Česky English Deutsch Netherlands

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Archiv aktualit > 2008

2008                                   

Poděkování občanům obce za finanční příspěvky na Tříkrálovou sbírku 2009

Vážení občané,

dovolte mi jménem vedení Farní charity Roudnice nad Labem oficiálně poděkovat vám všem, kteří jste v letošním roce finančně přispěli do kasiček koledníků, kteří do vašich domovů zavítali  začátkem letošního roku s tříkrálovým požehnáním a koledou.

Ve 20 obcích a v Roudnici nad Labem se podařilo celkem vykoledovat nádherných  97 500 Kč.  Občané vaší obce přispěli částkou  1 956 Kč.

Z vybraných peněz pořídíme chybějící vybavení do Azylového domu pro ženy a matky s dítětem v Riegrově 652, který v minulém roce rozšířil svou kapacitu.

Každoročně narůstá výtěžek tříkrálové sbírky – tento fakt jednoznačně svědčí o tom, že lidí, kterým není lhostejný osud ostatních, neustále přibývá. Nikdo nemůže vědět, zda-li někdy také on sám nebude potřebovat pomoc.  Láska a pomoc bližním jsou totiž základním pilířem našeho společenství už několik tisíc let.

Ještě jednou děkujeme a pevně věříme, že příští rok opět srdečně přivítáte naše koledníky a pomůžete dobré věci.

 V Roudnici nad Labem, dne 20.1.2009

                                                                     Ing. Marcela Lysáčková

                                                                     zástupkyně ředitelky

                                                                     Farní charita Roudnice nad Labem

                                                                                                                     


Vánoční výstavu keramiky
najdete v menu Spolky/Kumštovní klub

Ledčické novinky
prosincové číslo najdete v menu Obec/Ledčické novinky - zpravodaj

Ledčice vánoční... 
program najdete zde


Obchůzka Ambrože a Lucek

Po mnoha desítkách let se kolem ledčického kostela proháněl Ambrož se suitou vážného a důstojného sboru Lucek, nositelek světla. Ledčičtí školáci se snažili obnovit starou podřipskou lidovou tradici, o které ve svém díle psal roudnický národopisec, profesor Rozum. Snad letos opět vznikla staronová tradice…

 

 

Česká mše vánoční

O stříbrnou neděli se kostel svatého Václava v Ledčicích zaplnil  do posledního místečka. Desítky místních i „přespolních“ posluchačů si přišly poslechnout Rybovu Českou mši vánoční, kterou nastudoval „Příležitostný ledčický instrumentální a pěvecký sbor“ složený z pražských profesionálů a místních nadšenců. Vystoupení vedené charismatickým dirigentem Jakubem Kydlíčkem všem přítomným připravilo hluboký, nezapomenutelný zážitek a sklidilo zaslouženě obrovský úspěch. Sólové party zpívali: Barbora Novotná – soprán, Gabriela Kuchařová – alt, Zdeněk Čermák – bas, Jan Němeček – tenor.

     Všichni účinkující do svého zpěvu vložili nejen obrovský kus práce, nadšení pro hudbu, ale především svá srdce. Na výkonu to také bylo znát. Odměnou jim byl bouřlivý potlesk, který nebral konce. Na zdárném průběhu slavnostního odpoledne mělo velkou zásluhu i mluvené slovo ledčického rodáka Miroslava Krále, scénografa a dramaturga.

 

 

Živý Betlém, koncert a příchod Mikuláše

V pátek  5.12.2008 od 18 hodin se na návsi konal Živý Betlém – účinkovaly děti z ledčické mateřské a základní školy, poté následoval koncert Podřipského žesťového kvinteta a příchod Mikuláše, který dětem rozdal nebeské cukrovinky a všechny dospělé ohřálo a vánočně naladilo horké svařené víno spolu s vánočními dobrotami.

 


 

 

 

 

  


Nácvik Živého Betléma

4.prosince měly děti z ledčické mateřské a základní školy generální zkoušku "Živého Betléma". Odpovědně a naprosto vážně se chopily svých "velkých" rolí.

 


Pečení vánočního cukroví

3.prosince zavoněla celá ledčická škola vanilkou, hřebíčkem a dalším vonným kořením. Chystalo se "pravé" vánoční cukroví na adventní setkání.

 


Nácvik Rybovy České mše vánoční

V pondělí 1.12.2008 pokračoval dalším večerem nácvik České mše vánoční ve společenské místnosti ve škole.

