Česky English Deutsch Netherlands

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Jednání zastupitelstva

Jednání zastupitelstva

Jednací řád ZO Ledčice

 

2017
Zasedání ZO 6.4.2017
Zasedání ZO 18.4.2017
Zasedání ZO 30.5.2017
Zasedání ZO 27.6.2017
Zasedání ZO 25.7.2017
Zasedání ZO 22.9.2017
Zasedání ZO 23.11.2017

 

2016
Zasedání ZO 22.12.2016 
Zasedání ZO 13.12.2016
Zasedání ZO 21.11.2016
Zasedání ZO 15.9.2016
Zasedání ZO 23.6.2016
Zasedání ZO 8.3.2016

 

2015

Zasedání ZO 15.12.2015
Zasedání ZO 17.9. 2015
Zasedání ZO 9. 6. 2015

Zasedání ZO 2. 4. 2015
Zasedání ZO 18.3.2015

Zasedání ZO 26.1.2015

 

2014

Zasedání ZO 9.12.2014
Ustavující zasedání ZO 5.11.2014

Zasedání ZO 12.6.2014

Zasedání ZO 12.5.2014
Zasedání ZO 20.3.2014
Zasedání ZO 6.2.2014

 

2013

Zasedání ZO 17.12.2013
Zasedání ZO 19.11.2013

Zasedání ZO 3.9.2013
Zasedání ZO 15.7.2013
Zasedání ZO 10.6.2013
Zasedání ZO 19.3.2013

 

2012

Zasedání ZO 17.12.2012
Zasedání ZO 28.11.2012
Zasedání ZO 25.9.2012
Zasedání ZO 28.6.2012

Zasedání ZO 27.4. 2012

Zasedání ZO 26.3 2012
Zasedání ZO 27.2.2012


2011

Zasedání ZO Ledčice 14.12.2011
Zasedání ZO Ledčice 29.9.2011
Zasedání ZO Ledčice 17.8.2011
Zasedání ZO Ledčice 20.6.2011
Veřejné zasedání 25.5.2011
Veřejné zasedání 11.3.2011


2010

Veřejné zasedání 27.12.2010
Ustavující zasedání 11.11.2010
Veřejné zasedání 30.9.2010
Veřejné zasedání mimořádné 21.9.2010
Veřejné zasedání 19.8.2010
Veřejné zasedání 28.6.2010
Mimořádné veřejné zasedání 24.5.2010
Veřejné zasedání 18.3.2010
Mimořádné veřejné zasedání 4.1.2010


2009

Mimořádné veřejné zasedání 6.3.2009
Mimořádné veřejné zasedání 6.4.2009
Mimořádné veřejné zasedání 28.5.2009
Veřejné zasedání 29.6.2009
Veřejné zasedání 3.9.2009
Veřejné zasedání 22.10.2009
Veřejné zasedání 8.12.2009

2008

Mimořádné veřejné zasedání 6.2.2008
Veřejné zasedání 8.4.2008
Mimořádné veřejné zasedání 5.6.2008
Veřejné zasedání 30.9.2008
Mimořádné veřejné zasedání 20.11.2008
Veřejné zasedání 18.12.2008

2007

Veřejné zasedání 1.2.2007
Veřejné zasedání 20.3.2007
Veřejné zasedání 12.6.2007
Mimořádné veřejné zasedání 18.7.2007
Mimořádné veřejné zasedání 9.8.2007
Veřejné zasedání 27.11.2007
Mimořádné veřejné zasedání 20.12.2007

2006

Ustavující zasedání 3.11.2006
Mimořádné veřejné zasedání 20.12.2006

 

Volební program 3.11.2006

Vážení spoluobčané,

především bych chtěla poděkovat jménemcelého nového zastupitelstva za důvěru, kterou jste nám vyslovili ve volbách a zároveň poděkovat odstupujícím zastupitelům, ale i těm staronovým, kteří se budou znovu podílet na vedení obce, za jejich práci, kterou vykonali pro obec, během minulého volebního období a přeji jimmnoho úspěchů v osobním i pracovním životě.

Zastupitelstvo zaznamenalo malé změny, ale o to kvalitnější, protože se nám podařilo pro tuto práci získat i zástupce naší mladé generace. Oni, by měli být těmi, kteří povedou rozvoj obce dále aurčitě správným směrem.

