Závěrečný účet Obce Ledčice 

Závěrečný účet 2020   FIN212 2020   Zpráva o výsledku přezkoumání 2020

Závěrečný účet 2019   FIN212 2019   Zpráva o výsledku hospodaření 2019

Závěrečný účet 2018   FIN212 2018   Zpráva o výsledku hospodaření 2018

Závěrečný účet 2017   FIN212 2017   Zpráva o výsledku hospodaření 2017

Závěrečný účet 2016   FIN212 2016   Zpráva o výsledku hospodaření 2016

Závěrečný účet 2015   FIN212 2015   Zpráva o výsledku hospodaření 2015

Závěrečný účet 2014   FIN212 2014   Zpráva o výsledku hospodaření 2014

Závěrečný účet 2013   FIN212 2013   Zpráva o výsledku hospodaření 2013

Závěrečný účet 2012   FIN212 2012   Zpráva o výsledku hospodaření 2012

Závěrečný účet 2011   FIN212 2011   Zpráva o výsledku hospodaření 2011

Závěrečný účet 2010   FIN212 2010   Zpráva o výsledku hospodaření 2010

Závěrečný účet 2009   Fin212 2009   Zpráva o výsledku hospodaření 2009

Závěrečný účet 2008   Fin212 2008    

Závěrečný účet 2007   FIN212 2007

 

 

250/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech
§ 17 Závěrečný účet

(1) Po skončení kalendářního roku se údaje o ročním hospodaření územního samosprávného celku a svazku obcí souhrnně zpracovávají do závěrečného účtu.

(2) V závěrečném účtu jsou obsaženy údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby, údaje o hospodaření s majetkem a o dalších finančních operacích, včetně tvorby a použití fondů v tak podrobném členění a obsahu, aby bylo možné zhodnotit finanční hospodaření územního samosprávného celku nebo svazku obcí a jimi zřízených nebo založených právnických osob.

(3) Součástí závěrečného účtu je vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, obcí, státním fondům, Národnímu fondu a jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob. +)

(4) Územní samosprávný celek a svazek obcí jsou povinny dát si přezkoumat své hospodaření za uplynulý kalendářní rok. 11) Přezkoumání hospodaření upravuje zvláštní právní předpis. 11b)

(5) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je součástí závěrečného účtu při jeho projednávání v
orgánech územního samosprávného celku a svazku obcí.

(6) Návrh závěrečného účtu musí být nejméně po dobu 15 dnů přede dnem jeho projednání v
zastupitelstvu územního samosprávného celku 10) zveřejněn vhodným způsobem a ve vhodném
rozsahu na úřední desce a v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané příslušného územního samosprávného
celku uplatnit buď písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění nebo ústně na zasedání
zastupitelstva, na kterém bude návrh závěrečného účtu projednáván.

(7) Projednání závěrečného účtu se uzavírá vyjádřením
a) souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad, nebo
b) souhlasu s výhradami, na základě nichž přijme územní samosprávný celek a svazek obcí
opatření potřebná k nápravě zjištěných chyb a nedostatků; přitom vyvodí závěry vůči osobám,
které svým jednáním způsobily územnímu samosprávnému celku nebo svazku obcí škodu.

nahoru

Česky English Deutsch Netherlands

Geoportál Misys-Web (kliknutím na obrázek se dostanete na geoportál, kde je k dispozici řada základních témat, např. ortofotomapa, topografická mapa, historická mapa, čísla popisná, katastrální mapa a mapy bývalého pozemkového katastru, ve spojení s nahlížením do katastru nemovitostí ČÚZK).

geoportal_new2.jpg 

Svoz odpadu 

Zimní svoz:
od 1.11. do do 30.4. 
ve čtvrtek každý týden.

Letní svoz:
Od 13. 5. do 31. 10.  každý lichý čtvrtek, jednou za 14 dní.
Svoz probíhá cca od 6 hodin ráno.

Vyhledat v textu

29. 1. Zdislava

Zítra: Robin

 

Poplatky 2022
Platba poplatků převodem na č. ú. 473 266 933/0300, nebo v pokladně obecního úřadu.
- komunální odpad v. s. 1340 + číslo popisné,
- psi v. s. 1343 + číslo popisné.

Poplatek za komunální odpad dospělí / rekreanti / děti 600 Kč.
Splatnost poplatku za komunální odpad je 1. 5. 2022.

Poplatek za psa 60 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč, osoby starší 65 let 30 Kč.
Splatnost poplatku ze psů je 1.3.2022.

  

Inzerce

příspěvků: 59

Diskusní fórum

příspěvků: 279

Návštěvnost stránek

272799