  

Slavnostní vítání občánků

30.listopadu tohoto roku rozšířily řady ledčických občanů dvě děvčátka – Alice Pašková a Antonie Dejlová. Oběma „slečnám“ přejeme do života jen to nejlepší.První adventní koncert

30.listopadu, o první adventní neděli, se v dopoledních hodinách v ledčickém kostele svatého Václava uskutečnil již tradiční předvánoční koncert.  Jako každým rokem v tento čas účinkovala charismatická sopranistka Pavlína Senič doprovázená vynikajícími profesionály - varhanistkou Radkou Zdvihalovou a houslistou Petrem Zdvihalem. Všichni přítomní souhlasně konstatovali, že toto vystoupení mělo vysokou úroveň, bylo velmi emotivní se silným duchovním nábojem. Jen je škoda, že ne všichni ledčičtí občané využili možnosti opustit předvánoční shon a stres, aby se zaposlouchali do uklidňujícího a povznášejícího zpěvu i hudby.


Nácvik "Rybovky"

Nejen sobě, ale všem ledčickým pro radost se sešla zatím desítka místních „zpěváků“ společně se čtyřmi profesionály z Prahy, aby společně začali s nácvikem České mše vánoční od Jakuba Jana Ryby. Pod milým vedením sopranistky Barbory Novotné se postupně sezpívaly jednotlivé hlasy. Počáteční tréma a nejistota amatérů opadla i díky shovívavému přístupu těch, kteří hudbu a zpěv vystudovali. Příští zkouška bude v pondělí 1. prosince v 19 hodin večer ve společenské místnosti v ZŠ. Další zpěváci jsou vítáni.


Čas radosti, čas veselosti světu nastal nyní....

 

Kostel sv. Václava je již připraven k setkávání ledčických občanů při zde pořádaných adventních koncertech. Více než desítka různými technikami nazdobených stromečků podtrhuje sváteční atmosféru. Místní děti i dospělí, tak jako loni, s chutí a radostí připravili výzdobu chrámu ke slavnostním chvílím. Všichni, kdo chtějí společně strávit vánoční čas, jsou vítáni.

 


Tvoření adventních věnců

Podvečer 26.11.2008 byl věnovaný vazbě adventních věnců, jednomu z tradičních symbolů vánoc. Díky fortelu a radám paní Ivany Tomáškové si každý z přítomných vytvořil malé umělecké dílko.

 

Výsledky voleb do Zastupitelstva Středočeského kraje
 konané 17.-18.10.2008 v našem volebním okrsku

Počet voličů celkem                              468
Počet odevzdaných úředních obálek 155
Počet odevzdaných platných hlasů   153

Účast voličů vyjádřena v procentech     33,12 %

Podle počtu hlasů se umístili jednotlivé strany v tomto pořadí:

1. ČSSD                                                                          67 hlasů      43%
2. ODS                                                                            31 hlasů      20%
3. KSČM                                                                        23 hlasů      15%
4. Nezávislí starostové pro kraj                                    9 hlasů       6%
5. Dělnická strana – za zrušení poplatku ve zdrav.    6 hlasů       4%
6. Koalice pro Středočeský kraj                                    6 hlasů       4%
7. Strana zdravého rozumu                                            4 hlasy       3%
8. Strana zelených                                                           3 hlasy       2%
9. Středočeši                                                                    2 hlasy       1%
10. Nejen hasiči a živnostníci pro kraj                         1 hlas          1%
11. Volte Pravý Blok – www.cibulka.net                     1 hlas          1%

 

Beseda mládeže se zastupiteli obce

Zastupitelé obce Ledčice se setkali s žáky a mládeží na besedě,
která se uskutečnila 1. října 2008  od 17.00 hodin v základní škole .


 

Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Ledčice

 se uskutečnilo 30.9.2008 od 18.30 hodin v Hospodě na návsi.

 

Svatováclavský běh poprvé

Obec Ledčice ve spolupráci se základní a mateřskou školou uspořádala v úterý 23.9.2008
na Naučné stezce k památné hoře Říp první ročník Svatováclavského běhu.
Vznikne nová tradice? 

Foto najdete na www.ledcice.cz/skola v menu Školní mozaika a Okénko do školky.