A nyní vás seznámím s prací a úkoly, se kterými by se mělo zastupitelstvoobce vypořádat během nadcházejícího volebního období.

Co považujemev této chvíli za důležité, je, abychom akce, jejichž realizace byla započata, úspěšně dokončili. Jedná se zejménao stavbusvým rozsahem největší - odkanalizování naší obce. Dále pak výstavba sociálního zázemí k fotbalovému hřišti, oprava památkově chráněného objektu - domu č.p.15, ale i zasíťování stavebních pozemků. Toto všechno jsou akce finančně velmi náročné, mnohonásobně převyšující možnosti financování z obecního rozpočtu. Na to je třeba využít dotačních titulů, jak státních, tak i z fondu EU.

Proto jedním z dalších úkolů je maximálně se snažit o získávání a využívání dotačních peněz ve prospěchobce, tak, aby vydané finance z rozpočtu obce tvořily vždy jen poměrnou procentuální část k dotaci, která nikdy nenípřiznána v celých sto procentech.

Pak bude také třeba řešit úkoly menšího rozsahu, které obci přinesou např. změny v legislativě. Jedna z nich nás čeká hned v příštím roce. Je to úprava školní kuchyně a jídelny podle platné legislativy EU, např.v minulých letech to bylo dopravní značení a další.

A nebo ty, které vyplynoupřímo ze staveb prováděných obcí, ale třeba i vlastníky inženýrských sítí v katastru obce. V průběhu příštího roku nás čeká zahájení rekonstrukce elektrického vedení v místní částiHajkov. Zde budou odstraněny sloupy elektrického vedení a tím bude třeba řešit veřejné osvětlení, místní rozhlas, ale i komunikace.

Je zde i spousta drobných úkolů, které vidíme stejně tak jako naši občané, ale jejich řešení není někdy méně obtížné než akce většího rozsahu. Ještě před několika lety byla situace jiná. V obci byli vždy řemeslníci, kteří si rádi k důchodu přivydělali a mnohdy vytvořili v obci stavby vysoké hodnoty, za kteréby se specializovaná firma nemusela stydět. A co hlavně bylo přínosem obci, jejich několikanásobné levné pořízení a tím menší výdaje z rozpočtu obce. Tímto způsobem by se dala vyřešit spousta drobných oprav.

Příkladem je třeba oprava hřbitovních zdí, které by mohly být takto opraveny. Občany, mající zájem o takovou práci nemáme a při zadání specializované firměuděláme do rozpočtu obce pořádnou díru. Tak se upřednostňují věci o něco důležitější, jako je oprava budovy ZŠ a pod. Tím samozřejmě nechci říci, že hřbitovní zdi by si opravu nezasloužily.

V oblasti kultury chceme pokračovat jako dosud.

Zajistit různé zájezdy, koncerty, návštěvy divadel, pořádat zábavy a podporovat obnovu tradic.

Dětem zajistit různá sportovní odpoledne, dětský den a využívat tak plně hřiště, které se vybudovalo před základní školou. Snažit se nadále rozvíjet činnost Sokola, podporovat práci místních spolkůa organizací.

V oblasti životního prostředí, dále vést občany k tomu , aby co nejvíce třídili odpada snažit se zabránit vznikání černých skládek.

Dále také vysazovat novou zeleň, které si myslím není nikdy dostatek a stále je
zapotřebí ji obnovovat.V této oblasti nás také čeká velká změna, která bude
provedena ne přímo v zastavěné části obce, ale v krajině. Tou je komplexní
pozemková úprava, která byla již zahájena. Předpokládá se její dokončení do tří let.

Spoustu úkolů zde již zmíněných nebo těch, které teprve vyplynou během
nadcházejícího čtyřletého období, se nám povede zrealizovat, bude z velké části závislé
na tom jaké množství finančních prostředkůse nám podaří získat ataké jak pilné bude
nové zastupitelstvo, ale i jak nám občané Ledčic pomohou.

Nazávěr žádám občany, aby se na nás obraceli, vždy s důvěrou při řešení problémů,
nebáli se zeptat a položit dotazy svým zastupitelůmnebo využívat diskusního fóra
na webových stránkách obce.

Budeme se snažit Vás informovat o dění v obci, ať už Ledčickými novinkami,
místním rozhlasem, prostřednictvím veřejných zasedání i pomocí internetu.

 

Jiřina Michovská

nahoru