ledčice současnost

O chod oddílu, jak to tak vždy bývalo ve vesnických klubech, se staral, v nadsázce řečeno, každý v obci. Byla to pro ně srdeční záležitost. Dnes se ale objevuje problém, jako u mnoha fotbalových týmů v okolí, že zkrátka „nejsou lidi“.

Starší chlapci odešli jinam, neboť nespadají svým věkem do žákovské kategorie a mladší kluci, alespoň někteří z nich, o fotbal nemají zájem. Na trénink přijdou dvakrát, třikrát, disciplina a náročnost hry je přestane „bavit“, a pak nastane situace, že nelze sestavit plnohodnotnou „jedenáctku“. Co s tím? Řešení není snadné. Možná, že by mohli pomoci rodiče...

Škoda, že fotbalisté tělem i duší, jako Jaroslav Emmer, Ondřej Došek, Jiří Švehla a další s fotbalem v Ledčicích skončili. Dali mu hodně času, energie, umu a sil. Snažili se vždy co nejlépe svou obec reprezentovat. Patří jim za to velký dík a uznání. Možná, že se jednou jako dospělí fotbalisté do své rodné vesnice vrátí. Ledčický fotbal by si to zasloužil. Teď lze jen doufat, že se co nejdříve najdou jejich nástupci. Poděkování za dlouhotetou "hybatelskou práci" v ledčickém fotbalu patří také Miroslavu Müllerovi, Janu Hillebrandovi, Luboši Královi, Jiřímu Bušilovi, Petru Bušilovi a dalším zde nejmenovaným.

Za zmínku stojí setkání všech, kterým leží na srdci osud místního Sokola. 5.2.2010 do posledního  místa zaplnili restauraci Na Cikánce. I když debata byla velmi emotivní, je potěšitelné, že se konečně začalo s řešením problémů kolem ledčických fotbalových týmů mužů a žáků.Padlo zde několik návrhů směřovat ledčický sport i do jiných tělovýchovných oblastí. Snad se tedy brzy najde společné řešení. První krok, vzájemná komunikace mezi vedením Sokola a zastupitelstvem obce, byl již učiněn.
Snad fotbal, respektive Sokol s dalšími sporty, zůstane v Ledčicích zachován. Také díky nadšencům, kteří (byť by už třeba aktivně nehráli a nesportovali) mu budou věnovat čas a pomoc a předají zájem o pohyb těm mladším a začínajícím. Může to být kdokoli z místních. Obec se pro to vynasnaží udělat maximum.

Možná, že by bylo dobré zamyslet se i nad tím, zda tělovýchova spočívá "pouze" ve fotbalu. Určitě je mnoho jiných pohybových aktivit, které lze dětem a mládeži nabídnout. Namátkou: stolní tenis, cvičení matek s dětmi, nohejbal, petangue, přespolní běh ...Protože v zájmu obce je, aby nejen fotbal, ale i ostatní sporty ovlivňovaly postoje a chování dětí směrem k bezdrogovému způsobu života, aby je vedly k posilování pozitivních vztahů v kolektivu, k vzájemné toleranci a zodpovědnosti za sebe samé i za své okolí.

Na Skalce se proto buduje celý nový sportovní areál. Proběhly tu náročné terénní úpravy, byla sem zavedena voda a zatravněna plocha hřiště. Na severní a západní straně okolí hřiště bylo zasázeno několik set stromů a keřů. Byla vybetonována základová plocha pro budoucí sociální zařízení, kabiny a ubytovnu. Opraveny a upraveny kabiny a umývárny na hřišti Na cikánce, aby odpovídaly současným regulím.Na Rafandě si občané sami vybudovali volejbalové hřiště. Přímo na návsi už dlouhá léta slouží školní hřiště s kvalitním umělým povrchem. Hned vedle co nevidět bude otevřeno rozlehlé "dobrodružné" hřiště pro nejmenší děti a mladší školní věk.

Sportovní fotogalerie

013.JPG 021.JPG
011.JPG  005.JPG
DSC03720.JPG DSC04282.JPG

nahoru

Česky English Deutsch Netherlands

Geoportál Misys-Web (kliknutím na obrázek se dostanete na geoportál, kde je k dispozici řada základních témat, např. ortofotomapa, topografická mapa, historická mapa, čísla popisná, katastrální mapa a mapy bývalého pozemkového katastru, ve spojení s nahlížením do katastru nemovitostí ČÚZK).

geoportal_new2.jpg 

Svoz odpadu 

Zimní svoz:
od 1.1. do 30.4. 
a od 1.11. do 31.12.
ve čtvrtek každý týden.

Letní svoz:
Od 13. 5. do 31. 10.  každý lichý čtvrtek, jednou za 14 dní.
Svoz probíhá cca od 6 hodin ráno.

Vyhledat v textu

24. 10. Nina

Zítra: Beáta

 

Poplatky 2021
Platba poplatků převodem na č. ú. 473 266 933/0300, nebo v pokladně obecního úřadu.
- komunální odpad v. s. 1340 + číslo popisné,
- psi v. s. 1343 + číslo popisné.

Poplatek za komunální odpad dospělí / rekreanti / děti 600 Kč.
Splatnost poplatku za komunální odpad je 1. 5. 2021.

Poplatek za psa 60 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč, osoby starší 65 let 30 Kč.
Splatnost poplatku ze psů je 1.3.2021.

  

Inzerce

příspěvků: 57

Diskusní fórum

příspěvků: 280

Návštěvnost stránek

263439