 


Svatováclavská poutní mše  a koncert duchovní hudby

Římskokatolická církev a Obecní úřad Ledčice uspořádali Svatováclavskou poutní mši
a koncert duchovní hudby, která se uskutečnla v neděli 28. září 2008   v kostele sv. Václava v Ledčicích.
Od 9.00 hodin Svatováclavská poutní mše celebrovaná P. Karlem Kočím, poté  navazoval koncert duchovní hudby

Účinkoval:
Jiří Emmer – varhany
Jakub Kydlíček – zobcová flétna
Ruben Lang – kontrabas
Barbora Novotná – soprán

Program:
1. Svatý Václave – duchovní píseň
2. Johann Sebeastian Bach – Höchster was ich habe (všichni)
3. G. Ph. Telemann – Sonáta f-moll (flétna, varhany, kontrabas)
4. Johann Sebeastian Bach - (flétna, varhany, kontrabas, zpěv)
5. Josef Dismas Zelenka – aria E pietatis (Sub Olea pacis et Palma virtutis)
6. Antonín Dvořák – Biblické písně op. 99, č. 4 a č. 10 (zpěv, varhany)
7. Georg Friedrich Händel – koncert a moll (kontrabas, varhany)
8. Felix Mendelssohn – Bartholdy – Jerusalem z oratoria Paulus (zpěv, varhany)
9. Franz Schubert – Ave Maria (zpěv, varhany)

 

Podzim 2008

Termínovou listinu mistr. soutěží kopané okresu Mělník podzim 2008 a rozlosování pro podzimní část mistrovských utkání 2008 najdete v části  Sport/Sokol Ledčice .

 


Internetová výstava keramiky

KUK (Kumštovní klub) Ledčice měl také letní prázdniny. Na ukončení svého prvního roku působení na amatérském poli umění si dovoluje vystavit svá "dílka". Berte tuto minivýstavu jako pozvánku pro příští setkání třeba i s těmi z Vás, kteří chtějí najít cestu k vlastní tvorbě.
Více fotografií najdete v části Spolky/Kumštovní klub .


Rozloučení s "páťáky"

Už tradičně se zástupci ZO Ledčice rozloučili s absolventy místní základní školy.
Popřejme jim do dalších školních let mnoho úspěchů a výdrže.


Nohejbalový turnaj

Obec Ledčice ve spolupráci s TJ Sokol Ledčice pořádala v sobotu 23.8.2008 nohejbalový turnaj  a taneční zábavu. Hudba  od  18.00 hodin, hrála Dvořákova Veranda. Plakát najdete zde

 

Významné jubileum

Jedním z nejstarších občanů Ledčic je pan Josef Král, který  16.7.2008 oslavil plných devadesát let životní pouti. Jako dlouhá léta aktivní, a dnes čestný, předseda Podpůrného      a vzdělávacího spolku ŘIP zanechává nesmazatelnou stopu   v historii naší obce.
Jménem všech spoluobčanů mu popřejme hodně pevného zdraví, klidu a rodinné pohody.

                      

                       Pozvánky na kulturní akce

I letos se Regionální muzeum v Mělníce již tradičně připojí k Mělnickému vinobraní 2008 otevřením gotických sklepů z 2. poloviny 14. století, kde bude probíhat degustace českých vín. Muzeum je jediné místo, kde můžete na vinobraní najednou ochutnat kvalitní česká vína z různých míst Středních Čech. V nabídce bývá okolo 60 druhů vín z Mělníka, Roudnice nad Labem, Litoměřic, Velkých Žernosek a Chrámců.
Dále přišla obsáhlá nabídka programu letního kina ve Veltrusích a zároveň pozvánka na Slavnosti sv. Anny na zámek do Dolních Beřkovic , více v přílohách.

 


Chorvatsko 2008

Prosluněné dny strávili účastníci zájezdu, který pořádala Obec Ledčice ve dnech  27.6-6.7.2008
v Postiře na ostrově Brač.

 

                                                 Oznámení

|V měsíci červenci a srpnu 2008 bude omezena provozní doba Obecního úřadu Ledčice z důvodu plánovaných oprav budovy  a čerpání dovolené zaměstnanců. Náhradní provoz bude zajištěn v místní knihovně. Omezený provoz bude zahájen  8.července 2008 a potrvá do 18. srpna 2008. 


