Česky English Deutsch Netherlands

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Historie > Kostel sv.Václava > Varhany

Varhany

Ledčický „královský nástroj“ se vyznačuje následujícími kvalitami:
Manuál: C-13, chromaticky Pedál
Bordum 16´ C-c1, chromaticky
Principal 8´
Viola di Gamba 8´ Subbass 16´
Doppelfl öte 8´ Octavbass 8´
Octava 4´
Flöte 4´
Quinta 2 2/3´
Superoctava 2´
Mixtur 2´, 3 fach
Pedal coppel


    Co víme o samotném tvůrci ledčických varhan, mistru varhanáři Karlu Antonovi Eisenhutovi? Narodil se 1. 5. 1843 v Litoměřicích, vyučil se svému náročnému řemeslu u Karla Vocelky v Praze Vinohradech, čp. 528. O jeho soukromém životě (ženě, dětech,příbuzenských vztazích) zatím nevím nic. Doložen je jen jeho tovaryš, Heinrich Josef Gerlach, a to k roku 1885.Zjistila jsem, že stroj i skříň „našich“ varhan zhotovil přímo Karel Anton Eisenhut, ale není přesně znám rok práce, ani fi nanční náklady. Varhanář Eisenhut ještě před ledčickými varhanami sestrojil nástroje např. v Cítově v kostele svatého Linharta, u sv. Bartoloměje v Černoučku, v Praze – Libni či v Praze na Pankráci. Ani tady nebylo možno zjistit rok výroby. Poprvé je Eisenhutova práce datována v roce 1878, a to v Kravařích. Tamější varhany stály 1340 zlatých. Od tohoto roku do roku 1889 jsem napočítala více než třicítku nástrojů jím zhotoveným. A to na opravdu významných místech. Uvedu jen některá: Praha – Malá Strana, kostel sv. Josefa, Praha – Olšany, sv. Rocha, Žatec, Horní Počaply a jiné. Karl Anton Eisenhut zemřel 23. 7. 1898 jako pětapadesátiletý. Zanechal po sobě vskutku bohaté jedinečné dílo.
    Varhany nemají původní píšťaly. Ty byly rekvírovány „pro válečnou potřebu“ v červenci 1918. Odborně je odebrala pražská varhanářská fi rma Rejna a Černý. Vážily 72 kg a kostel za ně obdržel 1080 korun.
    Pan farář Holeček sepsal žádost, kterou se obrátil na „nejdůstojnější knížecí konsistoř“ a jíž bylo v prosinci téhož roku vyhověno. „Poněvadž nové varhany staví se nyní vesměs s píšťalami zinkovými, vyžádal si podepsaný rozpočet na dodání nových, s uctivým doporučením, aby, jak se děje všude, byly tyto ihned objednány. Dle sdělení zřízenců fi rmy byly by dodány během půl roku a mezi dobou tou peníze za rekvírované píšťaly dojdou. Varhany bez píšťal působí velmi smutný pohled a bez těchto i hra na varhany je nedokonalá. Firma Rejna a Černý požaduje za
dodání náhradních píšťal 1045 korun. Žádám o povolení objednati píšťaly nové. S úctou
podepsaný František Holeček, farář.“
25.-18.9.2000 proběhla oprava starobylých původních varhan firmou CHORUS z Vimperka v ceně 70 tisíc Kč.