Česky English Deutsch Netherlands

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Potřebuji si vyřídit > Poplatky

Poplatky včetně formulářů

 

Poplatek za odpad

Obec Ledčice oznamuje výběr poplatků podle OZV 5/2020:

poplatek za komunální odpad dospělí trvale hlášení 600,-
poplatek za komunální odpad děti do 15ti let trvale hlášené 600,-
poplatek za komunální odpad rekreanti za nemovitost 600,-
termín splatnosti do 1. 5. t. r.

Poplatky je možno platit hotově na obecním úřadě nebo převodem na č. ú. 473 266 933/0300,
komunální odpad v. s.: 1345 + č. p.

viz také Odpadové hospodářství

Poplatek za psa

Sazba poplatku ze psů činí ročně:
a)za prvního psa 60,-Kč
b)za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 120,-Kč
c)za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu 30,- Kč.

Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba:
a)nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu,
b)provádějící výcvik psů určených k doprovodu osob uvedených pod písm. a),
c)provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy,
d)které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis
e)která převzala psa z útulku, a to po dobu 1 roku ode dne převzetí.

Formulář přihlášení k místnímu poplatu ze psů

Poplatek ze psů je splatný do 31.3. každého roku.
Poplatky je možno platit hotově na obecním úřadě nebo převodem na č. ú. 473 266 933/0300,
komunální odpad v. s.: 1341 + č. p.

Poplatek za užívání veřejného prostranství

činí za m2 a den:
a)za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb 10,-Kč/m2/den
b)za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje 10,- Kč/m2/den
c)za umístění stavebního zařízení 5,- Kč/m2/den
d)za umístění reklamního zařízení 5,- Kč/m2/den
e)za umístění skládek materiálu 5,- Kč/m2/den
f)za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce 10,-Kč/m2/den
g)za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl 10,-Kč/m2/den
h)za provádění výkopových prací 5,-Kč/m2/den
i)za vyhrazení trvalého parkovacího místa 2,-Kč/m2/den

Formulář přiznání k poplatku za užívání veřejného prostranství

Poplatek se platí od prvého dne, kdy došlo k užívání veřejného prostranství až do dne,
kdy toto užívání skončilo, zařízení bylo odstraněno a veřejné prostranství bylo uvedeno
do původního stavu.