VÝSTRAŽNÁ INFORMACE  ČHMÚ

Vydaná:    úterý 01.07.2008 10.09 (08:09 UTC)
Na jevy:   Vysoké teploty (nízký stupeň nebezpečí)
Platnost:  od středy 02.07.2008 12.00 do čtvrtka 03.07.2008 20.00
Vysoké teploty:  od středy 02.07.2008 12.00 do čtvrtka 03.07.2008 20.00 pro celou ČRVydalo: Centrální předpovědní pracoviště ČHMÚ - Praha         http://pocasi.chmi.cz/

                   

          Výsledky středočeského kola soutěže Vesnice roku 2008

Krajská hodnotitelská komise, která navštívila v průběhu května a června přihlášené obce do soutěže Vesnice roku 2008, v naší obci ocenila přínos k rozvoji středočeského venkova a obce, a to Diplomem za péči o kulturní dědictví.
Cílem soutěže Vesnice roku je propagace malých obcí a povzbuzení jejich obyvatel k aktivní účasti na rozvoji svého domova. Vyhlašovateli soutěže jsou: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Spolek pro obnovu venkova ČR, Svaz měst a obcí ČR a Ministerstvo zemědělství ČR.
Připomeňme, že jsme o sobě dali vědět už v roce 2003, kdy Ledčice získaly Čestné uznání za komplexní rozvoj obce, v roce 2004 Bílou stuhu za činnost mládeže a v roce 2006 Zelenou stuhu za péči o zeleň.

                          
                           Konkurz na místo ředitele školy

Konkurzní komise na základě konkurzního řízení ze dne 2.6.2008, v souladu se zákonem  č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)  ve znění pozdějších předpisů, posoudila vhodnost uchazečů pro výkon funkce podle přihlášky, řízeného rozhovoru a  dosavadních výsledků uchazeče v jeho funkcích v oblasti školství. Hlasováním se usnesla, že pro výkon funkce jsou  vhodní všichni uchazeči a určila hlasováním toto pořadí uchazečů:
1)  Mgr. Renáta Čížková, Velvary
2)  Bohumil Bulíř, Praha                     
3)  Mgr. Ivana Jíšová, Roudnice nad Labem       
4)  Mgr. Martina Sypecká, Ledčice  
V souladu s platnými zákony a  Usnesením číslo 52  Zastupitelstva obce Ledčice ze dne 5.6.2008 byla jmenována  paní Mgr. Martina Sypecká do funkce ředitele Základní školy a mateřské školy Ledčice, okres Mělník, s účinností od  18. 8. 2008.
Přejeme nové paní ředitelce i všem pracovníkům školy dobrý start do další práce. Ať se jim daří!

                     
                      Fotbalový trénink
Už je to tady!
Zveme všechny šikovné holky a kluky, kterým není cizí pohyb a bezvadná parta, aby každé úterý a čtvrtek od 17 hodin přišli na nové fotbalové hřiště Na skalce. Tady se budou pod odborným dohledem Petra Bušila a Mirka Líbala seznamovat se vším, co obnáší nejpopulárnější sport světa – fotbal. Věříme, že „zapracují“ i rodiče a dohlédnou na pravidelnou docházku svých ratolestí. Ono totiž VYTRVAT je při dnešních tak trošku sedavých zálibách někdy dost obtížné. Jenomže je známo, že lenoši nikdy nic nedokázali. Takže AHOJ NA HŘIŠTI. 
        Chcete, aby z vás byl Maradona?
        Tak to musíte začít kopat u nás doma!


Pozvánky

Jedna z pozvánek je na Výroční oslavy 920 let obce Vojkovice s bohatým kulturním programem od pátku 20.6.2008 do neděle 22.6.2008 . Také TJ Sokol Jeviněves zve na taneční zábavu a to v sobotu 21.6.2008 na hřišti, k tanci i poslechu hraje Neon band.  Další možností je navštívení od pondělí 30. 6.  do 31. 7. 2008 v Galerii ve věži v Mělníce výstavy autorských divadelních kostýmů a scénografických návrhů  Miroslava Krále s názvem "Had z ráje".  Dále přišla pro ledčické studenty zajímavá nabídka fotografické soutěže s tematikou cestování a volnočasových aktivit ve Středočeském kraji. Více podrobností najdete níže uvedených pozvánkách.

 


Oznámení

ČEZ Distribuční služby oznamují ve dnech 12.6.a 3.7.2008
přerušení dodávek el.energie v obci Ledčice.


