Občanské sdružení Opora

Kontakty:
Adresa: Jungmannova 1024,Roudnice nad Labem, 413 01
Tel:  + 420 416 837 226, + 420 777 704 221
E-mail:
opora.ul@centrum.cz
http://www.opora-os.cz

V rámci pečovatelské služby Vám pomůžeme s:

 • osobní hygienou (např. celková koupel, mytí na lůžku, mytí vlasů, oblékání, pomoc na WC apod.)
 • přípravou stravy (příprava a podávání jídla)
 • nákupem
 • úklidem domácnosti (např. mytí nádobí, vynesení smetí, vytírání společných prostor apod.)
 • pochůzkami (např. vyzvednutí léků, receptů, zásilek na poště apod.)
 • dohledem (zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při zvládání péče o vlastní osobu, pomoc při zajištění chodu domácnosti, aktivizační činnosti).

Pečovatelská služba je dostupná 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a 365 dní v roce. Na kontaktním místě je služba dostupná od 8.00 do 17.00, mimo tyto hodiny  je možné kontaktovat telefonicky koordinátora pečovatelské služby  (číslo je uvedeno na informačních materiálech a kontaktním místě).
Poskytováním pečovatelské služby občanům se snažíme o zkvalitnění jejich života. To umožňuje našim klientům zůstat ve svých domovech – ve svém přirozeném sociálním prostředí, se svou rodinou a svými nejbližšími. Při poskytování jednotlivých úkonů pečovatelské služby se snažíme co nejvíce využívat zbytkových dovedností klienta a celkově se ho snažíme aktivizovat.
Poskytování pečovatelské služby je hlavní aktivitou našeho sdružení. Občanské sdružení OPORA má tuto sociální službu registrovanou u Krajského úřadu ústeckého kraje a je tímto oprávněno k jejímu poskytování.

Domácí hospicová péče
Téma projektu je poskytování moderní paliativní péče - jejím mottem je idea důstojného a kvalitního života až do konce. Velikým přínosem paliativní péče pak může být proměna našeho vztahu nejen ke smrti, ale i k celému našemu životu.
Cílem projektu je umožnit klientům v terminálním stádiu pobyt v přirozeném sociálním prostředí a v tomto prostředí uskutečňovat principy hospicové péče prostřednictvím dlouhodobě působících subjektů ( OPORA o.s, KDP NADĚJE s.ro.).
Výjimečnost tohoto projektu spočívá v propojování zdravotní  péče a sociálních služeb v rámci poskytování hospicové péče. Právě díky umožnění tohoto propojení řeší projekt hraniční problémy sociálního a zdravotnického sektoru.
.
Domácí hospicová péče je poskytována těm klientům, u kterých to především bytové podmínky a rodinné zázemí dovolují. Předpokladem je úzká spolupráce s rodinou a speciálně vyškolený tým pracovníků, vybavený odpovídající technikou.

V rámci domácí hospicové péče nabízíme tyto služby:

 • odlehčovací služby
 • zapůjčení kompenzačních a rehabilitačních pomůcek
 • edukace pečujících a příjemce služby
 • návštěva klinického psychologa
 • návštěva duchovního

Odlehčovací služby umožňují pečující osobě nezbytný odpočinek.

V případě péče o klienta v terminálním stadiu zahrnují:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

V rámci projektu „Domácí hospicová péče“ spolupracujeme s KDP Naděje s.r.o.,
což je agentura domácí péče poskytující zdravotní služby v domácnostech klientů
na základě ordinace lékaře.

nahoru

Česky English Deutsch Netherlands

Geoportál Misys-Web (kliknutím na obrázek se dostanete na geoportál, kde je k dispozici řada základních témat, např. ortofotomapa, topografická mapa, historická mapa, čísla popisná, katastrální mapa a mapy bývalého pozemkového katastru, ve spojení s nahlížením do katastru nemovitostí ČÚZK).

geoportal_new2.jpg 

Svoz odpadu 

Zimní svoz:
od 1.1. do 30.4. 
a od 1.11. do 31.12.
ve čtvrtek každý týden.

Letní svoz:
Od 7 5. do 31. 10. každý lichý čtvrtek, jednou za 14 dní.
Svoz probíhá cca od 6 hodin ráno.

Vyhledat v textu

22. 10. Sabina

Zítra: Teodor

 

Poslední zimní svoz komunálního odpadu 30.4. 2020
Letní svoz komunálního odpadu
- začátek 7.5. 2020
- 14.5. 2020 pauza
- 21.5. 2020 svoz a dále každý další lichý týden

  

Poplatky 2020
Platba poplatků je možná v tuto chvíli pouze převodem na č. ú. 473 266 933/0300, komunální odpad v. s. 1340 + číslo popisné, psi v. s. 1343 + číslo popisné.
Poplatek za komunální odpad dospělí / rekreanti 600 Kč, děti do 15ti let 400 Kč.
Poplatek za psa 60 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč, osoby starší 65 let 30 Kč.

  

Inzerce

příspěvků: 52

Diskusní fórum

příspěvků: 276

Návštěvnost stránek

235918