                             Jednotka sboru dobrovolných hasičů v LedčicíchLedčice mají po mnoha letech opět svoji hasičskou jednotku. Díky panu Ladislavu Mládkovi, bývalému profesionálnímu hasiči a současnému veliteli jednotky i díky sponzorskému daru pana Karla Bärtla, jenž věnoval sboru do začátků 5 000 Kč a velké budoucí finanční podpoře zastupitelstva obce, bude prvních pět mladíků Luboš Král, Ladislav Michovský, Michal Drábek, Josef Petrák a Jan Kaclík tvořit Jednotku sboru dobrovolných hasičů. Všem, kteří mají skutečný zájem o tuto činnost, jsou dveře do sboru otevřeny dokořán.


Vesnice roku 2008

Ve středu 11.6.2008 jsme uvítali v naší obci hodnotící komisi Vesnice roku 2008 v rámci Středočeského kraje. Věříme, že se jim u nás líbilo.


Od 10.6.2008 nové knihy v ledčické knihovně

Tímto dnem počínaje si můžete zapůjčit knihy z kladenské knihovny dopravené do Ledčic v rámci výměnného fondu. Rádi vás v knihovně uvidíme každý čtvrtek od 15 do 18 hodin. Pro starší a méně pohyblivé občany je zavedené půjčování knih donáškovou službou, kterou lze zařídit na tel.č.315 765 513.


                                                    Dík sponzorům


     Vážená paní, pane,
     jak je Vám jistě známo, OÚ v Ledčicích pořádá v průběhu každého kalendářního roku mnoho kulturních a společenských akcí, z nichž jsou některé návratem k tradičním lidovým obyčejům. Na příklad Masopust, Otvírání studánky a vynášení Smrtky, Čarodějnice, Máje, Živý Betlém s mikulášskou obchůzkou, ale i vánoční koncerty v kostele sv. Václava, programy pro Senior klub, Dětský den, sportovní aktivity, výstavy a mnohé další. Jejich pořádání je vzhledem k napjatému rozpočtu obce (kanalizace, zasíťování pozemků pro novou výstavbu v obci, vybudování dětského hřiště, výstavba naučné stezky a další) finančně stále náročnější. Abychom zachovali četnost i pestrost kulturně-společenského života v naší obci, obracíme se na Vás se žádostí o sponzorský dar, jehož výši samozřejmě ponecháváme na Vašem uvážení  a možnostech. Svým finančním příspěvkem pomůžete dobré věci a zároveň může být Vaše firma prezentována v Ledčických novinkách i na webových stránkách obce.    
       S díky za obec Ledčice,  Jiřina Michovská

Na tento dopis reagovali následující sponzoři, kterým patří velký dík:
Jana Živná, Eva Chmelová, Pavel Verner, DYNA Servis, Václav Hýbl,  Jaroslav Kaňka, Sdružení Srba-Mareš, Ladislav Michovský, Vlastimil Postránecký, Josef Verner, Milan Urban, Václav Kropáček.
Kromě toho přispěli věcnými dary na Dětský den a Májovou veselici tito dárci:
Gabriela Kovářová ml., Stanislav Klement, Milena Florianová, Jana Živná, Eva Chmelová, Josef Miler, Sdružení Srba-Mareš, Ladislav Michovský, Ivanka Plicková, Hana Rousová, Antonín Salač, Eva Veverková, Roman Jansa, Jiří Bušil. Děkujeme.


Co nám v Ledčicích roste?

Docent RNDr.Karel Kubát,Csc. ze severočeské Přirodovědné fakulty UJEP, katedry biologie
a PaeDr. Zdeněk Cikánek, spolu s dětmi z naší školy určovali ledčickou flóru. Společně vyfotografovali a zapsali na čtyři desítky bylin, keřů a stromů. Jejich poznatky budou využity na některých tabulích  na nové naučné stezce k Řípu.
Další fotografie najdete na internetových stránkách školy ve Školní mozaice.

 


Mimořádné veřejné zasedání ZO Ledčice
se uskutečnilo ve čtvrtek  5.6.2008 od 19.00 hodin
v budově Základní školy Ledčice


Dětský den a Májová veselice

Obec Ledčice ve spolupráci s místní mateřskou a základní školou pořádala v sobotu 31. května od 14.00 hodin na hřišti před ledčickou školou DĚTSKÝ DEN. Pro děti bylo připraveno oblíbené Kolo štěstí, různé hry a soutěže včetně občerstvení.
Dále byla od 20.00 hodin MÁJOVÁ VESELICE. Přichystána byla  bohatá tombola, jejíž první cenou byl půlhodinový vyhlídkový let nad Podřipskem . K poslechu i tanci, po celý den i ve večerních hodinách,  hrála Dvořákova veranda.
Další foto najdete ve Školní mozaice  a v  Okénku do školky .


Pozvánka do muzea

 

Regionální muzeum Mělník otevřelo
29. května novou dlouhodobou výstavu "Staré mechanické hračky" (...k vidění jsou elektrické vláčky, hračky ze stavebnic Merkur, Edison, Vašek, Märklin, dětské modely parních strojů a další mechanické hračky na klíček...). Všichni jste srdečně zváni !

 

30. května se muzeum již po čtvrté zúčastnilo Mezinárodního festivalu
muzejních nocí. Mělnická muzejní noc se konala od 14:00 do 23:00 hodin a mimo
jiné bylo na programu i předvádění elektrických vláčků z nové dlouhodobé výstavy.
Více www.muzeum-melnik.cz


Vítání občánků

V neděli 18.5.2008 od 14 hodin v Kulturní místnosti  Základní školy v Ledčicích se konalo slavnostní  "Vítání občánků", narozených v roce 2007 a  2008. Pro děti byl připraven finanční dárek a pamětní kniha, pro rodiče květiny a blahopřání starostky Jiřiny Michovské. Tradicí je vystoupení dětí z ledčické školy, které přispělo k slavnostnímu rázu nedělního odpoledne.
 Mezi občany Ledčic byli přivítáni: Tereza Mrzenová, Natálie Ohemová, Pavla Zmeškalová, Marek Dvořák, Richard Kopecký, Josef Kovář a Matěj Rybář. Přejeme rodičům hodně radosti z jejich prvních krůčků a prvních slovíček. Zároveň děkujeme paní Janě Živné za sponzorský dar.

Svátek matek

 Na středu 7. května 2008 od 16 hodin v Kulturní místnosti v Základní škole v Ledčicích připravily pásmo poezie děti z mateřské a základní školy.
Přejeme maminkám a babičkám zdraví a lásku jejich rodin.


Obec Ledčice v souladu s platnými zákony vyhlásil konkurz
na místo ředitele Základní školy Ledčice.

Součástí málotřídní ZŠ 1.stupně jsou 2 třídy, školka, jídelna a družina.
Uzávěrka přihlášek je 12.5.2008 do 17.hodin.
E-mail : obec@ledcice.cz, telefon 603 878 949.
Podmínky konkurzu


Školní výukový program o bioodpadech

Ekodomov  Kutná Hora, pod vedením Ing.Ivy Maršíkové a ve spolupráci s Obecním úřadem Ledčice, uspořádal ve středu 7.5.2008 pro děti ledčické školy seminář ke školnímu vzdělávacímu  programu Kde je kompost, tam to žije. Program děti hravou formou seznámil s bioodpady
a kompostováním, poskyl jim základní představu o koloběhu látek v přírodě a účasti organismů na přeměnách. Odměnou za třídění v průběhu celého letošního školního roku děti obdržely omalovánky a leporela. Další obrázky najdete na internetovývh stránkách školy 
ve Školní mozaice a Okénku do školky.

 


Čarodějnice

V Ledčicích ve středu 30.4.2008 vzplály dvě vatry, na novém hřišti a na Ladech, 
 u kterých si při večerním posezení opekli tradičního špekáčka  děti i dospělí.
Svatojakubská neboli Valpuržina noc, tedy noc z 30. dubna na 1. května, je nocí, které naši předci přikládali velký význam. Bývala  Kelty, Germány i  Slovany považována za čas, kdy  duchovní síly měly přístup do světa lidí. Z toho se odvíjely rozmanité rituály spojované s tímto datem.

 


Zápis dětí do Mateřské školy Ledčice, okres Mělník

 

pro školní rok 2008 – 2009
se konal ve čtvrtek 17. dubna 2008
od 13.30 hodin do 15.30 hodin.
Podrobnosti přijetí

 

 

"Otvírání studánky a vynášení smrtky"

  Děti ze základní a mateřské školy ve spolupráci s Obcí Ledčice  připravily
ve středu 19.3.2008 v duchu lidových tradic Otvírání studánky a vynášení smrtky .
Děti předvedly pásmo podřipské poezie a veselé lidové melodie.
Dík patří paním učitelkám Mileně Justové, Kateřině Michovské a Dobromile Malákové.
Na cestu domů každý dostal jarní nazdobené větvičky.


Oznámení
II.etapa stavby kanalizace obce Ledčice

Oznamujeme majitelům níže uvedených nemovitostí, že v návaznosti na postup prací v rámci stavby kanalizace obce Ledčice II. etapa, která zahrnuje místní části obce: Hajkov a Lada,  je nutné zajistit stavební povolení pro jednotlivé kanalizační přípojky.
V této záležitosti bude opět ve středu 19.3. 2008 od 14.00 hodin přítomen projektant, který se zástupcem OÚ bude jednotlivé majitele nemovitostí navštěvovat a získávat podklady pro vyhotovení projektu.
II. etapa  zahrnuje tyto zbývající nemovitosti:
čísla popisná:    194, 203, 222, 97, 171, 51, 66, 46, 79, 215.

 

Oznámení
I.etapa stavby kanalizace obce Ledčice

Obec Ledčice oznamuje občanům,  že I.etapa stavby kanalizace byla předána do provozu.Tímto majitelé nemovitostí na této trase, mající povolení od stavebního úřadu  ( Územní souhlas ), mohou po uzavření smlouvy s provozovatelem, kterým je akciová společnost Severočeské vodovody  a kanalizace,a.s. využívat kanalizaci k odvádění splaškových vod.

Doklady, které potřebujete k uzavření smlouvy:
Občanský průkaz
Výpis z listu vlastnictví ( můžete jej získat i na OÚ)
Plnou moc spoluvlastníků nemovitosti k uzavření smlouvy (podpis nemusí být ověřen)
Územní souhlas včetně dokumentace
Pokud chcete platit inkasem, spojovací číslo inkasa
Smlouvu s VKM, a.s. Kladno, pokud neodebíráte vodu z vlastních zdrojů

Smlouvy se uzavírají v obchodním oddělení akciové společnosti, která má sídlo :        U Katovny 2,  41201 Litoměřice.
Telefon: 416 735 250
Úřední dny a hodiny:  Pondělí 8-17 hodin
                                 Středa   8-17 hodin
                                 Pátek    8-14 hodin

Upozornění
1)  Je nepřípustné napojit dešťové vody do kanalizačního systému.
2)  Každá kanalizační přípojka před napojením do veřejné kanalizace  bude
     kontrolována zástupcem provozovatele.
3)  Majitelé nemovitostí, kteří v současné době již bez povolení vypouští
     splaškové vody  do kanalizace upozorňujeme, aby neprodleně a  ve
     vlastním zájmu uzavřeli smlouvu  s firmou Severočeské vodovody                        
     a kanalizace a.s., jinak jim hrozí pokuta za neoprávněné  používaní 
     kanalizace. 

I. etapa  zahrnuje tyto nemovitosti:
čísla popisná: 224, 210, 211, 209, 213, 190, 152, 117, 185, 217, 158, 164, 151, 149, 221, 105, 112, 94, 74, 69, 90, 89, 21, 20, 78, 172, 80, 145, 18, 73, 25, 26, 102, 16, 28 , 30, 179, 13
Čísla evidenční: 01, 03, 04

 

Obecní úřad v Ledčicích pořádal 10. května 2008

  zájezd do POLSKA – Kudowy Zdróje 
Odjezd v 5.00 hodin z návsi. Cena 250,- Kč za osobu.  

 

Obec Ledčice ve spolupráci s ledčickým “Kumštovním klubem”
pořádala pro  příznivce ručních prací v neděli 9.3. 2008 od 13.30 hodin
do cca 17.30 hodin ve společenské klubovně v ZŠ Ledčice :

Kurz drátování kamenů a 
   velikonočních kraslic       

 

 

 

Obecní úřad Ledčice pořádal dne 16.2.2008 zájezd do DIVADLA “KALICH“ na představení CHVÁLA BLÁZNOVSTVÍ

Osoby a obsazení:

Elling   Vladimír Dlouhý  
Kjell     Michal Dlouhý
 
Elling a Kjell Bjarne jsou regulérní cvoci. Navíc cvoci, kteří na první pohled nejsou zrovna k pomilování. Ani jeden z nich nemá žádné nadpřirozené schopnosti, které by mohly obohatit nic netušící lidstvo. Prostě zcela nepřikrášlení, obyčejní  cvoci, kteří by mohli jít pěkně na nervy. A panu Franku Aslimu z magistrátu města Oslo, spořádanému, kvalifikovanému a zcela normálnímu člověku, taky na nervy jdou. Jak by ne. Ellingovo a Kjellovo ztotožňování se s Frankovou představou „všedního dne“ je tak bizarní, jak jen je možné si představit, jeho dobré, profesionální úmysly se v jejich rukou proměňují v ohňostroj nesmyslů. A ještě ke všemu se mu ti dva cvoci dostávají pod kůži. Jemu, divákům, čtenářům knih Ingvara Ambjornsena, který už o Ellingovi napsal čtyři nesmírně úspěšné  knihy. Na konci cesty se nabízí otázka, kdo je tu vlastně blázen.

 

Malování na hedvábí

Další akcí ledčického KUKu byla malba na hedvábí, kurz, který velmi fundovaně vedla Lenka Beranová. Všechna přítomná "děvčata" si vytvořila krásné okenní závěsy a výtvarně zdařilé a zároveň elegantní šály a šátky. Jejich dílka si můžete prohlédnout zde. Pro velký zájem bude mít kurz pokračování, termín bude zveřejněn.

       

 

Pokračování výstavby naučné stezky na Říp

V sobotu 9.února pokračovaly práce na výstavbě naučné stezky na Říp.Poděkování patří pánům Jiřímu Marešovi, Jakubu Marešovi, Jiřímu Bušilovi, Luboši Královi, Antonínu Salačovi, Romanu Jansovi, Josefu Milerovi a panu Milanu Jantákovi.

 

 

Masopust 2008

Jaro je ještě daleko, a tak v Ledčicích využili, stejně jako na mnoha dalších místech našeho regionu, právě vrcholícího období Masopustu.
V sobotu 2. února se před obecním úřadem podával „svařák“, masopustní šišky z kynutého těsta a pro zvláště mlsné jazýčky  rožněná „ledčická kejta“, kterou „ukuchtila“ ledčická mládež. Šermíři a krásné dámy z historické skupiny Beřkovští ze Šebířova nejprve předvedli své bojové umění, a potom se postavili do čela masopustního průvodu několika desítek patřičně vyšňořených dětí a dospělých. Za zvuku bubnů a hlaholu masek společně s „civilním“ doprovodem prošly obcí. Poté všichni okostýmovaní dostali sladkost a vítězové soutěže o nejvtipnější masku ještě něco navíc. Odpoledne vyvrcholilo posezením v Hospodě na návsi, kde doslova řádila hudební skupina „Dvořákova veranda“ se svým širokým repertoárem známých i méně známých skladeb. Vytrvalci se spokojeně rozcházeli až pozdě večer.
A protože se na Podřipsku říká, že „maškarám přímo za patami pomalu přichází jaro“, čekají nás všechny co nevidět dny plné slunce, tepla a květů jako neodmyslitelných součástí Velikonoc.


Vinšuju vám štěstí, zdraví,
čtyři chlívky, žádné krávy
a dvě ďourky v nose –
skončilo se.

 

 

Valná hromada Všeobecně vzdělávacího spolku ŘIP
konaná dne 26.1.2008

 

 

 

PF 2008

Vážení a milí spoluobčané,

     léta počítaná od Kristova narození  se přiblížila roku 2008. Všem nám proto přeji, abychom nezapomněli na občas opomíjená slůvka jako je slušnost, ohleduplnost, vstřícnost, pomoc a pochopení. Bez nich je náš život možná rychlejší, nekomplikovanější, ale rozhodně ne cennější. Nesnázím a zvůli lze čelit jedině slušností a vytrvalostí. V atmosféře vzájemné tolerance, trpělivosti a úcty budeme snadněji snášet  životní  a pracovní  problémy, se kterými se  určitě  utkáme   i  v příštím roce. Čeká  nás v něm mnoho práce – stačí zmíním-li alespoň dostavbu kanalizace či realizaci nové naučné stezky.
 Přeji nám všem proto hodně zdraví, odvahy a radosti při hledání štěstí v osobním  i společenském životě, hodně klidu a pohody do příštích dnů. Pokud všechno nevyjde podle našich přání, chce to hlavu nahoru a jít dál. Takže: radostný a šťastný nový rok ve spokojených ledčických domovech.

                                                                                         Jiřina Michovská

 


 

Tradiční výstup 1.ledna 2008 na horu Říp

 

nahoru